HÍRSUMMA.info
Belépés - Regisztráció
HÍRSUMMA


Kuruc.info

Összes mai hír az Kuruc.info től.

HÍRSUMMA
Kuruc.info

Most, hogy m?r oly sokat fizettek a tb-kassz?ba, m?sf?l milli?rd forintb?l kutatgatj?k az ?szakkelet-magyarorsz?gi cig?nyok eg?szs?gi ?llapot?t

Egyed?l?ll?, t?bb mint 420 ezer adatot tartalmaz? adatb?zist k?sz?tettek debreceni kutat?k a lakoss?g, azon bel?l az ?szakkelet-magyarorsz?gi rom?k (helyesen ?s magyarul: cig?nyok - a szerk.) eg?szs?g [...]
Kuruc.info | 15:00:03 | vegyes | megbeszél


?j tudom?nyos-ismeretterjeszt? k?nyv jelent meg a kuty?kr?l

?j tudom?nyos-ismeretterjeszt? k?nyv jelent meg A kutya – Az ember legjobb bar?tj?nak t?rt?nete c?mmel Mikl?si ?d?m akad?mikus, egyetemi tan?r, a E?tv?s Lor?nd Tudom?nyegyetem (ELTE) Term?szettu [...]
Kuruc.info | 14:20:03 | vegyes | megbeszél


K?tsz?zhetven?t ?ve sz?letett Mayer Amschel Rothschild, a g?tl?stalan zsid? bank?rdinasztia megalap?t?ja

K?tsz?zhetven?t ?ve, 1744. febru?r 23-?n sz?letett Mayer Amschel Rothschild, a nemzetk?zi zsid? bank?rdinasztia megalap?t?ja. A Majna melletti Frankfurt gett?j?ban nyolc gyermek k?z?l a negyedikk?nt [...]
Kuruc.info | 14:00:02 | vegyes | megbeszél


RMDSZ-kongresszus: pragmatikus transzilvanista politik?t ?g?rt Kelemen - nem a "m?lt vissza?ll?t?s?ban" keresi a magyar j?v?t

A pragmatikus transzilvanista politika folytat?s?t ?g?rte a Rom?niai Magyar Demokrata Sz?vets?g (RMDSZ) kongresszus?n szombaton elmondott besz?mol?j?ban Kelemen Hunor, a sz?vets?g eln?ke. Kifejtette: [...]
Kuruc.info | 13:00:02 | vegyes | megbeszél


R?omlott a tanya k?t emberre Kunsz?ll?s k?lter?let?n

S?lyos, ?letvesz?lyes s?r?l?seket szenvedett k?t ember, amikor r?juk d?lt egy tanya?p?let fala, ?s leszakadt a f?d?m a B?cs-Kiskun megyei Kunsz?ll?s k?lter?let?n – k?z?lte a katasztr?fav?delem. [...]
Kuruc.info | 12:30:03 | vegyes | megbeszél


Nem nek?nk ?p?lnek: ?j lak?sok sz?zait veszik a k?naiak a f?v?rosban - arab ?s m?s nemzetis?g? vev?k is akt?vak

?jabban a k?naiak v?ltak a budapesti lak?spiac legfontosabb k?lhoni szerepl?iv?, akik az ?j ?p?t?s? lak?h?zakban is sz?mos ingatlant v?s?rolnak meg. Budapesten nem ritka az olyan t?rsash?z, amelyben h [...]
Kuruc.info | 12:10:02 | vegyes | megbeszél


Tat?rszentgy?rgy?n szipogott az Emmi-k?l?n?tm?ny: a rasszista "roma"gyilkoss?g sulykol?sa mellett a g?rd?z?s sem maradhatott el

Az Emberi Er?forr?sok Miniszt?rium?nak munkat?rsai koszor?t helyeztek el a Tat?rszentgy?rgy?n t?z ?vvel ezel?tt meggyilkolt ?ldozatok s?rj?n?l. A t?rca szombati k?zlem?ny?ben eml?keztetett arra, hogy [...]
Kuruc.info | 11:40:02 | vegyes | megbeszél


Villamoss?nekre hajtott egy aut? Budapest belv?ros?ban

Helyre?llt a k?zleked?s a 4-es, 6-os villamos vonal?n a nagyk?r?ti balesetet k?vet?en – k?z?lte a Budapesti K?zleked?si K?zpont (BKK) Facebook-oldala. A BKK ?ltal k?z?lt k?pen az l?tszik, hog [...]
Kuruc.info | 11:10:02 | vegyes | megbeszél


Ajv?! Fajgy?l?l? ?s szexista az Amnesty International - t?bb vezet?je felaj?nlotta lemond?s?t, amit persze a f?titk?r nem fog elfogadni

Felaj?nlotta lemond?s?t az Amnesty International (AI) befoly?sos nemzetk?zi emberi jogv?d? szervezet legfels?bb vezet?s?g?nek t?bb tagja, s helyi id? szerint p?nteken k?zz?tett level?kben egyben bocs? [...]
Kuruc.info | 11:00:03 | vegyes | megbeszél


M?g csak fegyver-?sszeszerel? ?zem vagyunk, de m?r tervezik a l?szer- ?s l?porgy?rt?st is

L?szert ?s l?port is gy?rtanak majd hossz? t?von Magyarorsz?gon azokhoz a magyar-cseh fegyverekhez, amelyeket Kiskunf?legyh?z?n ?ll?tanak el?. A gy?rt?sorok meg?rkez?se ut?n a kiskunf?legyh?zi ?zem az [...]
Kuruc.info | 10:10:02 | vegyes | megbeszél


Temet?rong?l?ssal kezdt?k, de egy-egy bet?r?s is becs?szott a ny?rtassi "fiataloknak"

A Ny?regyh?zi J?r?si ?gy?szs?g rong?l?s ?s lop?s b?ntett?vel v?dolja a 15, illetve 17 ?ves ny?rtassi testv?rp?rt, akik el?bb tavaly ?prilis elej?n, egyik este a lak?suk k?zel?ben l?v? temet?be mentek, [...]
Kuruc.info | 09:50:04 | vegyes | megbeszél


Olyan cuki, hogy az LMP is ma tart kongresszust

Az eur?pai parlamenti v?laszt?si list?j?r?l ?s programj?r?l is d?nt a t?z?ves LMP ma kezd?d? k?tnapos kongresszus?n, Budapesten. A lista jel?ltaspir?nsai k?z?tt van Demeter M?rta t?rseln?k, Kendernay [...]
Kuruc.info | 09:20:02 | vegyes | megbeszél


Maduro elrendelte a kolumbiai hat?r lez?r?s?t - Guaid? ?tjutott a seg?lykoncertre

A venezuelai korm?ny elrendelte a kolumbiai hat?r egyes ?tkel?inek lez?r?s?t p?nteken, n?h?ny ?r?val azel?tt, hogy tiltakoz?sa ellen?re az Egyes?lt ?llamok t?mogat?s?val kolumbiai seg?lysz?ll?tm?nyt p [...]
Kuruc.info | 09:00:02 | vegyes | megbeszél


Lassan hetente tartott kongresszusra az?rt m?g van p?nze a szoci?lisan ?rz?keny baloldali n?pp?rtnak

Ma tartja rendk?v?li kongresszus?t a Jobbik. A k?ld?ttek az ?llami Sz?mvev?sz?k ?ltal kiszabott k?t, ?sszesen mintegy egymilli?rd forintos b?rs?g okozta helyzetr?l tan?cskoznak. E h?nap elej?n jelen [...]
Kuruc.info | 08:20:02 | vegyes | megbeszél


Legal?bb 30 ?v kell a k?lni lev?lt?r anyag?nak helyre?ll?t?s?hoz

A 10 ?ve romba d?lt k?lni lev?lt?r anyag?b?l eddig 9 ezer megrong?l?dott dokumentumot siker?lt teljes m?rt?kben helyre?ll?tani, k?zt?k mintegy 1000 ?rt?kes k?ziratot - k?z?lte p?nteken az ?vfordul? al [...]
Kuruc.info | 08:00:03 | vegyes | megbeszél


Lerombolt?k Monac?t, Pablo Escobar medell?ni er?d?tm?ny?t Kolumbi?ban

Lerombolt?k Pablo Escobar n?hai drogb?r? egykori otthon?t a kolumbiai Medell?nben. Az Escobar medell?ni er?d?tm?nyek?nt is emlegetett, Monaco nevet visel? lak??p?letet robbant?ssal semmis?tett?k meg. [...]
Kuruc.info | 08:00:03 | vegyes | megbeszél


A Fitch Ratings is el?gedett haz?nk ad?ss?gpoz?ci?j?val

Felmin?s?tette Magyarorsz?got a Fitch Ratings, egyebek mellett a magyar k?ls? ad?ss?gpoz?ci? gyors javul?s?val indokolva a l?p?st. A nemzetk?zi hitelmin?s?t? p?ntek ?jjel Londonban bejelentette, hogy [...]
Kuruc.info | 07:20:02 | vegyes | megbeszél


Utasok n?lk?l l?tt?k ki az ?rbe az els? izraeli Hold-szond?t

Felbocs?tott?k az els? izraeli Hold-szond?t, a mag?ntulajdonban l?v? Berestitet. Az ?reszk?z a tervnek megfelel?en k?z?p-eur?pai id? szerint p?ntek hajnali 2 ?ra 45 perckor indult el a floridai Cape C [...]
Kuruc.info | 23:30:04 | vegyes | megbeszél


?slakosok csaptak ?ssze Maduro katon?ival a brazil hat?r k?zel?ben

Legal?bb k?t ember meghalt, tizen?t megsebes?lt p?nteken a biztons?gi er?kkel v?vott ?sszecsap?sokban egy venezuelai k?zs?gben a Braz?li?val k?z?s hat?r k?zel?ben. A hivatalban l?v? venezuelai eln?k a [...]
Kuruc.info | 23:00:02 | vegyes | megbeszél


Csak id?sekkel ?s n?kkel mert kezdeni "K." Rich?rd, de ?gy sem j?rt sikerrel

A II. ker?leti rend?r?k a lak?s?n fogt?k el azt a f?rfit, aki megpr?b?lt kirabolni egy id?s f?rfit, majd egy villamoson utaz? n? telefonj?t akarta elvenni. Az id?s f?rfi a t?mad?skor elesett a l?pcs?n [...]
Kuruc.info | 22:40:02 | vegyes | megbeszél


A libsik f?polg?rmester-jel?ltje a "hal?l f@sz?ra" k?ldte az egyik k?zv?lem?ny-kutat?t

?lesen b?r?lta az egyik k?zv?lem?ny-kutat?t az LMP ?ltal t?mogatott f?polg?rmester-jel?lt. Puzs?r R?bert szerint megpr?b?lj?k befoly?solni az el?v?laszt?st, ez?rt azzal fenyegetett, hogy r?szt sem ves [...]
Kuruc.info | 21:30:01 | vegyes | megbeszél


CEU-l?togat? norv?g koll?gan?j?t udvarolta k?rbe Szijj?rt?

Norv?gia nagyon fontos partnere Magyarorsz?gnak a v?delempolitikai ?s az energetikai egy?ttm?k?d?sben – jelentette ki Szijj?rt? P?ter k?lgazdas?gi ?s k?l?gyminiszter sajt?t?j?koztat?n Budapesten [...]
Kuruc.info | 20:30:03 | vegyes | megbeszél


H?tha v?gre a k?tv?nyesek sz?rtak szemet: meghosszabb?totta a migr?ci?s v?ls?ghelyzetet a korm?ny

?jabb f?l ?vvel meghosszabb?tott?k a t?meges bev?ndorl?s okozta v?ls?ghelyzet fenntart?s?t. Az err?l sz?l? korm?nyhat?rozat a Magyar K?zl?ny p?nteki sz?m?ban jelent meg. A Magyarorsz?g eg?sz ter?let? [...]
Kuruc.info | 20:00:03 | vegyes | megbeszél


Lavinaoml?s sodort el egy magyar hegym?sz? csoportot a Magas T?tr?ban

Lavinaoml?s sodort el egy magyar hegym?sz? csoportot a Magas T?tr?ban p?nteken, a balesetben az egyik?k ?let?t vesztette – k?z?lte honlapj?n a felvid?ki hegyiment?-szolg?lat (HZS). A trag?di?t [...]
Kuruc.info | 18:50:03 | vegyes | megbeszél


Kapitelman-Timosenko ?s Walzman-Porosenko egym?sra mutogat, de egy harmadik zsid? nevethet a v?g?n Ukrajn?ban

Julija Kapitelman-Timosenko, az ellenz?ki eln?kjel?lt szerint az egyik m?dszer, amellyel Petro Walzman-Porosenko hivatalban l?v? ?llamf? a b? egy h?nap m?lva esed?kes ukrajnai eln?kv?laszt?sok eredm?n [...]
Kuruc.info | 18:50:03 | vegyes | megbeszél


Alkotm?nyb?r?s?ghoz fordult a Jobbik-DK-MSZP-LMP-stb., de m?r nem volt d?lut?n ?gyf?lfogad?s

Az Alkotm?nyb?r?s?ghoz (Ab) fordultak a f?ldforgalmi t?rv?ny decemberi m?dos?t?sa miatt az ?sszekov?csol?dott baloldali ellenz?ki p?rtok p?nteken. Harangoz? G?bor, az MSZP eln?ks?gi tagja Budapesten, [...]
Kuruc.info | 18:00:04 | vegyes | megbeszél


Nem akar otthon elsorvadni, ?gy egy konditeremben k?sz?l sz?vm?t?tj?re Mercedeses Ricsi

?ll?t?lag k?t h?t m?lva m?tik a D?zsa Gy?rgy ?ti g?zol?t, a szeg?ny sz?vbeteg "M.", azaz Moln?r Rich?rd egy XIII. ker?leti konditeremben k?sz?l a beavatkoz?sra. A magyarorsz?gi (i)gazs?gszol [...]
Kuruc.info | 17:00:04 | vegyes | megbeszél


Ha valaki nem tudta volna: az els? emberek a F?ld?n rom?nul besz?ltek

Nem tudni, vajon Nostradamus j?slataival, a csillagok ?ll?s?val, a sz?mmisztik?val, a tarottal, esetleg a Bucsecs-hegys?gi piramisokkal van-e szoros ?sszef?gg?sben – b?r az is lehet, hogy csup?n [...]
Kuruc.info | 16:30:02 | vegyes | megbeszél


Orb?n "fiatal ?s m?gis tapasztalt" osztr?k kancell?rj?nak nem tetszik a korm?ny ?j plak?tkamp?nya

Elfogadhatatlannak nevezte p?nteken Sebastian Kurz "konzervat?v" osztr?k kancell?r a magyar korm?ny leg?jabb plak?tkamp?ny?ban a Jean-Claude Junckerrel, az Eur?pai Bizotts?g eln?k?vel kapcso [...]
Kuruc.info | 16:00:03 | vegyes | megbeszél


Els?sorban ezekben a megy?kben okoz gondot az er?s sz?l

F?k?nt kid?lt f?khoz riasztj?k a t?zolt?kat – k?z?lte az Orsz?gos Katasztr?fav?delmi F?igazgat?s?g (OKF) helyettes sz?viv?je p?nteken az MTI-vel. D?ka Imre elmondta, hogy az er?s sz?l els?sorba [...]
Kuruc.info | 15:40:02 | vegyes | megbeszél


?j rep?l?teret ?p?ten?nek a szocionist?k - a Jobbikkal m?g nincs h?zass?g

Az MSZP szerint Budapestnek egy ?j, a v?rost?l 30-40 kilom?terre elhelyezked? rep?l?t?rre van sz?ks?ge a ferihegyi zaj- ?s l?gszennyezetts?g cs?kkent?se ?rdek?ben. Horv?th Csaba, a szocialist?k budap [...]
Kuruc.info | 15:40:02 | vegyes | megbeszél


Apr? a lista, m?gis orrhossznyi el?nyt ?g?r a DK-nak

Gyurcs?ny Ferenc kor?bban azt mondta, nem ? lesz a lista els? hely?n. Igazat mondott. A feles?ge. Dobrev Kl?ra vezeti a Demokratikus Koal?ci? EP-list?j?t, Gyurcs?ny Ferenc feles?ge politikusnak ?llt. [...]
Kuruc.info | 14:50:02 | vegyes | megbeszél


K?zvetlen l?gi j?rat indul Budapest ?s Sanghaj k?z?tt - 285 utas mellett 10 tonna ?ru is r?f?r a Boeing 787-re

J?nius 7-?t?l k?zvetlen l?gi j?rat indul Budapest ?s Sanghaj k?z?tt, a Shanghai Airlines g?pei hetente h?romszor k?zlekednek majd a k?t v?ros k?z?tt. A Budapest Airport p?nteki k?zlem?nye szerint az [...]
Kuruc.info | 14:20:03 | vegyes | megbeszél


K?h?g?scsillap?t? k?sz?tm?ny forgalmaz?s?t ?ll?totta le az Eur?pai Gy?gyszer?gyn?ks?g

Egy k?h?g?scsillap?t?, gyullad?scs?kkent? k?sz?tm?ny forgalmaz?s?t ?ll?totta le az Eur?pai Gy?gyszer?gyn?ks?g. A Richter is ?rt?kes?tett fenspiridtartalm? term?ket, b?r csak eleny?sz? volumenben. Az [...]
Kuruc.info | 13:40:02 | vegyes | megbeszél


A Jobbik egyik j?vend?belije a dug?d?j bevezet?s?re ?p?ti f?v?rosi v?laszt?si kamp?ny?t

Az LMP szerint „egy norm?lis szmogriad?terv azzal j?r, hogy be kell vezetni a dug?d?jat”. G?l J?zsef, a p?rt f?v?rosi k?pvisel?je p?nteki budapesti sajt?t?j?koztat?j?n kiemelte: az LMP id [...]
Kuruc.info | 13:30:03 | vegyes | megbeszél


Hunnia-per: "v?letlen?l" elt?nt a buzib?r elleni t?mad?s felv?tele

A febru?r 22-ei t?rgyal?s d?lel?ttj?n a 2008. j?lius elej?n a Magnum Szauna nev? homoszexu?lis "tal?lkahely" ellen int?zett Molotov-kokt?los t?mad?s ?gy?t t?rgyalta a b?r?s?g. ?j fejlem?nye [...]
Kuruc.info | 12:50:02 | vegyes | megbeszél


Vajon mikor lesz magyar ?llamf?r?l elnevezett t?r Izraelben?

A napokban hallhattunk r?la, hogy a Nobel-b?ked?jas egykori izraeli minisztereln?k, Jich?k Rabin nev?t veheti fel egy eddig n?vtelen k?zter?let Budapest XIV. ker?let?ben – mint azt port?lunk meg [...]
Kuruc.info | 12:30:02 | vegyes | megbeszél


Antikommunista egy?ttm?k?d?si meg?llapod?st ?r al? a Mi Haz?nk ?s az FKGP

Az FKGP eln?ke, Hajdara Roland a Mi Haz?nk k?zponti irod?j?ban tart el?ad?st a kommunizmus ?ldozatainak kisgazd?khoz k?t?d? eml?knapj?n, miut?n aznap antikommunista egy?ttm?k?d?si meg?llapod?st ?r al? [...]
Kuruc.info | 11:40:02 | vegyes | megbeszél


A hazai ingatlanpiaci tranzakci?k 15-18 sz?zal?k?t ?rintheti a falusi csok

A Magyar falu-program keret?ben bejelentett falusi csal?di otthonteremt?si kedvezm?ny (csok) a hazai ingatlanpiaci tranzakci?k 15-18 sz?zal?k?t ?rintheti, ?s els?sorban a nagyv?rosokt?l t?volabb es? t [...]
Kuruc.info | 11:20:02 | vegyes | megbeszél


Kor?bban m?r sikerrel visszaszor?tott betegs?geket hurcolhatnak magukkal a venezuelai menek?ltek

Kor?bban m?r sikerrel visszaszor?tott betegs?gek ?tik fel ism?t a fej?ket Venezuel?ban az orsz?g eg?szs?g?gyi rendszer?nek ?sszeoml?sa miatt, ?s a k?rnyez? orsz?gok sincsenek biztons?gban – figy [...]
Kuruc.info | 11:00:02 | vegyes | megbeszél


Tudta? A leg?rt?kesebb turista az LMBTQXYZ-utaz? - ?cska buzipropaganda az Utaz?s 2019 ki?ll?t?son

"Mi?rt az egyik leg?rt?kesebb turista az LMBTQ-utaz??" c?mmel febru?r 22-?n, p?nteken el?ad?s-sorozat lesz az LMBTQ-turizmusr?l - sz?mol be a progressz?v ?r?mh?rr?l a turizmus.com, ugyanis & [...]
Kuruc.info | 10:40:02 | vegyes | megbeszél


Ebbe bele kellett folynunk: magyar ?llampolg?r lett a T?r?korsz?gban k?mked?ssel v?dolt amerikai lelkip?sztor

Magyar ?llampolg?r lett az amerikai Andrew Brunson tiszteletes - tudatta a washingtoni magyar nagyk?vets?g. A protest?ns tiszteletes, akinek nev?t akkor ismerte meg a vil?g, amikor 2016 ?sz?n T?r?kor [...]
Kuruc.info | 10:10:02 | vegyes | megbeszél


Hern?di el?gedett: a magasabb olaj- ?s g?z?rak j?t tettek a Molnak

A Mol-csoport 728,2 milli?rd forint (2,69 milli?rd doll?r) tiszt?tott, kamat-, ad?fizet?s ?s amortiz?ci? el?tti eredm?nyt (EBITDA) ?rt el tavaly, 10 sz?zal?kkal t?bbet az el?z? ?vin?l; ez a legmagasab [...]
Kuruc.info | 09:40:02 | vegyes | megbeszél


Pokolg?pes mer?nyletetek a T?r?korsz?g t?mogatta terrorist?k ter?letein

K?t, aut?ba rejtett pokolg?pes mer?nyletet hajtottak v?gre a T?r?korsz?g t?mogatta sz?riai felkel?k ellen?rizte ?szaknyugat-sz?riai ter?leteken, legal?bb hat ember meghalt ?s h?szan megsebes?ltek &nda [...]
Kuruc.info | 09:10:02 | vegyes | megbeszél


"?letfogytig" tart? b?rt?nb?ntet?sre ?t?lt?k a melbourne-i drogos g?zol?t, pedig csak jelet kapott szeg?ny

?letfogytig tart? b?rt?nb?ntet?sre ?t?lt?k azt a f?rfit, aki kocsij?val hat embert g?zolt hal?lra az ausztr?liai Melbourne-ben. ?letfogytig tart? b?rt?nb?ntet?sre ?t?lt?k p?nteken Ausztr?li?ban azt a [...]
Kuruc.info | 08:50:04 | vegyes | megbeszél


Moldovai ellenz?kiek szerint a korm?ny meg akarja m?rgezni ?ket

Moldov?ban k?t ellenz?ki vezet? cs?t?rt?k?n azzal v?dolta meg a moldovai hat?s?gokat, hogy megm?rgezik ?ket, de a korm?nyz? p?rt - az MTI megfogalmaz?sa szerint - "sietve tagadta ezt". Minde [...]
Kuruc.info | 08:10:02 | vegyes | megbeszél


Ma is dr?gult a benzin

A Mol brutt? 3 forinttal emelte a 95-?s benzin nagykereskedelmi ?r?t, a g?zolaj ?ra nem v?ltozott. Az emel?ssel a benzin ?tlag?ra 357 forintra emelkedett, a g?zolaj? 392 forint maradt literenk?nt. A [...]
Kuruc.info | 08:10:01 | vegyes | megbeszél


L?trej?hetnek a v?z ?sszetev?i a Hold felsz?n?n

A NASA kutat?i olyan k?miai folyamatot ?rtak le, amelyben l?trej?nnek a v?z ?sszetev?i a Hold elemei ?s a napsz?l r?v?n. Az amerikai ?rkutat?si hivatal, a NASA k?zl?se szerint sz?m?t?g?pes kutat?i [...]
Kuruc.info | 07:10:02 | vegyes | megbeszél


Egyel?re lez?rult a bukaresti politikai v?ls?g

Al??rta Klaus Iohannis rom?n ?llamf? a Szoci?ldemokrata P?rt (PSD) k?t ?j miniszterjel?ltj?nek kinevez?s?t cs?t?rt?k este, ezzel lez?rult a bukaresti korm?ny ?talak?t?sa k?r?li, h?rom h?napja h?z?d? p [...]
Kuruc.info | 23:00:02 | vegyes | megbeszél


Tarl?s ?jszakai rep?l?si tilalmat vezetne be a Liszt Ferenc rep?l?t?ren

Tarl?s Istv?n az InfoR?di? Ar?na c?m? m?sor?ban elmondta: a K?zfejleszt?sek Tan?cs?nak cs?t?rt?ki ?l?s?n az egyik legfontosabb k?rd?s volt a rep?l?g?pek okozta zajszennyez?s kezel?se. A f?polg?rmeste [...]
Kuruc.info | 22:30:02 | vegyes | megbeszél


Csipog?s buktatta le a cig?nyt

?jsz?szon ?s Zagyvar?kason h?rom bet?r?ses lop?s is t?rt?nt alig 48 ?ra alatt. Az ?jsz?szi Rend?r?rs munkat?rsai mindegyik esetben elfogt?k a b?ncselekm?nyek elk?vet?s?vel megalapozottan gyan?s?that? [...]
Kuruc.info | 22:00:02 | vegyes | megbeszél


Megb?ntett?k az olaszok a Wizz Airt ?s a Ryanairt a csomagszab?lyzat ?tl?thatatlans?ga miatt

A csomagszab?lyzat ?tl?thatatlans?ga miatt 3 milli? eur?ra b?rs?golta a Ryanairt ?s egymilli? eur?ra a Wizz Airt az olasz Antitrustitalia versenyjogi hat?s?g. Az indokol?sban a hat?s?g azt ?rta, hogy [...]
Kuruc.info | 21:30:02 | vegyes | megbeszél


15 ?vn?l fiatalabb magyar sportol? bukott meg a doppingellen?rz?sen

16 ?v alatti sportol?n?l mutatta ki a Magyar Antidopping Csoport (MACS) versenyen k?v?li vizsg?lata tiltott szer jelenl?t?t – ?rja az Index a Magyar Orsz?gos Korcsoly?z? Sz?vets?g (MOKSZ) k?zlem [...]
Kuruc.info | 21:00:02 | vegyes | megbeszél


Kolozsv?r polg?rmestere csak akkor ?rja ki magyarul az int?zm?ny nev?t, ha b?r?s?g k?telezi r?

A polg?rmesteri hivatal nev?nek magyar ki?r?s?ra sz?l?totta fel Emil Bocot, Kolozsv?r polg?rmester?t az MTI-hez cs?t?rt?k?n eljuttatott ny?lt lev?lben a kolozsv?ri t?bbnyelv?s?g?rt k?zd? Musai-Musz?j [...]
Kuruc.info | 20:50:02 | vegyes | megbeszél


"Provok?ci?" a seg?lyk?ld?s - Maduro lez?ratta az orsz?g braz?liai hat?r?t

A hivatalban l?v? venezuelai eln?k elrendelte cs?t?rt?k?n az orsz?g braz?liai hat?r?nak a lez?r?s?t, ?s ugyanezt fontolgatja Kolumbia eset?ben. Nicol?s Maduro a telev?zi?ban kijelentette, hogy &bdquo [...]
Kuruc.info | 20:30:02 | vegyes | megbeszél


Amerik?nak nem kellenek az I?-hoz csatlakozott hullad?kok, de Eur?p?t?l elv?rj?k a "vissza"fogad?st

A d?n korm?ny nem akad?lyozhatja meg azoknak az ?llampolg?rainak hazat?r?s?t, akik csatlakoztak az Iszl?m ?llam terrorista szervezethez – jelentette cs?t?rt?k?n a Ritzau d?n h?r?gyn?ks?g Soren P [...]
Kuruc.info | 19:40:02 | vegyes | megbeszél


Sz?ri?ban v?geztek a p?rizsi mer?nyletek egyik szervez?j?vel

Meg?lt?k Sz?ri?ban a 2015. november 13-i p?rizsi mer?nyletek egyik f? szervez?j?t. Fabien Clain dzsihadist?val az amerikai vezet?s? nemzetk?zi terrorellenes koal?ci? v?gzett – k?z?lt?k cs?t?rt?k [...]
Kuruc.info | 19:40:02 | vegyes | megbeszél


Guly?s: pontos ?s igaz ?ll?t?sokat tartalmaz a korm?nyzati plak?tkamp?ny

A br?sszeli tervekr?l sz?l? korm?nyzati plak?tkamp?ny minden elem?ben tarthat?, pontos ?s igaz ?ll?t?sokat tartalmaz – jelentette ki Guly?s Gergely Minisztereln?ks?get vezet? miniszter cs?t?rt?k [...]
Kuruc.info | 19:10:01 | vegyes | megbeszél


Vil?gh?bor?s akn?kat tal?ltak egy kiskunmajsai ?voda udvar?n

Egy ?voda udvar?n tal?ltak m?sodik vil?gh?bor?s akn?kat cs?t?rt?k d?lut?n Kiskunmajs?n, a k?rny?ket lez?rt?k – k?z?lte a honv?ds?g t?zszer?sz ezred?nek kommunik?ci?s tisztje az MTI-vel. Gajdos M [...]
Kuruc.info | 18:50:03 | vegyes | megbeszél


A Mi Haz?nk t?rv?nyjavaslatot ny?jt be az iskolai buzipropaganda ellen

A Mi Haz?nk k?pvisel?jek?nt hamarosan ?n?ll? t?rv?nyjavaslatot ny?jtok be az Orsz?ggy?l?sben annak ?rdek?ben, hogy az ?vod?kban ?s az iskol?kban semmif?le homoszexu?lis propaganda ne jelenhessen meg. [...]
Kuruc.info | 18:50:03 | vegyes | megbeszél


Enyh?tett?k a sz?k?tt rab b?ntet?s?t, mert ? csak kihaszn?lta a k?n?lkoz? lehet?s?get...

K?t ?v k?t h?nap fegyh?zra ?t?ltek egy f?rfit, aki 2017 szeptember?ben megsz?k?tt a Gy?ri J?r?sb?r?s?g udvar?r?l, miut?n kihallgatt?k. Az ?t?let joger?s, az els?fok? ?t?letet f?l ?vvel m?rs?kelt?k. [...]
Kuruc.info | 18:10:02 | vegyes | megbeszél


"Ez az orsz?g Izraelnek van kin?zve" - a MI?P eln?k?nek el?ad?sa a nemzeti radikalizmus Bart?k B?la ?ti b?lcs?j?ben

A Budapest, Bart?k B?la ?t 96. sz?m alatti iroda bej?rati ajtaja f?l?tt el?sz?r a Magyar Igazs?g ?s ?let (MI?P) f?nixmadaras, farkasfogas, majd a Jobbik kett?s keresztes lobog?j?t f?jt?k a valamikor f [...]
Kuruc.info | 17:40:02 | vegyes | megbeszél


P?ntekt?l az Echo TV-ben k?sz?l a H?r TV h?rad?ja is

?jabb ?llom?s?hoz ?rkezett a H?r TV ?s az Echo TV m?k?d?s?nek ?sszehangol?sa, p?ntekt?l ugyanis ut?bbi csatorna k?sz?ti majd mindk?t fideszes telev?zi? h?rad?j?t – tudta meg a 24.hu. ?rtes?l?sei [...]
Kuruc.info | 17:10:03 | vegyes | megbeszél


Mi Haz?nk: legyen ?jra b?ncselekm?ny a banktitoks?rt?s!

A Mi Haz?nk Mozgalom kezdem?nyezi a banktitoks?rt?s mint ?n?ll? t?ny?ll?s visszavezet?s?t a b?ntet? t?rv?nyk?nyvbe, annak ?rdek?ben, hogy k?rtalan?that?k legyenek a devizahitel-k?rosult csal?dok &ndas [...]
Kuruc.info | 16:40:02 | vegyes | megbeszél


Drasztikus leh?l?s j?n a h?tv?g?n

Mark?ns hidegfront ?ri el a K?rp?t-medenc?t p?nteken, 70 kilom?teres ?r?nk?nti sebess?get meghalad?, viharos sz?ll?k?sekkel z?dul be a hideg. P?ntek ?jjel ?szak fel?l fokozatosan mindenhol beborul az [...]
Kuruc.info | 16:10:03 | vegyes | megbeszél


Putyin: ha az amerikaiak ?jabb kubai rak?tav?ls?got akarnak, mi k?szen ?llunk

Vlagyimir Putyin az orosz t?rv?nyhoz?s szerdai egyes?tett ?l?s?n tartott grandi?zus besz?d?ben bejelentette: Oroszorsz?g katonailag felk?sz?lt egy olyan rak?tav?ls?gra, mint ami 1962-ben Kub?ban zajlo [...]
Kuruc.info | 15:50:04 | vegyes | megbeszél


A tavalyi buzivonul?s idej?n a rend?rs?g ?ltal k?r?lz?rt hazafiak nyolc h?napja v?rj?k a F?ggetlen Rend?szeti Panasztest?let d?nt?s?t

Budah?zy Gy?rgy ?s Nagy Attila (Gaudi-Nagy Tam?s b?tyja) foglalja ?ssze r?viden a t?nyeket: [...]
Kuruc.info | 14:10:02 | vegyes | megbeszél


Gyurcs?ny: a mi t?rsas?gunkban sz?pen viselkedik a Jobbik - sz?nes, eur?pai polg?ri ellenz?k lesz ez

A Demokratikus Koal?ci? ?n?ll?an indul az eur?pai parlamenti v?laszt?son, ?s a p?rt list?j?t nem Gyurcs?ny Ferenc vezeti majd. Ezt a p?rteln?k mondta az InfoR?di? Ar?na c?m? m?sor?ban. Eld?lt, hogy [...]
Kuruc.info | 14:00:07 | vegyes | megbeszél


A j?s?gos Juncker k?ptelen a gy?l?letre, ?s bar?tj?nak tartja Viktort

J? bar?tj?nak nevezte Orb?n Viktor korm?nyf?t cs?t?rt?k?n Jean-Claude Juncker, az Eur?pai Bizotts?g eln?ke az ?jabb magyarorsz?gi kamp?ny kapcs?n, ?s hangs?lyozta, hogy el?g volt a gy?l?letb?l Eur?p?b [...]
Kuruc.info | 13:30:02 | vegyes | megbeszél


Kis h?j?n hal?l lett a v?ge a csicsk?ztat?snak a b?rt?nben

V?dat emelt az ?gy?szs?g egy fogvatartottal szemben, aki ?letvesz?lyes s?r?l?seket okozva b?ntalmazta z?rkat?rs?t – t?j?koztatta a Csongr?d Megyei F??gy?szs?g sz?viv?je cs?t?rt?k?n az MTI-t. Sz [...]
Kuruc.info | 13:00:02 | vegyes | megbeszél


?rizetbe vett?k a szkopjei parlament volt eln?k?t ?s t?bb egykori magas rang? politikust

T?bb volt magas rang? politikust, k?z?tt?k Trajko Veljanoszki egykori h?zeln?k?t vette ?rizetbe az ?szak-maced?n rend?rs?g, mert a gyan? szerint szerep?k volt a szkopjei parlament elleni tavalyel?tti [...]
Kuruc.info | 12:50:02 | vegyes | megbeszél


"Megsz?rlak, ha nem adod el az aut?t nek?nk, rohadt fajgy?l?l? magyar g*ci, a r?kos k*rva any?dat!"

Er?szakos banda vad?szik a haszn?lt aut?t hirdet?kre, egy ?letre megjegyzi ?ket, akin?l megjelennek. J?nos t?rt?nete friss, h?tborzongat?, olvasni sem lesz k?nny?. A cikk v?g?n adunk p?r tan?csot - ?r [...]
Kuruc.info | 12:00:02 | vegyes | megbeszél


Nem l?ttek az erd?lyi sr?cok, m?gis megvolt a maguk ’56-ja

"B?r fegyvert nem fogtak, mert az adott k?r?lm?nyek k?z?tt nem is foghattak, min?k?nk, erd?lyieknek is megvannak a magunk 1956-os sr?cai, akik ott ?s akkor, az adott k?r?lm?nyek ?s lehet?s?gek k? [...]
Kuruc.info | 11:00:02 | vegyes | megbeszél


Szorul a hurok az er?szakos "b?szke" k?r?l - jogi csata a kereszt?ny ?rt?kek?rt

[...]
Kuruc.info | 10:40:02 | vegyes | megbeszél


H?rom ?vet kapott a mag?t Voldemortnak h?vat? fideszes politikusb?n?z?

Mengyi Roland hatodrend? v?dlottat els? fokon b?n?snek mondta ki cs?t?rt?k?n a b?r?s?g b?nseg?dk?nt elk?vetett k?lts?gvet?si csal?s k?s?rlete ?s befoly?ssal ?z?rked?s miatt, ez?rt 3 ?v b?rt?nre ?t?lte [...]
Kuruc.info | 10:10:02 | vegyes | megbeszél


Bajban a veszpr?mi k?rh?z is, az ?rseb?szek fele t?vozott

Nem csak a f?v?rosi P?terfy K?rh?z van amiatt bajban, hogy kev?s az ?rseb?szorvosa: Veszpr?m megye s?lyponti k?rh?z?ban, a megyesz?khelyen m?k?d? Csolnoky Ferenc K?rh?zban r?vid id?n bel?l az ?rseb?sz [...]
Kuruc.info | 10:10:02 | vegyes | megbeszél


Nagy a verseny Bibi kegyei?rt: Macroni?ban az anticionizmus is antiszemitizmusnak fog min?s?lni

Emmanuel Macron francia ?llamf? szerda este el?t?lte "az antiszemitizmusnak a m?sodik vil?gh?bor? ?ta p?ld?tlan meger?s?d?s?t Franciaorsz?gban ?s Eur?p?ban", jelezve, hogy az antiszemitizmus [...]
Kuruc.info | 09:50:02 | vegyes | megbeszél


T?bb sz?z venezuelait fogadott be titokban a korm?ny - van legal?bb egy magyar felmen?j?k, de a nyelvet m?r szinte egyik?k sem besz?li

"Vil?gviszonylatban is ritka az a humanista gesztus, amely a magyar korm?ny egyik k?lpolitikai projektj?t jellemzi. Neh?z helyzetbe ker?lt emberek sz?zait fogadjuk be, t?mogatjuk ?s seg?tj?k hozz [...]
Kuruc.info | 08:30:02 | vegyes | megbeszél


Meg?llap?tott?k a Stonehenge k?veinek kor?t ?s pontos sz?rmaz?si hely?t

Siker?lt meg?llap?taniuk brit tud?soknak a Stonehenge k?veinek kor?t ?s pontos sz?rmaz?si hely?t. Eredm?nyeik alapj?n megk?rd?jelez?dik az a kor?bbi felt?telez?s, hogy a k?veket haj?n sz?ll?tott?k Wal [...]
Kuruc.info | 08:00:02 | vegyes | megbeszél


?jabb k?rt?r?t?seket ?t?ltek meg a fukusimai atomkatasztr?fa miatt

Egy jap?n b?r?s?g arra k?telezte szerd?n a katasztr?fa s?jtotta fukusimai atomer?m? ?zemeltet?j?t ?s az ?llamot, hogy fizessen ?sszesen 419 milli? jen (1,064 milli?rd forint) k?rt?r?t?st az eset miatt [...]
Kuruc.info | 08:00:01 | vegyes | megbeszél


Rendszeres id?j?r?s-jelent?st k?ld a Marsr?l az Insight ?rszonda

Id?j?r?s-jelent?st k?ld kedd ?ta a Marsr?l az Insight ?rszonda, amely nemcsak a v?r?s bolyg? h?m?rs?klet?r?l, hanem a sz?lj?r?sr?l ?s a l?gnyom?sr?l is naponta tov?bb?t adatokat. M?r?sei szerint az ? [...]
Kuruc.info | 07:30:04 | vegyes | megbeszél


Radioakt?v sug?rz?st m?rtek a kubai meteoriton

Enyhe radioakt?v sug?rz?st m?rtek a Kub?ban febru?r elej?n becsap?dott meteorit megtal?lt darabjain. Az ?gitest darabk?ib?l ez?rt semmi esetre sem szabad ?kszereket k?sz?teni, melyeket hosszabb id?n [...]
Kuruc.info | 22:00:02 | vegyes | megbeszél


Igaz?n b?szk?k lehetnek a r?cok: gyermeke sz?letett a leszbikus korm?nyf?j?k "feles?g?nek"

Kisfia sz?letett Ana Brnabic v?llaltan leszbikus szerb korm?nyf?nek ?s ?lett?rs?nak. A minisztereln?ki hivatal k?zlem?nye szerint Brnabic "partnere", Milica Djurdjic fi?gyermeknek adott ?l [...]
Kuruc.info | 21:50:02 | vegyes | megbeszél


Mi is alkalmazhatn?nk Egyiptom csal?dpolitikai terv?t a nem hi?ba sz?l?kn?l - de f?l?, hogy Amerika ezt m?r nem t?mogatn?

"Kett? el?g" - ez a neve Egyiptom csal?dpolitikai terv?nek. Az orsz?g n?pess?ge k?zel?t a sz?zmilli?hoz, ?s a korm?ny most azt k?ri a (f?leg a szeg?nyebb r?szeken ?l?) sz?l?kt?l, hogy legyen [...]
Kuruc.info | 21:10:02 | vegyes | megbeszél


Trump l?togat?sra h?vta a cseh korm?nyf?t

Donald Trump amerikai eln?k megh?vta a Feh?r H?zba Andrej Babis cseh korm?nyf?t – k?z?lte szerd?n a Twitter k?z?ss?gi port?lon Stephen King, az Egyes?lt ?llamok pr?gai nagyk?vete. A l?togat?sra [...]
Kuruc.info | 20:20:03 | vegyes | megbeszél


Itt t?nyleg mindenki meg?r?lt: m?r a 444 is cig?nyellenes lett

S?t m?g rasszist?k is. Ami am?gy t?ny, hiszen minden valamireval? zsid? lap rasszista, de a hazaiak a legkev?sb? sem cig?ny-, sokkal ink?bb magyarellenesek - voltak eg?szen a mai napig. Mostant?l azon [...]
Kuruc.info | 19:10:02 | vegyes | megbeszél


A palesztinok el?t?lik az Orb?n-korm?ny d?nt?s?t

„El?t?lj?k ?s visszautas?tjuk ezt a d?nt?st, amely igazs?gtalan a palesztinokkal szemben, ?s megrengeti a magyar-palesztin kapcsolatokat” - ?rta k?zlem?ny?ben a budapesti palesztin nagyk?v [...]
Kuruc.info | 18:40:03 | vegyes | megbeszél


Harmadik ?t a k?tp?lus? politikai rendszerben: egy?ttm?k?d?si meg?llapod?st k?t?tt a Mi Haz?nk ?s a MI?P

Egy?ttm?k?d?si Meg?llapod?st k?t?tt a Mi Haz?nk Mozgalom ?s a Magyar Igazs?g ?s ?let P?rtja (MI?P) szerd?n Budapesten. Toroczkai L?szl?, a Mi Haz?nk eln?ke a meg?llapod?s al??r?sa alkalm?b?l tartot [...]
Kuruc.info | 18:40:03 | vegyes | megbeszél


Majomra is vad?szott a homo sapiens

Majomra vad?szott a homo sapiens Sri Lanka ?serdeiben nagyj?b?l 45 ezer ?vvel ezel?tt, ez seg?tette a t?l?l?st a zord k?r?lm?nyek k?z?tt – ?llap?totta meg egy nemzetk?zi kutat?s. Kis eml?s?k, k [...]
Kuruc.info | 18:10:02 | vegyes | megbeszél


Joger?sen is s?lyosnak mondhat? fegyh?zb?ntet?sre ?t?lt?k az ?hen halt gy?ngy?si kisl?ny sz?leit

Joger?sen tizennyolc ?s tizen?t ?v fegyh?zra ?t?lt?k a 2016 m?jus?ban ?hen halt m?sf?l ?ves gy?ngy?si kisl?ny sz?leit, miut?n a Debreceni ?t?l?t?bla szerd?n helybenhagyta az els? fokon elj?r? Egri T?r [...]
Kuruc.info | 18:10:02 | vegyes | megbeszél


El?t?lt?k a koll?g?j?t meger?szakol? egykori EB-tiszts?gvisel?t

N?gy?ves b?rt?nb?ntet?sre ?t?lte egy belga b?r?s?g beosztottja meger?szakol?sa miatt az Eur?pai Bizotts?g egyik volt magas rang? tiszts?gvisel?j?t. Az ?szt Margus Rahuoja nagyj?b?l h?sz ?vvel fiatala [...]
Kuruc.info | 17:40:03 | vegyes | megbeszél


Kolomp?r Lajosnak a h?zi ?rizet k?nyelme sem volt el?g

A Monori Rend?rkapit?nys?g fogolysz?k?s miatt folytat elj?r?st Kolomp?r Lajos ellen. A 24 ?ves cig?ny 2019. febru?r 19-?n a b?n?gyi fel?gyelet szab?lyait megszegve vecs?si lakc?m?r?l ismeretlen helyr [...]
Kuruc.info | 17:10:03 | vegyes | megbeszél


Putyin: ha rak?t?kat telep?tenek Eur?p?ba az amerikaiak, akkor ?ket is c?lba vessz?k

Amerikai k?zepes hat?t?vols?g? rak?t?k eur?pai telep?t?se eset?n Oroszorsz?g nemcsak az ezeket az eszk?z?ket befogad? orsz?gokat, hanem az Egyes?lt ?llamokat is c?lba fogja venni – jelentette ki [...]
Kuruc.info | 16:40:04 | vegyes | megbeszél


Megint elutas?tott?k az MTVA-n?l fell?p? boh?ct?rsulat panasz?t

Elutas?totta az ellenz?ki orsz?ggy?l?si k?pvisel?k panaszait a Legf?bb ?gy?szs?g az MTVA-sz?kh?zn?l tavaly decemberben t?rt?ntek ?gy?ben. A politikusok azut?n ny?jtott?k be panaszukat, hogy a K?zpo [...]
Kuruc.info | 15:40:03 | vegyes | megbeszél


"Kapar?s sorsjegyet, lak?sbiztos?t?st tess?k!"

A napokban hallottuk, hogy a Magyar Posta nagyszab?s? le?p?t?st tervez. Ez ?ll?t?suk szerint 300 f?t ?rint. Ez az?rt is ?rdekes, mert ?vek ?ta azt mondj?k, legal?bb 300 f? hi?nyzik, val?j?ban legal?bb [...]
Kuruc.info | 15:40:02 | vegyes | megbeszél


Lev?ltan? az ?SZ eln?k?t a Jobbik-DK-MSZP-stb.

Al?bb olvashat? a Jobbik sajt?oszt?lya ?ltal kik?ld?tt k?zlem?ny: Ellenz?k: Domokos L?szl? ?SZ-eln?k lev?lt?s?t kezdem?nyezt?k Az elvben f?ggetlen ?llami Sz?mvev?sz?ket 2010 ?ta egy volt fideszes or [...]
Kuruc.info | 15:10:03 | vegyes | megbeszél


Int?zetis "fiatalok" ellen emeltek v?dat

A 16-17 ?ves "fiatalok" n?luk kisebb t?rsaikkal kegyetlenkedtek, kavicson t?rdepeltett?k, cigarett?val ?gett?k ?ket. A h?rom "fiatal" gyerekkora ?ta ?llami gondoz?sban ?l egy Somo [...]
Kuruc.info | 15:10:03 | vegyes | megbeszél


Vesz?lyben Netanjahu sz?ke, lemondta tal?lkoz?j?t Putyinnal

Benj?min Netanjahu izraeli minisztereln?k lemondta a Vlagyimir Putyin orosz eln?kkel tervezett cs?t?rt?ki moszkvai t?rgyal?sait, mert Beni Ganz, az Izrael Ereje (Hoszen Liszrael) ?s Ja?r Lapid, a Van [...]
Kuruc.info | 15:10:03 | vegyes | megbeszél


Amerika b?k?ten? a lengyeleket ?s a zsid?kat

Washington p?rbesz?dre sz?l?totta fel Lengyelorsz?got ?s Izraelt, csillap?tand? azt a vit?t, amely az ?gyvezet? izraeli k?l?gyminiszter holokausztra ?s Lengyelorsz?gra vonatkoz? kijelent?se nyom?n pat [...]
Kuruc.info | 14:10:02 | vegyes | megbeszél


Meg akarta mutatni a purd?knak, hogyan szir?n?zik a t?zolt?aut?, az?rt riasztotta ?ket egy nagyk?tai cig?ny

R?ad?sul nem is a saj?t h?z?hoz, hanem a szomsz?dj?hoz h?vta ki ?ket, azt mondta, hatalmas t?z van. De m?r megb?nta, ugyanis most dolgoznia kell... [...]
Kuruc.info | 13:20:02 | vegyes | megbeszél


Kari Geri: dolgoz?szob?ly... dolgoz?szob?lj... siker?lt!

Neh?z sz?, ?s neh?z dolog az ellen?ll?s is, ?gi ?s Detti tudna err?l mes?lni... Kor?bban ?rtuk:  - ?jabb zseni?lis ellenz?ki akci?: ?rni nem tudnak, de tiltakozni nagyon szeretnek az elvt?rsn [...]
Kuruc.info | 13:00:02 | vegyes | megbeszél


Szemeteszs?kokban lopt?k az irod?b?l a laptopokat a takar?t?k

A belv?rosi nyomoz?k b?r?s?g el? ?ll?t?si javaslattal z?rj?k az ?gy?t annak a h?zasp?rnak, akik takar?t?k?nt t?bb laptopot is elloptak egy irod?b?l. A 48 ?ves Cs. L?szl?n? ?s f?rje, az 53 ?ves Cs. L? [...]
Kuruc.info | 12:30:02 | vegyes | megbeszél


Elugrott egy kis drog?rt a h?zi ?rizetes - de persze ?ll?tja, hogy ki sem mozdult otthonr?l

H?zi ?rizetb?l sz?k?tt meg egy b?tonyterenyei f?rfi, mert drogot akart venni egy k?zeli telep?l?sen. A b?r?s?g elrendelte a letart?ztat?s?t - t?j?koztatta a N?gr?d Megyei F??gy?szs?g vezet?je szerd?n [...]
Kuruc.info | 12:30:02 | vegyes | megbeszél


P?rban ?regeztek az "?kismagyarok" Debrecenben - nem volt neh?z elb?nni az id?s asszonyokkal

A Debreceni Rend?rkapit?nys?g B?n?gyi Oszt?lya rabl?s ?s 6 rendbeli kifoszt?s b?ntett elk?vet?s?nek megalapozott gyan?ja miatt folytatott nyomoz?st egy debreceni f?rfival ?s t?rs?val, egy hajd?b?sz?rm [...]
Kuruc.info | 12:00:02 | vegyes | megbeszél


"Ez lesz a k?vetkez? nagy botr?ny": a Vatik?n elismerte az ap?v? lett papokr?l sz?l? ir?nyelvek l?tez?s?t

"Meger?s?thetem, hogy ezek az ir?nymutat?sok l?teznek" – v?laszolta a New York Times megkeres?s?re a Vatik?n sz?viv?je, Alessandro Gisotti, ?s ezzel a lap szerint els? ?zben nyert hiva [...]
Kuruc.info | 11:10:02 | vegyes | megbeszél


Semj?n-?gy, de nem r?nszarvas: bek?rett?k a sv?dek a stockholmi magyar nagyk?vetet

Bek?retik szerd?n a sv?d k?l?gyminiszt?riumba a magyar nagyk?vetet Semj?n Zsolt minisztereln?k-helyettes Annika Strandh?ll sv?d t?rsadalombiztos?t?si miniszter ir?ny?ba tett kijelent?sei miatt – [...]
Kuruc.info | 10:10:02 | vegyes | megbeszél


El?zetesben Macron marokk?i ver?embere

El?zetes letart?ztat?sba helyezt?k kedd este Alexandre Benall?t, Emmanuel Macron francia eln?k volt biztons?gi f?n?k?t, aki ellen az?rt folyik elj?r?s, mert egy tavaly m?jusi di?kmegmozdul?son t?ntet? [...]
Kuruc.info | 10:10:02 | vegyes | megbeszél


A lefejez?sek nem zavart?k, de most visszat?rne Angli?ba az "I? menyasszonya" - csakhogy m?r nincs ?llampolg?rs?ga

Megvonta az ?llampolg?rs?got a brit bel?gyminiszt?rium att?l a fiatal n?t?l, aki n?gy ?ve, "m?g gyermekk?nt" k?t bar?tn?j?vel Sz?ri?ba utazott, ?s ott csatlakozott az Iszl?m ?llam nev? terro [...]
Kuruc.info | 09:30:02 | vegyes | megbeszél


Az ?rhader? r?szleteinek kidolgoz?s?ra utas?totta Trump a Pentagont

Donald Trump amerikai eln?k kedden utas?totta a v?delmi miniszt?riumot, hogy dolgozza ki az ?rhader? fel?ll?t?s?hoz sz?ks?ges t?rv?nyjavaslat r?szleteit. „K?szen kell ?llnunk” – fog [...]
Kuruc.info | 09:10:02 | vegyes | megbeszél


Lezuhant egy jap?n vad?szbomb?z?

Lezuhant a jap?n l?gier? egyik Mitsubishi F-2-es t?pus? vad?szbomb?z? rep?l?g?pe szerd?n egy gyakorl? rep?l?s sor?n, a k?t pil?t?t ?lve kimentett?k a Jap?n-tenger viz?b?l. A harci rep?l?g?p a Jamaguc [...]
Kuruc.info | 08:30:02 | vegyes | megbeszél


Huszonegy diplom?ciai k?pvisel?je van m?r a venezuelai ellenz?knek

Nyolc ?jabb orsz?gba nevezett ki diplom?ciai k?pvisel?ket az ellenz?ki t?bbs?g? venezuelai parlament – tudatta kedden a t?rv?nyhoz?s a Twitter mikroblogon. Ezzel az ellenz?ki t?rv?nyhoz?snak m?r [...]
Kuruc.info | 08:00:02 | vegyes | megbeszél


Hidegfront ?rkezik szerd?n

Szerd?n egy gyenge, a K?rp?t-medence f?l?tt feloszl? hidegfront ?rkezik – olvashat? a met.hu el?rejelz?s?ben. A hajnali k?dfoltok feloszl?s?t k?vet?en ?ltal?ban v?ltoz?an felh?s id? val?sz?n? t [...]
Kuruc.info | 08:00:01 | vegyes | megbeszél


Rabbin?vel ?s n?ger muzulm?n Marseillaise-?nekl?vel h?borogtak a Macron-f?l?k az antiszem?tizmus miatt

T?zezrek tiltakoztak kedd este mintegy hetven francia v?rosban az elm?lt hetekben elk?vetett antiszemita t?mad?sok ellen. P?rizsban mintegy 20 ezren gy?ltek ?ssze a R?publique t?ren, mik?zben Emmanuel [...]
Kuruc.info | 08:00:01 | vegyes | megbeszél


A nig?riai eln?k hal?llal fenyegeti a v?laszt?si csal?st elk?vet?ket

Miut?n Nig?ri?ban m?lt szombaton egy h?ttel elhalasztott?k az eln?kv?laszt?st, a nyugat-afrikai orsz?g eln?ke, Muhammadu Buhari hal?llal fenyegette meg a v?laszt?si csal?sok esetleges elk?vet?it. Buh [...]
Kuruc.info | 07:30:01 | vegyes | megbeszél


A Fidesz p?rtcsal?dj?nak sem tetszik a leg?jabb "t?j?koztat?" kamp?ny: a p?rteln?k Orb?n helyett Juncker oldal?ra ?llt

Joseph Daul, az Eur?pai N?pp?rt eln?ke is megsz?lalt a korm?ny leg?jabb "t?j?koztat?" kamp?nya miatt. A Fideszt is soraiban tud? "konzervat?v" p?rtcsal?d eln?ke hat?rozottan el?t [...]
Kuruc.info | 23:20:02 | vegyes | megbeszél


Zam?rdi is bejelentkezett a Red Bull Air Race-?rt

Zam?rdiban kedden terepszeml?t tartottak a Red Bull Air Race szervez?i, miut?n a m?lt h?ten Fony?d ?s Zam?rdi vezet?ivel is t?rgyaltak a m?rep?l?verseny befogad?s?r?l – er?s?tette meg az MTI inf [...]
Kuruc.info | 22:50:02 | vegyes | megbeszél


Az ENSZ szerint hat h?ten bel?l elfogyhat a seg?ly Jemenben

 A seg?lyszervezetek kezdenek kifogyni a jemeni humanit?rius seg?lyez?sre sz?nt p?nz?kb?l, ?s v?rhat?an m?rcius v?g?re felhaszn?lj?k forr?sukat - figyelmeztetett kedden az ENSZ Biztons?gi Tan?cs? [...]
Kuruc.info | 22:50:02 | vegyes | megbeszél


?letfogytiglanra ?t?lt?k a konkurenci?t balt?val kiiktat? p?csi cig?nyb?n?z?t

?letfogytig tart? szabads?gveszt?sre ?t?lt a P?csi T?rv?nysz?k egy p?csi f?rfit, aki 2016 szeptember?ben meg?lte volt bar?tn?j?nek ?lett?rs?t. A n?re - b?np?rtol?s miatt - h?rom ?v szabads?gveszt?st s [...]
Kuruc.info | 21:10:02 | vegyes | megbeszél


Sv?dorsz?g nem adja ki Vars?nak a szt?linista v?rb?r?t

Bek?rett?k kedden a lengyel k?l?gyminiszt?riumba Sv?dorsz?g nagyk?vet?t, ami?rt Stockholm elutas?totta az eur?pai elfogat?parancs alapj?n k?r?z?tt, emberiess?g elleni b?ntettek elk?vet?s?vel v?dolt St [...]
Kuruc.info | 20:40:02 | vegyes | megbeszél


Olt?sellenes hazugs?goknak bed?l? sz?l?k okozt?k a vancouveri kanyar?j?rv?nyt

A k?zeg?szs?g?gyi hat?s?gok visszak?vett?k a kanadai Vancouverben kit?rt kanyar?j?rv?ny lefoly?s?t, ?s a kezd?pontban ott tal?ltak egy ap?t, aki az autizmust?l val? f?lelm?ben nem oltatta be a gyermek [...]
Kuruc.info | 20:20:02 | vegyes | megbeszél


?jabb hamis bombafenyeget?sek voltak Moszkv?ban

Hamis bombafenyeget?sek miatt csaknem kilencezer embert kellett evaku?lni Moszkv?ban – jelentette kedden az Interfax h?r?gyn?ks?g. A nap folyam?n egy tucatnyi bev?s?rl?k?zpont mellett 14 h?er?m [...]
Kuruc.info | 19:50:02 | vegyes | megbeszél


Vez?rigazgat?-csere a M?V-Start ?l?n

Homolya R?bert, a M?V Zrt. eln?k-vez?rigazgat?ja f?lmentette tiszts?g?b?l a M?V-Start Zrt. vez?rigazgat?j?t, Cs?pke Andr?st, ut?da szerd?t?l Ker?kgy?rt? J?zsef lesz – k?z?lte a vas?tt?rsas?g ked [...]
Kuruc.info | 19:20:01 | vegyes | megbeszél


Gy?ngy?si vallom?sa: kor?bban tudatosan j?tszottunk r? a rasszista, antiszemita ?rz?sekre, ma m?r sz?vesen menn?k a Mazsihiszhez k?vets?gbe

Egy interj?, melynek olvas?sa k?zben neh?z eld?nteni, hogy a k?rdez? (Stumpf Andr?s) vagy a vezekl?s k?zben a l? t?ls? oldal?ra ?tes? jobbikos frakci?vezet? v?gyik nagyobb piros pontra a zsid?kt?l. Ak [...]
Kuruc.info | 18:40:02 | vegyes | megbeszél


Megint amerikai eln?k szeretne lenni a "demokratikus szocialista" zsid?

Bernie Sanders vermonti szen?tor kedden hivatalosan is bejelentette, hogy ism?t jel?lteti mag?t a 2020-as eln?kv?laszt?son. A f?ggetlen – de a demokrat?kkal egy?tt politiz?l? – szen?tor 20 [...]
Kuruc.info | 18:10:03 | vegyes | megbeszél


Volt n?mi horogkereszt-ping?l?s Franciaorsz?gban

Csaknem nyolcvan s?rt meggyal?ztak Franciaorsz?g keleti r?sz?n, a Strassburghoz k?zeli Quatzenheim zsid? temet?j?ben, horogkeresztet festettek r?juk - k?z?lte kedden a helyi prefekt?ra, amely a " [...]
Kuruc.info | 16:30:05 | vegyes | megbeszél


Most m?r a buzikt?l is k?rheti a bocs?natot a Jobbik

Aberr?ltaknak nevezte a homokosokat egy ?jabb h?rtv-s felv?telen a jobbikos Jakab P?ter. Persze megint volt egy kis zsid?z?s is, mert akkor m?g az volt a divat. "Nyilv?n a csend?rs?gr?l tov?bbra [...]
Kuruc.info | 16:30:05 | vegyes | megbeszél


A Hozz Vil?gra M?g Egy Magyart Mozgalom a korm?ny csal?dv?delmi akci?terv?r?l

A Hozz Vil?gra M?g Egy Magyart Mozgalom ?dv?zli a korm?ny nemr?g bejelentett 7 pontos csal?dv?delmi akci?terv?t. Megl?t?saink a k?vetkez?k: A p?nz?gyi t?mogat?sok ?ri?si seg?ts?get fognak jelenteni [...]
Kuruc.info | 16:30:05 | vegyes | megbeszél


Juncker?k szerint dezinform?ci? a korm?ny leg?jabb Soros-kamp?nya

?lh?rnek, dezinform?ci?nak min?s?tette a magyar korm?ny ?jabb t?j?koztat? kamp?ny?nak meg?llap?t?sait kedden az Eur?pai Bizotts?g. Margar?tisz Szk?n?sz, a br?sszeli test?let sz?viv?je kijelentette, h [...]
Kuruc.info | 16:00:04 | vegyes | megbeszél


Elutas?totta egy devizahitel-szerz?d?s ?rv?nytelens?g?nek fel?lvizsg?lat?t a K?ria

A K?ria elutas?totta egy ad?s fel?lvizsg?lati k?relm?t, amelyet az ?gyf?l devizahitel-szerz?d?se ?rv?nytelens?g?nek – ism?telt – meg?llap?t?sa ?rdek?ben ind?tott. A mintegy 22 milli? fori [...]
Kuruc.info | 15:40:02 | vegyes | megbeszél


Az EP el?tt kell magyar?zkodnia Poltnak az Elios-?gy miatt

Az Eur?pai Parlament K?lts?gvet?si ellen?rz? bizotts?ga megh?vja Polt P?tert J?vor Benedek?k kezdem?nyez?s?re, ?rja a politikus Facebook-oldal?n. "A bizotts?g az uni?s forr?sok otthoni elk?lt?s? [...]
Kuruc.info | 15:00:02 | vegyes | megbeszél


Orb?n elmondta Netanjahunak, mi az EP-v?laszt?s egyik fontos c?lja: az antiszemitizmus visszaszor?t?sa

?jabb el?rel?p?s lesz a magyar–izraeli kapcsolatok szorosabbra f?z?s?ben a magyar k?lgazdas?gi k?pviselet megnyit?sa Jeruzs?lemben – mondta Orb?n Viktor minisztereln?k kedden Jeruzs?lemben [...]
Kuruc.info | 14:10:02 | vegyes | megbeszél


P?nzb?rs?gra ?t?lte a diktat?ra a komcsi sz?nj?tsz?k?r ?tt?r?j?t, de ? elz?r?sr?l hazudozik, ?s b?szk?n n?z a gyermekei szem?be

Az MSZP aleln?k?nek Facebook-oldal?r?l der?lt ki, hogy a rend?rs?g 50 ezer forintos p?nzb?rs?got szabott ki r? gy?lekez?si joggal vissza?l?s miatt. Csak h?t ? "elfelejtette" megeml?teni ezt [...]
Kuruc.info | 13:40:01 | vegyes | megbeszél


A NAV eln?k?re hivatkozva pr?b?lt meg 300 milli?t kicsalni egy f?rfi

Befoly?ssal ?z?rked?s b?ntette miatt emeltek v?dat egy f?rfi ellen, aki az ad?hat?s?g eln?k?re hivatkozva k?s?relt meg 300 milli?t szerezni egy felsz?mol?s alatt ?ll? c?gt?l. A felsz?mol?s alatt ?ll? [...]
Kuruc.info | 12:50:02 | vegyes | megbeszél


Parlamenti ingyencirkusz: a ballibek rabszolg?ztak, a fideszesek nyilasoztak

Egy napig tartott az ellenz?ki bojkott a parlamentben: a keddi ?l?sen m?r ?jra megjelentek az ellenz?ki p?rtok k?pvisel?i az ?l?steremben. A napirend el?tti felsz?lal?saikat is mindannyian elmondt?k, [...]
Kuruc.info | 12:20:02 | vegyes | megbeszél


1,8 milli?s rekordb?ntet?st fizettetett be a BKK egy bliccel?vel

1 milli? 848 ezer 648 forintot fizetett be a Budapesti K?zleked?si K?zpontnak (BKK) egy bliccel? – tudta meg a 24.hu a BKK-t?l. Nem ? volt az egyetlen, akinek a l?g?sok miatt m?lyen a zseb?be ke [...]
Kuruc.info | 12:10:02 | vegyes | megbeszél


L?togathat?v? teszik R?m?ban Julius Caesar meggyilkol?s?nak helysz?n?t

C?ges adom?nyb?l felt?rj?k ?s 2021 v?ge fel? megnyitj?k a l?togat?k el?tt R?m?ban a Torre Argentina t?ri, utcaszint alatti r?g?szeti lel?helyet, ahol id?sz?m?t?sunk el?tt 44-ben szen?torok egy csoport [...]
Kuruc.info | 11:40:02 | vegyes | megbeszél


Hossz? id? ut?n azonos?totta a rend?rs?g a nagyv?radi magyarz?szl?-gy?jtogat?t

 A Bihar megyei rend?rs?gnek siker?lt azonos?tania azt a l?nyt, aki a tavalyi ?v v?g?n megpr?b?lta felgy?jtani a nagyv?radi RMDSZ-sz?kh?z bej?rata f?l? kihelyezett magyar z?szl?t. Alina Dinu r [...]
Kuruc.info | 11:00:02 | vegyes | megbeszél


Szijj?rt? Izraelben: b?ntja a gonosz vil?g a szeg?ny zsid?kat, de mi j?l megv?dj?k ?ket

Magyarorsz?g ?s Izrael szoros sz?vets?gesek a biztons?gi ?s gazdas?gi egy?ttm?k?d?s tekintet?ben, ?s egy?ttm?k?dnek a nemzetk?zi szervezetekben is – mondta Szijj?rt? P?ter k?lgazdas?gi ?s k?l?gy [...]
Kuruc.info | 10:50:02 | vegyes | megbeszél


List?t a k?zbe: Kubatovot k?ldte a szerencs?tlenked? szegediekre a Fidesz

A Fidesz nagy?gy?t k?ld?tt a szegedi harct?rre. Kubatov G?bor p?rtigazgat?-aleln?knek szem?lyesen kellett k?zbe vennie a helyi p?rtszervezet ?gyeit, miut?n a szegediek a kor?bbi ?g?reteik ellen?re [...]
Kuruc.info | 10:20:03 | vegyes | megbeszél


T?bb sz?z embert k?ldenek el a Magyar Post?t?l

A Magyar Posta az ?zemi tan?ccsal el?zetesen egyeztetve d?nt?tt arr?l, hogy 2019 tavasz?n ?jabb csoportos, mintegy 300 f?s l?tsz?mcs?kkent?st hajt v?gre a b?rokr?ciacs?kkent?s folytat?sak?nt, a le?p?t [...]
Kuruc.info | 10:20:03 | vegyes | megbeszél


MTA-eln?k: nem c?folom, hogy zsarol a korm?ny

 A Magyar Tudom?nyos Akad?mia (MTA) eln?ke b?zik benne, hogy nem d?nt?s, hanem meg?llapod?s alapj?n d?l el az int?zm?ny sorsa. Lov?sz L?szl? a N?pszav?nak adott interj?j?ban az MTA lehets?ges ?ta [...]
Kuruc.info | 10:00:04 | vegyes | megbeszél


Lefagytak az unok?z? cig?nyok a visszah?v?st?l, de az?rt beny?gt?k, hogy ny?cvanezer

Kedvezm?ny sajnos nincs, de ?rdekl?dhetnek olvas?ink is, h?tha ?k olcs?bban meg?ssz?k! Kor?bban ?rtuk: - Rasszista honfit?rsunk megb?ntott egy "telenoros" rom?t: nem akarta elhinni neki [...]
Kuruc.info | 09:30:04 | vegyes | megbeszél


Amerika nem szereti, ha beavatkoznak a politik?j?ba, de Trump laz?n felsz?l?tja a venezuelai vezet?st, hogy h?zzanak el

Nicol?s Maduro venezuelai eln?k Kuba b?bja – jelentette ki Donald Trump amerikai eln?k h?tf?n a miami nemzetk?zi egyetemen elmondott besz?d?ben, amelyben a venezuelai v?ls?ggal foglalkozott. Az [...]
Kuruc.info | 09:00:03 | vegyes | megbeszél


2016 decembere ?ta alig t?bb mint ?tsz?z afg?nt vittek haza az impotens n?metek

Harmincnyolc elutas?tott afg?n mened?kk?r?t sz?ll?tottak vissza N?metorsz?gb?l rep?l?g?pen kedden az afg?n f?v?rosba, Kabulba. A rep?l?g?p Frankfurtb?l indult ?s kedd reggel landolt Afganiszt?nban, 2 [...]
Kuruc.info | 08:40:02 | vegyes | megbeszél


V?ltoztak a lak?skiad?sra vonatkoz? ad?szab?lyok

Janu?r 1-je ?ta az ingatlan-b?rbead?sb?l sz?rmaz? j?vedelem meg?llap?t?sakor nem kell bev?telk?nt figyelembe venni az ingatlan haszn?lat?val ?sszef?gg?, b?rl?re ?th?r?tott d?jat, jellemz?en a k?z?zemi [...]
Kuruc.info | 08:10:03 | vegyes | megbeszél


Nagy vereked?s volt a Corvin mozin?l

Komoly l?rm?z?s ?s vereked?s volt h?tf?n kora este a Corvin mozin?l – tudta meg a 24.hu. A rend?r?k t?bb aut?val ?rkeztek a helysz?nre, hogy megf?kezz?k az indulatokat. A vereked?sben egy ember [...]
Kuruc.info | 08:10:03 | vegyes | megbeszél


Tizenhat tag?llam pert ind?tott a Trump-korm?nyzat ellen a rendk?v?li ?llapot miatt

Kalifornia ?s 15 m?sik amerikai tag?llam h?tf? este pert ind?tott a Trump-korm?nyzat ellen a rendk?v?li ?llapot kihirdet?se miatt. A k?z?s perk?relmet egy ?szak-kaliforniai ker?leti b?r?s?gon ny?jtott [...]
Kuruc.info | 08:10:03 | vegyes | megbeszél


Nem k?slelteti az ?szaki ?ramlat 2 g?zvezet?ket az ?j uni?s ir?nyelv

Az ?j uni?s g?zir?nyelv miatt nem sz?m?t sem az ?szaki ?ramlat 2 g?zvezet?k kivitelez?si k?lts?g?nek, sem az ?zembe helyez?s hat?ridej?nek eltol?d?s?ra az OMV osztr?k olaj- ?s g?zipari konszern vez?ri [...]
Kuruc.info | 07:10:02 | vegyes | megbeszél


V?gre! A Holdon is lesz izraeli z?szl? ?s holokamuz?s

P?ntekre virrad?ra bocs?tj?k fel az els? izraeli Hold-szond?t, amelynek ?jdons?ga az is, hogy ez lesz az els? mag?n ?reszk?z a F?ld k?s?r?j?n. A Beresit nev?, leg?nys?g n?lk?li kis ?rhaj?t Elon Musk [...]
Kuruc.info | 23:10:02 | vegyes | megbeszél


J?n az EP-v?laszt?s, indul a Soros-kamp?ny

[...]
Kuruc.info | 22:30:02 | vegyes | megbeszél


Szavak n?lk?l

Ez az az eset, amikor a k?p besz?l, ?s elmond mindent. ?rul?sr?l, elvtelens?gr?l, gerinctelens?gr?l, elkurvul?sr?l. Arr?l, ami a Jobbik lett 2019-re, s mely folyamat kezdet?t ?gy h?vt?k: n?pp?rtosod?s [...]
Kuruc.info | 21:40:01 | vegyes | megbeszél


Ny?lt lev?l Hont Andr?snak

El?sz?r is ki?t?m kez?b?l az ?n sz?m?ra legk?zenfekv?bb fegyvert, teh?t kijelentem: nem vagyok tagja a Fidesznek, se szavaz?ja, ?s komoly kritik?val illetem sok t?mak?rben a korm?ny munk?j?t, illetve [...]
Kuruc.info | 20:10:02 | vegyes | megbeszél


?j fokozatra kapcsol az "antiszemitizmus elleni k?zdelem": tan?rok, di?kok, ?gy?szek, b?r?k r?szes?lnek ?tnevel?sben a korm?ny j?volt?b?l

A Nemzetk?zi Holokauszt Megeml?kez?si Sz?vets?g keret?ben kidolgozott antiszemitizmus-defin?ci? alkalmaz?s?nak el?mozd?t?s?r?l hat?rozott a korm?ny - az err?l sz?l? korm?nyhat?rozat a Magyar K?zl?ny h [...]
Kuruc.info | 20:10:02 | vegyes | megbeszél


Az EU ?jabb szankci?kat fontolgat Oroszorsz?ggal szemben

A b?ntet?int?zked?sek r?szleteit a tagorsz?gok az elk?vetkez? k?t h?tben v?gleges?thetik, ?s azt k?vet?en hat?lyba is l?phetnek – k?z?lte az Eur?pai Uni? k?l- ?s biztons?gpolitikai f?k?pvisel?je [...]
Kuruc.info | 19:40:02 | vegyes | megbeszél


D?r?: aki szerint ?rtelmetlen a parlamenti munka, adja vissza a mand?tum?t!

Adj?k vissza mand?tumukat azok, akik szerint ?rtelmetlen a parlamenti munka, vagy nem vesznek r?szt abban! – sz?l?tottak fel h?tf?i budapesti sajt?t?j?koztat?j?n a Mi Haz?nk Mozgalom f?ggetlen o [...]
Kuruc.info | 18:10:03 | vegyes | megbeszél


Kiv?gt?k Demetert a honv?delmi bizotts?gb?l

A parlament 124 igen, 25 nem szavazattal felmentette Demeter M?rt?t a honv?delmi ?s rend?szeti bizotts?g aleln?ki tiszts?g?b?l ?s bizotts?gi tags?g?b?l. K?v?r L?szl? az Alkotm?nyv?delmi Hivatal ?j je [...]
Kuruc.info | 18:10:03 | vegyes | megbeszél


Le Monde: Netanjahu tr?jai fal?k?nt haszn?lja a V4-eket az EU ellen

Izrael udvarol az Eur?pai Uni? l?zad?inak c?mmel harangozta be a visegr?di n?gyek (V4) korm?nyf?inek Jeruzs?lembe tervezett l?togat?s?t a Le Monde c?m? francia napilap, ?s az amerikai The New York Tim [...]
Kuruc.info | 17:30:02 | vegyes | megbeszél


Suzuki: m?g az ?rv?nyben l?v? 250 ?r?s t?l?rakeretet sem haszn?lj?k ki

Nem tervezi a Magyar Suzuki Zrt. a t?l?r?k sz?m?nak n?vel?s?t az esztergomi gy?rban. A c?g kommunik?ci?s vezet?j?nek t?j?koztat?sa szerint a rendel?s?llom?ny alapj?n a m?r ?vek ?ta ?rv?nyben l?v? 250 [...]
Kuruc.info | 17:30:02 | vegyes | megbeszél


Mi haz?nkos kih?v?ja lesz Nagyk?ta polg?rmester?nek

A napokban hallani lehetett, hogy Nagyk?ta igen neh?z helyzetbe ker?lt. Err?l ?s sok m?s egy?b, ?rdekes t?m?r?l besz?lgetett Lantos J?nos a Mi Haz?nk Ifjai egyik orsz?gos szervez?j?vel, Szab? ?kossal [...]
Kuruc.info | 17:00:03 | vegyes | megbeszél


Kiadt?k a vide?t, amin a sz?k?tt fegyveres rabot ?ld?zik, majd lebirk?zz?k

A m?lt p?nteken egy fegyveres rab sz?k?tt meg a F?v?rosi T?rv?nysz?kr?l. A rend?r?k eddig nem l?tott vide?kat hoztak nyilv?noss?gra a sz?k?sr?l ?s az elkap?sr?l. K?zben a rend?rs?g is kiadta a vide?t [...]
Kuruc.info | 16:30:03 | vegyes | megbeszél


Szerd?t?l dr?g?bban tankolunk

A Mol brutt? 5-5 forinttal emeli a 95-?s benzin ?s a g?zolaj nagykereskedelmi ?r?t szerd?n – ?rtes?lt piaci forr?sokb?l h?tf?n az MTI. Az ?zemanyagok ?ra legut?bb p?nteken v?ltozott, a benzin ? [...]
Kuruc.info | 16:00:03 | vegyes | megbeszél


Trump lehet az els? k?lf?ldi vend?ge az ?j jap?n cs?sz?rnak

Donald Trump amerikai eln?k v?rhat?an megh?v?st kap Jap?nba egy m?jus 26-?n kezd?d?, k?r?lbel?l h?romnapos l?togat?sra, ?s val?sz?n?leg ? lesz az els? k?lf?ldi ?llami vend?g, aki tal?lkozik az ?j cs?s [...]
Kuruc.info | 15:30:02 | vegyes | megbeszél


Napi sci-fi Bukarestb?l: "Erdely egy roman fold"

Ism?t magyarellenes rom?n feliratok jelentek meg a h?tv?g?n a bukaresti magyar tannyelv? Ady Endre L?cium ker?t?s?n, amelyet - az al??r?s szerint - a Dinamo sportklub szurkol?i f?jhattak fel fest?ksz? [...]
Kuruc.info | 14:50:02 | vegyes | megbeszél


Kivonultak a parlamentb?l az egyes?lt ballibek - munka helyett ink?bb ?truccannak Esztergomba

Az Orsz?ggy?l?s h?tf?n nyitotta meg tavaszi ?l?sszak?t. A k?pvisel?k idei els? d?nt?seik k?z?tt az igazs?gszolg?ltat?s tev?kenys?g?r?l sz?l? besz?mol?kat hagyhatj?k j?v?, k?s?bb pedig t?rgyalni kezdhe [...]
Kuruc.info | 14:10:02 | vegyes | megbeszél


Vars? nem vesz r?szt a V4 jeruzs?lemi tal?lkoz?j?n - izraeli miniszter: mi, zsid?k nem felejt?nk, ?s nem bocs?tunk meg

Mateusz Morawiecki lengyel minisztereln?k r?viddel ezel?tt ?gy d?nt?tt, hogy haz?ja nem k?pviselteti mag?t a V4-es orsz?gok Jeruzs?lemben tartand? cs?cstal?lkoz?j?n. Mint h?r?l adtuk, ma d?lel?tt Jisz [...]
Kuruc.info | 13:40:02 | vegyes | megbeszél


Nem mindig mes?lgetett Auschwitzr?l Jobbik-J?kob - amikor a politikai ?rdek ?gy k?v?nta, mulatott a zsid?viccen

A kiv?lasztott n?phez tartoz? b?n?z?kr?l besz?lt, ?s zsid?z? vicceken nevetett Jakab P?ter t?bb most el?ker?lt vide?felv?tel tan?s?ga szerint. A m?ra parlamenti k?pvisel?v? v?lasztott jobbikos politik [...]
Kuruc.info | 13:20:03 | vegyes | megbeszél


Magyar-e a cig?ny?

Vannak, akik sz?m?ra a v?lasz a c?mbeli k?rd?sre nem egy?rtelm?, vagy legal?bbis ?gy tesznek, mintha nem lenne az. Visszat?r? liber?lis ?rvel?s az, hogy a cig?ny is magyar, a cig?nyr?l csak kedvez?e [...]
Kuruc.info | 12:40:02 | vegyes | megbeszél


?jabb zseni?lis ellenz?ki akci?: ?rni nem tudnak, de tiltakozni nagyon szeretnek az elvt?rsn?k

Az Orsz?ggy?l?s mentelmi bizotts?ga t?rgyalja t?bb ellenz?ki k?pvisel? ?gy?t, a k?t szocialista, Kunhalmi ?gnes ?s Bang?n? Borb?ly Ildik? egy-egy pap?rlappal ?rkezett, amelyet a bizotts?g el?tt is fel [...]
Kuruc.info | 12:40:02 | vegyes | megbeszél


Az ellenz?ki szavaz?k t?bbs?ge szerint a p?rtjuknak tov?bbra is a parlamentben a hely?k

Indul a tavaszi ?l?sszak, ?s szimpatiz?nsaik t?bbs?ge az IDEA Int?zet felm?r?se alapj?n ?gy l?tja: az ellenz?ki p?rtoknak a decemberi botr?nyok ut?n is r?szt kell venni?k az Orsz?ggy?l?s munk?j?ban. [...]
Kuruc.info | 12:40:02 | vegyes | megbeszél


V?dat emeltek egy kisl?nyt b?ntalmaz? ?s t?bbsz?r meger?szakol? f?rfi ellen

V?dat emelt a Kom?rom-Esztergom Megyei F??gy?szs?g egy f?rfi ellen, aki h?sklopfol?val b?ntalmazott egy kiskor? l?nyt, akit ezut?n h?romszor meger?szakolt. A f?rfi tavaly ?prilisban az Oroszl?ny ?s B [...]
Kuruc.info | 11:50:02 | vegyes | megbeszél


K?s?rti a m?lt a cuki n?pp?rti fi?kat: ?jabb "list?z?s" ?gyet r?ngatott el? a fideszes sajt?

A zsid? n? megver?s?vel henceg? Sz?vay Istv?n hely?re Bencsik J?nost, egy olyan politikust jel?l a Jobbik, aki Gy?ngy?si M?rton zsid?k list?z?s?t szorgalmaz? besz?d?t k?vet?en maga gy?jt?tte ki azokat [...]
Kuruc.info | 11:10:01 | vegyes | megbeszél


A korm?ny elismerte: t?nyleg nem volt rendben az Elios-?gy - mi ?lljuk a sz?ml?t

A magyar korm?ny is elismerte, hogy az Elios-?gyben helye van a t?mogat?smegvon?snak, ?rja a 24.hu. Inform?ci?juk szerint a magyar f?l el?sz?r 25 sz?zal?kos b?ntet?st v?llalt volna be az uni?n?l, ezze [...]
Kuruc.info | 10:30:02 | vegyes | megbeszél


Pakiszt?n hazarendelte nagyk?vet?t ?jdelhib?l

Hazarendelte konzult?ci?ra nagyk?vet?t Pakiszt?n az indiai ?jdelhib?l h?tf?n, miut?n a k?t szomsz?dos atomhatalom viszonya az elm?lt napokban ism?t elm?rgesedett. Mohammed Fejsz?l pakiszt?ni k?l?gyi [...]
Kuruc.info | 10:30:02 | vegyes | megbeszél


Binj?min Netanj?hu k?vetkezm?nyek n?lk?li bakl?v?sei az Ir?n-ellenes vars?i sze?nsz idej?n

A Washington kezdem?nyezte, ?m els?sorban a megsz?llt ter?leteket zsid?telep?t?ssel etnikailag, vall?silag ?s nyelvileg ?trajzol? Izrael ?rdek?t szolg?l? Ir?n-ellenes vars?i tal?lkoz? idej?n Binj?min [...]
Kuruc.info | 09:40:02 | vegyes | megbeszél


Folytat?dik a zsid? pimaszkod?s a V4-cs?cs el?tt: "a lengyelek az anyatejjel sz?vt?k magukba az antiszemitizmust"

K?ts?gess? v?lt Lengyelorsz?g r?szv?tele a visegr?di n?gyek (V4) ?s Izrael jeruzs?lemi cs?cs?rtekezlet?n, miut?n Jiszr?el Kac ?gyvezet? izraeli k?l?gyminiszter – id?zve Jich?k Sam?r n?hai minisz [...]
Kuruc.info | 09:40:02 | vegyes | megbeszél


Orb?n Jeruzs?lemben ?rvendezik Isten aj?nd?kainak

A visegr?di orsz?gok (V4) ?s Izrael cs?cstal?lkoz?j?ra Jeruzs?lembe utazik h?tf?n Orb?n Viktor minisztereln?k. A magyar deleg?ci?ban Szijj?rt? P?ter k?lgazdas?gi ?s k?l?gyminiszter ?s Guly?s Gergel [...]
Kuruc.info | 08:30:02 | vegyes | megbeszél


T?bb helyen tartottak id?k?zi polg?rmester-v?laszt?st

Bakonyszentiv?non, Korl?ton, Mek?nyesen ?s j?rultak a szavaz?k az urn?khoz. Schild R?bert lett az ?szak-baranyai Mek?nyes polg?rmestere, a f?ggetlen jel?lt egyed?l indult a tiszts?g?rt a vas?rnapi id [...]
Kuruc.info | 08:00:02 | vegyes | megbeszél


Cs?csot d?nt?tt a sk?t whisky exportja

Mennyis?gben ?s ?rt?kben is cs?csot d?nt?tt a sk?t whisky exportja tavaly - ?ll a sk?t whiskygy?rt?k sz?vets?g?nek (SWA) k?zlem?ny?ben, amely a brit v?mhat?s?g adataira hivatkozik. A sk?t whiskyb?l t [...]
Kuruc.info | 07:40:01 | vegyes | megbeszél


Jap?n szerint ?szak-Korea t?retlen?l folytatja nukle?ris ?s rak?taprogramj?t

?szak-Korea t?retlen?l folytatja nukle?ris ?s rak?taprogramj?t, ?s civil l?tes?tm?nyeket - k?zt?k reptereket - haszn?l az ?sszeszerel?shez ?s tesztel?shez – ?rta ENSZ-szak?rt?kre hivatkozva a Ky [...]
Kuruc.info | 07:30:01 | vegyes | megbeszél


Saj?t fejleszt?s? tengeralattj?r?t mutatott be az ir?ni haditenger?szet

?j, saj?t fejleszt?s? ?s man?verez? robotrep?l?g?pek ind?t?s?ra is alkalmas tengeralattj?r?t mutatott be vas?rnap az ir?ni haditenger?szet. A Fateh (H?d?t?) oszt?ly? tengeralattj?r?t Haszan R?h?ni ir [...]
Kuruc.info | 23:20:02 | vegyes | megbeszél


Az arab vil?g lassan nem jelent fenyeget?st: kinevezt?k az els? n?i had?gyminisztert

Az ?j bejr?ti korm?nyban n?gy n? is helyet kapott, egyik?k a v?delmi t?rca ?l?n. Raja al-Hassz?n az els? n?, aki az arab vil?gban a v?delmi miniszt?rium ir?ny?t?s?t kapta. Vil?gszerte sz?mos n? bizo [...]
Kuruc.info | 22:50:02 | vegyes | megbeszél


Lopakod? buzipropaganda az iskol?kban: az oszt?lytermek v?detts?g?ben cs?p?gtetik az ?letellenes m?rget a gyermekek sz?v?be

A magyar emberek t?bbs?ge nem l?tja a lopakod? buzipropaganda vesz?ly?t, pedig itt van k?r?l?tt?nk: a hollywoodi filmekben, a sz?ndarabokban, a rekl?mokban. ?s iskol?inkban! Tan?rok, nevel?k tucatja [...]
Kuruc.info | 22:20:02 | vegyes | megbeszél


Aut?kat rugdosott egy d?h?ng? gy?ri n?

N?h?ny ?r?n bel?l elfogt?k a rend?r?k azt a n?t, aki parkol? g?pj?rm?veket rong?lt meg Gy?rben. Vas?rnap hajnalban ?rkezett egy bejelent?s, hogy egy gy?ri lak?telepen g?pkocsikat rong?l egy d?h?ng? n [...]
Kuruc.info | 21:20:02 | vegyes | megbeszél


Rasszista t?mad?st ki?ltott egy buzi n?ger sz?n?sz, de val?j?ban feka t?rsai hagyt?k helyben - r?ad?sul ? b?relte fel ?ket

Janu?r 29-?n egy Jussie Smollett nev? n?ger sorozatsz?n?sz azzal ker?lt be a h?rekbe, hogy ?ll?t?sa szerint k?t feh?r f?rfi t?madt r? Chicag?ban, "rasszista ?s homof?b" s?rt?seket a fej?hez [...]
Kuruc.info | 21:20:02 | vegyes | megbeszél


?der-kompatibilis akci?ra k?sz?l India

885 milli?rd r?pi?t, azaz megk?zel?t?leg 12,4 milli?rd doll?rt sz?n India arra, hogy az er?m?vek k?rosanyag-kibocs?t?st cs?kkent? berendez?seket telep?tsenek, valamint javuljon az orsz?gban az elektro [...]
Kuruc.info | 20:40:02 | vegyes | megbeszél


?jabb ingyencirkusszal k?sz?l a Jobbikkal ?sszekov?csol?dott baloldali t?mb az Orsz?ggy?l?sben

M?g p?nteken kora d?lut?n is egyeztettek az ellenz?ki p?rtok egym?s k?z?tt arr?l, hogy milyen "l?tv?nyos akci?val" h?vj?k fel magukra a figyelmet az Orsz?ggy?l?s tavaszi ?l?sszak?nak nyit?na [...]
Kuruc.info | 20:10:02 | vegyes | megbeszél


Folytat?dott a hamis bombariad?k sorozata Oroszorsz?gban

Folytat?dott a h?tv?g?n a hamis bombariad?k sorozata Moszkv?ban ?s Szentp?terv?ron; Oroszorsz?g f?v?ros?ban vas?rnap k?t bev?s?rl?k?zpontot, az "?szaki f?v?rosban" pedig a Mariinszkij sz?nh? [...]
Kuruc.info | 19:50:01 | vegyes | megbeszél


Az ?des ?let a k?nai elvt?rsak ellens?ge

Cs?kkenteni akarj?k a cukorfogyaszt?st K?n?ban a lakoss?g fogainak v?delm?ben - jelentette be a k?nai Nemzeti Eg?szs?g?gyi Bizotts?g. A 2019 ?s 2025 k?z?tti id?szakra kidolgozott akci?terv szerint az [...]
Kuruc.info | 19:30:02 | vegyes | megbeszél


Binj?min Netanj?hu k?vetkezm?nyek n?lk?li bakl?v?sei az Ir?n-ellenes vars?i sze?nsz idej?n

A Washington kezdem?nyezte, ?m els?sorban a megsz?llt ter?leteket zsid?telep?t?ssel etnikailag, vall?silag ?s nyelvileg ?trajzol? Izrael ?rdek?t szolg?l? Ir?n-ellenes vars?i tal?lkoz? idej?n Binj?min [...]
Kuruc.info | 19:00:02 | vegyes | megbeszél


Aszad ?zent a kurdoknak: "Az amerikaiak zsebre teszik ?n?ket, ?s csak eszk?z?k lesznek egy alkuban"

Az Egyes?lt ?llamok nem fogja megv?deni azokat, akik ?r? hagyatkoznak - figyelmeztette az orsz?g ?szaki r?sz?nek jelent?s h?nyad?t ellen?rz? kurd er?ket vas?rnap Bass?r el-Aszad sz?riai eln?k. Aszad [...]
Kuruc.info | 18:10:02 | vegyes | megbeszél


Gyilkoss?g Zugl?ban: halott f?rfit tal?ltak egy aut? els? ?l?s?n

A Budapesti Rend?r-f?kapit?nys?g ember?l?s miatt rendelt el nyomoz?st ismeretlen tettes ellen. A Budapesti Rend?r-f?kapit?nys?g rend?rei 2019. febru?r 17-?n bejelent?s alapj?n mentek ki Budapest XIV. [...]
Kuruc.info | 18:10:02 | vegyes | megbeszél


Perzsa, k?nai ?s orosz hackerek szabot?zsakci?it?l kell most f?lni N?metorsz?gban

Egyre t?bb hackert?mad?s ?ri N?metorsz?gban az ?gynevezett kritikus infrastrukt?r?t, k?zt?k a t?vk?zl?si h?l?zatokat, az ?ramszolg?ltat?k rendszereit ?s a k?zigazgat?st – ?rta a Welt am Sonntag [...]
Kuruc.info | 17:10:02 | vegyes | megbeszél


N?tt Oroszorsz?g aranytermel?se

Oroszorsz?gban tavaly 314,42 tonna aranyat termeltek, ami 2,45 sz?zal?kkal t?bb az egy ?vvel kor?bbi 306,9 tonn?n?l. Az orosz aranytermel?k sz?vets?ge nagyobb, 328 tonna termel?ssel sz?molt 2018-ra. [...]
Kuruc.info | 17:10:02 | vegyes | megbeszél


Ukrajn?nak id?n 15 milli?rd doll?r ?llamad?ss?got kell rendeznie

Ukrajn?nak id?n 417 milli?rd hrivnya (15,4 milli?rd doll?r, 1 hrivnya 10,35 forint) ?llamad?ss?got kell rendeznie. Az ukr?n p?nz?gyminiszt?rium makrogazdas?gi jelent?s?ben az ?ll, hogy id?n a bels? a [...]
Kuruc.info | 16:40:03 | vegyes | megbeszél


Ir?ni k?l?gy?r Eur?p?nak: aki Washington ?rj?val szemben szeretne ?szni, nem ker?lheti el, hogy vizes legyen

Az eur?pai orsz?goknak nagyobb er?fesz?t?seket kellene tenni?k az ir?ni atomprogramr?l k?t?tt meg?llapod?s megment?s??rt – mondta az iszl?m k?zt?rsas?g k?l?gyminisztere vas?rnap az 55. m?ncheni [...]
Kuruc.info | 16:30:01 | vegyes | megbeszél


Vicces, mikor Zuckerberg?k sorosoznak, de es?lytelen le?ll?tani a Facebook p?nzcsin?l? adatporsz?v?j?t

Zuckerberg?knek az inform?ci?kkal egy c?ljuk van, a profitmaximaliz?l?s, az ?sszekapcsolt vil?g magasztos sz?vir?ga csak ezt leplezi. Al?bb a HVG "Ut?pi?nak t?nik, hogy b?rki is meg?ll?tsa a Face [...]
Kuruc.info | 16:00:02 | vegyes | megbeszél


Az orosz Gazprombank z?rolta a venezuelai ?llami olajipari v?llalat sz?ml?it

A Gazprombank z?rolta a PDVSA venezuelai ?llami olajipari konszern n?la vezetett sz?ml?it. A Gazprombank a Gazprom orosz g?zipari v?llalat p?nz?gyi le?nyc?ge, a vagyona alapj?n a harmadik legnagyobb o [...]
Kuruc.info | 15:50:02 | vegyes | megbeszél


A hazat?r?s napj?ra eml?keztek Somosk??jfalun

A hazat?r?s napj?ra, a Csehszlov?ki?t?l t?rt?nt visszacsatol?s 95. ?vfordul?j?ra eml?keztek vas?rnap Somosk??jfalun. Lezs?k S?ndor, az Orsz?ggy?l?s aleln?ke, a N?gr?d megyei falu d?szpolg?ra az ?nneps [...]
Kuruc.info | 15:00:02 | vegyes | megbeszél


Riogat?snak sz?nta az antifa, de rem?nykelt?: a britek harmada sz?m?ra fenyeget?s az iszl?m

Az Egyes?lt Kir?lys?g lakoss?g?nak t?bb mint harmada ?gy v?li, hogy az iszl?m fenyeget?st jelent a brit ?letm?d sz?m?ra – der?l ki a Hope not Hate nev? antifasiszta csoport friss jelent?s?b?l, a [...]
Kuruc.info | 15:00:02 | vegyes | megbeszél


Radik?lis jobboldali p?rt is beker?lne a spanyol parlamentbe az el?rehozott v?laszt?sok nyom?n

Spanyolorsz?gban korm?nyalak?t?si patthelyzet alakulhat ki az ?prilis 28-i el?rehozott parlamenti v?laszt?sok ut?n – der?lt ki a voksol?s ki?r?s?t k?vet?en megjelent els? k?zv?lem?ny-kutat?sb?l, [...]
Kuruc.info | 14:30:02 | vegyes | megbeszél


Airbus-aleln?k: katasztr?fa, amit a Brexit ?gy?ben a politika m?vel

Az Airbus eur?pai rep?l?g?pgy?rt? konzorcium aleln?ke szerint „katasztr?fa”, amit a brit EU-tags?g megsz?n?s?nek (Brexit) ?gy?ben „a politika m?vel”. Katherine Bennett a BBC t [...]
Kuruc.info | 13:50:02 | vegyes | megbeszél


A casco k?ty? ellen nem v?d

A k?ty?k ?ltal a g?pj?rm?vekben okozott k?rokat az illet?kes ?tkezel?k csak a panaszok mintegy fel?ben t?r?tik meg, az ?vi n?h?ny ezer forintos k?ty?biztos?t?s azonban alapvet?en n?veli a k?rt?r?t?s e [...]
Kuruc.info | 13:20:02 | vegyes | megbeszél


Beleny?lok a m?hkasba

Bizony?ra kifejt?sre szorul a c?m. Maga a cikk tartalma lesz a magyar?zat. Megoszt? t?ma, de vajon csak olyanr?l ?rdemes-e ?rni, amit m?sok sokszor le?rt?k m?r, s ?gyis egyet?rt?s van k?z?tt?nk? Elk?p [...]
Kuruc.info | 13:20:02 | vegyes | megbeszél


Ezeken a telep?l?seken eg?szs?gtelen vagy kifog?solt a leveg? min?s?ge

T?bb telep?l?sen ism?t romlott a leveg?min?s?g az elm?lt napokban – t?j?koztatta a Nemzeti N?peg?szs?g?gyi K?zpont vas?rnap az MTI-t. Miskolcon ?s Ny?regyh?z?n eg?szs?gtelennek min?s?tett?k a l [...]
Kuruc.info | 12:50:02 | vegyes | megbeszél


Ir?n k?sz egy?ttm?k?dni a t?rs?gbeli ?llamokkal az amerikai ?s izraeli nyom?s enyh?t?se ?rdek?ben

Ir?n k?sz szorosabbra f?zni kapcsolatait a k?zel-keleti orsz?gokkal – mondta Haszan R?h?ni ir?ni eln?k vas?rnap. „Ir?n k?sz egy?ttm?k?dni a t?rs?gbeli ?llamokkal a K?zel-Kelet biztons?g?n [...]
Kuruc.info | 12:20:02 | vegyes | megbeszél


Trump az I?-terrorist?k visszafogad?s?r?l gy?zk?di eur?pai sz?vets?geseit

Donald Trump amerikai eln?k szombaton Twitter-?zenetben s?rgette az Egyes?lt ?llamok eur?pai sz?vets?geseit, hogy az Iszl?m ?llam terrorszervezet Sz?ri?ban elfogott, t?bb mint nyolcsz?z k?lf?ldi harco [...]
Kuruc.info | 11:50:02 | vegyes | megbeszél


T?z volt egy bangladesi kik?t?v?ros nyomornegyed?ben

Legal?bb nyolcan meghaltak egy t?zben, amely Csittagong bangladesi kik?t?v?ros nyomornegyed?ben lobbant fel vas?rnap reggel – k?z?lt?k a helyi hat?s?gok. A hal?los ?ldozatok k?z?tt van egy csal [...]
Kuruc.info | 11:30:02 | vegyes | megbeszél


Nagy Blanka bayerked?s helyett egy ideig ink?bb a tanul?sra koncentr?l, ?s egyel?re nem lesz MSZP-s kamp?nyarc

N?h?ny percet besz?lgetett Nagy Blanka di?kt?ntet?vel Frans Timmermans, az Eur?pai Bizotts?g aleln?ke, az Eur?pai Szocialist?k listavezet?je az MSZP szombati kongresszus?n elmondott besz?de ut?n. Nagy [...]
Kuruc.info | 11:00:01 | vegyes | megbeszél


Slom? csicsk?ja ?s k?t ?j n?pp?rtosodott is melegedhet h?tf?t?l az Orsz?ggy?l?sben

Az Orsz?ggy?l?s h?tf?n kezdi meg tavaszi ?l?sszak?t. A k?thetes ?l?s (val?j?ban n?gynapos - a szerk.) els? napj?n az igazs?gszolg?ltat?s tev?kenys?g?r?l sz?l? besz?mol?kat fogadhatnak el, szerd?n pedi [...]
Kuruc.info | 11:00:01 | vegyes | megbeszél


Aki a vir?got igaz?n szereti, n?t ?s ?reget is b?ntalmaz ?rte

Vir?got akart lopni, rabl?s lett bel?le. A kecskem?ti rend?r?k befejezt?k az ?gy vizsg?lat?t. 2018. ?prilis 12-?n 13 ?ra k?r?l egy ismeretlen megjelent egy kecskem?ti t?rsash?zban. A rendelkez?sre ?l [...]
Kuruc.info | 10:40:02 | vegyes | megbeszél


Elt?nt nagykanizsai n?t keres a rend?rs?g

A Nagykanizsai Rend?rkapit?nys?g B?n?gyi Oszt?lya 20030/157-91/2019. ?ltal?nos ?gysz?mon k?r?z?si elj?r?st folytat Garai Edina elt?n?se miatt. A 39 ?ves n? 2019. febru?r 5-?n 14 ?ra 15 perckor nagyka [...]
Kuruc.info | 10:20:02 | vegyes | megbeszél


Mecsetben gyilkol?szva demonstr?lta a b?k?s iszl?m gyakorlat?t a Boko Haram

Legal?bb tizenegy ember ?let?t vesztette felt?telezett iszlamist?k ?ngyilkos mer?nylet?ben, amelyet az ?szakkelet-nig?riai Kushari telep?l?s egyik mecsetj?ben k?vettek el szombaton - k?z?lte Borno ?ll [...]
Kuruc.info | 10:20:02 | vegyes | megbeszél


Nagyon f?ztak az afrikai j?vev?nyek, ez?rt v?letlen?l az egyik t?rsukb?l is gy?jt?st csin?ltak

Matteo Salvini olasz bel?gyminiszter elrendelte egy r?gt?nz?tt betolakod?t?bor felsz?mol?s?t szombaton, miut?n a t?borban hal?lra ?gett egy szeneg?li id?nymunk?s. Negyven embert azonnal a region?lis [...]
Kuruc.info | 09:40:01 | vegyes | megbeszél


"H?zz el, mocskos cionista, Franciaorsz?g a mi?nk!" - ?jabb holokausztot ?lt t?l a zsid? filoz?fus

Tizennegyedik alkalommal is az utc?kra vonultak szombaton orsz?gszerte a francia korm?ny ad?- ?s gazdas?gpolitik?ja ellen tiltakoz? s?rgamell?nyesek, akik a k?zv?lem?ny kif?rad?sa ?s a cs?kken? mobili [...]
Kuruc.info | 09:00:06 | vegyes | megbeszél


?jf?lig m?g lehet jelentkezni fels?oktat?si k?pz?sekre

Ma ?jf?lig lehet jelentkezni a szeptemberben indul? fels?oktat?si k?pz?sekre a E-felv?telin kereszt?l. A hiteles?t?si hat?rid? febru?r 22-?re m?dosult, aznap ?jf?lig lehet a jelentkez?seket hiteles [...]
Kuruc.info | 08:30:03 | vegyes | megbeszél


Az ?sszes purd?csemp?sz rom?n cig?nyt felmetette a b?r?s?g

Kilenc ?vi peresked?s ut?n, a b?ncselekm?nyek el?v?l?se miatt felmentette a Hargita megyei b?r?s?g azt a 25 rom?niai v?dlottat, akit kiskor?ak Nagy Britanni?ba csemp?sz?se ?s b?n?z?sre k?nyszer?t?se m [...]
Kuruc.info | 07:40:02 | vegyes | megbeszél


A D?lvid?ken, Szerbi?ban ?s Alb?ni?ban is tiltakoztak a korm?ny ellen

Belgr?dban tizenegyedik alkalommal vonult fel t?bb ezres t?meg Aleksander Vucic szerb eln?k politik?ja ellen tiltakozva, szabad m?di?t ?s ?j v?laszt?si t?rv?ny megalkot?s?t k?vetelve. Tiran?ban a tilt [...]
Kuruc.info | 07:20:02 | vegyes | megbeszél


Egy cig?ny nyerte A Dal 2019 m?sodik el?d?nt?j?t

P?pai Joci nyerte A Dal 2019 m?sodik el?d?nt?j?t szombaton. A zs?ri d?nt?s?vel m?g Szek?r Gerg? ?s Nagy Bogi, a t?v?n?z?k szavazataival a Fatal Error jutott tov?bb a d?nt?be a Duna Telev?zi?ban ?s a D [...]
Kuruc.info | 23:10:02 | vegyes | megbeszél


"Ember?llatoknak" nevezte a palesztinokat ?tlegel? zsid? katon?kat egy vezet? izraeli ?js?g?r? - Bibi m?ris sietett el?t?lni

A Ham?sz tagjait elfogni k?v?n? izraeli katon?k R?mall?h v?ros?ban m?g janu?rban f?lholtra vertek megbilincselt, bek?t?tt szem? palesztinokat. Az eset ma este sz?ba ker?lt az egyik izraeli h?rt?v?ben, [...]
Kuruc.info | 22:50:02 | vegyes | megbeszél


Izraeli rendez? nyert a Berlinal?n - "Magyar" "Nemzeti" Filmalap t?mogatta buzipropagand?t is d?jaztak

Navad Lapid izraeli rendez? Synonymes (Szinonim?k) c?m? alkot?sa kapta meg a legjobb filmnek j?r? Arany Medv?t a 69. Berlini Nemzetk?zi Filmfesztiv?lon, a Berlinal?n szombaton. A Juliette Binoche vez [...]
Kuruc.info | 22:20:02 | vegyes | megbeszél


Lassan kij?r a k?sers?gi pecs?t: a kremat?rium szag?ra m?g mindig eml?kez? SZDSZ-es k?pvisel? kit?ntet?s?t hi?nyolja a Jobbik

Ism?t egy hatm?rf?ldes l?p?st tett a szoci?lisan ?rz?keny baloldali n?pp?rt a k?sers?gi pecs?t elnyer?se ?rdek?ben. Ez?ttal nem saj?t t?l?l?-lesz?rmazott J?kobuk, hanem Tokody Marcell Gergely, a Jobbi [...]
Kuruc.info | 22:10:02 | vegyes | megbeszél


A szakad?rok b?ntet?pere ellen tiltakoztak Barcelon?ban

Sz?zezrek tiltakoztak szombaton Barcelon?ban, Katal?nia k?zpontj?ban az ellen a b?ntet?per ellen, amely 12 katal?n szakad?r politikus ellen indult Spanyolorsz?gban a 2017 ?szi elszakad?si k?s?rlet mia [...]
Kuruc.info | 21:10:02 | vegyes | megbeszél


Fekete h? esett Szib?ri?ban

A szib?riai Kiszeljovszk v?ros?ban aut?kat, kerteket, j?tsz?tereket fedett be a koromfekete h?. Sz?n?t a leveg?ben sz?ll? sz?npornak k?sz?nhette. A szib?riai Kiszeljovszk v?ros?ban a sz?nb?ny?szat mi [...]
Kuruc.info | 20:50:03 | vegyes | megbeszél


Harmadik h?napja t?ntetnek a s?rgamell?nyesek

Tizennegyedik alkalommal is az utc?kra vonultak szombaton orsz?gszerte a francia korm?ny ad?- ?s gazdas?gpolitik?ja ellen tiltakoz? s?rgamell?nyesek, akik a k?zv?lem?ny kif?rad?sa ?s a cs?kken? mobili [...]
Kuruc.info | 20:10:01 | vegyes | megbeszél


T?z volt a Csongr?d Megyei Vakok Otthon?ban

T?z keletkezett a Csongr?d Megyei Vakok Otthon?ban szombaton k?s? d?lut?n, nem s?r?lt meg senki – t?j?koztatta a megyei katasztr?fav?delmi igazgat?s?g sz?viv?je az MTI-t. Moln?r Krisztina k?z?l [...]
Kuruc.info | 19:40:02 | vegyes | megbeszél


N?gyszer is el?ker?lt a csal?dip?tl?k-gy?rt? m?szer Szeksz?rdon

A 23 ?ves szeksz?rdi f?rfi n?gy alkalommal k?vetett el nemi erk?lcs elleni b?ncselekm?nyt. A Szeksz?rdi Rend?rkapit?nys?g ind?tott b?ntet?elj?r?st szem?rems?rt?s v?ts?g elk?vet?se miatt Sz. M. 23 ?ve [...]
Kuruc.info | 19:10:02 | vegyes | megbeszél


?sszed?lt egy szentp?terv?ri egyetem t?bb emelete

?sszed?lt szombaton Oroszorsz?gban a Szentp?terv?ri Nemzeti M?szaki, Informatikai ?s Optikai Kutat?egyetem egyik ?p?let?nek t?bb emelete. NEW: Video shows the moment when several floors collapsed at [...]
Kuruc.info | 18:50:02 | vegyes | megbeszél


A N?lk?leddel kezd?d?tt a DAC-Slovan-?sszecsap?s

Hatalmas rangad?t rendeznek ma a felvid?ki futballbajnoks?gban, ahol a dunaszerdahelyi DAC az ?r?k riv?lis, magyargy?l?l? szurkol?ir?l k?zismert Slovan Bratislav?val j?tszik. A m?rk?z?s el?tt ism?t fa [...]
Kuruc.info | 18:10:03 | vegyes | megbeszél


J?nnek az okosb?rt?n?k Hongkongban

A j?v?ben nem lesz majd olyan n?gyzetmillim?tere a hongkongi b?rt?n?knek, ahov? a rabok el tudn?nak b?jni. A legmodernebb technol?gi?kat vetik be a hongkongi b?rt?n?kben, hogy a fogvatartottak viselk [...]
Kuruc.info | 18:10:03 | vegyes | megbeszél


Sikkaszt?s gyan?j?val vettek ?rizetbe egy amerikai ?zletembert Moszkv?ban

?rizetben marad Moszkv?ban Michael Calvey, a Baring VostokCapital Partners befektet?si csoport amerikai alap?t?ja. Err?l d?nt?tt szombaton az illet?kes moszkvai b?r?s?g. Calveyt sikkaszt?s gyan?j?val [...]
Kuruc.info | 17:10:03 | vegyes | megbeszél


Elhunyt Bruno Ganz, A buk?s Hitlere

Hetvenh?t ?ves kor?ban Z?richben elhunyt Bruno Ganz, sv?jci sz?n?sz, aki A buk?s c?m? film Hitlerek?nt lett vil?gh?r?. A h?rt a sz?n?sz menedzsmentje jelentette be, ?rja a Frankfurter Allgemeine Zeitu [...]
Kuruc.info | 16:40:03 | vegyes | megbeszél


Merkel Eur?p??rt harcolna, mert s?lyos bajok gy?trik

S?lyos bajok gy?trik Eur?p?t, harcolni kell ?rte, ?s k?zdeni kell a multilateralizmus?rt, a nemzetk?zi ?gyek egyet?rt?sen, t?bboldal? meg?llapod?sokon alapul? form?l?si m?dj?nak meg?rz?s??rt is &ndash [...]
Kuruc.info | 16:10:03 | vegyes | megbeszél


Sok?ig tartott, de ism?t utol?rtek egy hazug zsid?t: semmi nem stimmel a D-nap "legend?s" fot?inak sztorij?val

Robert Capa, eredeti nev?n Friedman Endre egyike a 20. sz?zad legh?resebb magyarjainak - ind?t egy gazdan?pnek sz?nt gyomrossal a Zsindex, majd fokozza egy kicsit, hogy egy?rtelm?s?tse, mi?rt is kell [...]
Kuruc.info | 15:50:03 | vegyes | megbeszél


Pence: ?bers?g, Eur?pa, j?n az ?j holokauszt!

Az Egyes?lt ?llamok nem tudja megv?deni a Nyugatot, ha sz?vets?gesei f?gg? viszonyba ker?lnek a Kelet hatalmaival – hangs?lyozta Mike Pence amerikai aleln?k szombaton az 55. m?ncheni nemzetk?zi [...]
Kuruc.info | 15:00:02 | vegyes | megbeszél


K?zvetlen?l urnanyit?s el?tt halasztott?k el az eln?kv?laszt?st a nagy m?lt? demokr?ci?j?r?l h?res Nig?ri?ban

Nig?ri?ban ?r?kkal a szombati kezd?s el?tt a j?v? h?tre, febru?r 23-ra halasztott?k az eln?kv?laszt?st – jelentette be szombaton a k?zponti v?laszt?si bizotts?g eln?ke. Mahmood Yakubu nem indok [...]
Kuruc.info | 14:50:02 | vegyes | megbeszél


Nem lehet megjav?tani az "orosz Hubble-t", az egyetlen rem?ny, h?tha mag?t?l meggy?gyul

M?g kozmonaut?k seg?ts?g?vel sem lehet megjav?tani az orosz Szpektr-R (Radioasztron) ?rteleszk?pot az ?rben – jelentette ki cs?t?rt?k?n Nyikolaj Kardesev, a program egyik vezet?je Moszkv?ban. A [...]
Kuruc.info | 14:10:02 | vegyes | megbeszél


MSZP-kongresszus: a nemzet?llamok Eur?p?j?val szemben "Eur?pa egys?g??rt" k?zdenek, mert O1S

Az MSZP eln?ke szerint az egyik legfontosabb lesz a most m?jusi eur?pai parlamenti v?laszt?s, mivel "Orb?n Viktor ?s populista sz?ls?jobboldali bar?tai saj?t nemzeteik ut?n az eur?pai k?z?ss?get [...]
Kuruc.info | 13:40:02 | vegyes | megbeszél


I?-mer?nyletet hi?s?tottak meg Maced?ni?ban

Terrort?mad?st akad?lyozt?k meg a hat?s?gok ?szak-Maced?ni?ban – k?z?lte p?nteken a helyi bel?gyminiszt?rium. A t?rca szerint a mer?nyletet az Iszl?m ?llam dzsihadista szervezet emberei k?sz?lt [...]
Kuruc.info | 13:10:02 | vegyes | megbeszél


Nov?k Katalin viszontn?cizva v?laszolt a magyar gyerekekt?l retteg? sv?d feminista miniszterlib?nak

Bocs?natk?r?sre sz?l?totta fel a sv?d szoci?lis minisztert a csal?dv?delmi akci?terv kapcs?n tett kijelent?sei miatt Nov?k Katalin, az Emberi Er?forr?sok Miniszt?rium?nak csal?d- ?s ifj?s?g?gy?rt fele [...]
Kuruc.info | 12:50:02 | vegyes | megbeszél


?ppen a g?nyhat?ron lett ?ngyilkos egy felvid?ki f?rfi - n?mi fejt?r?s ut?n a t?tokhoz csatolt?k az esetet

Patthelyzet alakult ki Bussa (Bu?ince) telep?l?sn?l a "szlov?k-magyar hat?ron". A k?t orsz?g rend?reinek azt kellett eld?nteni?k, ki feladata kivizsg?lni a hat?ron t?rt?nt ?ngyilkoss?got. A [...]
Kuruc.info | 12:20:02 | vegyes | megbeszél


M?r csak a f?ld alatt bujk?lnak I?-katon?k Sz?ri?ban

Megadta mag?t az Iszl?m ?llam (I?) nev? dzsihadista szervezet utols? n?h?ny sz?z harcosa Sz?ri?ban, a legut?bbi napokig megmaradt teny?rnyi ter?let?ket az iraki hat?r k?zel?ben elfoglalta a nyugati t? [...]
Kuruc.info | 12:00:02 | vegyes | megbeszél


Dud?l?ssal zavart?k meg kaka?s tej k?sz?t?se k?zben az Audi-rendsz?mos peugeot-st, aki ezt nem hagyhatta annyiban

K?t b?ncselekm?ny elk?vet?s??rt ?llhat b?r?s?g el? az a f?rfi, akinek ?gy?ben a Kecskem?ti Rend?rkapit?nys?g befejezte a vizsg?latot. Egy kecskem?ti f?rfi tett feljelent?st 2018. szeptember 15-?n a h [...]
Kuruc.info | 11:30:02 | vegyes | megbeszél


"L?j?tek m?r le!" - kiab?lta a fegyveres b?n?z?t leteper? sof?r, de csak k?s?bb eresztettek bele h?t goly?t

2017-ben egy k?b?nyai bankfi?kot akart kirabolni fegyverrel, majd menek?lni pr?b?lt, ?s egy kisteheraut? elg?zolta azt a f?rfit, aki p?nteken megsz?k?tt a F?v?rosi T?rv?nysz?kr?l, ?rja a Blikk. Sz. K? [...]
Kuruc.info | 11:00:02 | vegyes | megbeszél


Toroczkai ugyan?gy indulhatna a zsid? olimpi?n, mint a Forma-1-ben, mik?zben Polt P?ter fideszeseket vad?sz le

A Mi Haz?nk antiszermitizmusb?l b?ntja a Maccabi Eur?pai J?t?kokat ?s Deutsch Tam?st, pedig Toroczkai is r?sztvev? lehetne, mert nincs eld?ntve, hogy ki a zsid?. A Forma-1-ben az?rt ugyanez a helyzet, [...]
Kuruc.info | 11:00:02 | vegyes | megbeszél


Ak?r 24 ?ves b?rt?nb?ntet?st is kaphat Trump v?dalkus?rt? volt kamp?nyf?n?ke

Robert Mueller, a k?l?nleges vizsg?l?bizotts?g vezet?je legal?bb 19 ?vig tart? b?rt?nb?ntet?s kiszab?s?t javasolja Paul Manafortra, Donald Trump amerikai eln?k volt kamp?nyf?n?k?re - adta h?r?l p?ntek [...]
Kuruc.info | 10:00:02 | vegyes | megbeszél


Hat-h?tezer lak?st?z az ?vi ?tlag

?vente ?tlagosan hat-h?tezer lak?st?z okozta k?r t?rt?nik, amelynek leggyakoribb okai a konyhai t?zesetek, az elektromos berendez?sek meghib?sod?sa, valamint a doh?nyz?s - k?z?lte a Magyar Biztos?t?k [...]
Kuruc.info | 09:20:01 | vegyes | megbeszél


K?z?ti ellen?rz?s sor?n buktak le a droggal

A budapesti j?r?r?k k?z?ti ellen?rz?skor k?zel egy kil? k?b?t?szert tal?ltak egy osztr?k rendsz?m? aut?ban. A BRFK K?zponti G?pkocsiz? ?s J?r?rszolg?lati Oszt?ly j?r?rei 2019. febru?r 13-?n az esti ? [...]
Kuruc.info | 08:50:02 | vegyes | megbeszél


Annyira szeretett dolgozni a n?ger, hogy a kir?g?sa f?l?tt ?rzett b?nat?ban lem?sz?rolta a koll?g?it

?t halottja van a Chicago melletti Aurora v?rosk?ban elk?vetett l?v?ld?z?snek, meghalt az elk?vet? is - jelentette be p?ntek esti sajt?konferenci?j?n Kristen Ziman, a helyi rend?rs?g vezet?je. Az NBC [...]
Kuruc.info | 08:30:01 | vegyes | megbeszél


Maduro nem engedi be a "romlott" seg?lysz?ll?tm?nyt a "v?ls?gmentes" Venezeuel?ba - az amerikaiak 200 tonn?nyit sz?ll?tanak

Katonai rep?l?g?ppel sz?ll?t seg?lyt a venezuelai-kolumbiai hat?r kolumbiai oldal?ra az Egyes?lt ?llamok - er?s?tette meg p?ntek este a washingtoni k?l?gyminiszt?rium. A t?rca k?zlem?nye szerint a se [...]
Kuruc.info | 08:20:02 | vegyes | megbeszél


Sv?jc hackereket toboroz online v?laszt?si rendszer?nek tesztel?s?re

Sikerrel toboroz Sv?jc hackereket online v?laszt?si rendszer?nek tesztel?s?re: alig egy h?t alatt, p?ntekre m?r t?bb mint k?tezren jelentkeztek, hogy r?st tal?ljanak a t?zfalakon. Sv?jc nem ingyen k? [...]
Kuruc.info | 07:50:02 | vegyes | megbeszél


Maduro l?togat?sra h?vta az amerikai k?l?gyminiszt?rium k?l?nmegb?zottj?t

Venezuelai l?togat?sra h?vta Elliott Abramst, az amerikai k?l?gyminiszt?rium venezuelai k?l?nmegb?zottj?t Nicol?s Maduro ?llamf?, aki err?l cs?t?rt?k este besz?lt az AP amerikai h?r?gyn?ks?gnek adott [...]
Kuruc.info | 07:10:01 | vegyes | megbeszél


Szexu?lis zaklat?ssal v?dolj?k a p?pai nunciust P?rizsban

Szexu?lis zaklat?s gyan?j?val indult elj?r?s Luigi Ventura apostoli nuncius, a Vatik?n franciaorsz?gi nagyk?vete ellen P?rizsban – er?s?tette meg p?nteken a p?rizsi ?gy?sz?g a Le Monde c?m? napi [...]
Kuruc.info | 23:30:02 | vegyes | megbeszél


Trump szerint Nobel-b?ked?jra jel?lte ?t a jap?n minisztereln?k

Az amerikai eln?k p?nteken egy feh?r h?zi sajt?t?j?koztat?n elmondta, hogy Abe Sinz? jap?n minisztereln?k Nobel-b?ked?jra jel?lte ?t az ?szak-Kore?val val? p?rbesz?d?rt ?s a koreai-f?lszigeti fesz?lts [...]
Kuruc.info | 22:50:02 | vegyes | megbeszél


Toroczkai az ATV-ben tudta meg, hogy hazudnak neki a cig?nyb?n?z?sr?l besz?l? rend?rnyomoz?k

M?g azt sem ?rtett?k a j?mbor k?rdez?k, hogy lehet egy?ltal?n cig?ny-magyar egy?tt?l?sr?l besz?lni, hiszen a cig?nyok magyarok... [...]
Kuruc.info | 22:20:02 | vegyes | megbeszél


Furcsa ?zl?s: az eur?pai szocik cs?csjel?ltje tal?lkozni akar a ballibek ?kessz?l? di?kt?ntet?j?vel

Frans Timmermans, az Eur?pai Bizotts?g aleln?ke, az Eur?pai Szocialist?k v?laszt?si cs?csjel?ltje mindenk?ppen szeretne tal?lkozni Nagy Blank?val, ?rtes?lt a N?pszava. A politikus r?szt vesz az M [...]
Kuruc.info | 21:30:02 | vegyes | megbeszél


A napokban indul a leg?jabb korm?nyzati migr?nskamp?ny

A korm?ny "t?j?koztat? akci?t" ind?t a bev?ndorl?st ?szt?nz? br?sszeli tervekr?l – k?z?lte a korm?nysz?viv? p?nteken Budapesten ?js?g?r?kkal. Hollik Istv?n kifejtette: minden magyar e [...]
Kuruc.info | 20:10:02 | vegyes | megbeszél


Rendk?v?li ?llapotot hirdet ki Trump, hogy meg?p?lhessen a fal a mexik?i hat?ron

Rendk?v?li ?llapotot hirdetett ki Donald Trump amerikai eln?k annak ?rdek?ben, hogy a kongresszus megker?l?s?vel el?teremthesse a mexik?i hat?rra ?g?rt fal meg?p?t?s?hez sz?ks?ges p?nz?sszeget. &bdqu [...]
Kuruc.info | 20:10:02 | vegyes | megbeszél


Utols? lehelet?vel m?g exhum?ltatn? Franc?t a "spanyol" korm?ny

A madridi korm?ny elrendelte Francisco Franco (1892-1975) exhum?l?s?t a Madrid melletti Elesettek V?lgy?ben tal?lhat? bazilik?b?l p?nteken. A hat?rozat ?rtelm?ben Franco t?bornok hozz?tartoz?inak 15 [...]
Kuruc.info | 19:40:02 | vegyes | megbeszél


Utc?ra vonul a Mi Haz?nk, a zsid? olimpia ellen is al? lehet ?rni Toroczkai?kn?l

H?rom k?rd?sben ind?t korrupci?ellenes al??r?sgy?jt?st a Mi Haz?nk Mozgalom a f?v?rosban ?s minden megy?ben – k?z?lte a mozgalom eln?ke p?nteki budapesti sajt?t?j?koztat?j?n. Toroczkai L?szl? [...]
Kuruc.info | 19:10:02 | vegyes | megbeszél


Az ukr?n f??gy?sz nyomoz?st ind?ttatott Timosenko ellen

Jurij Lucenko ukr?n f??gy?sz utas?totta a korrupci?ellenes ?gyekre specializ?l?dott ?gy?szs?get (SZAP), hogy vizsg?lja ki azt a feljelent?st, amelyben Julija Timosenk?t, a Haza (Batykivscsina) p?rt ve [...]
Kuruc.info | 19:00:04 | vegyes | megbeszél


Amerika tart?s holdprogramot tervez

Az Egyes?lt ?llamok mihamarabb ?jra embert akar k?ldeni a Holdra, imm?r ?lland? jelleggel ?s mag?n ?ripari v?llalkoz?sok bevon?s?val – k?z?lte az amerikai ?rkutat?si hivatal, a NASA igazgat?ja c [...]
Kuruc.info | 19:00:04 | vegyes | megbeszél


Ez?rt mentek Vars?ba a zsid?k ?s b?renceik: Pence ?j holokausztr?l hazudozott, Netanjahu h?bor?ra usz?tott

"Az ir?ni rezsim ny?ltan ?jabb holokausztot k?sz?t el?, ?s ehhez keres eszk?z?ket" – mondta Mike Pence amerikai aleln?k a Vars?ban rendezett konferenci?n, amelynek t?m?ja Ir?n volt. [...]
Kuruc.info | 17:50:03 | vegyes | megbeszél


Z?vecz: k?r?lbel?l 150 ezer t?mogat?ja van a Mi Haz?nknak

A felm?r?s szerint a Fidesz visszaes?se meg?llt, a m?ltkorival azonos, 32 sz?zal?kos (b? k?t ?s f?lmilli?s) a t?mogatotts?ga. A Jobbik november ?s janu?r k?z?tt folyamatosan b?v?teni tudta t?bor?t (7- [...]
Kuruc.info | 16:00:03 | vegyes | megbeszél


T?bb tonna kokaint foglaltak le Portug?lia partjain?l

T?bb mint h?rom tonna D?l-Amerik?b?l ?rkezett kokaint foglaltak le a hat?s?gok Portug?lia partjait?l nem messze. A mintegy 100 milli? eur? ?rt?k? sz?ll?tm?nyt egy D?l-Amerik?b?l Spanyolorsz?g fel? ta [...]
Kuruc.info | 15:30:03 | vegyes | megbeszél


Az OR?-s?k nem akarj?k, hogy Sneider ?ket is agyon?sse

Az Orsz?gos Roma ?nkorm?nyzat (OR?) szerint Sneider Tam?snak, a Jobbik eln?k?nek nincs helye a politik?ban a "gy?l?letkelt?sre alkalmas" megnyilatkoz?sa miatt. Az ?nkorm?nyzat k?zlem?ny?b [...]
Kuruc.info | 14:50:03 | vegyes | megbeszél


Egy?ttm?k?d?si meg?llapod?st k?t a Mi Haz?nk ?s a MI?P

Fb-oldalukon jelentett?k be: Egy?ttm?k?d?si meg?llapod?st k?t a Mi Haz?nk ?s a MI?P a nemzeti ?sszefog?s jegy?ben febru?r 20-?n a MI?P egykori k?zponti irod?j?ban, mely k?s?bb a Jobbik k?zpontja, m?r [...]
Kuruc.info | 14:20:03 | vegyes | megbeszél


Balt?val verte agyon nagymam?j?t egy 36 ?ves n? Sarkadkereszt?ron

V?dat emeltek egy 36 ?ves n? ellen, aki egy balt?val meg?lte 81 ?ves nagymam?j?t Sarkadkereszt?ron – k?z?lte a B?k?s Megyei F??gy?szs?g p?nteken az MTI-vel. Mint ?rt?k, a 36 ?ves cserszegtomaji [...]
Kuruc.info | 13:50:03 | vegyes | megbeszél


Netanj?hu a n?metekkel val? egy?ttm?k?d?ssel v?dolta a lengyel n?pet - "vesz?lyben" a jeruzs?lemi V4-cs?cs

A lengyelek szigor? t?rv?nyt hoztak a Lengyelorsz?gban tart?zkod? k?lf?ldiekre is vonatkoz? szem?lyekre, akik a lengyel n?pet azzal v?dolj?k, hogy egy?ttm?k?dtek a n?metekkel a zsid?k holokausztja ter [...]
Kuruc.info | 13:50:03 | vegyes | megbeszél


Fegyveres rab sz?k?tt meg a F?v?rosi T?rv?nysz?kr?l, l?v?ld?z?s ut?n elkapt?k

T?rgyal?s k?zben megt?madott egy ?rt egy f?rfi a F?v?rosi T?rv?nysz?ken p?nteken d?lben, a fegyvert az ?r fej?hez szor?totta, ?gy menek?lt el. Az utc?n meg?ll?sra k?nyszer?tett egy aut?t, majd elhajto [...]
Kuruc.info | 13:50:03 | vegyes | megbeszél


Szanyinak m?g mindig nem el?g libsi a Jobbik, de az?rt "l?tni kell" az ?j ir?nyt, amit ?k "szeretettel vesznek"

Sz? sincs arr?l, hogy az MSZP politikai egy?ttm?k?d?sbe kezdene a Jobbikkal az eur?pai parlamenti v?laszt?sokon, viszont nyitott arra, hogy bizonyos technikai megold?sokat alkalmazzanak – mondta [...]
Kuruc.info | 12:50:02 | vegyes | megbeszél


El?rehozott v?laszt?s j?n Spanyolorsz?gban

El?rehozott parlamenti v?laszt?s ki?r?s?t jelentette be Pedro S?nchez spanyol korm?nyf? p?nteken Madridban. A v?laszt?st ?prilis 28-?n rendezik meg a d?l-eur?pai orsz?gban. A parlamenti ciklus eredet [...]
Kuruc.info | 12:40:04 | vegyes | megbeszél


Ha majd fellapozz?k a t?rt?nelemk?nyveket…

Amikor iskol?ba j?rtam, ?s t?rt?nelem?r?n kinyitottam a k?nyvet, gyakran eszembe jutott, hogy az 50-100 ?vvel ezel?tt ?l? emberek hogyan tekintettek saj?t korukra, mik?ppen v?lekedtek arr?l, hogy fogj [...]
Kuruc.info | 12:10:02 | vegyes | megbeszél


?r?nk?nt keletkezik egy lak?st?z az orsz?gban

Magyarorsz?gon a biztos?t?k 2010 ?s 2017 k?z?tt k?zel 40 milli?rd forint k?rt?r?t?st fizettek ki a vizsg?lt id?szakban bek?vetkezett t?bb mint 50 ezer t?zeset ut?n. Id?n janu?rban m?r t?bb mint h?tsz? [...]
Kuruc.info | 10:50:02 | vegyes | megbeszél


Soros ut?n Jakab P?tert is el?rte a "fideszes antiszemitizmus" - ?jabb kapocs k?theti ?gy ?ssze a t?bbi ballib p?rt "?ldozataival"

Maga az ?rintett Facebook-bejegyz?s?b?l tudjuk meg, hogyan lett most m?r a Jobbiknak is egy saj?t t?l?l?je: Most, hogy kezd kialakulni egy sz?lesk?r? t?rsadalmi egy?ttm?k?d?s az Orb?n-rendszer lev?lt [...]
Kuruc.info | 09:50:03 | vegyes | megbeszél


A Mi Haz?nk jogi ?ton pr?b?l el?gt?telt venni a jobbikos r?galmak miatt

R?galmaz?s miatt pert ind?t a Jobbik ellen a Mi Haz?nk Mozgalom - ezt D?r? D?ra mondta a H?r TV m?sor?ban. A p?rt eln?khelyettese k?z?lte, elfogyott a t?relm?k, miut?n a Jobbik az elm?lt hetekben nyi [...]
Kuruc.info | 09:20:02 | vegyes | megbeszél


Veres?get szenvedett a brit korm?ny egy jelk?pes jelent?s?g? parlamenti szavaz?son

Veres?get szenvedett cs?t?rt?k este a brit korm?ny egy jelk?pes jelent?s?g? als?h?zi szavaz?son, amelynek c?lja az lett volna, hogy a k?pvisel?k meger?s?ts?k a korm?ny ?ltal a brit EU-tags?g megsz?n?s [...]
Kuruc.info | 08:20:03 | vegyes | megbeszél


Trump nagyon j? eg?szs?gnek ?rvend, csak egy kicsit k?v?r

A Feh?r H?z orvosa cs?t?rt?k?n ?jabb r?szleteket osztott meg Donald Trump eln?k eg?szs?gi ?llapot?r?l, miut?n az eln?k a m?lt p?nteken ?tesett az ?vente szok?sos teljes k?r? vizsg?laton. Tavaly ?ta a [...]
Kuruc.info | 08:20:03 | vegyes | megbeszél


Budapesti drogmegel?z?si tervet dolgozn?nak ki - liber?lis vezet?ssel

Budapesti drogmegel?z?si terv kidolgoz?s?ra ?ll?that fel ideiglenes bizotts?got a F?v?rosi K?zgy?l?s j?v? szerd?n. A Tarl?s Istv?n f?polg?rmester ?ltal jegyzett – a budapest.hu oldalon cs?t?rt? [...]
Kuruc.info | 07:50:02 | vegyes | megbeszél


A korm?ny m?g mindig "bar?ti orsz?gk?nt" tekint Ukrajn?ra, tov?bbra is gy?gy?tjuk az antimagyar vezet?s katon?it

Rendk?v?li jelent?s?ggel b?r, hogy a NATO-tagorsz?gok v?delmi miniszteri ?l?s?nek keret?ben Szlov?ni?val, Horv?torsz?ggal ?s Szlov?ki?val egy?ttm?k?d?si meg?llapod?st ?rt al? Magyarorsz?g a region?lis [...]
Kuruc.info | 07:10:03 | vegyes | megbeszél


Gy?ngy?si ?rhatja az ?jabb bocs?natk?r? levelet

Groteszknek ?s bizarrnak nevezte a "magyar" baloldali ellenz?ki er?k ?s a Jobbik sz?vets?g?t a Libero olasz napilap cikke cs?t?rt?k?n, amely szerint a z?ldek, liber?lisok ?s szocialist?k a z [...]
Kuruc.info | 23:10:02 | vegyes | megbeszél


Zombis kamp?nyfilmmel h?vja fel a rend?rs?g a figyelmet az ?sz n?lk?l telefonjukat nyomkod? gyalogosok felel?ss?g?re

Napjaink v?rosi utcak?p?hez egyre ink?bb hozz?tartoznak a j?rd?n ?s az ?ttesten ?thalad?suk k?zben a fej?ket lehajt?, kez?kben okostelefont tart? olyan gyalogosok, akik a k?rnyezet?kr?l ?s a r?juk ves [...]
Kuruc.info | 22:10:02 | vegyes | megbeszél


?hen halt a kisl?nyuk, nem ?rzik magukat b?n?snek

Nem ?rzik magukat felel?snek azok a sz?l?k, akiknek m?sf?l ?ves gyerek?k ?hen halt gy?ngy?si otthonukban k?t ?vvel ezel?tt - err?l besz?ltek ma az utols? sz? jog?n. A kisl?ny kevesebb mint 3 ?s f?l [...]
Kuruc.info | 21:40:02 | vegyes | megbeszél


Magyar banda ?l?n mosta a p?nzt a nig?riai - t?le is j?l megv?dett a korm?ny

?t ?v b?rt?nb?ntet?ssel s?jtott els? fokon a Szegedi T?rv?nysz?k cs?t?rt?k?n egy nig?riai f?rfit, aki t?rsaival 250 milli? forint csal?sb?l sz?rmaz? p?nzt mosott tiszt?ra – t?j?koztatta a b?r?s? [...]
Kuruc.info | 21:10:02 | vegyes | megbeszél


Felm?r?s: kifullad?ban a francia s?rga mell?nyes mozgalom

A franci?k t?bbs?ge (56 sz?zal?k) azt szeretn?, ha a francia korm?ny ad?- ?s gazdas?gpolitik?ja ellen tavaly november ?ta tiltakoz? s?rga mell?nyesek befejezn?k a megmozdul?sokat, ?s a megk?rdezettek [...]
Kuruc.info | 21:10:02 | vegyes | megbeszél


Egyre gy?m?lcs?z?bb az egy?ttm?k?d?s az izraeli k?vets?ggel: nem el?g a Jeruzs?lem park, Jich?k Rabin park is lesz

A Nobel-b?ked?jas egykori izraeli minisztereln?k, Jich?k Rabin nev?t veheti fel egy eddig n?vtelen k?zter?let Budapest XIV. ker?let?ben – olvashat? a F?v?rosi K?zgy?l?s j?v? szerdai ?l?s?re beny [...]
Kuruc.info | 20:10:03 | vegyes | megbeszél


Lenhardt Bal?zs: az MDF sorsa v?r a Jobbikra

A Jobbik volt orsz?ggy?l?si k?pvisel?j?nek ?r?sa az ?jra Fidesz-p?rtlapk?nt m?k?d? Magyar Nemzetben jelent meg - ami helyenk?nt meglehet?sen er?sen ?rezhet? is a sz?vegen. Az el?rult nemzeti lobog [...]
Kuruc.info | 19:40:04 | vegyes | megbeszél


Jobbikos politikusokat hallgatott meg a b?r?s?g Kov?cs B?la per?ben

Kor?bbi ?s most is akt?v jobbikos politikusokat hallgatott meg cs?t?rt?k?n a Budapest K?rny?ki T?rv?nysz?k a k?mked?ssel ?s csal?ssal v?dolt Kov?cs B?la eur?pai parlamenti (EP-) k?pvisel? b?ntet??gy?n [...]
Kuruc.info | 19:10:02 | vegyes | megbeszél


H?rman vesztett?k ?let?ket egy balesetben B?k?sben

H?rman vesztett?k ?let?ket egy balesetben cs?t?rt?k?n d?lut?n B?k?s megy?ben – olvashat? a rend?rs?g honlapj?n. A V?szt? ?s Tarhos k?z?tti ?ton, a b?lmegyeri el?gaz?s k?zel?ben f?nak ?tk?z?tt e [...]
Kuruc.info | 18:20:06 | vegyes | megbeszél


?jabb politika- ?s m?diat?rt?neti csemege: Vadai nekiesik a mag?t lezsid?z? Fial?nak a Jobbik v?delm?ben, majd azt javasolja, hallgass?k meg a "vil?gh?r?" Heller ?gnes v?lem?ny?t az ?gyben

J? kis veszeked?s t?rt ki az ATV-ben a m?sorvezet? Fiala J?nos ?s Vadai ?gnes, a DK aleln?ke k?z?tt a Jobbik ?s Gyurcs?ny?k egy?ttm?k?d?se kapcs?n - sz?rta ki a Mandiner. A Demokratikus Koal?ci? ?l [...]
Kuruc.info | 17:40:03 | vegyes | megbeszél


Sv?d feminista miniszter: riaszt?, hogy Magyarorsz?gon azt szeretn?k, t?bb gyerek sz?lessen

Szijj?rt? P?ter k?lgazdas?gi ?s k?l?gyminiszter cs?t?rt?k?n az MTI-n kereszt?l reag?lt Annika Strandh?ll sv?d szoci?lis ?gyek?rt felel?s miniszter Twtitteren k?zz?tett megjegyz?s?re, melyben azt ?rta: [...]
Kuruc.info | 16:40:02 | vegyes | megbeszél


Pence ?s Netanjahu Vars?ban: felmondatn?k Eur?p?val az ir?ni atomalkut

Az ir?ni atomalku felmond?s?ra ?s az iszl?m k?zt?rsas?ggal szemben ?letbe l?ptetett amerikai szankci?k t?mogat?s?ra sz?l?totta fel Eur?p?t Mike Pence amerikai aleln?k a K?zel-Keletr?l sz?l? vars?i nem [...]
Kuruc.info | 15:40:02 | vegyes | megbeszél


Identit?smeghat?roz? kamp?nyba kezd a Mi Haz?nk

"Identit?smeghat?roz?" kamp?nyba kezd a Mi Haz?nk Mozgalom, amelynek sor?n ismertetik a p?rt ?ll?spontj?t a fontos t?rsadalmi k?rd?sekben - k?z?lte a p?rt eln?khelyettese cs?t?rt?ki budapest [...]
Kuruc.info | 14:40:02 | vegyes | megbeszél


Sneider p?rtja meghirdette, Gyurcs?ny p?rtja megcsin?lta

"Meghirdetj?k a Nemzeti Ellen?ll?s Konzult?ci?j?t: ragadj fest?ksz?r?t, ?s a korm?ny plak?tjain ?zend meg Orb?nnak, hogy mit gondolsz a rendszer?r?l!" - ?rta Fb-oldal?n a Jobbik ?ll?t?lagos [...]
Kuruc.info | 14:10:02 | vegyes | megbeszél


Taxisra t?mad? f?rfi ellen emeltek v?dat Budapesten

Min?s?tett ember?l?s k?s?rlete miatt emeltek v?dat egy f?rfi ellen, aki k?ssel t?madt egy taxisof?rre tavaly Budapesten – k?z?lte a F?v?rosi F??gy?szs?g cs?t?rt?k?n az MTI-vel. A v?dirat szerin [...]
Kuruc.info | 13:40:02 | vegyes | megbeszél


Orb?n: k?pesnek kell lenn?nk a katonai t?mad?sok saj?t er?b?l val? elh?r?t?s?ra

T?rt?nelmi cs?cson vannak a magyar-amerikai kapcsolatok - ?gy ?rt?kelte Orb?n Viktor Mike Pompeo budapesti l?togat?s?t. A minisztereln?k a Figyel?nek adott interj?ban kiemelte, hogy a v?delmi k?rd?sek [...]
Kuruc.info | 13:30:02 | vegyes | megbeszél


Hunnia-per: K?ka nem szeretne szem?lyesen vallom?st tenni

A reggel 9 ?r?ra id?zett K?ka J?nos nem ment el vallom?st tenni, ?s k?rte, hogy ne is kelljen neki k?s?bb se, hanem tehessen ?r?sban vallom?st. A 2007. december 15-?n az ?p?l? vill?ja betonterasz?ra [...]
Kuruc.info | 12:40:02 | vegyes | megbeszél


Sz?nd?kosan hazudott az FBI-nak Trump els? kamp?nymenedzsere

Donald Trump els? kamp?nymenedzsere, Paul Manafort nem tartotta mag?t a v?dalkuban foglaltakhoz, ?s sz?nd?kosan hazudott a Sz?vets?gi Nyomoz? Iroda (FBI) munkat?rsainak, valamint a Robert Mueller veze [...]
Kuruc.info | 12:10:02 | vegyes | megbeszél


Kari Geri megmenek?lt: kapott egy m?sodik es?lyt a Mazsihiszt?l

Az el?zm?nyek ismertek: a kor?bban Gy?ngy?si list?z?s elsz?l?sa miatt hitgy?lisekkel, fideszesekkel ?s m?s zsid?b?rencekkel t?ntet? f?polg?rmester-jel?lt annyira belej?tt a balliber?lis Jobbik-mosdat? [...]
Kuruc.info | 12:10:02 | vegyes | megbeszél


Ez a zakkant amerikai "fajv?d?" is nagy szolg?latot tett a feh?rellenes er?knek

Let?ltend? ?letfogytiglani b?rt?nb?ntet?sre ?t?ltek szerd?n New Yorkban egy fajgy?l?l? elk?vet?t egy fekete f?rfi brut?lis meggyilkol?s??rt. A 30 ?ves James Jacksont, aki b?n?snek vallotta mag?t a [...]
Kuruc.info | 11:30:02 | vegyes | megbeszél


80 ?ves magyar asszony agyonver?s??rt ?t?lt?k el a cig?nyb?n?z?t - pedig ott sem volt

Fegyh?zb?ntet?sre ?t?lte a Miskolci T?rv?nysz?k szerd?n azt a h?rom f?rfit, akik 2017 szeptember?ben ?gy megvertek g?ncruszkai otthon?ban egy 80 ?ves asszonyt, hogy az a k?rh?zban belehalt s?r?l?seibe [...]
Kuruc.info | 10:40:02 | vegyes | megbeszél


Mer?sz plak?t a Jobbikt?l: "Az EU s?lyosan k?ros?tja az ?n ?s haz?ja eg?szs?g?t!"

Nem csak mer?sz, hanem m?lys?gesen igaz is, annyi csak a gond vele, hogy a jelmondat 2004-es; ma m?r ez a n?pp?rti hitvall?s: Nem engedj?k, hogy a korm?ny kivezesse Magyarorsz?got az EU-b?l! [...]
Kuruc.info | 10:10:01 | vegyes | megbeszél


Cig?ny Toroczkainak: "ez az orsz?g a rom?k? lesz, a puc?nkkal fogunk benneteket kiverni"

A Mi Haz?nk eln?k?nek Fb-bejegyz?se: ?rdemes volt egy ?jabb olyan tabut?m?t - a magyar-cig?ny egy?tt?l?s probl?m?it - megpiszk?lni, amelyet minden p?rt, olcs?n megv?s?rolhat? szavazatok rem?ny?ben, p [...]
Kuruc.info | 09:30:03 | vegyes | megbeszél


Trump aleln?k?nek humora: mik?zben jav?ban zajlik az ?ltaluk szervezett puccs Venezuel?ban, m?s orsz?gok ?gyeibe avatkoz? oroszokr?l tart v?dbesz?det

Nincs ma k?zzelfoghat?bb fenyeget?s a keletr?l fenyeget? agresszi?n?l – jelentette ki Mike Pence amerikai aleln?k szerd?n Vars?ban, miut?n Andrzej Dudal lengyel eln?kkel t?rgyalt. Pence szerint [...]
Kuruc.info | 08:30:03 | vegyes | megbeszél


Maduro b?r?s?g el? k?lden? Guaid?t

Nicol?s Maduro hivatalban l?v? venezuelai eln?k szerd?n megfenyegette Juan Guaid? ellenz?ki vezet?t, hogy b?r?s?g el?tt kell felelnie a latin-amerikai orsz?g alkotm?ny?nak megs?rt?se miatt, ami?rt az [...]
Kuruc.info | 08:30:03 | vegyes | megbeszél


Sz?znegyven ?ves napi havaz?si rekord d?lt meg Moszkv?ban

Az elm?lt ?jszaka alatt a havi csapad?knorma csaknem egyharmada hullott le. A N?pgazdas?g V?vm?nyainak Ki?ll?t?sa ter?let?n m?k?d? m?r??llom?son 11 millim?ter (n?gyzetm?terenk?nt 11 liter) csapad?kot [...]
Kuruc.info | 08:30:03 | vegyes | megbeszél


Aszad embereinek levad?sz?sa eg?sz j?l megy a n?meteknek - de a terrorista "menek?ltek" nyakon cs?p?s?ben valami?rt nem jeleskednek ennyire

Emberiess?g elleni b?ncselekm?nyek alapos gyan?ja miatt elfogt?k N?metorsz?gban a sz?riai titkosszolg?lat k?t munkat?rs?t, akik ellenz?kiek ezreit k?nozhatt?k meg – k?z?lte szerd?n a sz?vets?gi [...]
Kuruc.info | 08:00:02 | vegyes | megbeszél


Moszkva is k?ld megfigyel?ket az ukr?n eln?kv?laszt?sra - k?rd?s, hogy az EU-?rettek beengedik-e ?ket az orsz?gba

Oroszorsz?g elk?ldi jel?ltjeit az Eur?pai Biztons?gi ?s Egy?ttm?k?d?si Szervezet (EBESZ) Demokratikus Int?zm?nyek ?s Emberi Jogok Hivatal?nak (ODIHR) r?vid t?v? ukrajnai v?laszt?si megfigyel? misszi?j [...]
Kuruc.info | 07:20:04 | vegyes | megbeszél


Lengyelorsz?g amerikai rak?tarendszert v?s?rol

?nj?r? l?vegeket v?s?rol Lengyelorsz?g az Egyes?lt ?llamokt?l. A 20 rak?tavet? j?rm? ?s a l?ved?kek ?ra 414 milli? doll?r. A szerz?d?st egy amerikai katonai b?zison ?rt?k al? Vars?ban a lengyel ?llamf [...]
Kuruc.info | 23:10:03 | vegyes | megbeszél


Egy ?let a kereszt?ny Magyarorsz?g?rt - Mindszenty b?boros h?siess?ge

Jelent?snek mondhat? kort?net a liberalizmussal fert?z?tt nyugati vil?gban az ?n. deheroiz?l?s. ?rtve ez alatt, hogy a h?si ?letszeml?letet olyasminek ?ll?tj?k be, ami „nem ?ri meg” - hogy [...]
Kuruc.info | 21:20:09 | vegyes | megbeszél


N?metorsz?gban is n? az antiszemitizmus, pedig ott nincsenek is s?rga mell?nyesek

Tavaly is emelkedett az "antiszemita ind?ttat?s? b?ncselekm?nyek" sz?ma N?metorsz?gban, a n?veked?s csaknem t?z sz?zal?kos volt – jelentette a Der Tagesspiegel c?m? berlini lap a h?rpo [...]
Kuruc.info | 21:10:02 | vegyes | megbeszél


V?gleges a d?nt?s: b?rki gy?rthat ?s adhat el Rubik-kock?t

Id?n janu?rban a F?v?rosi ?t?l?t?bla meghozta d?nt?s?t a Rubik-kocka v?djegy?nek ?gy?ben. Ezek szerint helybenhagyta a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal?nak kor?bbi d?nt?s?t, vagyis joger?s, hogy a fe [...]
Kuruc.info | 20:40:02 | vegyes | megbeszél


Macron r?tal?lt a csodafegyverre a s?rga mell?nyesek ellen: antiszemit?k!

Emmanuel Macron francia ?llamf? el?t?lte szerd?n az "antiszemita cselekm?nyek elfogadhatatlan emelked?s?t", ?s a "szak?rt?kh?z" hasonl?an ?gy v?li, hogy ahhoz a korm?nya ad?- ?s ga [...]
Kuruc.info | 19:50:02 | vegyes | megbeszél


Fert?z?tt lengyel h?s ?rkezett Magyarorsz?gra ?s Szlov?ni?ba

Magyarorsz?gra is ?rkezett az illeg?lisan lev?gott marh?kb?l. A t?teleket hi?nytalanul siker?lt z?rolni, ?s ?gy nem jutottak el a magyar fogyaszt?khoz. Szlov?ni?ban viszont 12 tonn?t vont be a szakhat [...]
Kuruc.info | 19:10:03 | vegyes | megbeszél


80 ?ves asszonyt agyonver? rejtett er?forr?sokat ?t?ltek el Miskolcon

Fegyh?zb?ntet?sre ?t?lte a Miskolci T?rv?nysz?k szerd?n azt a h?rom f?rfit, akik 2017 szeptember?ben ?gy megvertek g?ncruszkai otthon?ban egy 80 ?ves asszonyt, hogy az a k?rh?zban belehalt s?r?l?seibe [...]
Kuruc.info | 19:10:03 | vegyes | megbeszél


Haz?nk szovjet megsz?ll?s?t ?s az azt k?vet? zsid? terror bek?sz?nt?t ?nnepelt?k a Jobbik ?j cimbor?i

Budapest "felszabad?t?s?nak" 74. ?vfordul?j?ra eml?keztek a Magyar Ellen?ll?k ?s Antifasiszt?k Sz?vets?ge (MEASZ) szervez?s?ben szerd?n a f?v?rosban a Vizafog?i M?rt?r eml?km?n?l. Horv?th C [...]
Kuruc.info | 19:10:03 | vegyes | megbeszél


?ngyilkos t?mad? ?lte meg a Forradalmi G?rda h?sz tagj?t Ir?nban

?ngyilkos mer?nyletet hajtottak v?gre az ir?ni Forradalmi G?rda ellen – ?ll?tja a helyi ?llami h?r?gyn?ks?g, az INRA. Az els? h?rek szerint legal?bb 20 ember meghalt a t?mad?sban, h?szan pedig [...]
Kuruc.info | 18:30:03 | vegyes | megbeszél


T?bb mint k?t h?t ut?n elhagyhatta a k?rh?zat a brazil eln?k

Jair Bolsonaro brazil eln?k szerd?n elhagyhatta a Sao Paul?-i Albert Einstein k?rh?zat, ahol t?bb mint k?t h?tig ?polt?k, miut?n megm?t?tt?k ?t egy k?sel?ses mer?nylet okozta s?lyos s?r?l?sek sz?v?dm? [...]
Kuruc.info | 18:10:02 | vegyes | megbeszél


Tatab?nya volt Toroczkai orsz?gj?r?s?nak els? helysz?ne

A Tatab?nyai K?z?ss?gi Telev?zi? tud?s?t?sa: [...]
Kuruc.info | 17:40:03 | vegyes | megbeszél


Felh?bor?t?: eur?pai NATO-c?lpontokat is el?rnek az orosz rak?t?k, mik?zben ez ford?tva egy?ltal?n nem igaz...

Komoly aggodalomra ad okot, hogy Oroszorsz?g k?nnyen mozgathat? ?s elrejthet? SSC-8 jel? rak?tarendszere eur?pai c?lpontokat is k?pes el?rni, s?lyosan vesz?lyeztetve ezzel a sz?vets?g biztons?g?t &nda [...]
Kuruc.info | 17:40:03 | vegyes | megbeszél


Ami az MTI tud?s?t?s?b?l kimaradt: hazugs?gon kapt?k Hillert a "sz?rny?s?ges Budah?zy-terrorizmus t?rgyal?s?n"

Kor?bban ?rtuk: Hiller Budah?zy?k per?n: amikor egy MSZP-SZDSZ-es haza?rul? gazemberezi a hazafiakat A Budah?zy.org besz?mol?ja a Hunnia-?gy 2019. febru?r 12-i t?rgyal?si napj?r?l: H?rom t?ma volt e [...]
Kuruc.info | 17:00:04 | vegyes | megbeszél


?vszerekbe rejtve pr?b?lt kokaint haz?nkba csemp?szni egy brazil n?

?vszerekbe rejtve pr?b?lt Magyarorsz?gra csemp?szni 60 milli? forintnyi kokaint egy 30 ?ves brazil n? – k?z?lte a rend?rs?g szerd?n. A n? febru?r 10-?n ?jszaka ?rkezett Braz?li?b?l a Budapest L [...]
Kuruc.info | 16:00:03 | vegyes | megbeszél


Sz?ks?g?llapotot hirdettek egy orosz telep?l?sen a jegesmedv?k miatt

[...]
Kuruc.info | 15:20:03 | vegyes | megbeszél


Cig?nyterror Ny?racs?don: h?romszor t?rt?k r? az ajt?t a 83 ?ves asszonyra, dezodorral a szem?be f?jtak

"K?t fi? k?t nap alatt h?romszor t?rte r? az ajt?t egy egyed?l ?l? 83 ?ves n?re Ny?racs?don" - k?z?lte honlapj?n a rend?rs?g. A "fi?" term?szetesen ez?ttal is cig?nyt jelent. Egy [...]
Kuruc.info | 14:20:02 | vegyes | megbeszél


?ltal?nos sztr?jk b?n?tja Belgiumot

Minden szektorra kiterjed?, ?ltal?nos sztr?jk b?n?tja szerd?n Belgiumot, amely m?r reggel nagy fennakad?sokat okozott Br?sszelben ?s az orsz?g m?s r?szein. A munkabesz?ntet?shez a l?giforgalmi ir?ny?t [...]
Kuruc.info | 13:50:02 | vegyes | megbeszél


BBC-operat?rre t?madtak Trump nagygy?l?s?n

A BBC brit k?zszolg?lati m?dium kedden a Feh?r H?zn?l tiltakozott azon inzultus miatt, amely operat?r?t ?rte Donald Trump eln?k el?z? napi texasi nagygy?l?s?n. A t?rt?nteket Jeremy Hunt brit k?l?gymin [...]
Kuruc.info | 13:50:02 | vegyes | megbeszél


Ricsi k?sz b?rt?nbe vonulni - de addig m?g n?h?ny h?t "m?t?t el?tti felk?sz?l?s", majd 5-6 h?nap "rehabilit?ci?"...

N?gy h?ten bel?l k?s al? fekszik a D?zsa Gy?rgy ?ti baleset egyik v?dlottja, "M." Rich?rd – ?rja a Blikk. A b?n?z? h?tf?n hagyhatta el a b?rt?nt, mert "komoly sz?vbetegs?ge van [...]
Kuruc.info | 13:20:02 | vegyes | megbeszél


Szijj?rt? Isztambulban bar?tkozik

A magyar ?s a t?r?k politikai vezet?k ?szint?n, k?pmutat?s n?lk?l tudnak egym?ssal besz?lni – jelentette ki Szijj?rt? P?ter k?lgazdas?gi ?s k?l?gyminiszter szerd?n Isztambulban a magyar-t?r?k re [...]
Kuruc.info | 12:50:02 | vegyes | megbeszél


Az internetes fuvarmegoszt?k ellen t?ntettek a taxisok Bukarestben

?jabb taxist?ntet?st rendezett Bukarestben ?s Rom?nia t?bb nagyv?ros?ban a k?z?ti szem?lysz?ll?t?si v?llalkoz?sokat t?m?r?t? COTAR konf?der?ci? szerd?n, az Uber ?s a hozz? hasonl? internetes fuvarmego [...]
Kuruc.info | 12:20:02 | vegyes | megbeszél


Lend?letben a k?zlem?nyez? ?lmunk?sn?k: ez?ttal a k?t?ves gyereket Orb?n l?ny?nak gondol? Demeter M?rt?? az elvt?rsi t?mogat?s

Tal?n m?r meg sem lep senkit, de az?rt r?gz?ts?k: Gyurcs?ny p?rtja ad ki olyan k?zlem?nyt, melyben jobbikos al??r?sok szerepelnek, mint arra az atv.hu is r?mutat. Egy h?ttel kor?bban egy?bk?nt pont fo [...]
Kuruc.info | 11:20:02 | vegyes | megbeszél


Lemond a korm?ny az Elios-p?nzekr?l

J?vor Benedek h?tf?n Facebook-bejegyz?sben azt ?ll?totta, hogy a korm?ny kiveszi az uni? fel? leadand? sz?mlacsomagb?l az Elios ?ltal megval?s?tott projektek sz?ml?it, ezzel gyakorlatilag lemond arr?l [...]
Kuruc.info | 10:50:02 | vegyes | megbeszél


Salvini?k m?r b?k?ln?nek Macronnal

Emmanuel Macron francia ?s Sergio Mattarella olasz ?llamf? meger?s?tette, hogy „mindk?t orsz?g fontosnak tartja a francia-olasz viszonyt” – k?z?lte a francia eln?ki hivatal a k?t ?ll [...]
Kuruc.info | 10:10:02 | vegyes | megbeszél


Far-h?t kommand?nak ?s h?lye nyugd?jasoknak "bec?zik" az ?ket t?mogat? id?seket a Jobbikn?l

Far-h?t kommand?nak, h?lye nyugd?jasoknak nevezi a Jobbik m?diaalap?tv?ny?nak kurat?riumi eln?ke a p?rt id?skor? szimpatiz?nsait egy Magyar Nemzethez ker?lt hangfelv?telen. Silhavy M?t? tavaly ?prilis [...]
Kuruc.info | 09:50:03 | vegyes | megbeszél


H?rom telep?l?s tart id?k?zi ?nkorm?nyzati v?laszt?st

Mek?nyes, Korl?t ?s Bakonyszentiv?n rendez vas?rnap id?k?zi polg?rmester v?laszt?st. A Baranya megyei Mek?nyesen az?rt kellett id?k?zi v?laszt?st rendezni, mert az ?szak-baranyai k?zs?g kor?bbi f?gg [...]
Kuruc.info | 09:20:03 | vegyes | megbeszél


Rep?l?j?ratok ezreit t?r?lt?k az Egyes?lt ?llamokban

Rep?l?j?ratok ezreit t?r?lt?k kedden, ?s ?ramkimarad?sok vannak az Egyes?lt ?llamok ?szaki ?s nyugati vid?kein a t?rs?get s?jt? t?li viharok miatt. Az ?szak-nyugati Seattle v?ros?t?l a keleti parti B [...]
Kuruc.info | 09:20:03 | vegyes | megbeszél


Oroszorsz?g k?zvet?tene a venezuelai v?ls?gban

Oroszorsz?g k?sz el?seg?teni a venezuelai korm?ny ?s ellenz?k k?z?tti p?rbesz?det – jelentette be Szergej Rjabkov orosz k?l?gyminiszter-helyettes kedden P?rizsban, ahol Ant?nio Guterres ENSZ-f?t [...]
Kuruc.info | 08:30:03 | vegyes | megbeszél


Az ?szaki ?ramlat-2 ellen agit?lt Pompeo Vars?ban - persze nem kellett nagyon gy?zk?dni a lengyeleket

Az ?p?l? orosz-n?met g?zvezet?k, az ?szaki ?ramlat-2 vesz?lyezteti Eur?pa energiabiztons?g?t az amerikai ?s a lengyel k?l?gyminiszter szerint. Mike Pompeo ?s Jacek Czaputowicz ezt a k?z?s ?ll?spontot [...]
Kuruc.info | 08:00:02 | vegyes | megbeszél


Maduro a britekn?l ?rz?tt aranyk?szletet k?veteli vissza - nincs sok es?lye

A Nagy-Britanni?ban elhelyezett – becsl?sek szerint t?bb mint 80 tonn?s – aranyk?szlet visszaad?s?t k?vetelte Nicol?s Maduro venezuelai eln?k a BBC brit m?sorszolg?ltat?ban kedden elhangzo [...]
Kuruc.info | 07:50:02 | vegyes | megbeszél


Az orosz katon?k sem ?llnak a helyzet magaslat?n, ha a k?z?ss?gi m?di?r?l van sz?

Az orosz katon?k a j?v?ben nem haszn?lhatj?k a k?ldet?s k?zben hely?k meghat?roz?s?t lehet?v? t?v? okostelefonokat, illetve nem oszthatnak meg az interneten m?veleteikkel kapcsolatos inform?ci?kat &nd [...]
Kuruc.info | 07:20:03 | vegyes | megbeszél


Hivatalos: ?j neve van Maced?ni?nak

A maced?n korm?ny bejelentette, hogy a G?r?gorsz?ggal k?t?tt meg?llapod?s ?s az alkotm?nym?dos?t?s nyom?n mostant?l hivatalosan is ?szak-Maced?ni?nak h?vj?k az orsz?got. A k?zlem?ny szerint az ehhez [...]
Kuruc.info | 23:00:02 | vegyes | megbeszél


Budapesti j?ratok sem indulnak szerd?n a belga orsz?gos sztr?jk miatt

T?r?lte szerdai br?sszeli j?ratait a Brussels Airlines ?s a Wizz Air, mivel orsz?gos sztr?jkot tartanak Belgiumban. A Wizz Air MTI-hez eljuttatott k?zlem?nye szerint a Br?sszelbe k?zleked?, W6 2283A [...]
Kuruc.info | 23:00:01 | vegyes | megbeszél


Budah?zy Edda haz?r?l, k?ldet?sr?l, gyermekv?llal?sr?l

Mi a val?di k?ldet?s?nk a F?ld?n? Mi?rt fontos, hogy a magyars?g megmaradjon? Hogyan lehetne a gyermeksz?let?sek sz?m?t n?velni? Mi?rt ne hagyjuk a feh?r embert kihalni? – ilyen ?s ehhez hasonl? [...]
Kuruc.info | 22:30:02 | vegyes | megbeszél


Itt az MTA v?lasza: t?rgyalni akarnak Palkoviccsal a terv?r?l

Az akad?mia eln?ks?ge hat?rozatot fogadott el arr?l, hogyan reag?ljanak a korm?ny ?talak?t?si k?s?rlet?re. Az eln?ks?g k?t hat?rozatot fogadott el keddi ?l?s?n. Az els? alapj?n felk?rik az Innov?ci?s [...]
Kuruc.info | 22:00:02 | vegyes | megbeszél


"S?r?lnek a rom?k alapjogai" - agg?dik az EP, de a cig?nyb?n?z?s ?ldozatainak alapjogai persze senkit sem izgatnak

Mivel "a rom?k alapjogai tov?bbra is rendszeresen s?r?lnek", az Eur?pai Parlament szigor?bb ?s hat?konyabb fell?p?st s?rget a cig?nyelleness?ggel szemben – sz?gezt?k le az Eur?pai Parl [...]
Kuruc.info | 21:30:02 | vegyes | megbeszél


B?n?snek tal?lt?k a K?pc?st

B?n?snek tal?lta kedden az esk?dtsz?k Mexik? egykori els? sz?m? drogb?r?j?t, a K?pc?s (El Chapo) n?ven elh?res?lt Joaqu?n Guzm?nt az Egyes?lt ?llamokban, New Yorkban foly? perben. A Sinaloa-kartell v [...]
Kuruc.info | 21:30:02 | vegyes | megbeszél


Gy?ngy?si megint bocs?natot k?rt a zsid?kt?l, ?s ezt v?rja a Fideszt?l is, ami?rt a j? Gyuri b?csit b?ntott?k

Al?bb olvashat? - er?s idegzet?eknek - a jobbikos frakci?vezet? Facebook-bejegyz?se, a l?nyeg r?viden: Shalom, bocs?ssatok meg!!! Orb?n dikt?tor. A Fidesz rasszista, sz?ls?s?ges, [...]
Kuruc.info | 20:30:04 | vegyes | megbeszél


"Itt nincs igazs?g!"- Felh?borodtak az id?seket terroriz?l? cig?nyb?n?z?k az ?t?leten

?t?lethirdet?s k?zben ment ki a t?rgyal?teremb?l az az id?seket retteg?sben tart? k?t debreceni b?n?z?, akik ?sszesen 26 ?v fegyh?zat kaptak rabl?s ?s m?s b?ncselekm?nyek miatt. Nincs igazs?g – [...]
Kuruc.info | 20:30:03 | vegyes | megbeszél


?j szuperszonikus utassz?ll?t? fejleszt?s?t s?rgette az orosz eln?k

A szuperszonikus utassz?ll?t?k oroszorsz?gi gy?rt?s?nak fel?j?t?s?t s?rgette ism?t Vlagyimir Putyin orosz eln?k kedden Kazanyban. Putyin m?ltatta, hogy Tat?rf?ld f?v?ros?ban a Tu-160-as szuperszoniku [...]
Kuruc.info | 20:00:03 | vegyes | megbeszél


Marad az "ellen?ll?kra" kir?tt b?ntet?s

Nem kapott t?bbs?get a mentelmi bizotts?g keddi ?l?s?n Tordai Bence (P?rbesz?d) ?s Varju L?szl? (DK) kezdem?nyez?se a r?juk kir?tt h?zeln?ki p?nzb?ntet?s hat?lyon k?v?l helyez?s?r?l – k?z?lte Ha [...]
Kuruc.info | 19:30:02 | vegyes | megbeszél


Hiller Budah?zy?k per?n: amikor egy MSZP-SZDSZ-es haza?rul? gazemberezi a hazafiakat

Terrorizmusk?nt ?lte meg a h?za elleni 2007-es t?mad?st Hiller Istv?n. A szocialista politikus err?l tan?k?nt besz?lt a Budah?zy Gy?rgy ?s t?rsai elleni b?ntet?per keddi t?rgyal?s?n a F?v?rosi T?rv?ny [...]
Kuruc.info | 19:00:04 | vegyes | megbeszél


Csal?dpolitikai int?zked?sek: a Mi Haz?nk visszaszor?tan? a cig?nyok meg?lhet?si gyermekv?llal?s?t

Nagy l?p?s keveseknek, kis l?p?s a t?rsadalomnak - legink?bb ?gy jellemezhetj?k az Orb?n Viktor ?ltal bejelentett csal?dpolitikai int?zked?seket a Mi Haz?nk szerint. Ugyanis p?ld?ul a n?gygyermekesek [...]
Kuruc.info | 18:30:06 | vegyes | megbeszél


Izraelben Orb?n Viktort k?rhoztatj?k a becs?let napi megeml?kez?s enged?lyez?se miatt - pedig Bibi bar?tja m?g a J?d V?s?mben is koszor?zott

Az izraeli h?rk?zl? eszk?z?k besz?moltak a Budai V?rnegyedb?l val? kit?r?s ?vfordul?j?n tartott v?rosmajori nemzetk?zi eml?kez?sr?l. Az izraeli besz?mol?k megd?bbenve tud?s?tottak arr?l, hogy 2019-ben [...]
Kuruc.info | 18:00:03 | vegyes | megbeszél


Valahogy megint siker?lt a DK-val egy platformra ker?lnie a Jobbiknak

El a kezekkel az akad?mi?t?l, el a kezekkel a magyar tudom?nyt?l! – sz?l?totta fel a korm?nyzatot kedden Budapesten tartott sajt?t?j?koztat?j?n Brenner Koloman, a Jobbik frakci?vezet?-helyettese [...]
Kuruc.info | 18:00:03 | vegyes | megbeszél


Pompeo Felvid?kre is elugrott

A v?delmi ?s biztons?gi egy?ttm?k?d?s k?rd?sei ?lltak a figyelem el?ret?ben az amerikai k?l?gyminiszter keddi felvid?ki l?togat?s?n, amelyen Mike Pompeo sz?t emelt Oroszorsz?g ?s K?na t?rs?gbeli befol [...]
Kuruc.info | 17:30:02 | vegyes | megbeszél


M?r nyolc ?ldozatot k?vetelt a kanyar? Ukrajn?ban

Nem siker?l egyel?re megf?kezni Ukrajn?ban a kanyar? terjed?s?t, csak id?n m?r nyolcan haltak bele a fert?z?sbe, k?zt?k k?t gyermek - k?z?lte az eg?szs?g?gyi t?rca kedden. Legut?bb, a m?lt h?t v?g?n [...]
Kuruc.info | 17:10:02 | vegyes | megbeszél


Kiz?rj?k az LMP-t az Eur?pai Z?ldek, ha egy?ttm?k?dik a Jobbikkal

Kiz?rja soraib?l az LMP-t az Eur?pai Z?ld P?rt eur?pai parlamenti frakci?ja, amennyiben a p?rt egy?ttm?k?dik a Jobbikkal – nyilatkozta az Azonnalinak Philippe Lamberts, az eur?pai z?ldek k?pvise [...]
Kuruc.info | 16:40:04 | vegyes | megbeszél


Peking visszautas?tja Pompeo Huawei elleni v?djait

K?na kedden visszautas?totta Mike Pompeo amerikai k?l?gyminiszter magyarorsz?gi l?togat?s?n elhangzott „fenyeget?z?seit ?s alaptalan v?djait” a Huawei k?nai t?vk?zl?si ?ri?sv?llalat ellen. [...]
Kuruc.info | 16:00:03 | vegyes | megbeszél


Most ?pp "az MTA kiv?reztet?se ellen" folyik a t?ntet?s

„Febru?r 12-?n kora d?lut?n az MTA Eln?ks?g?nek olyan d?nt?st kell hoznia, amely hossz? id?re meghat?rozhatja a magyar tudom?nyoss?g j?v?j?t. Ekkor d?l el, hogy az MTA al?veti-e mag?t a Palkovic [...]
Kuruc.info | 16:00:03 | vegyes | megbeszél


Rekord?sszeg? ?td?j folyt be tavaly

Az el?z? ?vin?l 6 sz?zal?kkal t?bb, brutt? 315 milli?rd forint ?td?j folyt be tavaly a Nemzeti ?td?jfizet?si Szolg?ltat?hoz (N?SZ), a c?g ezzel ?jabb bev?teli rekordot ?rt el. Az emelked? bev?telek a [...]
Kuruc.info | 15:20:02 | vegyes | megbeszél


S?r?g?rcs?t kaptak a balesetben elhunyt egyetemista szerettei Moln?r Ricsi kienged?se miatt

D?bbenetesnek tartj?k a D?zsa Gy?rgy ?ti balesetben elhunyt egyetemista fi? hozz?tartoz?i azt, hogy a Pesti K?zponti Ker?leti B?r?s?g b?r?ja betegs?ge miatt megsz?ntette "M." Rich?rd letart? [...]
Kuruc.info | 14:50:02 | vegyes | megbeszél


Soros att?l tart, hogy a Szovjetuni? sors?ra jut az EU

"Az els? l?p?s ahhoz, hogy megv?dj?k Eur?p?t a k?ls? ?s bels? ellens?geit?l az, hogy felismerj?k a fenyeget?s?k s?lyoss?g?t. A m?sodik, hogy felr?zzuk az alv? Eur?pa-p?rti t?bbs?get, ?s mozg?s?ts [...]
Kuruc.info | 14:20:02 | vegyes | megbeszél


Felm?r?s: a visegr?di orsz?gok fiataljainak 40%-a tiszt?ban van azzal, hogy zsid? ir?ny?t?s alatt ?ll sz?mos korm?ny ?s int?zm?ny a vil?gon

Gener?ci?s trendek c?mmel k?sz?tett ?tfog? kutat?st a n?gy visegr?di orsz?g, Magyarorsz?g, Szlov?kia, Csehorsz?g ?s Lengyelorsz?g t?rsadalmair?l, a helyi polg?rok vil?gn?zeti be?ll?totts?gair?l a pozs [...]
Kuruc.info | 14:00:02 | vegyes | megbeszél


Miskolci "cs?nytev?s": k?vekkel dob?lt?k az aut?kat a "fi?k"

A k?zleked?s biztons?ga elleni b?ncselekm?ny elk?vet?s?nek megalapozott gyan?ja miatt folytatott elj?r?st a Miskolci Rend?rkapit?nys?g K?zeled?srend?szeti Oszt?lya k?t 15 ?ves helyi "fi?val" [...]
Kuruc.info | 12:50:02 | vegyes | megbeszél


Orsz?grabl?k v?ront?sa: a pozsonyi sort?z ?ldozataira eml?keztek

Sz?z ?vvel ezel?tt, 1919. febru?r 12-?n a v?ros lakoss?ga t?ntet?sen nyilv?n?totta ki, hogy Magyarorsz?ghoz akar tartozni. A csehszlov?k l?gi?sok sort?zzel mutatt?k meg, mi v?r az idegen megsz?ll?s al [...]
Kuruc.info | 12:20:02 | vegyes | megbeszél


Biztos, ami biztos: ?szak-Korea a leszerel?si t?rgyal?sok alatt is gy?rtja az atomfegyvert

?szak-Korea az Egyes?lt ?llamokkal folytatott nukle?ris leszerel?si t?rgyal?sok idej?n is el??ll?thatott atombomb?khoz sz?ks?ges alapanyagot – der?lt ki egy amerikai egyetem kedden megjelent tan [...]
Kuruc.info | 11:50:03 | vegyes | megbeszél


Ide vezet a multikulti - de van-e vissza?t?

A Kuruc.info olvas?i sz?m?ra minden bizonnyal nem mondok ?jat, ha azt ?ll?tom, demogr?fiai, etnikai ?s kultur?lis tekintetben Nyugat-Eur?pa igen nagy bajban van. Ezeket ?jra ?s ?jra al? lehet t?maszta [...]
Kuruc.info | 11:50:02 | vegyes | megbeszél


Tarl?s egyeztet?st kezdem?nyezett a ferihegyi rep?l?t?r zajterhel?s?r?l

Tarl?s Istv?n f?polg?rmester kezdem?nyez?s?re janu?r ?ta zajlanak egyeztet?sek a budapesti Liszt Ferenc-rep?l?t?r m?k?d?s?vel ?sszef?gg? zajterhel?sr?l a F?v?rosi ?nkorm?nyzat, az Innov?ci?s ?s Techno [...]
Kuruc.info | 11:10:01 | vegyes | megbeszél


Kov?cs B?la nem lesz itt a per?n

A Jobbik egykori EP-k?pvisel?je, az uni? int?zm?nyei elleni k?mked?ssel ?s uni?s k?lts?gvet?si csal?ssal v?dolt Kov?cs B?la ma sem vesz r?szt saj?t per?ben. Am?gy tov?bbra is tagadja a v?dakat, azt mo [...]
Kuruc.info | 10:40:02 | vegyes | megbeszél


Sajnos ?gy t?nik, m?gsem lesz k?ser a zsid?list?z?s a baloldali ?sszefog?snak k?sz?nhet?en

Kari Geri menti a menthet?t. V?g?l is t?bb a zsid? Judapesten, mint a jobbikos - r?ad?sul az ?j szavaz?t?bor m?r nem zsid?-, hanem k?z?s EP-list?t akar... A bejegyz?s azt k?vet?en sz?letett, hogy a [...]
Kuruc.info | 10:10:02 | vegyes | megbeszél


Amerika szerint K?na ?s Oroszorsz?g m?r a vil?g?rb?l "fenyeget"

K?na ?s Oroszorsz?g l?p?seket tesz a vil?g?r felfegyverz?s?re – ?llap?totta meg elemz?s?ben az amerikai V?delmi H?rszerz? ?gyn?ks?g (DIA), amely Biztons?gi kih?v?sok a vil?g?rben c?mmel tette k? [...]
Kuruc.info | 09:40:02 | vegyes | megbeszél


A MI?P ut?n a F?ggetlen Kisgazdap?rttal is asztalhoz ?lt a Mi Haz?nk

Az FKGP-vel is t?rgyal?st kezdem?nyezett a Mi Haz?nk a nemzeti ?sszefog?s jegy?ben, melynek a nemzeti radikalizmust k?pvisel? MI?P-en k?v?l ?gy a nagy m?lt? F?ggetlen Kisgazdap?rt is a r?szese lehet - [...]
Kuruc.info | 09:40:02 | vegyes | megbeszél


?ngyilkos lett a mozdonyvezet?, aki tavaly elg?zolt egy embert

A napokban holtan tal?ltak egy kanizsai mozdonyvezet?t, akinek t?bb h?ten kereszt?l nem bukkantak a nyom?ra. Nem sokkal azt k?vet?en t?nt el, hogy mozdonyvezet?k?nt elg?zolt egy embert - ?rja a Zaol.h [...]
Kuruc.info | 09:10:02 | vegyes | megbeszél


Ennyit kell majd fizetnie, ha Windows 7-et akar tartani a g?p?n

Kevesebb mint egy ?v m?lva leveszi a kez?t a Microsoft a Windows 7-r?l. Ha valaki sem a biztons?gr?l, sem err?l a rendszerr?l nem akar lemondani, annak bizony a zseb?be kell ny?lnia. A Windows 7 a Mi [...]
Kuruc.info | 08:50:02 | vegyes | megbeszél


Er?s sz?ll?k?sek miatt adtak ki riaszt?st

Kora reggelt?l egyre nagyobb ter?leten v?lik vihaross? az ?szaknyugati sz?l, nagyj?b?l a B?k?scsaba-Balassagyarmat vonalt?l nyugatra ?s ?szakkeleten – k?z?lte az Orsz?gos Meteorol?giai Szolg?lat [...]
Kuruc.info | 08:10:02 | vegyes | megbeszél


Egy haj?zhat? csatorn?ba navig?lt a GPS egy id?s n?met aut?vezet?t

Egy haj?zhat? csatorn?ba navig?lt a m?holdas helymeghat?roz? rendszer egy id?s n?met aut?vezet?t, aki vakon megb?zott kocsija navig?ci?s berendez?s?ben. A 69 ?ves f?rfi vas?rnap este szakad? es?ben v [...]
Kuruc.info | 07:50:02 | vegyes | megbeszél


Megkezdt?k a hivatalos ?p?leteken olvashat? feliratok cser?j?t Maced?ni?ban

A maced?n hat?s?gok megkezdt?k a hivatalos ?p?leteken olvashat? feliratok cser?j?t, a Maced?nia elnevez?st mindenhol ?szak-Maced?ni?ra v?ltoztatj?k meg. Vas?rnapr?l h?tf?re a maced?n korm?ny ?p?let?r [...]
Kuruc.info | 07:30:05 | vegyes | megbeszél


Orosz eln?ki tan?csad?: a demokr?cia ill?zi?, Oroszorsz?g az ?vsz?zad v?g?ig a putyinizmus ?tj?n fog fejl?dni

A demokr?cia ill?zi?, Oroszorsz?g pedig, amelyben ?j t?pus? ?llam van kialakul?ban, az ?vsz?zad v?g?ig a putyinizmus ?tj?n fog fejl?dni - v?lekedett Vlagyiszlav Szurkov orosz eln?ki tan?csad? a Nyezav [...]
Kuruc.info | 22:50:02 | vegyes | megbeszél


A belgiumi Charleroi nemzetk?zi rep?l?t?r is z?rva tart szerd?n az orsz?gos sztr?jk miatt

Teljesen z?rva tart szerd?n a belgiumi Charleroi nemzetk?zi rep?l?tere a meghirdetett orsz?gos sztr?jk miatt - jelentette be h?tf? este a l?tes?tm?nyt ?zemeltet? v?llalat. Az int?zked?s mintegy 120 j [...]
Kuruc.info | 22:10:03 | vegyes | megbeszél


Gazs?gszolg?ltat?s: kiengedt?k a b?rt?nb?l Mercedeses Ricsit - a b?r?s?g bevette, hogy sz?vbeteg szeg?ny

Ism?t kiengedt?k a b?rt?nb?l "M.", azaz Moln?r Rich?rdot. A Pesti K?zponti Ker?leti B?r?s?g b?r?ja h?tf?i v?gz?s?vel ugyanis megsz?ntette a kecskem?ti maffiaperb?l is ismert ?mokfut? letart? [...]
Kuruc.info | 21:40:02 | vegyes | megbeszél


A Venezuel?ban beb?rt?nz?tt ?js?g?r?k szabadon bocs?t?s?t k?veteli az EP

A Venezuel?ban beb?rt?nz?tt ?js?g?r?k szabadon bocs?t?s?t k?vetelte h?tf?n az Eur?pai Parlament. Az uni?s parlament sajt?szolg?lat?nak t?j?koztat?sa szerint Antonio Tajani, az Eur?pai Parlament eln [...]
Kuruc.info | 21:40:02 | vegyes | megbeszél


Sv?jccal ?rt al? kereskedelmi szerz?d?st a brit korm?ny - de ez m?g mindig "vesz?lyhelyzeti ?llapot"

Sv?jccal ?rt al? folytat?lagoss?gi kereskedelmi szerz?d?st h?tf?n Liam Fox brit k?lkereskedelmi miniszter. A szerz?d?s c?lja, hogy a k?t orsz?g a brit EU-tags?g megsz?n?se (Brexit) ut?n is ugyanolyan [...]
Kuruc.info | 21:10:03 | vegyes | megbeszél


A m?sik Orb?n-l?ny ut?n Demeter M?rta rep?lhet: nemzetbiztons?gi kock?zatot ?llap?tott meg az Alkotm?nyv?delmi Hivatal

K?v?r L?szl? h?zeln?k javasolja, hogy az Orsz?ggy?l?s mentse fel a honv?delmi ?s rend?szeti bizotts?g aleln?ki, valamint tags?gi posztj?r?l az LMP-s Demeter M?rt?t – t?j?koztatta az Orsz?ggy?l?s [...]
Kuruc.info | 20:40:04 | vegyes | megbeszél


A Zsid? Vil?gkongresszus eln?ke feddi meg a libsiket, mert ?sszekov?csol?dtak a Jobbikkal

Aggodalm?nak adott hangot a Zsid? Vil?gkongresszus (WJC) eln?ke amiatt, hogy jelek szerint sz?vets?get fontolgat a Jobbikkal a magyar ellenz?k t?bb politikusa. Ronald S. Lauder a WJC honlapj?n megjel [...]
Kuruc.info | 20:00:04 | vegyes | megbeszél


Amerikai harci eszk?z?ket v?s?rolunk, ?gy m?ris szent a b?ke - r?ad?sul egy?tt v?dhetj?k Izrael ?rdekeit

Elfogadhatatlannak ?t?li az Egyes?lt ?llamok k?l?gyminisztere, hogy orsz?ga eddig t?vol tartotta mag?t K?z?p-Eur?p?t?l, az ?gy keletkezett ?rt ugyanis a versenyt?rsak bet?ltik. Mike Pompeo h?tf?n Buda [...]
Kuruc.info | 19:30:05 | vegyes | megbeszél


A partiz?n gyilkosok ut?dai nem gy?ztek revizionizmust ?s fasizmust kiab?lni az olasz EP-eln?k Isztri?t ?s Dalm?ci?t ?ltet? szavaira

Felh?borod?st keltettek Horv?torsz?gban ?s Szlov?ni?ban Antonio Tajani olasz politikus Isztri?t ?s Dalm?ci?t ?ltet? szavai, amelyek az olaszorsz?gi Basovizzaban hangzottak el - k?z?lte a horv?t sajt? [...]
Kuruc.info | 19:30:05 | vegyes | megbeszél


"Ha megt?madnak minket, a f?lddel tessz?k egyenl?v? Tel-Avivot ?s Haif?t" - az iszl?m forradalom 40. ?vfordul?j?t ?nnepelt?k Ir?nban

Az Ir?n elleni „amerikai, cionista ?s arab reakci?s ?sszeesk?v?s" kudarcra van ?t?lve, a gazdas?gi szankci?kat az ir?ni n?p elviseli, ?s senkit?l nem k?r enged?lyt ahhoz, hogy fejlessze kat [...]
Kuruc.info | 19:00:03 | vegyes | megbeszél


Apj?val egy?tt ?t?ltek el haza?rul?s miatt egy ?szt ?rnagyot

Egy ?szt b?r?s?g h?tf?n 15,5 ?s 6 ?v b?rt?nb?ntet?sre ?t?lte haza?rul?s v?dj?val az ?szt v?delmi er?k egy volt ?rnagy?t ?s apj?t, akiket b?n?snek tal?lt abban, hogy bizalmas inform?ci?kat adtak ?t az [...]
Kuruc.info | 18:30:05 | vegyes | megbeszél


V?geztek az Iszl?m ?llam indon?z h?h?r?val Sz?ri?ban

V?geztek az Iszl?m ?llam terrorszervezet indon?z h?h?r?val Sz?ria keleti r?sz?n janu?rban – jelentette az indon?z rend?rs?g h?tf?n. A rend?rs?g sz?viv?je szerint Muhammad Saifuddint, m?s n?ven [...]
Kuruc.info | 18:00:04 | vegyes | megbeszél


Kari Geri megbocs?t, a Mazsihisz nem: a zsid?knak m?g mindig n?ci a Jobbik - ideje b?rletet v?ltani a Spinoz?ba

A Magyarorsz?gi Zsid? Hitk?zs?gek Sz?vets?ge (Mazsihisz) arra k?ri a politika szerepl?it, hogy tarts?k tiszteletben f?ggetlens?g?t - olvashat? a szervezet MTI-hez eljuttatott h?tf?i k?zlem?ny?ben. Az [...]
Kuruc.info | 18:00:04 | vegyes | megbeszél


A Vatik?nban fogadt?k a venezuelai ellenz?k k?ld?tts?g?t - a p?pa nyitott a k?zvet?t?sre a k?t f?l k?z?tt

A Vatik?nban h?tf?n fogadt?k a mag?t ideiglenes venezuelai eln?knek kiki?lt? Juan Guaid? ellenz?ki vezet? k?ld?tts?g?t. A deleg?ci?t Antonio Ledezma, Caracas volt polg?rmestere vezeti – ismerte [...]
Kuruc.info | 17:30:05 | vegyes | megbeszél


Most ?ppen egy boszniai szerb ET-biztos oktatn? ki haz?nkat emberi jogokb?l - meg civil- ?s migrisimogat?sb?l

Az "emberi jogok" v?delm?nek roml? magyarorsz?gi helyzet?t b?r?lta h?tf?i sajt?k?zlem?ny?ben Dunja Mijatovic, az Eur?pa Tan?cs (ET) illet?kes biztosa, mondv?n, "rendk?v?l sz?k korl?tok [...]
Kuruc.info | 16:50:03 | vegyes | megbeszél


Hiteltelen Rom?nia soros uni?s eln?ks?g?nek jelmondata: a sz?kely szabads?g napj?ra h?vja a magyarokat az SZNT

Az Eur?pai Uni? Tan?cs?nak a soros rom?n eln?ks?ge ?ltal v?lasztott mott?ra hivatkozva h?vja demonstr?lni h?veit m?rcius 10-re, a sz?kely szabads?g napj?ra Marosv?s?rhelyre a Sz?kely Nemzeti Tan?cs (S [...]
Kuruc.info | 16:20:03 | vegyes | megbeszél


Savas t?mad?s: gyan?s?tott a Herszon megyei tan?cseln?k - Porosenko- ?s Timosenko-p?rti tiszts?gvisel?k is ?rintettek

Az ukr?n f??gy?szs?g hivatalosan meggyan?s?totta Vladiszlav Manhert, a Herszon megyei tan?cs eln?k?t a Katerina Handzjuk helyi aktivista ellen tavaly ny?ron k?nsavval elk?vetett t?mad?s megszervez?s?v [...]
Kuruc.info | 16:20:03 | vegyes | megbeszél


Ez?rt kell az anyagyilkos mudzsahedeket miel?bb a t?rsadalom nyak?ra szabad?tani: hajt?vad?szat Boszni?ban

Hajt?vad?szatot ind?tott a boszniai rend?rs?g egy f?rfi ellen, akit azzal gyan?s?tanak, hogy a m?lt h?t folyam?n l?tsz?lag minden ok n?lk?l meggyilkolt k?t embert. A szarajev?i sajt? besz?mol?i szeri [...]
Kuruc.info | 16:00:03 | vegyes | megbeszél


Bukarest nem t?rli el a kapzsis?gi ad?t: cs?kkentek a legf?bb rom?n bankok r?szv?nyei

H?tf?n t?bb mint n?gy sz?zal?kkal cs?kkentek a k?t legnagyobb rom?niai banknak a bukaresti ?rt?kt?zsd?n jegyzett r?szv?nyei, miut?n a rom?n minisztereln?k gazdas?gi tan?csad?ja c?folta, hogy a kabinet [...]
Kuruc.info | 15:30:02 | vegyes | megbeszél


Kit?r?s a pokolb?l – ?nvizsg?lat, ?n?p?t?s, ?nell?t?s, ?nv?delem - Sikl?si Andr?s el?ad?sa Budapesten

Id?pont: 2019. febru?r 14-?n (cs?t?rt?k) 18 ?ra Helysz?n: 1848-as k?nyvesbolt, VIII. ker. Baross utca 48. fsz.1/A H?zigazda: Fejes Zsolt boltvezet? A bel?p?s ingyenes, a vend?geket forr? te?val v?r [...]
Kuruc.info | 15:30:02 | vegyes | megbeszél


Szerd?n emelkedik az ?zemanyagok ?ra

A Mol brutt? 2-2 forinttal emeli a 95-?s benzin ?s a g?zolaj literenk?nti nagykereskedelmi ?r?t szerd?n - ?rtes?lt az MTI piaci forr?sokb?l h?tf?n. Az emel?ssel a benzin 347 forintra, a g?zolaj 385 f [...]
Kuruc.info | 15:30:02 | vegyes | megbeszél


?der m?g nem ?rta ki az EP-v?laszt?sok id?pontj?t, de az NVI-eln?k elkotyogta

B?r ?der J?nos k?zt?rsas?gi eln?k m?g nem ?rta ki az eur?pai parlamenti v?laszt?s id?pontj?t, m?r lehet tudni mikor lesz a szavaz?s - mondta a Nemzeti V?laszt?si Iroda eln?ke az InfoR?di?nak. P?lffy I [...]
Kuruc.info | 15:00:03 | vegyes | megbeszél


Meg?rkezett Pompeo

A Budapest Airport honlapj?n k?z?lte, hogy nem sokkal 11 ?ra ut?n ?rkezett Budapestre Mike Pompeo amerikai k?l?gyminiszter. A Liszt Ferenc Nemzetk?zi Rep?l?t?ren az amerikai diplom?cia vezet?j?t Magy [...]
Kuruc.info | 14:40:03 | vegyes | megbeszél


A feketehalmi "f?lig nyitott" b?rt?nbe viszik Beke Istv?nt

A Brass? megyei feketehalmi (Codlea) b?rt?nbe sz?ll?tj?k ?t kedden Beke Istv?nt, a terrorizmus v?dj?val el?t?lt sz?kelyek egyik?t - k?z?lte az MTI-vel feles?ge, Beke Csilla. T?j?koztat?sa szerint a b [...]
Kuruc.info | 14:40:03 | vegyes | megbeszél


Meghaladta a sz?zat az influenza hal?los ?ldozatainak sz?ma Rom?ni?ban

Meghaladta a sz?zat az elm?lt h?t v?g?n Rom?ni?ban az influenza hal?los ?ldozatainak sz?ma, a j?rv?ny tov?bbra is f?leg a havasalf?ldi megy?ket s?jtja. P?nteken k?t, szombaton egy, vas?rnap pedig ?ja [...]
Kuruc.info | 14:10:03 | vegyes | megbeszél


Pompe?nak meg kell gy?znie Orb?nt, hogy vegyen g?zt Rom?ni?b?l - kaptunk egy kis demokr?cialeck?t is

K?l?n?sen fontos lehet Mike Pompeo amerikai k?l?gyminiszter sz?m?ra, hogy h?tf?i budapesti l?togat?s?n meggy?zze Orb?n Viktort, hogy k?telez?dj?n el a Fekete-tengeren kitermelt f?ldg?zt sz?ll?t? BRUA- [...]
Kuruc.info | 13:30:03 | vegyes | megbeszél


J?lius elsej?t?l indul az akci?terv - az ?llamtitk?r pontos?tott n?h?ny orb?ni nyitott k?rd?st

Miut?n Orb?n Viktor vas?rnapi ?v?rt?kel? besz?d?ben nagy vonalakban bemutatta a korm?ny ?j, h?tpontos csal?dv?delmi akci?terv?t, Nov?k Katalin csal?d- ?s ifj?s?g?gy?rt felel?s ?llamtitk?r h?tf?n regge [...]
Kuruc.info | 13:30:03 | vegyes | megbeszél


?t?dik gener?ci?s amerikai vad?szg?pek v?lthatj?k a Gripeneket

2026-ban lej?r a jelenleg a Magyar Honv?ds?g ?ltal haszn?lt 12 darab JAS Gripen h?sz?ves l?zingszerz?d?se, a 2016-ban m?dos?tott szerz?d?s szerint ekkor lenne arra lehet?s?g, hogy a haszn?lt vad?szg?p [...]
Kuruc.info | 13:00:02 | vegyes | megbeszél


Sz?mos c?g menek?l Hollandi?ba a Brexit el?l

A Brexit miatt sz?mos c?g tette m?r ?t k?zpontj?t Nagy-Britanni?b?l Hollandi?ba ?s id?n tov?bb n?het ezek sz?ma. A holland gazdas?gi miniszt?rium azt k?z?lte, hogy jelenleg 250 v?llalattal, d?nt? r?s [...]
Kuruc.info | 12:30:02 | vegyes | megbeszél


A "zs-akta" marg?j?ra

Az eg?sz europ?er demokrata vagy illiber?lis polg?rok ajv?kol? brig?dja ki van akadva „Gy” ?n. list?j?t?l ?s annak irrelev?ns hozad?k?t?l a hatalom-megalom?ni?s ellenz?ki EU-trojka r?sz?r? [...]
Kuruc.info | 12:00:03 | vegyes | megbeszél


K?nai k?rdezz-felelek (I. r?sz)

T?bb alkalommal ?rtam m?r a k?nai h?d?t? t?rekv?sekr?l, azt kellett meg?llap?tanom, hogy nem felt?tlen?l h?l?s t?ma. A reakci?kat eln?zve legal?bbis igencsak megoszt? k?rd?sk?r, kaptam ?rte hideget ?s [...]
Kuruc.info | 12:00:02 | vegyes | megbeszél


A HVIM elismeri a becs?let napj?t megv?d? h?rom hazafi b?tors?g?t

Mint azt port?lunk meg?rta, a becs?let napja megeml?kez?st k?vet?en h?rom hazafi 12-14, a magyarok tisztelg?s?t s?roz? sz?ls?baloldalit rendreutas?tott. Az al?bbi, szerkeszt?s?g?nkh?z eljuttatott k?zl [...]
Kuruc.info | 11:40:02 | vegyes | megbeszél


B?lcs?t?l a kopors?ig - vit?z Harmath Lajos ?lete; t?rlatvezet?ssel egybek?t?tt el?ad?s a Hans?gi M?zeumban

A Szent L?szl?-elithadoszt?ly legend?s sz?zados?nak ?let?vel ismerkedhetnek meg az ?rdekl?d?k. [...]
Kuruc.info | 11:40:02 | vegyes | megbeszél


P?ntek ?jf?lig lehet jelentkezni a fels?oktat?si k?pz?sekre az E-felv?telin kereszt?l

Legk?s?bb p?ntek ?jf?lig lehet jelentkezni a szeptemberben indul? fels?oktat?si k?pz?sekre az E-felv?telin kereszt?l. A hivatal t?j?koztat?sa szerint, aki a d?jmentesen megjel?lhet? h?rom jelentkez?s [...]
Kuruc.info | 11:10:02 | vegyes | megbeszél


A "zs-akta" marg?j?ra

Az eg?sz europ?er demokrata vagy illiber?lis polg?rok ajv?kol? brig?dja ki van akadva „Gy” ?n. list?j?t?l ?s annak irrelev?ns hozad?k?t?l a hatalom-megalom?ni?s ellenz?ki EU-trojka r?sz?r? [...]
Kuruc.info | 10:20:02 | vegyes | megbeszél


Tizenegy kil? marihu?n?val pr?b?lkozott egy szerb R?szk?n

Mintegy tizenegy kilogramm marihu?n?t tal?ltak a p?nz?gy?r?k egy szerb f?rfi aut?j?ban elrejtve R?szk?n – t?j?koztatta a Nemzeti Ad?- ?s V?mhivatal (NAV) h?tf?n az MTI-t. N?medi-Varga ?va, a NA [...]
Kuruc.info | 10:20:02 | vegyes | megbeszél


Egy h?vir?g let?p?s??rt t?zezer forint b?ntet?s, tizenegy sz?l leszak?t?s??rt pedig ak?r b?rt?n is j?rhat

Egy kikeleti h?vir?g let?p?s??rt t?zezer forint b?ntet?s j?r, tizenegy sz?l leszak?t?s??rt pedig ak?r b?rt?nbe is lehet ker?lni – ?rta a Magyar H?rlap h?tf?n. Az ?js?ggal Kiss K?roly ?nk?ntes t [...]
Kuruc.info | 09:40:02 | vegyes | megbeszél


Az er?szakkal elhurcolt felvid?ki kereszt?nyek szovjet rabs?gban - k?nyvbemutat?

K?teles ?goston: Csak azok a kauk?zusi sak?lok ne ?v?lt?zn?nek m?r… - Az er?szakkal elhurcolt felvid?ki kereszt?nyek szovjet rabs?gban - k?nyvbemutat?. Id?pont: 2019. febru?r 13-?n (szerda) 18 [...]
Kuruc.info | 09:40:02 | vegyes | megbeszél


Belpolitikai teszt: tarolt a Liga vezette koal?ci? Abruzz?ban

A m?g nem v?gleges eredm?nyek szerint a szavazatok majdnem ?tven sz?zal?k?t szerezte meg a Liga vezette olasz jobbk?z?p koal?ci? az Abruzzo tartom?nyban vas?rnap rendezett id?k?zi v?laszt?sokon. Az ?t [...]
Kuruc.info | 09:10:02 | vegyes | megbeszél


K?nnyg?zzal oszlattak fel egy n?t?ntet?st Szud?nban

A szud?ni biztons?gi er?k k?nnyg?zzal oszlattak fel vas?rnap egy t?bb sz?z f?s t?ntet?st, amelyen t?bbs?g?ben fiatal n?k vettek r?szt, hogy tiltakozzanak a kor?bbi megmozdul?sokon el??ll?tott n?k ?riz [...]
Kuruc.info | 08:40:02 | vegyes | megbeszél


Holttestet tal?ltak a t?zolt?k egy le?gett budapesti visk?ban - meghalt egy n? egy gy?mr?i h?zt?zben

Holttestet tal?ltak a t?zolt?k egy le?gett visk?ban Budapest X. ker?let?ben, a Gyakorl? utc?ban – k?z?lte az Orsz?gos Katasztr?fav?delmi F?igazgat?s?g h?tf?re virrad? ?jszaka az MTI-vel. Azt ?r [...]
Kuruc.info | 08:20:02 | vegyes | megbeszél


A biztons?gi ?rt?l k?rt seg?ts?get a kecskem?ti buszfelt?r?

Sorban t?rte fel a buszokat egy 24 ?ves f?rfi a kecskem?ti ?llom?son, n?gy j?rm?be is bejutott ?s mindegyikben felfesz?tette a kassz?kat – adta h?r?l az RTL Klub H?rad?ja. Mivel egyikben sem ta [...]
Kuruc.info | 08:20:02 | vegyes | megbeszél


R?kapcsolt a L?genpresse: menek?lt gyerekekre t?madnak a n?ci n?metek

K?t nap alatt h?rom idegenellenes t?mad?s t?rt?nt gyerekek s?relm?re Berlinben - jelentette vas?rnap a Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) n?met region?lis k?zszolg?lati m?diat?rsas?g. A n?met f?v?ros [...]
Kuruc.info | 07:50:03 | vegyes | megbeszél


Orosz rak?taind?t?s alkalm?b?l l?togathat Bajkonurba a NASA igazgat?ja

M?rciusban egy orosz rak?taind?t?s alkalm?b?l a kazahszt?ni Bajkonurba l?togathat a NASA igazgat?ja, miut?n janu?rban az amerikai szankci?k miatt t?r?lt?k a Roszkoszmosz vezet?j?nek egyes?lt ?llamokbe [...]
Kuruc.info | 07:10:02 | vegyes | megbeszél


A belfasti majmok intelligensek: tudj?k, hogy nem szabad a r?cson k?v?l ?llniuk

Egy kis csapat csimp?nz sz?k?tt meg a belfasti ?llatkert csimp?nzkar?mj?b?l, fa?gakat haszn?ltak l?trak?nt, hogy ?tjussanak a kar?mot k?r?lvev? falon - ?rta a The Guardian az ?llatkerti gondoz?k k?zl? [...]
Kuruc.info | 22:40:02 | vegyes | megbeszél


Illeg?lis bev?ndorl?k k?vetelt?k a hat?rok megnyit?s?t Ceut?ban

Illeg?lis bev?ndorl?k k?vetelt?k Ceut?ban, a Spanyolorsz?ghoz tartoz? afrikai ter?leten, hogy Eur?pa v?ltoztasson menek?ltpolitik?j?n, ?s fogadjon be min?l t?bb migr?nst. Nemtetsz?s?ket fejezt?k ki am [...]
Kuruc.info | 22:30:02 | vegyes | megbeszél


Elhunyt Imre Ferencn?: hat ?vtizeden ?t vitt vir?got a n?met katon?k ?s a b?ns?gi menek?ltek bobai t?megs?rj?ra

A Vas megyei Boba k?zs?gben cs?t?rt?k?n 88 ?ves kor?ban elhunyt Imre Ferencn?, sz?letett K?ldos Piroska, aki az ?desapj?t elvesztette a falu vas?t?llom?sa ellen 1944 okt?ber?ben v?grehajtott ellens?ge [...]
Kuruc.info | 21:30:01 | vegyes | megbeszél


K?t nagyobb ter?leten ?g az aljn?v?nyzet Zal?ta k?ls? r?sz?n

Zal?ta k?ls? r?sz?n k?t nagyobb ter?leten ?g az aljn?v?nyzet – k?z?lte vas?rnap este a Baranya Megyei Katasztr?fav?delmi Igazgat?s?g honlapj?n. Azt ?rt?k: az egyik oldalon mintegy t?zhekt?rnyi [...]
Kuruc.info | 21:00:02 | vegyes | megbeszél


Lengyelorsz?g rak?tat?z?rs?get v?s?rol az Egyes?lt ?llamokt?l

Lengyelorsz?g korszer? rak?tat?z?rs?get v?s?rol az Egyes?lt ?llamokt?l 414 milli? doll?r ?rt?kben. A szerz?d?st a j?v? h?ten ?rj?k al? – jelentette be vas?rnap a lengyel v?delmi miniszter. &bdq [...]
Kuruc.info | 21:00:02 | vegyes | megbeszél


A t?liboknak nem kell iroda az afg?n eln?kt?l

Az afg?n korm?nyzat felaj?nlotta vas?rnap az ellene harcol? t?lib sz?ls?s?geseknek, hogy nyissanak k?pviseletet az orsz?g ter?let?n, de ?k ezt azonnal visszautas?tott?k. „Ha a t?libok irod?t ak [...]
Kuruc.info | 20:30:02 | vegyes | megbeszél


Kit?r?s a csehekn?l: ajv?kol?s, n?ciz?s, retteg?s ?s usz?t?s n?lk?l

Napjainkban ?jb?l a becs?let napja megeml?kez?st?l hangos a liber?lis m?dia. Aj?nlom figyelm?be a retteg? magyarorsz?gi ?js?g?r?knak a csehorsz?gi Orechov Katonai Parkot, ahol der?k cseh hagyom?ny?rz? [...]
Kuruc.info | 20:00:02 | vegyes | megbeszél


A f?v?rosban t?ntet a sziv?rv?nyos-EU-s baloldali ellenz?k, mert nincs idej?k gyereket csin?lni

Orb?n Viktor korm?nyf? vas?rnapi ?v?rt?kel?j?t b?r?lt?k ?s a demokr?cia ?llapot?t k?rt?k sz?mon az ellenz?ki p?rtok vas?rnapi budapesti k?z?s demonstr?ci?j?nak felsz?lal?i. A K?zt?rsas?gi Eln?ki Hiva [...]
Kuruc.info | 19:20:01 | vegyes | megbeszél


Kolb?szb?l van a ker?t?s: szinte m?r csak ez nem hangzott el Orb?n ?v?rt?kel? besz?d?ben

Nek?nk nem az jelenti a gy?zelmet, ha a p?rtunk nyer, nek?nk az jelenti a gy?zelmet, ha az orsz?gunk nyer – mondta Orb?n Viktor minisztereln?k vas?rnap Budapesten, a V?rkert Baz?rban tartott hag [...]
Kuruc.info | 18:50:02 | vegyes | megbeszél


Theresa May febru?r v?g?ig k?r id?t

Vas?rnapi brit sajt??rtes?l?sek szerint Theresa May minisztereln?k a j?v? h?ten febru?r v?g?ig k?r id?t a parlamentt?l arra, hogy meg?llapod?sra jusson az Eur?pai Uni?val a brit EU-tags?g megsz?n?s?ne [...]
Kuruc.info | 18:20:02 | vegyes | megbeszél


Holttestet tal?ltak t?zolt?s k?zben Balatonbogl?ron

Holttestet tal?ltak a t?zolt?k egy ?p?let olt?sakor Balatonbogl?ron vas?rnap - k?z?lte a Somogy Megyei Katasztr?fav?delmi Igazgat?s?g a honlapj?n. Azt ?rt?k: egy Zr?nyi utcai mintegy sz?z n?gyzetm?te [...]
Kuruc.info | 18:20:02 | vegyes | megbeszél


Sv?jcban leszavazt?k az ifj?hippik kezdem?nyez?s?t

A sv?jciak elutas?tott?k a vas?rnap tartott n?pszavaz?son a z?ldek kezdem?nyez?s?t, amely befagyasztotta volna az ?p?t?si ter?letek b?v?t?s?t v?rosokban. A jogilag k?telez? ?rv?ny? referendum v?glege [...]
Kuruc.info | 17:50:03 | vegyes | megbeszél


Nagy m?ret? meteor csap?dott be a venezuelai f?v?ros k?zel?ben

Nagy m?ret? meteor csap?dott be a venezuelai f?v?ros, Caracas k?rny?k?n. A vide?k tan?s?ga szerint az ?gitest ?rkez?se ut?n t?z ?t?tt ki. Azt nem tudni, hogy a meteor okozott-e k?rokat, vagy s?r?l?st. [...]
Kuruc.info | 17:10:03 | vegyes | megbeszél


A szocialista korm?ny t?voz?s?t k?vetelte Madridban a spanyol jobboldal

El?rehozott parlamenti v?laszt?sok megrendez?s?t k?vetelte t?ntet?k t?mege a spanyol ellenz?ki jobbk?z?p ?s radik?lis jobboldali p?rtok felh?v?s?ra rendezett nagyszab?s? felvonul?son vas?rnap Madridba [...]
Kuruc.info | 16:40:03 | vegyes | megbeszél


Heves harcok folynak az Iszl?m ?llam utols? er?ss?g??rt

Heves harcok folynak az Egyes?lt ?llamok t?mogat?s?t ?lvez? arab-kurd mil?cia ?s az Iszl?m ?llam (I?) terrorszervezet fegyveresei k?z?tt a kelet-sz?riai Deir-ez-Z?r tartom?nyban, ahol a dzsihadist?k n [...]
Kuruc.info | 16:30:03 | vegyes | megbeszél


Meghalt egy ember a kocsi sz?l?hegyen

Meghalt egy ember a Kom?rom-Esztergom megyei Kocs k?zs?g sz?l?hegy?n egy h?tv?gi h?zban keletkezett t?zben - k?z?lte honlapj?n a katasztr?fav?delem vas?rnap. T?j?koztat?suk szerint a t?z egy h?sug?rz [...]
Kuruc.info | 16:30:03 | vegyes | megbeszél


?szintes?gi roham t?rt r? a Jobbik csatorn?j?ra: az N1TV feleslegesen is titkoln? tov?bb val?s h?tter?t

Csak az igazat! - hirdeti a szoci?lisan ?rz?keny baloldali n?pp?rt, a Jobbik internetes telev?zi?ja, az N1TV - legal?bbis, ami megmaradt bel?le. Hivatalos Facebook-oldalukon, ahol ugye el?g neh?z lenn [...]
Kuruc.info | 16:00:03 | vegyes | megbeszél


Ahol a magyargy?l?let nemzeti sport: Rom?nia ?s a Dinamo Bukarest hallani sem akar a sz?kely auton?mi?r?l

Ha versenyt lehetne hirdetni magyargy?l?letb?l, a rom?n szurkol?k k?z?tt a Dinamo Bukarest ultr?i minden bizonnyal toronymagasan az es?lyesek k?z?tt lenn?nek a gy?zelemre. F?leg, ami?ta rendszeresen f [...]
Kuruc.info | 16:00:03 | vegyes | megbeszél


Fizet?ss? v?lik a 444 - felk?sz?l a HVG ?s a 24.hu

A ny?ltan George Soros p?nzelte 444.hu alap?t? f?szerkeszt?je, Uj P?ter, kinek port?lja impresszum?ra egy pillant?st vetve m?g az antiszemitizmussal kor?bban soha nem is kac?rkod?, gyan?tlan olvas? is [...]
Kuruc.info | 15:10:02 | vegyes | megbeszél


Tov?bb n?tt a sz?ll? por miatti l?gszennyezetts?g Magyarorsz?gon

Tov?bb n?tt a sz?ll? por miatti l?gszennyezetts?g Magyarorsz?gon – k?z?lte a Nemzeti N?peg?szs?g?gyi K?zpont vas?rnap. Vesz?lyes a leveg? min?s?ge Putnokon; Duna?jv?ros, Miskolc ?s Saj?szentp?t [...]
Kuruc.info | 14:30:02 | vegyes | megbeszél


A Nyugat-Balk?n EU-integr?ci?j?t s?rgette Szijj?rt? rom?n bar?tain?l

Magyarorsz?g ?s az EU soros eln?ks?g?t ell?t? Rom?nia is t?mogatja a Nyugat-Balk?n eur?pai integr?ci?j?nak felgyors?t?s?t, mert ez az EU gazdas?gi ?s biztons?gi ?rdeke is – hangoztatta Szijj?rt? [...]
Kuruc.info | 14:10:02 | vegyes | megbeszél


Kap?sak voltak az aranyrudak ?s -?rm?k

Alapvet?en a jegybankok - k?zt?k az okt?berben 28,4 tonn?t v?s?rol? Magyar Nemzeti Bank - v?teleinek k?sz?nhet?, hogy az arany tavalyi, 4345 tonn?s glob?lis kereslete 4 sz?zal?kkal haladta meg az egy [...]
Kuruc.info | 13:30:02 | vegyes | megbeszél


St?lszer?en egy halotti toron nyakalt?k a m?rgez? szeszt ?szak-Indi?ban

M?r sz?zn?l t?bben haltak ?szak-Indi?ban illeg?lisan k?sz?tett szesz fogyaszt?sa miatt – ?rta vas?rnap honlapj?n egy helyi ?js?g. A The Economic Times besz?mol?ja szerint a rend?rs?g t?bb mint [...]
Kuruc.info | 13:00:02 | vegyes | megbeszél


Baseball?t?vel lerendezett k?zleked?si n?zetelt?r?s Somogyban

A marcali rend?r?k ?rizetbe vett?k a b?ncselekm?ny felt?telezett elk?vet?j?t. A Marcali Rend?rkapit?nys?g felfegyverkezve elk?vetett gar?zdas?g b?ntett megalapozott gyan?ja miatt folytat b?ntet?elj?r [...]
Kuruc.info | 13:00:02 | vegyes | megbeszél


?tf?s gyerekbanda l?tte agyon egy amerikai rockzenekar ?nekes?t

"Az ?t f?s gyerek-b?nbanda ?mokfut?sa a gyilkoss?gban cs?csosodott ki" - ?rja bevezet?j?ben k?t helyes?r?si hib?val a nem magyar anyanyelv? 24.hu, al?bb a folytat?s. ?t gyereket tart?ztatta [...]
Kuruc.info | 12:20:02 | vegyes | megbeszél


Az NVI megkezdte a felk?sz?t?st az EP-v?laszt?s lebonyol?t?s?ra

B?r ?der J?nos k?zt?rsas?gi eln?k m?g nem ?rta ki az eur?pai parlamenti (EP-) v?laszt?s id?pontj?t, a szakappar?tus m?r megkezdte a felk?sz?l?st a v?laszt?s lebonyol?t?s?ra: folyik a ter?leti v?laszt? [...]
Kuruc.info | 11:30:02 | vegyes | megbeszél


T?bb mint hatmilli? forintot csaltak ki egy id?s asszonyt?l az "unok?z?k"

Az “unok?z?s” b?ncselekm?nyek felder?t?s?re alakult budapesti nyomoz?csoport elfogta azt a n?t ?s f?rfit, akik t?bb mint hatmilli? forintot csaltak ki egy id?s asszonyt?l. A Budapesti Ren [...]
Kuruc.info | 11:30:02 | vegyes | megbeszél


Salvini: min?l t?bb p?nzt keresnek a kommunist?k, ann?l hajlamosabbak erk?lcsi pr?dik?ci?t tartani m?soknak

Sze­m?t gyil­kos­nak ne­vezte egy ny?lt f?­ru­mon Mat­teo Sal­vi­nit egy bal­ol­dali ak­ti­vista. Az olasz bel­?gy­mi­nisz­ter nem s [...]
Kuruc.info | 11:00:02 | vegyes | megbeszél


ENSZ-b?zisra zuhant egy eti?p katonai helikopter

Egy eti?p katonai helikopter szem?lyzet?nek h?rom tagja meghalt, amikor g?p?k egy ENSZ-b?zisra zuhant Szud?n ?s D?l-Szud?n hat?r?n a vitatott Abjei r?gi?ban szombaton - k?z?lte a vil?gszervezet t?rs?g [...]
Kuruc.info | 10:40:02 | vegyes | megbeszél


Rekordgyorsan kifut az R bet?, lassan elfogynak a rendsz?mok

Nem sok van m?r h?tra a jelenlegi rendsz?mstrukt?r?b?l. Rekordgyorsan kifut a most haszn?lt R bet?, amit a Bel?gyminiszt?rium szerint m?g 2019-ben ?j bet? v?lt. Ha ilyen ?temben folytat?dik a karakte [...]
Kuruc.info | 10:10:02 | vegyes | megbeszél


Fiatalok z?rt?k le a L?nchidat

Vas?rnap reggelre hirdetett demonstr?ci?t ?s h?dfoglal?st a Fiatalok a demokr?ci??rt elnevez?s? civil szervez?d?s. A demonstr?l?k a h?d pesti oldal?n, a Magyar Tudom?nyos Akad?mia el?tt tal?lkoztak, m [...]
Kuruc.info | 09:50:03 | vegyes | megbeszél


K?t hat?rozati javaslat ker?lhet az ENSZ-BT el? Venezuela-?gyben - k?zben v?ls?got tagadnak a v?r?s?k

Hat?rozati javaslatot k?sz?l az ENSZ Biztons?gi Tan?csa (BT) el? terjeszteni az Egyes?lt ?llamok a venezuelai helyzet rendez?s?re, ami ellenjavaslat kidolgoz?s?ra k?sztette Oroszorsz?got – jelen [...]
Kuruc.info | 09:20:02 | vegyes | megbeszél


T?z ?t?tt ki egy budapesti id?sek otthon?ban

A t?zeset Budapest VI. ker?let?ben, a R?zsa utc?ban t?rt?nt. A t?z a konyh?ban keletkezhetett, ahol egy ed?ny ?s az abban l?v? ?telmarad?k kapott l?ngra. A f?v?rosi t?zolt?k t?vol?tott?k el az ed?nyt [...]
Kuruc.info | 09:20:02 | vegyes | megbeszél


K?t-h?rom h?tre, aut?val, belf?ldre ?s hotelben megsz?llva tervezi az utaz?s?t id?n a magyarok t?bbs?ge

Az id?n k?t-h?rom h?tre, aut?val, belf?ldre ?s hotelben megsz?llva tervezi az utaz?s?t a magyarok t?bbs?ge, a tendencia nem v?ltozott, tavaly is az ilyen utaz?sok voltak a legn?pszer?bbek – der? [...]
Kuruc.info | 08:40:02 | vegyes | megbeszél


T?bben meghaltak Chil?ben a heves es?z?sek miatt

Hat ember meghalt Chile ?szaki r?sz?n, ahol a heves es?z?sek miatt ?rvizek ?s f?ldcsuszaml?sok keletkeztek – k?z?lte a helyi sajt? szombaton. T?bb ezer ember maradt ?ram n?lk?l a perui hat?r k? [...]
Kuruc.info | 08:10:02 | vegyes | megbeszél


Maduro kitalicsk?zza az aranyat Venezuel?b?l

Megk?zel?t?leg 1 milli?rd doll?r ?rt?k? aranyat menek?tett ki Venezuel?b?l Nicolas Maduro eln?k, r?ad?sul egy titokzatos t?r?k c?g k?zrem?k?d?s?vel - ?rja a Bloomberg h?r?gyn?ks?g jelent?se alapj?n a [...]
Kuruc.info | 07:50:01 | vegyes | megbeszél


Ausztr?l kutat?k szerint a m?hek k?pesek alapvet? matematikai feladatok elv?gz?s?re

Agyuk apr? volta ellen?re a m?hek k?pesek alapvet? matematikai feladatok, p?ld?ul ?sszead?s ?s kivon?s elv?gz?s?re – ?llap?totta meg egy kutat?s. Ez k?l?nleges teljes?tm?ny, tekintve a sz?mtanh [...]
Kuruc.info | 07:30:02 | vegyes | megbeszél


Tizedik hete k?vetelik Belgr?dban a szerb eln?k lemond?s?t

Tizedik hete tartottak ?jra t?megt?ntet?st szombaton Belgr?dban Aleksandar Vucic szerb eln?k lemond?s?t k?vetelve. T?bb ezren vonultak az utc?kra azzal v?dolva az eln?k?t, hogy autokratikus eszk?z?kk [...]
Kuruc.info | 22:30:02 | vegyes | megbeszél


Rend?rs?gi gr?n?t szak?totta le egy s?rgamell?nyes kez?t - m?r 20 t?ntet? szem?t l?tt?k ki a Macron-prib?kek

Tizenharmadik alkalommal is az utc?kra vonultak szombaton orsz?gszerte a francia korm?ny ad?- ?s gazdas?gpolitik?ja ellen tiltakoz? s?rgamell?nyesek, P?rizson k?v?l Marseille-ben, Bordeaux-ban, Toulou [...]
Kuruc.info | 22:00:02 | vegyes | megbeszél


Visszaadta jogos?tv?ny?t F?l?p herceg

Visszaadta j?rm?vezet?i enged?ly?t F?l?p edinburghi herceg, a brit uralkod? f?rje, aki a m?lt h?napban meglehet?sen s?lyos aut?baleset r?szese volt. Az id?n 98 esztend?s F?l?p?t a kir?lyi csal?d kele [...]
Kuruc.info | 21:40:01 | vegyes | megbeszél


Marschalk? Lajos: Budapest visszan?z

1945 febru?r k?zep?n Eur?pa sz?v?t, Budapestet megfojtotta a szovjet-hal?l. Most itt ?l vel?nk szemben egy akkori n?met ezredes, aki a Gell?rt-hegy ?s a Citadella utols? parancsnoka volt. — Elh [...]
Kuruc.info | 20:30:03 | vegyes | megbeszél


Finn kudarc: az alapj?vedelem nem hat?kony ?szt?nz?

Az alapj?vedelem nem hat?kony ?szt?nz?, mivel nem k?sztet fejl?d?sre, ?nk?pz?sre ?s jobb munk?ra - mondta F?ldi Rita klinikai szakpszichol?gus az M1 szombat esti m?sor?ban. A szak?rt? a finn alapj?ve [...]
Kuruc.info | 20:30:03 | vegyes | megbeszél


Nincs meg?ll?s: marokk?i im?mk?pz?be is ell?togat Ferenc p?pa

Im?mokat k?pz? iskol?ba is ell?togat Marokk?ban Ferenc p?pa a Vatik?n ?ltal szombaton nyilv?noss?gra hozott program szerint. A katolikus egyh?zf? migr?nsokkal is tal?lkozik ?s szabadt?ri mis?t is tart [...]
Kuruc.info | 20:00:02 | vegyes | megbeszél


Rend?r l?tt le t?ved?sb?l egy n?t a ny?lt utc?n az erd?lyi Magyar?n

Rend?r l?tt le t?ved?sb?l egy n?t a ny?lt utc?n az erd?lyi Maros megye Magyar? telep?l?s?n - k?z?lte szombaton az Agerpres h?r?gyn?ks?g. A szerencs?tlen eset p?ntek este t?rt?nt, amikor a rend?r?k eg [...]
Kuruc.info | 19:10:03 | vegyes | megbeszél


Az arab-kurd mil?cia szerint elindult a v?gs? csata az Iszl?m ?llam ellen

"V?gs? csata" indult az Iszl?m ?llam dzsihadista szervezet utols? ?ll?s?nak teljes felsz?mol?s?ra Sz?ria keleti r?sz?n - jelentette be az USA t?mogat?s?t ?lvez? arab-kurd mil?cia. Az MTI tud [...]
Kuruc.info | 19:10:02 | vegyes | megbeszél


Mostanra Nagy-Britannia is komporsz?g lenne legsz?vesebben

Visszal?pett a brit korm?ny att?l a szerz?d?st?l, amely ?t ?v ut?n a kompforgalmat ?ll?totta volna vissza a d?l-angliai Ramsgate ?s a flamand Oostende kik?t?je k?z?tt. Kider?lt, hogy a helyi brit tan? [...]
Kuruc.info | 18:30:02 | vegyes | megbeszél


A V?rosmajorba sz?m?zte az orb?ni tilt?s a kit?r?s h?seir?l eml?kez?ket - a szombat ellen?re volt egy kis gett?szag is

A V?rosmajorban gy?ltek ?ssze hazafias szervezetek, hogy megeml?kez?st tartsanak az Eur?pa-v?d? n?met ?s a magyar csapatok 1945-?s kit?r?si k?s?rlet?nek 74. ?vfordul?j?n, miut?n a budai v?rban a [...]
Kuruc.info | 17:40:02 | vegyes | megbeszél


Jegesmedveriad? ?szak-Oroszorsz?gban

Rendk?v?li ?llapotot vezettek be az Oroszorsz?g ?szaki r?sz?n l?v? Novaja Zemlja szigetvil?gban, mert a t?megesen ?rkez? jegesmedv?k a telep?l?sek lak?it fenyegetik. Az egyik falu, Belusja Guba k?rny [...]
Kuruc.info | 17:10:02 | vegyes | megbeszél


Sokan f?be haraptak, miut?n a poh?r fenek?re n?ztek ?szak-Indi?ban

M?r legal?bb ?tvenheten meghaltak cs?t?rt?k ?ta ?szak-Indi?ban, miut?n illeg?lisan k?sz?tett szeszt fogyasztottak – k?z?lt?k a helyi hat?s?gok szombaton. A hal?lesetek az egym?ssal szomsz?dos U [...]
Kuruc.info | 16:40:01 | vegyes | megbeszél


Ilyen is van: a szakszervezetek t?ntettek Olaszorsz?gban az alapj?vedelem bevezet?se ellen

Jelent?s, egyes forr?sok szerint t?bb t?zezres t?meg gy?lt ?ssze szombaton R?m?ban a szakszervezeti sz?vets?gek felh?v?s?ra a gazdas?gi n?veked?st el?seg?t? politik?t k?vetelve a Liga ?s az ?t Csillag [...]
Kuruc.info | 16:30:04 | vegyes | megbeszél


Nagy k?r a hal?lb?ntet?s-morat?rium?rt: I?-terrorist?kat ?t?ltek el Tun?zi?ban

?letfogytig tart? b?rt?nb?ntet?sre ?t?lt?k Tun?zi?ban a tuniszi Bardo m?zeum ?s a sz?szai ?d?l?komplexum elleni 2015-?s terrort?mad?s h?t v?dlottj?t – k?z?lte szombaton egy v?d??gyv?d. A m?zeum [...]
Kuruc.info | 16:00:02 | vegyes | megbeszél


Ingyen bankol?ssal kamp?nyol a szoci?lisan ?rz?keny baloldali n?pp?rt

A Jobbik a banki alapm?veletek d?jmentess? t?tel?t kezdem?nyezi az ?tlagkeresetet meg nem halad? j?vedelemmel rendelkez? ?gyfelek sz?m?ra. Z. K?rp?t D?niel, a baloldali p?rt orsz?ggy?l?si k?pvisel?je [...]
Kuruc.info | 15:50:02 | vegyes | megbeszél


Vesz?lyes hullad?kot tett partra Olaszorsz?gban az Aquarius - persze, hisz m?s nem is volt rajta

Jogtalannak tal?lta az Aquarius lefoglal?s?r?l sz?l? novemberi int?zked?st egy olasz b?r?s?g, amely szerint a ment?haj? ?zemeltet?j?t, az Orvosok Hat?rok N?lk?l (MSF) civil szervezetet alaptalanul gya [...]
Kuruc.info | 15:20:07 | vegyes | megbeszél


D?zsmaz?r ?s egyedi azonos?t? minden egyes gy?gyszeres dobozon

Mostant?l egyedi k?ddal azonos?tj?k a legt?bb gy?gyszert a patik?kban ?s a k?rh?zakban - k?z?lte a HUMVO Magyarorsz?gi Gy?gyszer-azonos?t?si Nonprofit Zrt. A k?zlem?ny szerint k?t biztons?gi elemet v [...]
Kuruc.info | 14:50:02 | vegyes | megbeszél


Nemcsak a keresztekt?l, a n?cikt?l is undorodik Gabriella f?polg?rmester-jel?ltje

A Liber?lisok f?polg?rmester-jel?ltje szerint nincs helye Budapesten sem n?ci felvonul?snak, sem n?ci jelk?peknek, az ezen eszm?ket k?pvisel? embereknek a k?z?let k?zel?be sem szabadna lenni?k. Serme [...]
Kuruc.info | 14:40:02 | vegyes | megbeszél


Tov?bb szedi ?ldozatait a jubileumi ebolaj?rv?ny Kong?ban

Meghaladta az ?tsz?zat az ebolaj?rv?ny halottainak sz?ma a Kong?i Demokratikus K?zt?rsas?gban. Az afrikai orsz?g eg?szs?g?gyi miniszt?rium?nak p?ntek ?jjeli t?j?koztat?sa szerint augusztus ?ta 502-en [...]
Kuruc.info | 14:10:03 | vegyes | megbeszél


V?gre hallatja hangj?t a Vatik?n konzervat?v sz?rnya: Ferenc p?p?t burkoltan b?r?l? ki?ltv?nyt tett k?zz? a lev?ltott b?boros

Ferenc p?p?t burkoltan b?r?l? ki?ltv?nyt tett k?zz? a konzervat?vnak tekintett Gerhard M?ller b?boros, akit az egyh?zf? 2017-ben gyakorlatilag lev?ltott a hit ?s erk?lcs v?delm?re hivatott vatik?ni Hi [...]
Kuruc.info | 13:40:02 | vegyes | megbeszél


Elt?nt egy neh?zs?ly? ir?ni bokszol? B?csben - egy magyarorsz?gi torn?ra tartott

?tban Magyarorsz?gra elt?nt egy v?logatott ir?ni ?k?lv?v? B?csben – jelentette szombaton az Isna ir?ni h?r?gyn?ks?g, hozz?t?ve, hogy Mobin Kahrareh v?lhet?en megsz?k?tt az ir?ni k?ld?tts?gt?l, h [...]
Kuruc.info | 13:20:02 | vegyes | megbeszél


Eddig h?romezer embernek kellett elhagynia otthon?t ?j-Z?land t?rt?net?nek egyik legpuszt?t?bb boz?tt?ze miatt

M?r mintegy h?romezer embernek kellett elhagynia otthon?t ?j-Z?landon az orsz?g t?rt?net?nek egyik legpuszt?t?bb boz?tt?ze miatt, ?s tov?bbiaknak kell k?sz?lnie arra, hogy biztons?gos helyre k?lt?zz?n [...]
Kuruc.info | 12:50:02 | vegyes | megbeszél


Az oroszok m?r Br?sszelben vannak - figyelmeztet jelent?s?ben az EU-belbiztons?g

T?bb sz?z orosz ?s k?nai h?rszerz? ?gyn?k tev?kenykedik Br?sszelben – figyelmeztet egy friss jelent?s?ben az Eur?pai Uni? k?l?gyi szolg?lat?nak (EEAS) belbiztons?gi r?szlege. Err?l a Die Welt c? [...]
Kuruc.info | 12:20:03 | vegyes | megbeszél


A nemzeti ?sszefog?s jegy?ben tartott egyeztet?st a Mi Haz?nk Mozgalom ?s a MI?P az Orsz?gh?zban

A nemzeti ?sszefog?st c?lozva egyeztet?st tartott a Mi Haz?nk Mozgalom ?s a Magyar Igazs?g ?s ?let P?rtja az Orsz?gh?zban. A k?t p?rteln?k (Toroczkai L?szl? ?sotthalmi ?s Nagy Tibor tiszaeszl?ri polg [...]
Kuruc.info | 12:20:03 | vegyes | megbeszél


?jabb ?lorvosra bukkantak Rom?ni?ban

?jabb ?lorvosra bukkantak Rom?ni?ban az illeg?lisan praktiz?l? olasz Matteo Politi esete nyom?n ind?tott ellen?rz?sek sor?n - t?j?koztatott p?nteken az eg?szs?g?gyi miniszt?rium. A szakt?rca k?zlem?n [...]
Kuruc.info | 11:40:04 | vegyes | megbeszél


A c?mv?d? ad?cs?kkent?k az aut?mos?- ?s a parkol?automat?kat is bek?tn?k a NAV-hoz

?jabb gazdas?gfeh?r?t? int?zked?sek j?hetnek id?n, p?ld?ul az aut?mos?- ?s a parkol?automat?kat is bek?thetik a Nemzeti Ad?- ?s V?mhivatalhoz (NAV) – k?z?lte a p?nz?gyminiszter a Magyar Nemzet s [...]
Kuruc.info | 11:10:02 | vegyes | megbeszél


?rtatlan Norbika nem ?t?tte a bor?szt, aki egy?bk?nt nem is a ver?sbe halt bele - hazudja a badacsonyi gyilkos cig?ny ?gyv?dje

Tiszt?zhatja a nyomoz?s "S." (azaz Seb?k, mi ugyanis tesz?nk a gyilkosok jogaira - a szerk.) Norbert nev?t – ?ll?tja a badacsonyi bor?sz, H. Csaba (†37) hal?l?val ?sszef?gg?sbe [...]
Kuruc.info | 10:40:03 | vegyes | megbeszél


A Feh?r H?z orvosa m?g azt is el?rulta, eln?ks?ge ut?n milyen eg?szs?gi ?llapotban lesz Trump

A mindenkori amerikai eln?k ?vente ?tfog?, mindenre kiterjed? vizsg?laton vesz r?szt. Donald Trump p?nteken a Bethesd?ban l?v? Walter Reed katonai k?rh?zban esett ?t egy t?bb mint n?gy?r?s vizsg?laton [...]
Kuruc.info | 10:10:02 | vegyes | megbeszél


A modern kori Thermop?l?

A h?tv?g?n van az ?vfordul?ja az 1945-?s budav?ri kit?r?snek. A t?rt?nelmi esem?nyeket azt hiszem, mindannyian ismerj?k. Ahogy azt is, hogy egyetlen szervezetnek sem enged?lyezt?k, hogy k?zter?leten t [...]
Kuruc.info | 09:40:02 | vegyes | megbeszél


F?l kilogramm kokaint tal?ltak egy budapesti irod?ban - k?t magyar (?) ?s k?t sz?r a gyan?s?tott

F?l kilogramm kokaint ?s t?bb mint h?romsz?z gramm hasisgyantagyan?s anyagot tal?ltak a rend?r?k egy irod?ban Budapest XIX. ker?let?ben – k?z?lte az Orsz?gos Rend?r-f?kapit?nys?g kommunik?ci?s s [...]
Kuruc.info | 09:20:03 | vegyes | megbeszél


Guaid? k?sz lenne enged?lyezni egy amerikai katonai beavatkoz?st

Juan Guaid? sz?ks?g eset?n k?sz lenne enged?lyezni egy esetleges amerikai katonai beavatkoz?st, hogy r?b?rj?k Nicol?s Maduro hivatalban l?v? ?llamf?t a hatalom ?tad?s?ra – jelentette p?nteken az [...]
Kuruc.info | 08:50:02 | vegyes | megbeszél


Sz?n-monoxid-m?rgez?sben halt meg egy ember Sz?kesfeh?rv?ron

Sz?n-monoxid-m?rgez?sben meghalt egy ember Sz?kesfeh?rv?ron - k?z?lte az Orsz?gos Katasztr?fav?delmi F?igazgat?s?g szombatra virrad? ?jszaka az MTI-vel. Azt ?rt?k, hogy rosszull?t miatt riasztott?k [...]
Kuruc.info | 08:40:04 | vegyes | megbeszél


Trump: "?szak-Korea Kim Dzsong Un ir?ny?t?s?val gazdas?gi nagyhatalom lesz" - Hanoiban folytat?dik az udvarl?s

Donald Trump ?s Kim Dzsong Un cs?cstal?lkoz?ja Hanoiban lesz febru?r 27-?n ?s 28-?n – der?lt ki az amerikai eln?k p?ntek esti mikroblog-bejegyz?s?b?l. „Munkat?rsaim ?ppen most indultak el [...]
Kuruc.info | 08:10:03 | vegyes | megbeszél


L?tv?nyosra siker?lt a British Airways egyik g?p?nek lesz?ll?si k?s?rlete a londoni Heathrow-n

Er?s sz?l f?jt p?nteken a londoni Heathrow-rep?l?t?ren, s ez sok g?p sz?m?ra megnehez?tette a landol?st. Mint p?ld?ul a British Airways egyik j?rat?nak is. A lesz?ll?si man?verr?l vide? is k?sz?lt. ? [...]
Kuruc.info | 08:10:03 | vegyes | megbeszél


Az agr?rminiszter szerint r?videsen "rendez?dhet" az osztatlan k?z?s tulajdon? f?ldek helyzete - 4,6 milli? embert ?rint

R?videsen rendez?dhet a t?bb mint 4 milli? embert ?rint? osztatlan k?z?s tulajdon? birtokok helyzete, mivel hamarosan a parlament el? ker?lhet az err?l sz?l? t?rv?nyjavaslat - k?z?lte az agr?rminiszte [...]
Kuruc.info | 07:10:02 | vegyes | megbeszél


Nem sp?rolt?k ki a f?met a Spar gazdas?gos nudlij?b?l

F?mdarabokat tartalmazhat az S-Budget gnocchi k?sz?tm?ny – figyelmeztet a Nemzeti ?lelmiszerl?nc-biztons?gi Hivatal (N?bih), ez?rt arra k?ri a v?s?rl?kat, hogy ne fogyassz?k el a term?ket. A N? [...]
Kuruc.info | 23:10:02 | vegyes | megbeszél


Folytat?dik a Hunnia-?gy: Hiller, K?ka, Szilv?sy ?s Csintalan a b?r?s?gon - mert meg?rdemlik a t?rsas?got a t?rgyal?teremben

A Budah?zy.org t?j?koztat?sa: Febru?r 8-?n a b?r? felolvasta a v?dlottaknak az eddigi elj?r?s sor?n tett vallom?sait. Febru?r 12-t?l kezd?dnek a tan?kihallgat?sok. A j?v? h?ten indulnak a v?dpontokk [...]
Kuruc.info | 22:50:02 | vegyes | megbeszél


K?telez? lesz a nyelvvizsga 2020-t?l a fels?oktat?si felv?telihez - az ezzel ellent?tes sajt?h?rek t?vesek

K?telez? lesz a nyelvvizsga 2020-t?l a fels?oktat?si felv?telihez. A miniszt?rium nem tervezi a d?tum elcs?sztat?s?t, az ezzel ellent?tes sajt?h?rek t?vesen jelentek meg – tudta meg a Magyar Nem [...]
Kuruc.info | 21:50:02 | vegyes | megbeszél


Sug?rforr?st tartalmaz? szonda s?r?lt meg egy p?csi iparter?leten v?gzett kutat?f?r?son

Sug?rforr?st tartalmaz? szonda s?r?lt meg egy p?csi iparter?leten v?gzett kutat?f?r?son, a szond?t kiemelt?k, a sug?rforr?s nem jelentett vesz?lyt a k?rnyezetre - k?z?lte az Orsz?gos Atomenergia Hivat [...]
Kuruc.info | 21:20:01 | vegyes | megbeszél


Al-Kaida-vezet?t fogtak el a l?biai hat?s?gok - val?sz?n?leg amerikai seg?ts?ggel

A l?biai hat?s?gok elfogt?k az al-Kaida nemzetk?zi terrorh?l?zat egyik felt?telezett helyi vezet?j?t, aki a sz?ls?s?gesek egykori er?ss?g?b?l, Dern?b?l menek?lt el – k?z?lte p?nteken a l?biai f? [...]
Kuruc.info | 21:00:02 | vegyes | megbeszél


Lop?s miatt keresik a r?kosmentei rend?r?k ezt a megnyer? ?br?zat? ?riembert

A r?kosmentei rend?r?k a lakoss?g seg?ts?g?t k?rik. A Budapesti Rend?r-f?kapit?nys?g XVII. ker?leti Rend?rkapit?nys?ga lop?s b?ntett gyan?ja miatt folytat nyomoz?st, amellyel ?sszef?gg?sben keresi az [...]
Kuruc.info | 20:30:02 | vegyes | megbeszél


Gy?ngy?si Gy?ngy?s?n: a Jobbik nem fogja engedni, hogy a korm?ny kivezesse Magyarorsz?got az Eur?pai Uni?b?l

A Jobbik egys?ges, hit?ben, elsz?nts?g?ban er?s frakci?val v?g neki a parlament tavaszi ?l?sszak?nak ?s a 2019-es ?vnek – jelentette ki r?h?g?s n?lk?l Gy?ngy?si M?rton, a p?rt M?traszentl?szl?n [...]
Kuruc.info | 20:00:02 | vegyes | megbeszél


Volt pof?juk fellebbezni a t?bbsz?r?s visszaes? ?regez?knek, pedig csak hat ?s h?t ?vet kaptak

Orsz?gszerte t?bbnyire 80 ?vn?l id?sebb embereket fosztott ki ?nkorm?nyzati dolgoz?nak kiadva mag?t azt a k?t, t?bbsz?r?sen b?ntetett el??let? f?rfi, akit megism?telt elj?r?sban h?t-, illetve hat?ves [...]
Kuruc.info | 19:30:02 | vegyes | megbeszél


Az ?llami propaganda ?lh?rterjeszt?se az egyik legnagyobb nemzetbiztons?gi kih?v?s Merkel szerint

Az ?lh?rterjeszt?s az egyik legnagyobb nemzetbiztons?gi kih?v?s – hangs?lyozta Angela Merkel n?metorsz?gi kancell?r p?nteken Berlinben a sz?vets?gi h?rszerz? szolg?lat (BND) ?j k?zpontj?nak fela [...]
Kuruc.info | 19:20:02 | vegyes | megbeszél


A b?r?s?g felmentette a mendei id?s h?zasp?r meggyilkol?s?val v?dolt k?t f?rfit

Bizony?totts?g hi?ny?ban felmentette a Budapest K?rny?ki T?rv?nysz?k azt a k?t f?rfit, akit azzal v?doltak, hogy 2015 okt?ber?ben k?l?n?s kegyetlens?ggel meg?ltek egy mendei h?zasp?rt. A p?nteken kihi [...]
Kuruc.info | 18:50:03 | vegyes | megbeszél


Harmadj?ra lehet m?s az ?tvil?g?t?s, de akkor a rep?l? Orb?n-l?nyt haluz? M?rti nemzetbiztons?gi kock?zatt? v?lt

Furcsa k?zlem?nyt adott ki az LMP annak kapcs?n, hogy harmadszorra is ?tvil?g?tj?k Demeter M?rt?t, miut?n a k?pvisel? egy ?r?sbeli k?rd?s?ben t?vesen azt ?ll?totta, hogy a minisztereln?k l?ny?t reptet [...]
Kuruc.info | 18:20:03 | vegyes | megbeszél


Egy EP-ben cs?cs?l? libsi pert nyert a Roszatom ?s a magyar korm?ny ellen

M?sodfokon is pert nyert a Roszatom ?s a magyar korm?ny ellen a P?rbesz?d EP-k?pvisel?je, J?vor Benedek a paksi b?v?t?s szerz?d?seinek nyilv?noss?ga ?gy?ben – jelentette be maga a politikus p?nt [...]
Kuruc.info | 18:00:05 | vegyes | megbeszél


T?z ?ve sz?rt?k sz?ven a cig?nyok Marian Cozm?t

10 ?ve, ezen a napon sz?rt?k sz?ven az akkor 26 ?ves ?lsportol?t, Marian Cozm?t. Megd?bbent? ?s felh?bor?t? ?t?letek sz?lettek az ?gyben. A gyilkosok az ?ldozat hozz?tartoz?inak nem fizettek k?rt?r?t [...]
Kuruc.info | 17:10:03 | vegyes | megbeszél


?jabb fideszes h?la a naivabb sz?ls?jobbos szavazatok?rt cser?be: betiltott?k a becs?let napj?t a budai v?rban

A rend?rs?g megtiltotta, hogy az orsz?gos t?rt?nelmi eml?khelynek min?s?l? Kapisztr?n t?ren eml?kezzenek sz?ls?jobboldali szervezetek az 1945-?s budav?ri kit?r?sre - adja h?r?l diadalittasan a sz?ls?b [...]
Kuruc.info | 17:10:03 | vegyes | megbeszél


Nincs itt semmi l?tnival?: a rend?rakad?mi?n kapt?k el a j?r?kel?ket k?ssel ?ld?z? f?rfit Sv?dorsz?gban

K?ssel ?ld?z?tt j?r?kel?ket, ?s egyik?ket meg is sebes?tette egy k?ses t?mad? Sv?dorsz?gban, a f?rfit a rend?r?k a stockholmi rend?rakad?mia k?zel?ben ?rizetbe vett?k. A hat?s?gok k?zl?se szerint a t [...]
Kuruc.info | 16:10:04 | vegyes | megbeszél


Izland, Liechtenstein ?s Norv?gia ism?t egyezs?get k?t?tt Nagy-Britanni?val

Megegyez?sre jutottak az Eur?pai Gazdas?gi T?rs?ghez (EEA) ?s az Eur?pai Szabadkereskedelmi T?rsul?shoz (EFTA) tartoz? Izland, Liechtenstein ?s Norv?gia az Egyes?lt Kir?lys?ggal abban, hogy a tart?san [...]
Kuruc.info | 15:40:03 | vegyes | megbeszél


Encsi lincsel? cig?nyok: a Mi Haz?nk k?pvisel?j?nek nyom?s?ra ind?tott vizsg?latot a gy?mhat?s?g

Pasztorniczky Istv?n, a Borsod-Aba?j-Zempl?n Megyei K?zgy?l?s k?pvisel?j?nek, a Mi Haz?nk Mozgalom tagj?nak jelz?se alapj?n ind?tott vizsg?latot a sz?l?k ellen a gy?mhat?s?g az encsi cig?nyok ?ltal ta [...]
Kuruc.info | 15:10:04 | vegyes | megbeszél


?dernek tetsz? t?rv?ny megalkot?s?ra sz?l?tott fel a zsid?list?z?st v?gre toler?l? LMP

Kl?mat?rv?ny megalkot?s?ra sz?l?totta fel a korm?nyt az LMP-s Schmuck Erzs?bet p?nteki sajt?t?j?koztat?j?n. Az LMP-s szakpolitikusa szerint jogszab?lyban kellene r?gz?teni az ?ghajlatv?ltoz?ssal ?ssze [...]
Kuruc.info | 14:40:02 | vegyes | megbeszél


Krokodilok ?ltek meg k?t hal?szt Indon?zi?ban

Egy nap alatt k?t hal?los kimenetel? krokodilt?mad?s t?rt?nt az Indon?zia Maluku tartom?nyban k?t helysz?nen, mindk?t esetben hal?szok voltak az ?ldozatok – k?z?lte p?nteken a helyi hat?s?g sz?v [...]
Kuruc.info | 14:10:02 | vegyes | megbeszél


A morat?rium csak a v?laszt?sokig tartott: majdnem rekordot d?nt?tt a kilakoltat?sok sz?ma

A Magyar B?r?s?gi V?grehajt?i Kar ?sszes?tett adatai alapj?n 3212 ingatlanki?r?t?s t?rt?nt tavaly Magyarorsz?gon, vagyis a korm?ny ?ltal meghirdetett csal?dok ?v?ben – ?rtes?lt a 24.hu. Ez a sz [...]
Kuruc.info | 13:40:02 | vegyes | megbeszél


Kapott n?h?ny ?vet k?t unok?z? Egerben, de enyh?t?s?rt fellebbeztek

Hat ?s f?l ?v b?rt?nb?ntet?sre ?t?lt az Egri J?r?sb?r?s?g els? fokon k?t f?rfit mint k?l?n?s visszaes?t, akik telefonon csaltak ki p?nzt id?s emberekt?l, arra hivatkozva, hogy az unok?juk seg?ts?gre s [...]
Kuruc.info | 13:00:02 | vegyes | megbeszél


Beperelte az Amazont egy perverz zsid? rendez?

Woody Allen beperelte az Amazont, mert szerz?d?se ellen?re nem forgalmazza a rendez? A Rainy Day in New York c?m? ?j filmj?t – ?rta a BBC h?rport?lja. A 83 ?ves rendez? t?bb mint 68 milli? doll [...]
Kuruc.info | 13:00:02 | vegyes | megbeszél


Gyilkosok: az abortusz jog, annak megtagad?sa pedig n?kkel szembeni er?szak a Jobbik-cimbik szerint

Az Eur?pai Parlamentben ?l? szocionista ?s DK-s k?pvisel?k, Moln?r Csaba, Niederm?ller P?ter, Szanyi Tibor ?s Ujhelyi Istv?n is az abortusz mellett szavaztak a napokban – der?lt ki a parlament h [...]
Kuruc.info | 12:20:02 | vegyes | megbeszél


Isten aj?nd?kainak mindent: huszonk?tszer annyiba ker?l a budapesti Maccabi J?t?kok, mint a berlini

?g?rget?sekb?l nem volt hi?ny a Maccabi J?t?kok k?r?l. A Kerepesi ?ti sportk?zpont ?gy is meg?p?l, hogy nem ott lesznek a sportesem?nyek, a versenyz?k sz?ll?sair?l m?g mindig nem tudni semmit - ?rja a [...]
Kuruc.info | 12:20:02 | vegyes | megbeszél


Nem lopta el, csak egy sz?p turai palota el? parkolta a Jagu?rt R. R?bert

A v?ci rend?r?k j?rm? ?nk?nyes elv?tele b?ntett elk?vet?s?nek megalapozott gyan?ja miatt folytatnak elj?r?st egy helyi f?rfi ellen. A 20 ?ves f?rfi 2019. febru?r 6-?n 20 ?ra 45 perckor V?c, Zr?nyi Mi [...]
Kuruc.info | 11:10:01 | vegyes | megbeszél


Drog?ltetv?nyeket sz?moltak fel Csongr?dban

A rend?rs?g n?gy Csongr?d megyei helysz?nen sz?molt fel drog?ltetv?nyeket. A K?szenl?ti Rend?rs?g Nemzeti Nyomoz? Iroda (KR NNI) k?b?t?szer birtokl?sa b?ntett elk?vet?s?nek megalapozott gyan?ja miatt [...]
Kuruc.info | 10:40:02 | vegyes | megbeszél


Kiutas?tott?k Ausztri?b?l a t?r?k b?n?z?t, menek?ltk?nt t?rt vissza: bossz?b?l nyakon sz?rta az ?gyint?z?t

Hidegv?r? gyilkoss?g – ezt mondt?k az osztr?k rend?r?k a szerdai ember?l?sr?l. Egy 34 ?ves t?r?k f?rfi egy konyhak?ssel szab?lyosan kiv?gzett egy hivatali dolgoz?t. Bossz?b?l tehette, hiszen ?ve [...]
Kuruc.info | 10:00:03 | vegyes | megbeszél


WSJ: a sz?riai csapatkivon?s ?prilis v?g?ig mindenk?ppen befejez?dik

Az amerikai hadsereg arra k?sz?l, hogy ?prilis v?g?re teljesen kivonul Sz?ri?b?l – jelentette p?ntekre virrad?ra a The Wall Street Journal c?m? lap. A lap meg nem nevezett jelenlegi ?s volt kor [...]
Kuruc.info | 09:30:02 | vegyes | megbeszél


Venezuela: sok ?rtelme nem volt, de m?g ?gy sem tetszik Amerik?nak az EU kapcsolattart? csoportja

Szabad, ?tl?that? ?s hiteles eln?kv?laszt?sra van sz?ks?g ahhoz, hogy Venezuela kil?balhasson a belpolitikai v?ls?gb?l, ki kell z?rni az er? alkalmaz?s?t – hangs?lyozt?k cs?t?rt?k?n Montevide?ba [...]
Kuruc.info | 09:10:03 | vegyes | megbeszél


Sok a h? a K?rp?tokban, de nem v?rhat? ?rhull?m

A Magyar H?rlap p?nteki sz?m?ban azt ?rja, hogy b?r sok a h? a K?rp?tokban ?s az Alpokban, rendk?v?l kicsi annak az es?lye, hogy a teljes mennyis?g egyszerre induljon olvad?snak. Az elm?lt ?vek dunai [...]
Kuruc.info | 09:10:02 | vegyes | megbeszél


M?g mindig a cig?nyb?n?z?s

?szrevehet?, hogy a cig?nyb?n?z?s kapcs?n csak akkor kapjuk fel fej?nket, amikor valami olyan tragikus esem?ny t?rt?nik, ami m?r a m?dia ingerk?sz?b?t is ?t?ti. Ez, ha ugyan megt?rt?nik, nem is megy t [...]
Kuruc.info | 08:00:02 | vegyes | megbeszél


Dr?g?bb lett a tankol?s

A Mol brutt? 3 forinttal emelte a 95-?s benzin ?s brutt? 2 forinttal a g?zolaj literenk?nti nagykereskedelmi ?r?t p?nteken. Az ?zemanyagok ?ra legut?bb m?lt p?nteken v?ltozott, akkor brutt? 3-3-forin [...]
Kuruc.info | 08:00:02 | vegyes | megbeszél


Megh?romszoroz?dott a kanyar?s esetek sz?ma Eur?p?ban

Megh?romszoroz?dott a kanyar?s esetek sz?ma Eur?p?ban 2018-ban az azt megel?z? ?vhez k?pest – der?lt ki az Eg?szs?g?gyi Vil?gszervezet (WHO) region?lis irod?ja ?ltal k?zz?tett adatokb?l. E szer [...]
Kuruc.info | 07:50:02 | vegyes | megbeszél


Moszkva mindent megtesz az amerikai rak?t?k baltikumi megjelen?se ellen

Az orosz diplom?cia ?s hadsereg mindent megtesz annak megakad?lyoz?s?ra, hogy az amerikai rak?t?k megjelenjenek a Baltikumban – jelentette ki Szergej Rjabkov orosz k?l?gyminiszter-helyettes cs?t [...]
Kuruc.info | 07:10:02 | vegyes | megbeszél


Felk?n?lta a Balatont Keszthely alpolg?rmestere a Red Bull Air Race megrendez?s?re

Lev?lben fordult Nagy B?lint a Red Bull Air Race vil?gbajnoki futamot szervez? Hungaroring Sport Zrt. vezet?s?hez, miut?n Budapest nemet mondott a verseny megrendez?s?re. A keszthelyi alpolg?rmester [...]
Kuruc.info | 23:40:02 | vegyes | megbeszél


A 2006-os, aki nem adja fel

[...]
Kuruc.info | 23:10:05 | vegyes | megbeszél


M?r nem csak Kar?csony Gergely, Dr?gabolg?r?r is hagyn? a Dun?ba l?ni a zsid?kat

Valami ilyesmi j?hetett ?t a j?mbor t?v?n?z?nek, amikor azt hallgatta, ahogy a Fidesz Simicsk?t?l visszafoglalt h?zi t?v?je bevetette a p?rt h?zi rabbij?t a baloldal f?polg?rmester-jel [...]
Kuruc.info | 22:10:03 | vegyes | megbeszél


Megszavazt?k Trump jel?ltj?t az igazs?g?gyi t?rca ?l?re

Az amerikai szen?tus igazs?g?gyi bizotts?ga megszavazta cs?t?rt?k?n Donald Trump eln?k jel?ltj?t, William Barrt az igazs?g?gyi miniszt?rium ?l?re. A bizotts?gi voksol?son a 12 republik?nus politikus [...]
Kuruc.info | 21:30:02 | vegyes | megbeszél


Megtal?lt?k Kunhalmi m?v?szn? p?rj?t - a m?sik sz?n?sz is az MSZP t?rsulat?ban j?tszik

Valami nem stimmel Moln?r Zsolt nyilatkozataival. "?ri?si k?zdelem ?r?n beverekedtem magamat" – ezt mondta k?pvisel?t?rsainak, miut?n bejutott az MTVA-sz?kh?zba. De felv?tel van arr?l, [...]
Kuruc.info | 20:40:02 | vegyes | megbeszél


A Jobbik ?j sz?vets?gese elmagyar?zta, hogyan lehet egyben tartani az ?sszefog?st; a szemkil?vet? vil?gkorm?nyr?l ?lmodik

Parlamenti eszk?z?kkel nem lehet lev?ltani Orb?n rendszer?t, lehet haszn?lni nem demokratikus eszk?z?ket, utc?ra kell h?vni az embereket, l?zad?s kell - ?rta most megjelent helyzet?rt?kel? dolgozat?ba [...]
Kuruc.info | 20:10:02 | vegyes | megbeszél


Sz?zmilli?rdos ?zlet?g a horg?szat

A horg?szat mint rekre?ci?s tev?kenys?g a j?rul?kos szolg?ltat?sok ig?nybev?tel?vel egy?tt, ?sszess?g?ben 100 milli?rd forintos nagys?grenddel j?rul hozz? a brutt? hazai term?k (GDP) ?sszeg?hez &ndash [...]
Kuruc.info | 19:10:02 | vegyes | megbeszél


Guaid? is a p?pa seg?ts?g?t k?rte

Az ?nmag?t b? k?t hete Venezuela ideiglenes eln?k?v? kiki?lt? Juan Guaid? cs?t?rt?k?n Ferenc p?pa seg?ts?g?t k?rte a venezuelai belpolitikai v?ls?g rendez?s?ben. Az egyh?zf? seg?ts?g?t k?rte a h?ten N [...]
Kuruc.info | 18:40:03 | vegyes | megbeszél


P?rizsban ism?t ?sszesz?molj?k az utc?n ?jszak?z? hajl?ktalanokat, de titkolj?k, hogy h?ny sz?zal?kuk migr?ns

A p?rizsi ?nkorm?nyzat mintegy k?tezer ?nk?ntes seg?ts?g?vel cs?t?rt?k este m?sodik alkalommal is ?sszesz?molja az utc?n ?jszak?z? hajl?ktalanokat. A v?rosh?za szerint az?rt van sz?ks?g a „pilla [...]
Kuruc.info | 17:40:02 | vegyes | megbeszél


K?z?s migr?ci?s programban ?llapodtak meg a V4-ek N?metorsz?ggal

K?z?s programot k?sz?tenek el? a migr?ci? megf?kez?s?re a visegr?di orsz?gok - Magyarorsz?g, Szlov?kia, Csehorsz?g ?s Lengyelorsz?g - N?metorsz?ggal egy?ttm?k?dve Marokk?ban – jelentette be Pete [...]
Kuruc.info | 17:40:02 | vegyes | megbeszél


A Google meg?g?rte az oroszoknak, hogy tudom?sul veszi a val?s?got a Kr?m ?gy?ben, de ehhez Amerik?nak is lesz egy-k?t szava

Vaszilij Piszkarjov, az orosz parlamenti als?h?z biztons?gi ?s korrupci?ellenes bizotts?g?nak eln?ke cs?t?rt?k?n, a Google illet?kes k?pvisel?j?vel folytatott moszkvai megbesz?l?se ut?n k?z?lte, hogy [...]
Kuruc.info | 17:20:01 | vegyes | megbeszél


Ma is volt k?z?s ballib sajt?t?j?koztat?: ellen?llni szeretnek, a k?vetkezm?nyeit viselni m?r kev?sb?

Cs?t?rt?k d?lel?tt t?rgyalta az Orsz?ggy?l?s h?zbizotts?ga, hogy milyen b?ntet?st kapnak azok az ellenz?ki k?pvisel?k, akik a december 12-i botr?nyos ?l?snapon r?szvev?i voltak a tiltakoz?snak. Mind?s [...]
Kuruc.info | 16:50:02 | vegyes | megbeszél


Juncker: nem t?rgyalhat? ?jra a brit EU-tags?g megsz?n?s?r?l sz?l? szerz?d?s

A neh?zs?gek ellen?re a t?rgyal?sok folytat?s?r?l ?llapodott meg cs?t?rt?ki br?sszeli tal?lkoz?j?n Theresa May brit korm?nyf? ?s Jean-Claude Juncker, az Eur?pai Bizotts?g eln?ke annak ?rdek?ben, hogy [...]
Kuruc.info | 16:10:01 | vegyes | megbeszél


Vajna egy r?sz?t Los Angelesben temetik el

A Hot Magazin inform?ci?ra alapozva a Blikk sz?molt be r?la, hogy Los Angelesben is lesz az elhunyt producernek ?s korm?nybiztosnak, "Andy" Vajn?nak egy szertart?sa, hogy azok is elb?cs?zhas [...]
Kuruc.info | 15:40:03 | vegyes | megbeszél


Franciaorsz?g hazah?vja r?mai nagyk?vet?t

Franciaorsz?g hazah?vja r?mai nagyk?vet?t egyeztet?sekre az olasz vezet?k sorozatos „r?galmaz? kijelent?sei”, „megalapozatlan ?s p?ld?tlan t?mad?sai” ut?n – jelentette be [...]
Kuruc.info | 15:40:03 | vegyes | megbeszél


Zeman csehorsz?gi l?togat?sra h?vta Guaid?t

Csehorsz?gi l?togat?sra h?vta meg Milos Zeman cseh ?llamf? Juan Guaid?t, akit Venezuela ideiglenes eln?kek?nt ismert el sz?mos latin-amerikai ?s nyugati orsz?g. Jir? Ovc?cek cseh eln?ki sz?viv? cs?t? [...]
Kuruc.info | 15:10:02 | vegyes | megbeszél


"Sz?kesfeh?rv?r a magyar katon?k f?v?rosa lesz"

Sz?kesfeh?rv?r a magyar katon?k f?v?rosa lesz, miut?n a Magyar Honv?ds?g Parancsnoks?ga, vagyis a honv?ds?g szakmai ir?ny?t?sa odak?lt?zik – hangs?lyozta a honv?delmi miniszter cs?t?rt?k?n, a te [...]
Kuruc.info | 14:40:02 | vegyes | megbeszél


K?rh?zrobbant?ssal fenyeget?z?tt egy 15 ?ves tiszaburai retek - ez m?r a rend?r?k szerint sem cs?nytev?s

A J?sz-Nagykun-Szolnok Megyei Rend?r-f?kapit?nys?g k?zlem?nye: A Karcagi Rend?rkapit?nys?g k?zvesz?llyel fenyeget?s b?ntett elk?vet?s?nek megalapozott gyan?ja miatt ind?tott elj?r?st egy fiatalkor? [...]
Kuruc.info | 14:10:02 | vegyes | megbeszél


Trump lebuktatott egy demokrat?t, aki mag?t indi?nnak hazudva t?rtetett el?re ?vtizedek ?ta

Bocs?natot k?rt Elizabeth Warren az indi?n k?z?ss?gekt?l, ami?rt ?vtizedeken ?t amerikai indi?nk?nt hat?rozta meg mag?t. A massechussettsi demokrata szen?tor ezzel pontot tenne a kellemetlen t?rt?net [...]
Kuruc.info | 13:40:02 | vegyes | megbeszél


Toroczkai orsz?gj?r?sra indul

M?jus v?g?ig a haz?nk minden pontj?ra el fogok jutni. Rem?lem, hogy ?nnel/Veletek is tal?lkozom majd. Ma Esztergom, holnap Tatab?nya, szombaton Gy?r lesznek a f?rumaim helysz?nei - ?rja a Mi Haz?nk el [...]
Kuruc.info | 12:10:02 | vegyes | megbeszél


A t?meges rosszull?t ut?n felf?ggesztett?k a l?batlani k?z?tkeztet?st v?gz? c?get

A h?t elej?n tapasztalt t?meges rosszull?tekkel ?sszef?gg?sben felf?ggesztett?k L?batlanban az oktat?si ?s nevel?si int?zm?nyekbe ?telt sz?ll?t? c?g m?k?d?s?t – k?z?lte a Kom?rom-Esztergom Megye [...]
Kuruc.info | 12:10:02 | vegyes | megbeszél


Meg?ri a Fidesznek a p?nz?nkb?l: 2,6 milli?rddal tartoznak a kamup?rtok, 8169 forintot siker?lt behajtani t?l?k

„A NAV ?ltal ind?tott v?grehajt?si elj?r?sok egy esetben, a Sportos ?s Eg?szs?ges Magyarorsz?g?rt P?rt est?ben vezettek eredm?nyre 8169 forint ?sszeget ?rint?en.” T?bbek k?z?tt ezt ?rta [...]
Kuruc.info | 11:40:02 | vegyes | megbeszél


Magatart?si k?dexszel szel?d?ten? a Fidesz a "parlamenti ellen?ll?kat" - de a szankci?kat kifelejtett?k bel?le

Magatart?si k?dexet ?rna el? az orsz?ggy?l?si ?s az eur?pai parlamenti k?pvisel?knek a korm?nyoldal agytr?sztje. A Sz?zadv?g v?ltoztatna a jogszab?lyokon, ?s az ellenz?ki politikusok decemberi akci?j? [...]
Kuruc.info | 11:30:02 | vegyes | megbeszél


A h?nap v?g?n landol a Ryugu kisbolyg?n a Hajabusza-2 ?rszonda

Febru?r 22-re tervezik a Hajabusza-2 jap?n ?rszonda landol?s?t a Ryugu kisbolyg?n – k?z?lte a jap?n ?rkutat?si hivatal, a JAXA. Csillag?szok szerint a Ryugu kisbolyg? a Naprendszer hajnal?n for [...]
Kuruc.info | 11:00:02 | vegyes | megbeszél


Bejelentett?k Pompeo budapesti l?togat?s?t

Budapestre l?togat a j?v? h?ten az amerikai diplom?cia vezet?je, Mike Pompeo – k?z?lte John Bolton amerikai nemzetbiztons?gi f?tan?csad? Twitter-oldal?n. Havasi Bertalan, a minisztereln?k sajt?f [...]
Kuruc.info | 11:00:02 | vegyes | megbeszél


Talicsk?ba pakolta a lopott holmit a cig?ny

A Balmaz?jv?rosi Rend?rkapit?nys?g a gyan?s?tottal szemben lop?s v?ts?g elk?vet?s?nek megalapozott gyan?ja miatt folytatott nyomoz?st. Egy f?rfi tett bejelent?st a rend?rs?gre 2018. szeptember 22-? [...]
Kuruc.info | 10:10:03 | vegyes | megbeszél


Trump megint szeretne tenni egy nagy bejelent?st, ez?rt j?v? h?tre Irak ?s Sz?ria "fel lesz szabad?tva"

K?zeli az Iszl?m ?llam nev? terrorszervezet teljes felsz?mol?sa Irakban ?s Sz?ri?ban – jelentette ki Donald Trump amerikai eln?k az Iszl?m ?llam ellen k?zd? glob?lis koal?ci? k?l?gyminiszteri ta [...]
Kuruc.info | 09:30:02 | vegyes | megbeszél


Nagy-Britannia nem akar beleragadni a k?szenl?ti mechanizmusba

London olyan megold?st keres, amely garant?lja, hogy az Egyes?lt Kir?lys?g nem ragad bele v?gleg az ?r-?szak?r hat?r ?jb?li fizikai ellen?rz?s?nek elker?l?s?re kidolgozott k?szenl?ti mechanizmusba &nd [...]
Kuruc.info | 08:40:02 | vegyes | megbeszél


Egy ellenz?ki k?pvisel? szerint 73 tonna aranyat adott el tavaly a venezuelai korm?ny

Nicol?s Maduro venezuelai eln?k korm?nya hetvenh?rom tonna aranyat adott el tavaly az Egyes?lt Arab Em?rs?geknek ?s T?r?korsz?gnak an?lk?l, hogy megkapta volna a sz?ks?ges enged?lyt erre a hatalm?t?l [...]
Kuruc.info | 08:10:02 | vegyes | megbeszél


Amerika szerint Ir?n ballisztikus rak?t?t bocs?tott fel

M?holdfelv?telek alapj?n gyan?that?, hogy Ir?n ballisztikus rak?t?t bocs?tott fel, amely atomfegyver tov?bb?t?s?ra is alkalmas – ?ll?tja egy amerikai megfigyel?k?zpont. A colorad?i sz?khely? Di [...]
Kuruc.info | 08:10:01 | vegyes | megbeszél


A legjobb magyar borok versenyeznek Lengyelorsz?gban

Az Orsz?gos Borverseny arany- ?s ez?st?rmesei egy vars?i borversenyen vesznek r?szt febru?rban – k?z?lte a Hegyk?zs?gek Nemzeti Tan?cs?nak f?titk?ra az M1 csatorn?n szerd?n. Brazsil D?vid elmon [...]
Kuruc.info | 07:10:03 | vegyes | megbeszél


Ism?t bevetett?k a francia l?gier?t Cs?dban

Egy er?sen felfegyverzett csoport hatolt be a k?z?p-afrikai orsz?gba L?bi?b?l – k?z?lte a francia vez?rkar. A behatol? fegyveresekkel Franciaorsz?g ?s Cs?d m?r a m?lt h?t v?g?n felvette a harco [...]
Kuruc.info | 23:10:02 | vegyes | megbeszél


J?l figyelj?nk oda a Momentum gazd?inak szavaira!

Meggy?z?d?sem, a k?vetkez? 10 ?vben egyre ?lesebben fog kibontakozni a harc az?rt, hogy a politika megsz?l?tsa, megszervezze ?s a maga c?ljaira felhaszn?lja a most ?ntudat?ra ?bred? gener?ci?t. Magyar [...]
Kuruc.info | 22:10:02 | vegyes | megbeszél


Simicska jobbikosok ut?n birk?kkal pr?b?lkozik

?gy t?nik, Simicska Lajos az ?llatteny?szt?sre k?v?n koncentr?lni az ut?n, hogy tavaly feladta harc?t Orb?n Viktorral szemben, ?s ny?ron megv?lt szinte teljes gazdas?gi birodalm?t?l. Az egykori oligar [...]
Kuruc.info | 22:10:02 | vegyes | megbeszél


Kezd?dik: m?ris kelti a nagypolitika a fesz?lts?get a francia s?rga mell?nyesek k?r?ben

Fesz?lts?ghez vezetett a francia s?rga mell?nyesek k?r?ben szerd?n Luigi Di Maio olasz minisztereln?k-helyettes, az ?t Csillag Mozgalom (M5S) vezet?je el?z? napi tal?lkoz?ja a francia korm?ny ad?- ?s [...]
Kuruc.info | 20:30:01 | vegyes | megbeszél


Kuruc.info-p?l? kaphat? a Harcos m?rka term?kei k?zt

A legr?gebbi ?s legn?v?sabb hazafias ruh?zati m?rka, a Harcos term?kei k?zt a Kuruc.info p?l?ja is kaphat?. Port?lunkat is t?mogathatja vele b?rki. Megrendelni a magyarharcos.rendeles@gmail.com c?m [...]
Kuruc.info | 20:00:01 | vegyes | megbeszél


Hallatlan: m?g a "jogv?d?" Amnesty International-n?l is ut?lj?k a buzikat ?s a n?gereket

"M?rgez?k?nt" jellemezt?k munkahelyi k?r?lm?nyeiket az Amnesty International londoni sz?khely? Nemzetk?zi Titk?rs?g?nak munkat?rsai egy k?ls? vizsg?latban – ?rja a Guardian. A jelen [...]
Kuruc.info | 19:00:02 | vegyes | megbeszél


Budapest fel? fogt?k el a rom?nokb?l h?ly?t csin?l? olasz parkol??r-?lorvost

Az Arad megyei hat?r?rs?g k?zlem?nyben tudatta, hogy szerda reggel 6 ?rakor a k?rt?si hat?r?tkel?n?l egy Bukarestb?l Budapestre tart? gyorsvonaton fogt?k el az olasz ?llampolg?rs?g? Matteo Politit, ak [...]
Kuruc.info | 18:30:04 | vegyes | megbeszél


Kiadta az NVB a lel?p? jobbikos k?pvisel?k mand?tum?t

A Nemzeti V?laszt?si Bizotts?g (NVB) szerd?n kiadta a Sz?vay Istv?n ?s Staudt G?bor lemond?sa miatt meg?resedett orsz?ggy?l?si k?pvisel?i mand?tumokat, Cs?nyi Tam?s ?s Bencsik J?nos a hat?rozatok joge [...]
Kuruc.info | 17:40:03 | vegyes | megbeszél


Itt a ballikos ?sszeborul?s ?jabb v?vm?nya: m?r nem is n?ci, aki zsid?kat akar list?zni

Kar?csony Gergely kor?bban m?g t?ntetett Gy?ngy?si M?rton list?z?s javaslata miatt, de ma m?r ?gy l?tja, ez nem n?cizmus. Am?gy mi is sz?vesen meghallgatn?nk, hogyan sz?l a sz?j?b?l az, hogy "V?g [...]
Kuruc.info | 17:10:03 | vegyes | megbeszél


Medi?n: t?bbs?gbe ker?ltek azok, akik szerint az orsz?gban rossz ir?nyba mennek a dolgok

T?bb mint f?lmilli? szimpatiz?ns p?rtolt el a Fideszt?l h?rom h?nap alatt, der?l ki a Medi?n janu?ri felm?r?s?b?l, amely szerint a vezet? korm?nyp?rtot jelenleg a szavaz?kor? n?pess?g 38 sz?zal?ka t?m [...]
Kuruc.info | 16:40:04 | vegyes | megbeszél


Guaid? ?j eln?kv?laszt?st k?vetel

A mag?t Venezuela ideiglenes eln?k?v? nyilv?n?t? Juan Guaid? ellenz?ki vezet? szerd?n Nicol?s Maduro hivatalban l?v? ?llamf? elt?vol?t?s?t k?vetelte, ?s ?j eln?kv?laszt?s ki?r?s?ra sz?l?tott fel a lat [...]
Kuruc.info | 16:10:02 | vegyes | megbeszél


Demokr?cia EU-m?dra: a birk?kat szeretik, az ellenszeg?l?ket a pokolra k?v?nj?k

Donald Tusk, az Eur?pai Tan?cs eln?ke egy Twitter-?zenetben ezt ?rta: Azon tanakodom, hogy vajon milyen k?l?nleges helyet tartogat a pokol azok sz?m?ra, akik an?lk?l kamp?nyoltak a brit kil?p?s melle [...]
Kuruc.info | 15:30:03 | vegyes | megbeszél


?szak-Maced?nia al??rta a NATO-csatlakoz?sr?l sz?l? jegyz?k?nyvet

A n?vvita lez?rult?val Maced?nia ?s az ?szak-atlanti Szerz?d?s Szervezet?nek (NATO) tag?llamai szerd?n al??rt?k a csatlakoz?si jegyz?k?nyvet, amely lehet?v? teszi, hogy a leend? ?szak-Maced?nia a kato [...]
Kuruc.info | 15:10:03 | vegyes | megbeszél


"Beismerte b?n?ss?g?t" a Budah?zy-?gy egyik v?dlottja

Beismerte b?n?ss?g?t az egyik v?dlott a terrorcselekm?nyekkel v?dolt Budah?zy Gy?rgy ?s t?rsai ?gy?ben indult, megism?telt, els?fok? b?ntet?per els? ?rdemi t?rgyal?s?n a F?v?rosi T?rv?nysz?ken szerd?n [...]
Kuruc.info | 15:10:02 | vegyes | megbeszél


Csecsem?je fej?t lev?g? n? ellen emeltek v?dat

A N?gr?d Megyei F??gy?szs?g v?dat emelt egy 35 ?ves p?szt?i n? ellen, aki tavaly janu?rban meg?lte csecsem?j?t – k?z?lte az MTI-vel a megyei f??gy?sz szerd?n. B?na Gyula ismertet?se szerint a n [...]
Kuruc.info | 14:10:02 | vegyes | megbeszél


Sikeres volt a bangladesi szi?mi ikrek plasztikai seb?szeti m?t?te

Sikeresen lezajlott a fej?kn?l ?sszen?tt bangladesi szi?mi ikrek plasztikai seb?szeti m?t?te Budapesten – k?z?lte a Semmelweis Egyetem (SE) szerd?n az MTI-vel. A k?t ?s f?l?ves Rabia ?s Rukia s [...]
Kuruc.info | 14:10:02 | vegyes | megbeszél


Z?r?jelbe teszik Liam Neeson nev?t Schindler list?j?n, miut?n bevallotta, hogy 40 ?ve kiakadt egy er?szaktev? n?ger miatt

Liam Neesonnek nem lett volna m?s dolga, mint n?pszer?s?teni az ?j filmj?t, a Dermeszt? hajsz?t, melyben ism?t bossz?szomjas igazs?goszt?k?nt sz?rja a pofonokat. T?rt?nt azonban, hogy a The Independen [...]
Kuruc.info | 13:30:01 | vegyes | megbeszél


Mindh?rom szava hazugs?g az MSZP EP-v?laszt?si programja c?m?nek

Az MSZP febru?r 16-i kongresszus?n d?nt a p?rt eur?pai parlamenti (EP-) v?laszt?si list?j?r?l ?s v?laszt?si programj?r?l – k?z?lte T?th Bertalan szerd?n az MTI ?rdekl?d?s?re. Az MSZP eln?ke, fr [...]
Kuruc.info | 13:00:02 | vegyes | megbeszél


Hal?los baleset az M5-?s?n: szembe ment a forgalommal egy 85 ?ves tata(i)

Szembe ment a forgalommal az az aut?s, aki hal?los balesetet okozott az M5-?s aut?p?ly?n, Kiskunf?legyh?za k?zel?ben kedden. A j?rm?vet egy 85 ?ves tatai f?rfi vezette, aki aut?j?val a sztr?da R?szke [...]
Kuruc.info | 12:30:02 | vegyes | megbeszél


14 ?vesen 21 b?ncselekm?ny - rajs?g ez a jav?b?l

Kifoszt?s ?s lop?s b?ntett, valamint lop?s v?ts?g elk?vet?s?nek megalapozott gyan?ja miatt folytatott b?ntet?elj?r?st a Miskolci Rend?rkapit?nys?g Avasi Rend?r?rse egy 14 ?ves helyi "fi?val" [...]
Kuruc.info | 12:30:02 | vegyes | megbeszél


Tanultak a Boschn?l az Audi eset?b?l: nem v?rj?k meg a sztr?jkot, ink?bb teljes?tik a szakszervezet k?vetel?seit

Bel?thatatlan k?vetkezm?nyei lenn?nek az aut?iparban, ha esetleg le?llna a Bosch hatvani ?zeme, a n?met nagyv?llalat ez?rt ink?bb majdnem mindent megadna a szakszervezetnek - ?rja a Vil?ggazdas?g. [...]
Kuruc.info | 11:30:03 | vegyes | megbeszél


Egyed?l t?madott meg t?z cig?nyt, ?s k?zben rejt?lyes s?r?l?seket szenvedett - de ez csak "ki van forgatva, mert parasztr?l van sz?"

Cikk?nk nyom?n j?rt Versegen a Mi Haz?nk csapata: [...]
Kuruc.info | 11:30:03 | vegyes | megbeszél


A nagyf?n?k v?gre el?gedett

Igaz, Varg?t ki kellett r?gni, majd Gajdics elvt?rsat is, ?s egy volt n?pszav?s lett a f?szerkeszt?, de ennyi baj legyen. [...]
Kuruc.info | 11:00:02 | vegyes | megbeszél


?jabb migr?nskarav?n ?rkezett Amerika mexik?i hat?r?hoz

?jabb migr?nskarav?n ?rkezett kedden az Egyes?lt ?llamok mexik?i hat?r?hoz, ez?ttal a texasi Eagle Pass nev? telep?l?s k?zel?be. A b? m?sf?lezer k?z?p-amerikai migr?ns a mexik?i hat?s?g k?zl?se szeri [...]
Kuruc.info | 10:30:02 | vegyes | megbeszél


Sztr?jkolnak a Tesco b?rsz?mfejt?i

V?rhat?an nem kapja k?zhez id?ben a janu?ri fizet?s?t a Tesco t?bb mint 17 000 alkalmazottja, a bez?r?s el?tt ?ll? gy?ri irodak?zpont b?rsz?mfejt?inek sztr?jkra miatt - ?rja a Magyar Nemzet. A sztr?j [...]
Kuruc.info | 10:00:02 | vegyes | megbeszél


Erdogan az EU-nak: azt hangoztatj?tok, hogy demokr?cia, azt?n er?vel ?s csal?ssal megd?ntitek a venezuelai korm?nyt

Recep Tayyip Erdogan t?r?k eln?k elfogadhatatlannak nevezte kedden, hogy az eur?pai orsz?gok t?bbs?ge elismerte Venezuela ideiglenes eln?kek?nt Juan Guaid?t, a d?l-amerikai orsz?g ellenz?ki t?bbs?g? p [...]
Kuruc.info | 09:30:02 | vegyes | megbeszél


Hissz?k, ha l?tjuk: a t?rs?g legjobb haderej?v? tenn? a honv?ds?get a miniszter

A k?z?p-eur?pai t?rs?g legjobb haderej?v? kell v?lnia a Magyar Honv?ds?gnek – mondta a honv?delmi miniszter az M1 kedd esti m?sor?ban. Benk? Tibor, aki kedden tartotta ?ves ?rt?kel? ?s feladatm [...]
Kuruc.info | 09:00:02 | vegyes | megbeszél


Trump megtartotta ?v?rt?kel?j?t - kitart a fal mellett, ?s b?k?t szeretne a demokrat?kkal

A k?pvisel?h?zban tartotta meg ?v?rt?kel?j?t Donald Trump. Azt mondta, a bev?ndorl?si politika rendez?se mor?lis k?telezetts?g. Taps ?s ov?ci? "Ha nem engem v?lasztottak volna meg az Egyes?lt [...]
Kuruc.info | 08:30:02 | vegyes | megbeszél


Ezerk?tsz?z ?ves bibli?t koboztak el csemp?szekt?l T?r?korsz?gban

Egy 1200 ?ves, aranyd?sz?t?s? bibli?t koboztak el csemp?szekt?l kedden a d?lkelet-t?r?korsz?gi Diyarbakir tartom?nyban, Kayapinar v?rosban – k?z?lt?k a t?r?k hat?s?gok. A r?gis?gcsemp?szekre ak [...]
Kuruc.info | 08:20:02 | vegyes | megbeszél


Az EU hat?rv?delmi meg?llapod?sr?l egyezett meg Montenegr?val

Az Eur?pai Hat?r- ?s Parti ?rs?g Montenegr?ba telep?t?s?t lehet?v? tev? operat?v egy?ttm?k?d?sr?l egyezett meg kedden Dimitrisz Avramopulosz, az Eur?pai Bizotts?g migr?ci?s politik??rt ?s uni?s bel?gy [...]
Kuruc.info | 07:50:02 | vegyes | megbeszél


Szijj?rt? konzuli k?pviseletet avatott Miamiban

Magyarorsz?g konzuli k?pviseletet nyitott Miamiban. Szijj?rt? P?ter k?lgazdas?gi ?s k?l?gyminiszter – aki felavatta a k?pviseletet – az MTI-nek telefonon nyilatkozva a nyit?s indokak?nt az [...]
Kuruc.info | 07:30:02 | vegyes | megbeszél


Az olasz korm?nyf? a s?rgamell?nyesekkel tal?lkozott

Luigi Di Maio olasz minisztereln?k-helyettes, az ?t Csillag Mozgalom (M5S) vezet?je kedden bejelentette, hogy Franciaorsz?gban tal?lkozott a korm?ny ad?- ?s gazdas?gpolitik?ja ellen t?bb mint k?t h?na [...]
Kuruc.info | 22:40:02 | vegyes | megbeszél


Az osztr?k ?llamf? is megkapta a kik?pz?st az izraeli holom?zeumban

Ausztria a z?r? tolerancia elv?t vallja az antiszemitizmussal szemben – biztos?totta kedden izraeli vend?gl?t?it Alexander Van der Bellen osztr?k ?llamf?, aki Benj?min Netanjahu izraeli miniszte [...]
Kuruc.info | 21:50:02 | vegyes | megbeszél


E-cigaretta ?lt meg egy f?rfit Texasban

Az eset a Texas ?llamban l?v? Fort Worthben t?rt?nt a m?lt h?ten. A helyi halottk?m jutott arra a k?vetkeztet?sre, hogy William Brown hal?l?t Dallas k?zel?ben az e-cigaretta felrobban?sa okozta, amely [...]
Kuruc.info | 21:30:02 | vegyes | megbeszél


Indul az alapj?vedelem Olaszorsz?gban - de csak m?sf?l ?vig j?r, munkakeres?knek

A tervek szerint ?prilisban indul meg Olaszorsz?gban a korm?nyon l?v? ?t Csillag Mozgalom (M5S) v?laszt?si ?g?ret?nek sz?m?t? alapj?vedelem kifizet?se – ?rta az olasz sajt? kedden. Sz?m?t?sok sz [...]
Kuruc.info | 20:50:02 | vegyes | megbeszél


Tov?bb szigor?tanak Franciaorsz?gban - Macron csak akkor szereti a t?ntet?ket, ha m?s orsz?gban tiltakoznak a hatalom ellen

Els? olvasatban nagy t?bbs?ggel elfogadta a francia nemzetgy?l?s kedden azt a t?rv?nytervezetet, amely alapj?n a t?ntet?seken rendzavar?st kezdem?nyez?ket eltilthatj?k a tov?bbi megmozdul?sokon val? r [...]
Kuruc.info | 20:40:02 | vegyes | megbeszél


Kalap?ccsal estek neki Marx s?reml?k?nek, de ?ll?t?lag nem politikai sz?nd?kb?l

Megrong?lt?k Karl Marx s?reml?k?t az ?szak-londoni Highgate temet?ben, az elk?vet?k kalap?ccsal t?bb helyen is megcsorb?tott?k az eml?km? m?rv?nyt?bl?j?t. A temet? sz?viv?je elmondta, hogy h?tf?n fede [...]
Kuruc.info | 20:40:02 | vegyes | megbeszél


Budapest lett a legjobb eur?pai ?ti c?l

Budapest nyerte el az Eur?pa legjobb ?ti c?lja 2019 d?jat – k?z?lte az European Best Destination (EBD) eur?pai turisztikai szervezet Tarl?s Istv?n f?polg?rmesterrel lev?lben, amelyet kedden tett [...]
Kuruc.info | 19:40:02 | vegyes | megbeszél


Rog?n vitte a selyemzsin?rt a fideszes m?di?t ek?z? Varga Istv?nnak

H?tf?n este v?ratlanul felaj?nlotta lemond?s?t a K?z?p-eur?pai Sajt? ?s M?dia Alap?tv?ny kurat?rium?nak eln?ke. Varga Istv?n az MTI-n kereszt?l sz?kszav? k?zlem?nyben tudatta d?nt?s?t. Az MDF-es, maj [...]
Kuruc.info | 19:10:02 | vegyes | megbeszél


May tov?bbra sem akar "kem?ny hat?rt" ?szak-?rorsz?g ?s ?rorsz?g k?z?tt

Theresa May brit minisztereln?k szerint London nem fogja megengedni, hogy ?szak-?rorsz?g ?s az ?r K?zt?rsas?g k?z?tt ism?t a m?ltat felid?z? hat?rellen?rz?si rendszer alakuljon ki a brit EU-tags?g meg [...]
Kuruc.info | 19:00:02 | vegyes | megbeszél


Harmincezer embert kellett kimenek?teni hamis ukr?n bombafenyeget?sek miatt Oroszorsz?gban

Harmincezer embert menek?tettek ki Moszkva ?s k?rny?ke k?zint?zm?nyeib?l, illetve bev?s?rl?k?zpontjaib?l bombafenyeget?sek miatt – k?z?lte a ment?szolg?latokra hivatkozva kedden az TASZSZ. A h? [...]
Kuruc.info | 18:30:02 | vegyes | megbeszél


Tarl?s ?llja a szav?t: id?n nem lesz Red Bull Air Race a belv?rosban

Nem adta meg Tarl?s Istv?n az enged?lyt arra, hogy id?n is a f?v?rosban legyen a Red Bull Air Race, ?ll a F?polg?rmesteri Hivatal k?zlem?ny?ben. Mint ?rj?k, a budapesti lakoss?g ?szrev?teleinek ?s ?r [...]
Kuruc.info | 18:10:02 | vegyes | megbeszél


Nyolc oszt?lyt v?gzett olasz parkol??r m?t?tt rom?n mag?nk?rh?zakban

Csak 8 ?ltal?nost v?gzett az az olaszorsz?gi f?rfi, aki plasztikai seb?sznek adta ki mag?t, ?s ?gy t?nik, t?bb m?t?tet is v?grehajtott rom?niai mag?nk?rh?zakban, miel?tt lebukott. A Matteo Politi [...]
Kuruc.info | 17:40:02 | vegyes | megbeszél


?s elj?tt az is, amikor a "list?z?" Gy?ngy?si a volt holom?zem-igazgat?val ?rt egyet abban, hogy diktat?ra van haz?nkban

Az al?bb olvashat? k?zlem?nyt adta ki a kor?bban m?g "zsid??ssze?r?si" elsz?l?s?r?l ismert politikus a Freedom House nev? holoiparos t?rsas?g jelent?s?nek kapcs?n: Magyarorsz?g m?r nem s [...]
Kuruc.info | 17:10:02 | vegyes | megbeszél


Devecser polg?rmestere: m?lt?nytalan ?s igazs?gtalan a v?r?siszap-perben hozott ?t?let

Al?bb olvashat? a v?rosvezet? k?zlem?nye: Ar?nytalan, m?lt?nytalan ?s igazs?gtalan a 2010. okt?ber 4-?n t?rt?nt v?r?siszap-katasztr?fa miatt ind?tott per megism?telt els?fok? elj?r?s?ban a Gy?ri T?rv [...]
Kuruc.info | 16:40:02 | vegyes | megbeszél


Gajdics elvt?rs a Magyar Id?kt?l a Szabad F?ld ?l?re ker?lt

A febru?r 6-t?l Magyar Nemzet n?ven megjelen? Magyar Id?k f?szerkeszt?je nem Gajdics Ott? lesz, ?rta meg els?k?nt az Azonnali, amit k?s?bb a Magyar Id?k hivatalosan is meger?s?tett. A n?gy ?vvel az e [...]
Kuruc.info | 16:40:02 | vegyes | megbeszél


N?z?pont-felm?r?s: 3%-ot er?s?d?tt a Mi Haz?nk

A Fidesz-KDNP t?mogatotts?ga nem cs?kkent a decemberi t?ntet?sek ellen?re, ?s nem haszn?ltak az ellenz?knek sem, ?rja a korm?nyk?zeli N?z?pont Int?zet az ?jabb felm?r?s?ben, melyet az Index ismertet. [...]
Kuruc.info | 16:10:02 | vegyes | megbeszél


K?v?r p?nzmegvon?ssal b?nteti az "ellen?ll?kat", a sz?nes koal?ci? sz?nes sz?sz?l?ja "nem fogadja el"

?nk?nyesnek tartj?k ?s nem fogadj?k el az MSZP ?s a P?rbesz?d k?pvisel?i azt a b?ntet?st, amelyet K?v?r L?szl? h?zeln?k javasol kiszabni r?juk a munka t?rv?nyk?nyve m?dos?t?s?nak parlamenti szavaz?sak [...]
Kuruc.info | 15:50:02 | vegyes | megbeszél


V?dat emeltek az ?ltal?nos iskol?sok ?ltal kil?tt k?nnyg?zgr?n?t miatt

V?dat emelt egy rend?r ellen a K?zponti Nyomoz? F??gy?szs?g, mert a f?t?rzs?rmester megszegte foglalkoz?sa szab?lyait, ?s ez?rt egy bemutat?n ?ltal?nos iskol?sok k?nnyg?zgr?n?tot l?hettek ki, amiben ? [...]
Kuruc.info | 15:30:04 | vegyes | megbeszél


Iskolal?togat?st szerveztek a finnek a s?sk?knak, hogy beilleszkedjenek, de ?k ink?bb l?nyokat moleszt?ltak

A Sputnik cikk?nek ford?t?sa: Egy finn v?ros kitiltja a mened?kk?r?ket az iskol?kb?l a beh?l?z? band?kkal kapcsolatos botr?ny k?zepette Sz?l?i aggodalmak, valamint biztons?gi megfontol?sok ?llnak eg [...]
Kuruc.info | 14:20:02 | vegyes | megbeszél


Hal?lra k?noztak egy 7 ?ves gyereket az USA-ban, mert nem tanulta meg a bibliai id?zeteket

Apja utas?t?s?ra egy 14 ?ves gyerek k?nzott hal?lra egy gy?ms?gukra b?zott 7 ?ves kisfi?t az Egyes?lt ?llamokban, mert a kisfi? nem tanult meg 13 bibliai id?zetet. Az eset ugyan tavaly ?prilisban t?rt [...]
Kuruc.info | 14:20:02 | vegyes | megbeszél


D?r?: a korm?nyt?l elv?rhat? lenne, hogy a bev?ndorl?shoz hasonl? hat?rozotts?ggal l?pjen fel a k?lhoni di?kok?rt

Kor?bban ?rtuk: D?r? D?ra Marosv?s?rhelyen: a ballibek a CEU-?rt izgulnak, a Mi Haz?nk a magyar kar?rt k?zd? hallgat?k mellett ?ll ki [...]
Kuruc.info | 13:40:02 | vegyes | megbeszél


A rom?niai politikusb?n?z?k tucatjait b?rt?nbe juttat?, s ez?rt kir?gott DNA-vezet? a leges?lyesebb az eur?pai f??gy?szi posztra

Laura Codruta K?vesi, a rom?n korrupci?ellenes ?gy?szs?g (DNA) tavaly ny?ron felmentett volt vezet?je a leges?lyesebb az eur?pai f??gy?szi posztra, a rom?n igazs?g?gyi miniszter azonban tiltakozik kin [...]
Kuruc.info | 13:10:01 | vegyes | megbeszél


Hi?ba nyal be t?vig a zsid?knak Orb?n ?s Trump, m?gly?n ?getik a szabads?got a nagy ?t?lkez?k szerint

L?ngokban a szabads?g, a t?zet pedig Orb?n Viktor is t?pl?lja. K?zben Trump m?lyvacukrot s?t. Orb?n mellett pedig ott ?ll a m?gly?n?l Putyin, Erdogan, Maduro, K?na, Ir?n ?s Sza?d-Ar?bia vezet?je &ndas [...]
Kuruc.info | 12:30:02 | vegyes | megbeszél


Az ?szak-erd?lyi aut?p?ly?n gyakorolta egy sz?r?stalp? a leg?jabb rom?n n?pszok?st - ez?ttal t?l?lt?k

?l?ben k?zvet?tette egy balesettel v?gz?d?tt el?z?s?t az A3-as ?szak-erd?lyi aut?p?ly?n egy rom?niai kisbusz sof?rje – k?z?lte kedden a Mediafax h?r?gyn?ks?g. A kisbusz h?tf?n d?lel?tt k?lf?ld? [...]
Kuruc.info | 12:00:02 | vegyes | megbeszél


Minden napra egy ?nyencs?g: itt egy k?zlem?ny a Jobbikt?l, mely alatt az els? al??r? Gyurcs?ny Ferenc p?rtja

Igaz, hogy az ABC-sorrend miatt, de att?l m?g j?l mutat a Jobbik sajt?oszt?lya ?ltal kik?ld?tt k?zlem?ny alatt... K?z?s ellenz?ki t?ntet?s lesz vas?rnap a v?rban ?s az ?llami Sz?mvev?sz?k el?tt Az [...]
Kuruc.info | 11:30:01 | vegyes | megbeszél


Merkelt fogadta a jap?n cs?sz?r

Akihito jap?n cs?sz?r kedden Toki?ban fogadta Angela Merkel n?met kancell?rt, aki k?tnapos l?togat?s?n sz?lt arr?l is, milyen biztos?t?kok kellenek ahhoz, hogy a Huawei k?nai t?vk?zl?si c?g r?szt vehe [...]
Kuruc.info | 11:00:02 | vegyes | megbeszél


T?bb mint t?zezer aut? nem k?sz?lt el az Audi ingolstadti gy?r?ban a gy?ri sztr?jk miatt

Err?l a n?met konszern kommunik?ci?s vezet?je t?j?koztatta a Vil?ggazdas?got. Joachim Cordshagen a keletkezett vesztes?get nem k?v?nta ?sszegszer?s?teni, ?s jelezte, hogy tegnapt?l az ingolstadti ?s a [...]
Kuruc.info | 10:40:02 | vegyes | megbeszél


Mer?nylettel fenyegette szerb koll?g?j?t a koszov?i k?l?gyminiszter - Amerika ?s az EU hallgat

Dacic elmond?sa szerint Beghjett Pacolli febru?r elsej?n a nyugat-balk?ni orsz?gok k?l?gyminisztereinek bukaresti tal?lkoz?j?n fordult oda hozz?, ?s szerb nyelven annyit mondott: "Ha lesz valamil [...]
Kuruc.info | 10:10:01 | vegyes | megbeszél


Trump v?gre megtarthatja ?v?rt?kel?j?t - a demokrat?k eg?szen k?l?nleges b?ntet?st eszeltek ki sz?m?ra

Kedd este – k?z?p-eur?pai id? szerint szerda hajnali 3 ?rakor – mondja el besz?d?t a kongresszusban a t?rv?nyhoz?s k?t h?za, a korm?nyzat tagjai, valamint k?z?leti szem?lyis?gek ?s megh?vo [...]
Kuruc.info | 09:20:02 | vegyes | megbeszél


Komikus v?lhatja a r?hejest Ukrajna ?l?n

Nyolcvankilencen szeretn?nek Ukrajna eln?ke lenni, legal?bbis ennyien regisztr?ltatt?k magukat jel?ltk?nt a m?rcius 31-i eln?kv?laszt?sra – adta h?r?l h?tf?n az ukr?n sajt?. A hat?rid? vas?rnap [...]
Kuruc.info | 08:50:02 | vegyes | megbeszél


Megv?t?zta a magyar korm?ny az Arab Lig?val tartott EU-s cs?cstal?lkoz?n sz?letett meg?llapod?st

Az?rt v?t?ztak, mert a meg?llapod?s utalt az ENSZ migr?ci?s csomagj?ra ?s a nemzetk?zi migr?ci?s jogra. Szijj?rt? P?ter k?lgazdas?gi ?s k?l?gyminiszter lesz?gezte: Magyarorsz?g z?r? toleranci?t hirdet [...]
Kuruc.info | 08:40:01 | vegyes | megbeszél


Vietnamban tal?lkozhat ?jra Trump ?s Kim Dzsongun

?jra tal?lkozhat Donald Trump ?s Kim Dzsongun, az amerikai k?l?gy most k?sz?ti el? az ?jabb cs?csot. Egyre t?bb r?szlet sziv?rog ki, ?s az m?r biztosnak t?nik, hogy valahol ?zsi?ban tal?lkozik majd az [...]
Kuruc.info | 08:20:02 | vegyes | megbeszél


M?g legal?bb egy h?tig k?rh?zban marad a brazil eln?k

Az ?llamf? m?lt h?ten, a v?laszt?si kamp?ny idej?n ellene elk?vetett k?ses t?mad?s folyom?nyak?nt esett ?t egy nagyobb m?t?ten. Jair Bolsonaro sz?viv?je, Ot?vio Rego Barros t?bornok elmondta, az eln? [...]
Kuruc.info | 07:50:02 | vegyes | megbeszél


Ir?n ?ltal?nos amneszti?t tervez a forradalom ?vfordul?ja alkalm?b?l

Ir?n ?ltal?nos amneszti?t tervez adni mintegy 50 ezer fogvatartott sz?m?ra az 1979-es iszl?m forradalom 40. ?vfordul?ja alkalm?b?l – k?z?lte Szadek Amoli Laridzs?ni, Ir?n legfels?bb igazs?gszolg [...]
Kuruc.info | 07:10:02 | vegyes | megbeszél


Olaszorsz?g megakad?lyozta, hogy az EU elismerje Guaid?t

Megakad?lyozta Olaszorsz?g, hogy az Eur?pai Uni? ?ll?sfoglal?sban ismerje el Venezuela legitim ?llamf?jek?nt az ellenz?ki t?bbs?g? caracasi parlament eln?k?t, Juan Guaid?t, k?z?lt?k diplom?ciai forr?s [...]
Kuruc.info | 22:50:01 | vegyes | megbeszél


K?ty?ban f?rd?z?tt egy vaddiszn? Debrecenben

[...]
Kuruc.info | 22:30:03 | vegyes | megbeszél


"Jobbik-jelens?g" Wilders p?rtj?ban is: ?jabb politikus ?llt ?t az ellens?ghez

A holland Geert Wilders p?rtj?nak egy kor?bbi tagja bejelentette, hogy ?tt?rt az iszl?mra. Joram Van Klaveren szerint akkor jutott erre, amikor elkezdett ?rni egy k?nyvet, ?s k?zben r?j?tt, hogy egyre [...]
Kuruc.info | 22:10:03 | vegyes | megbeszél


Gar?zdas?g?rt k?r?zik a vad?szh?zba bek?lt?z? fideszes polg?rmester fi?t

Elfogat?parancsot adott ki a b?r?s?g gar?zdas?g miatt Mondok Izs?k B?lint ellen, aki a HVG forr?sai szerint Mondok J?zsef izs?ki polg?rmester fia. A rend?rs?g oldal?n k?zz?tett k?r?z?s alapj?n a 26 ?v [...]
Kuruc.info | 22:00:02 | vegyes | megbeszél


Zsid? szennylapokat olvas sz?vesen a fideszes m?diaalap?tv?ny eln?ke - eldicsekedett vele, majd lemondott

K?r?sz?let? volt Varga Istv?n regn?l?sa a korm?nyp?rti sajt?t t?m?r?t? m?diaholding ?l?n. Varga Istv?n h?tf? este felh?vta az MTI-t ?s bejelentette: lemond a K?z?p-eur?pai Sajt? ?s M?dia Alap?tv?ny (K [...]
Kuruc.info | 21:30:02 | vegyes | megbeszél


Pentagon: ?jra er?re kaphat az Iszl?m ?llam

Az Iszl?m ?llam terrorist?i Sz?ri?ban 6-12 h?napon bel?l ?jra er?re kaphatnak – ?rta h?tf?n k?zz?tett jelent?s?ben az amerikai v?delmi miniszt?rium f?fel?gyel?i hivatala. Az elemz?s szerint a [...]
Kuruc.info | 21:20:02 | vegyes | megbeszél


"Krisztus ?gy?t szolg?lom" - ?rta Maduro a p?p?nak

Venezuela fel?lvizsg?lja a kapcsolatait azzal a mintegy tucatnyi eur?pai orsz?ggal, amely h?tf?n elismerte Juan Guaid?t, az ellenz?ki t?bbs?g?, de hatalm?t?l megfosztott caracasi parlament vezet?j?t V [...]
Kuruc.info | 20:50:02 | vegyes | megbeszél


?sszesen 23 milli? forintunkba ker?ltek az egyes?lt balliber?lisok "kurva er?s k?pei"

?sszesen 23 milli? forintos kiad?st jelentett az MTVA-nak, hogy ellenz?ki k?pvisel?k bementek oda, ?rta Papp D?niel MTVA-vez?r K?v?r L?szl? h?zeln?knek. Az erk?lcsi k?ron t?l ?sszegszer?en is kifej [...]
Kuruc.info | 20:50:02 | vegyes | megbeszél


A volt eln?k szerint bossz?r?l sz?l a katal?n f?ggetlens?gi vezet?k ellen indul? per

Spanyolorsz?g ink?bb bossz?t akar ?llni, semmint igazs?got szolg?ltatni az el?zetes letart?ztat?sban l?v? katal?n f?ggetlens?gi vezet?k ellen febru?r 12-?n megkezd?d? perben – jelentette ki Carl [...]
Kuruc.info | 20:10:02 | vegyes | megbeszél


Kudarcba fulladt a Brexit-t?rgyal?s

Eredm?nytelen?l z?rult az EU ?s az Egyes?lt Kir?lys?g bizotts?g?nak Brexit-?gyi t?rgyal?sa. A z?rt ajt?k m?g?tti megbesz?l?s t?rgya a brit als?h?z ?ltal elfogadott, m?dos?tott kil?p?stervezet volt. [...]
Kuruc.info | 19:30:05 | vegyes | megbeszél


A negyedik legalacsonyabb minim?lb?rt kapj?k a magyarok az EU-ban

A negyedik legalacsonyabb lett az ?j magyar minim?lb?r az Eur?pai Uni?ban az uni? statisztikai hivatala szerint. A szlov?k, a cseh ?s a lengyel tized?vel magasabb a magyarorsz?gin?l, t?bb mint havi br [...]
Kuruc.info | 18:40:03 | vegyes | megbeszél


Rend?rs?g: a sebess?gellen?rz?s el?zetes bejelent?s n?lk?l is t?rv?nyes

A rend?rs?g nem j?r el t?rv?nytelen?l, amikor nem k?zli el?re a k?z?ti sebess?gellen?rz?sek hely?t ?s idej?n – jelentette ki az Orsz?gos Rend?r-f?kapit?nys?g (ORFK) k?zleked?srend?szeti f?oszt?l [...]
Kuruc.info | 18:10:03 | vegyes | megbeszél


Napi ballib h?r?nk: a Jobbik az MSZP-vel ?s a DK-val egy?tt agg?dott az MTA-?rt

Elfogadhatatlan a Magyar Tudom?nyos Akad?mi?val (MTA) szembeni korm?nyzati politika, amely a k?ztest?let kiv?reztet?s?re ir?nyul – jelentette ki k?z?s sajt?t?j?koztat?n ellenz?ki k?pvisel?k egy [...]
Kuruc.info | 17:50:04 | vegyes | megbeszél


Meglehet?sen rusztikus eszk?z?kkel gar?zd?lkodtak Balatonalm?diban a "fiatalok"

A rend?rs?gre 2019. febru?r 2-?n 23 ?ra 30 perc k?r?l ?rkezett bejelent?s arr?l, hogy k?t szem?ly Balatonalm?diban a vas?t?llom?son ?s a mellette l?v? alulj?r?ban gar?zd?lkodik, valamint egyik?j?k a n [...]
Kuruc.info | 17:10:03 | vegyes | megbeszél


Kari Geri lebontja az ellenz?ki er?k k?z?tti falakat, ?s komolyan veszi, hogy "vannak p?rtok, amelyek meg akarj?k v?ltoztatni politik?jukat"

Az MSZP ?s a P?rbesz?d vezet?i h?tf?n arr?l besz?ltek, hogy a tavaszi parlamenti ?l?sszak kezdet?n ?j korszak indul az ellenz?ki egy?ttm?k?d?sben. Szab? T?mea, a P?rbesz?d t?rseln?ke, frakci?vezet [...]
Kuruc.info | 16:10:04 | vegyes | megbeszél


88 ?ves, magatehetetlen asszonyt vert agyon egy vend?gmunk?s Zs?mbokon

A Pest Megyei F??gy?szs?g t?bbsz?r?sen min?s?l? ember?l?s b?ntette miatt emelt v?dat azzal a f?rfival szemben, aki vascs?vel vert hal?lra egy magatehetetlen, id?s asszonyt a Pest megyei Zs?mbokon. T?r [...]
Kuruc.info | 15:40:02 | vegyes | megbeszél


Palesztin politikus: Orb?n Bibi Netaj?hu haverja

Dr. ?hm?d et-T?bi, az izraeli parlament palesztin k?pvisel?je ?s h?zaleln?ke szombaton k?ld?tts?g ?l?n Isztambulban megbesz?l?st folytatott Recep Tayyip Erdogan t?r?k eln?kkel. A nemzetk?zileg is elis [...]
Kuruc.info | 15:10:03 | vegyes | megbeszél


V?r?siszapper: felf?ggesztettet, p?nzb?ntet?st, megrov?st, illetve n?mi fogh?zat osztottak ki

T?z ember b?n?ss?g?t mondta ki a v?r?siszapper megism?telt els?fok? elj?r?s?ban a Gy?ri T?rv?nysz?k h?tf?n. Az els?- ?s a m?sodrend? v?dlottat, a Mal Zrt. volt vez?rigazgat?j?t ?s m?szaki vez?rigazgat [...]
Kuruc.info | 14:40:03 | vegyes | megbeszél


"Sv?d"orsz?g: rasszizmus, ha elt?vol?tj?k a metr?b?l a jegy n?lk?l utaz? n?gert

[...]
Kuruc.info | 14:40:02 | vegyes | megbeszél


Nagyobb Magyarorsz?ggal adj?k a kolb?szt Pozsonyban

K?rp?talj?val kieg?sz?lt Magyarorsz?ggal k?n?lj?k a pe?en? klob?s?t a szlov?k f?v?ros egy sz?llod?j?ban - ?rja a Mandiner. (Trombit?s Krist?f fot?ja) [...]
Kuruc.info | 14:10:02 | vegyes | megbeszél


T?meges rosszull?t miatt z?rva tart k?t ?voda L?batlanban

R?czn? F?l?p Erzs?bet, az int?zm?ny vezet?je elmondta, a l?batlani Zeng? ?vod?ba ?s tagint?zm?ny?be j?r? gyermekek ?s a dolgoz?k k?z?l 80-an, valamint t?bb sz?l? is rosszul lett szombat reggelre, ez?r [...]
Kuruc.info | 13:30:03 | vegyes | megbeszél


Hatalmas pomp?val fogadt?k a p?p?t az Egyes?lt Arab Em?rs?gekben

D?szsort?zzel ?s katonai rep?l?g?pekkel fogadt?k h?tf?n az Egyes?lt Arab Em?rs?gekben Ferenc p?p?t, akinek szem?ly?ben el?sz?r l?togatott katolikus egyh?zf? az Arab-f?lszigetre. Ferenc p?pa az eln?ki [...]
Kuruc.info | 13:00:04 | vegyes | megbeszél


Filmt?rt?neti csoda k?sz?l: homokos cig?nyokr?l forgatnak musicalt

"Hogyan boldogul ma Magyarorsz?gon egy meleg roma p?r" - err?l akar musicalt k?sz?teni k?t salg?tarj?ni cig?ny, akik val?j?ban a saj?t t?rt?net?ket mes?ln?k el. Hogy mennyire neh?z dolguk va [...]
Kuruc.info | 12:30:02 | vegyes | megbeszél


V?dat emeltek a trolibuszvezet?t megk?sel? f?rfi ellen

V?dat emelt a Budapesti XIV. ?s XVI. Ker?leti ?gy?szs?g egy f?rfi ellen, aki ittasan k?ssel megsz?rt egy trolibuszvezet?t, mert a sof?r doh?nyz?s miatt lesz?ll?totta a j?rm?r?l tavaly j?liusban &ndash [...]
Kuruc.info | 12:00:04 | vegyes | megbeszél


Tarl?s: ism?t az MSZP-t al?zt?k meg

Tarl?s Istv?n f?polg?rmester egy szer?ny ?rdekl?d?s? „h?zi m?rk?z?snek” nevezte az MSZP, a Demokratikus Koal?ci?, a P?rbesz?d ?s a Magyar Szolidarit?s Mozgalom f?v?rosi el?v?laszt?s?nak va [...]
Kuruc.info | 12:00:04 | vegyes | megbeszél


Fa helyett ink?bb a feles?ge fej?t akarta "felhasogatni" egy borsodi r?szeges

A Borsod-Aba?j-Zempl?n Megyei F??gy?szs?g ind?tv?nyozta egy 80 ?ves f?rfi el?zetes k?nyszergy?gykezel?s?t el?re kitervelten elk?vetett ember?l?s b?ntett?nek k?s?rlete miatt - k?z?lt?k honlapjukon. A [...]
Kuruc.info | 11:00:02 | vegyes | megbeszél


Spanyolorsz?g elismerte Juan Guaid? ideiglenes eln?ks?g?t

Spanyolorsz?g elismeri Juan Guaid?t Venezuela ideiglenes eln?kek?nt – jelentette be Pedro S?nchez spanyol korm?nyf? rendk?v?li sajt?t?j?koztat?n Madridban. Eml?keztetett: lej?rt az a nyolc napo [...]
Kuruc.info | 10:40:03 | vegyes | megbeszél


Kevesebb mint t?zezren tanulnak ?p?t?ipari szakm?t

Nem ?ri el a t?zezret sem azon gyerekek sz?ma, akik ?p?t?ipari szakm?t tanulnak, mik?zben kilencven helyen folyik a k?pz?s?k – mondta Koji L?szl?, az ?p?t?si V?llalkoz?k Orsz?gos Szaksz?vets?g?n [...]
Kuruc.info | 10:20:04 | vegyes | megbeszél


V?dat emeltek Czegl?dy Csaba ?s t?rsai ellen

A Csongr?d Megyei F??gy?szs?g a mai napon v?dat emelt a Szegedi T?rv?nysz?k el?tt dr. Czegl?dy Csab?val ?s 20 t?rs?val szemben. A v?dirat szerint dr. Czegl?dy Csaba, mint a szombathelyi sz?khely? Hum [...]
Kuruc.info | 09:50:04 | vegyes | megbeszél


Egy ?l? legenda tart el?ad?st a Mi Haz?nk irod?j?ban

[...]
Kuruc.info | 08:50:02 | vegyes | megbeszél


Lak?h?zra zuhant egy kisrep?l? Kaliforni?ban

Lak?h?zra zuhant Kaliforni?ban vas?rnap egy kisrep?l?, ami miatt a h?z kigyulladt. A balesetnek k?t halottja ?s k?t s?r?ltje van. A k?tmotoros Cessna414A t?pus? g?p nem sokkal felsz?ll?sa ut?n csap?d [...]
Kuruc.info | 08:20:02 | vegyes | megbeszél


?t?letet hirdetnek a v?r?siszapperben

Az ?gynevezett v?r?siszapper megism?telt els?fok? elj?r?s?ban ma d?lut?n hirdet ?t?letet a Gy?ri T?rv?nysz?k. A Mal Magyar Alum?nium Termel? ?s Kereskedelmi Zrt. Ajka melletti t?roz?j?b?l 2010. okt?b [...]
Kuruc.info | 08:20:02 | vegyes | megbeszél


Alkotm?nyoz? bizotts?ggal bas?skodna Sz?ria felett T?r?korsz?g

Napokon bel?l fel?ll?tj?k az ?j sz?riai alkotm?nyoz? bizotts?got – k?z?lte Mevl?t Cavusoglu t?r?k k?l?gyminiszter. A test?letnek kulcsszerepet sz?nnak egy ?j alapt?rv?ny kidolgoz?s?ban, a k?vet [...]
Kuruc.info | 07:50:03 | vegyes | megbeszél


K?t h?t ut?n ?jra van internet Tong?n

K?t h?t ut?n siker?lt helyre?ll?tani az internetet Tong?n – k?z?lt?k vas?rnap az apr?, csendes-?ce?ni orsz?g hat?s?gai. A 110 ezer lakos? Tonga janu?r 23-?n vesz?tette el internetes kapcsolat?t [...]
Kuruc.info | 07:20:02 | vegyes | megbeszél


F?st?l? rep?l? hajtott v?gre k?nyszerlesz?ll?st Ferihegyen

M?szaki hiba miatt Budapesten szak?totta meg az ?tj?t az orosz Aeroflot l?git?rsas?g Belgr?d-Moszkva-j?rata, a fed?lzeten f?st?t ?szleltek. A Flightadar24.com ?l? radark?pe szerint a 2097-es j?ratot [...]
Kuruc.info | 23:30:04 | vegyes | megbeszél


A testv?rp?rtnak szabad: ?j g?zai nagy falat ?p?tenek Netanjahu?k - 65 kilom?ter hossz? ?s 6 m?ter magas lesz

?j ker?t?s ?p?t?s?be kezdett Izrael a G?zai ?vezet hat?r?n – jelentette be vas?rnap Benj?min Netanjahu izraeli korm?nyf? ?s ideiglenes v?delmi miniszter. „A ker?t?s meg fogja akad?lyozni [...]
Kuruc.info | 22:50:02 | vegyes | megbeszél


Pedig j? ?tletnek t?nt, de az ajv?kcunami elmosta a kolb?szm?zeum terv?t a buchenwaldi holo-Disneylandben

A buchenwaldi t?bor M?hlhausen nev? r?sz?n mintegy h?tsz?z zsid? n?t tartottak fogva. Valaki azt gondolta, hogy j? ?tlet ott kolb?szm?zeumot l?tes?teni - ?rja ritka ?szintes?ggel a korm?nyh? EMIH honl [...]
Kuruc.info | 22:10:03 | vegyes | megbeszél


Trump szerint az egyik legnagyobb hiba volt az USA iraki szerepv?llal?sa, de az?rt maradnak - hogy megfigyelj?k a gonosz Ir?nt

Donald Trump fenn akarja tartani az amerikai katonai jelenl?tet Irakban, hogy Washington szemmel tudja tartani Ir?nt. Err?l a CBS amerikai telev?zi? Face the Nation (Szemben a nemzettel) c?m?, szok?so [...]
Kuruc.info | 22:10:02 | vegyes | megbeszél


Sunnyogva regisztr?ltatta mag?t eln?kjel?ltk?nt Walzman

Petro Walzman-Porosenko "ukr?n" eln?k vas?rnap hivatalosan regisztr?ltatta mag?t jel?ltk?nt a m?rcius 31-i eln?kv?laszt?sra a kijevi k?zponti v?laszt?si bizotts?gn?l – k?z?lte a Facebo [...]
Kuruc.info | 21:30:02 | vegyes | megbeszél


?der sokkot kap, ha megl?tja az ?j ENSZ-jelent?stervezetet

A kor?bban becs?ltn?l nagyobb m?rt?kben, ak?r 1,32 m?terrel is emelkedhet a vil?gtengerek szintje 2100-ig az ENSZ ?ghajlatv?ltoz?si Korm?nyk?zi Test?lete (IPCC) ?j kl?mav?ltoz?si jelent?s?nek tervezet [...]
Kuruc.info | 20:40:02 | vegyes | megbeszél


Csak a hitet, az ?letet ?s a normalit?st tagadja az ?j lengyel p?rt progressz?v vez?re - ?k a harmadik legn?pszer?b er?

Alap?t? kongresszust tartott vas?rnap Vars?ban a Tavasz (Wiosna) nev?, a felm?r?sekben m?ris a harmadik legnagyobb t?mogatotts?got ?lvez? p?rt. Vezet?je, Robert Biedron k?cs?gpluszjogi aktivista, volt [...]
Kuruc.info | 20:20:03 | vegyes | megbeszél


Nem vicc: Z. K?rp?t szerint a Jobbik Magyarorsz?g utols? rem?nye, a demokr?cia utols? v?d?b?sty?ja

Orsz?gos al??r?sgy?jt?si akci?ba kezdett a Jobbik a munka t?rv?nyk?nyve m?dos?t?s?nak visszavon?sa ?rdek?ben, a kezdem?nyez?ssel akarj?k feler?s?teni a magyar nemzet hangj?t, hiszen a „t?l?rat?r [...]
Kuruc.info | 19:30:02 | vegyes | megbeszél


Egy szem?lyaut? kamionnak ?tk?z?tt a 4-es f??ton - k?t ember meghalt

K?t ember meghalt a 4-es f??ton, Albertirs?n?l vas?rnap d?lut?n t?rt?nt balesetben; az utat mindk?t ir?nyban lez?rt?k – t?j?koztatta a Pest Megyei Katasztr?fav?delmi Igazgat?s?g sz?viv?je az MTI [...]
Kuruc.info | 19:20:03 | vegyes | megbeszél


Lel?ttek egy ?r?t Irakban

Lel?ttek a ny?lt utc?n egy ?r?t az iraki Kerbel?ban. Az 50 ?ves Alaa Maszub (Mas-zub) ?pp otthon?ba ment volna be a s?ita szent v?rosban szombat este, amikor egy motorker?kp?rr?l t?bb l?v?st adtak le [...]
Kuruc.info | 19:20:02 | vegyes | megbeszél


Brexit: az ell?t?si neh?zs?gekt?l tart? britek megkezdt?k a tart?s ?lelmiszerek ?s gy?gyszerek felhalmoz?s?t

Nagy-Britanni?ban a k?z?ss?gi oldalakon sorra alakulnak azok csoportok, amelyek abban pr?b?lnak seg?teni, mit, s mennyit kell felhalmozni ahhoz, hogy a brit polg?rok gond n?lk?l ?tv?szelj?k az EU-b?l [...]
Kuruc.info | 18:20:02 | vegyes | megbeszél


Cs?t?rt?k?n alakul meg a Venezuel?val foglalkoz? nemzetk?zi kapcsolattart? csoport

Febru?r 7-?n, cs?t?rt?k?n tarj?k a Venezuel?val foglalkoz? nemzetk?zi kapcsolattart? csoport miniszteri szint? alakul? ?l?s?t Uruguay f?v?ros?ban, Montevide?ban – k?z?lte k?z?s nyilatkozat?ban F [...]
Kuruc.info | 17:50:04 | vegyes | megbeszél


N?pszavaz?ssal fogn? ki a szelet a s?rgamell?nyesek vitorl?j?b?l a "zsid?k kurv?ja"

N?pszavaz?st tervez Emmanuel Macron francia ?llamf? a korm?ny ad?- ?s gazdas?gpolitik?ja ellen t?bb mint k?t h?napja tiltakoz? s?rgamell?nyesek k?vetel?seir?l - ?rtes?lt a Le Journal du Dimanche (JDD) [...]
Kuruc.info | 17:20:02 | vegyes | megbeszél


Csipegette ?gyfelei banksz?ml?j?t a CIB

Az Index t?bb olvas?ja jelezte, hogy elt?nt a p?nze a CIB Bankn?l vezetett foly?sz?ml?j?r?l. Volt, aki emiatt nem tudott k?rty?j?val v?s?rolni, de olyan is, akinek nem okozott probl?m?t a jelens?g, cs [...]
Kuruc.info | 16:50:04 | vegyes | megbeszél


Megsz?nik-e a Jobbik? - az ?j harcost?rsak, mint pl. M?rki-Zay vagy az LMP-t?rseln?k rem?lik, hogy nem

Megsz?nik-e a Jobbik az ?jabb ?SZ-b?rs?gok miatt? Tudnak-e olyan okot mondani maguk a jobbikosok, ami miatt taktikailag j?l is j?hetne a feloszl?s? Mondjuk meg?ssz?k a b?rs?got? V?gre tiszta lappal in [...]
Kuruc.info | 15:50:03 | vegyes | megbeszél


Lop?s miatt keresik a gy?ri nyomoz?k ezt a kutyafej?t

A gy?ri nyomoz?k az ?llampolg?rok seg?ts?g?t k?rik ismeretlen elk?vet? azonos?t?s?hoz. A Gy?ri Rend?rkapit?nys?g lop?s v?ts?g elk?vet?s?nek megalapozott gyan?ja miatt ind?tott nyomoz?st ismeretlen te [...]
Kuruc.info | 15:40:02 | vegyes | megbeszél


Baloldali el?v?laszt?s: teljes az ?rdektelens?g a Gyurcs?ny-Bajanai-?dv?ske ?s a senkib?l lett c?mzetes senki harc?ban

Eddig mind?ssze 32 ezer ember szavazott a p?rbesz?des Kar?csony Gergely ?s a szocialista Horv?th Csaba f?polg?rmester-jel?lts?g?r?l d?nt? baloldali el?v?laszt?son, amely h?tf?n kezd?d?tt ?s ma ?r v?ge [...]
Kuruc.info | 15:10:03 | vegyes | megbeszél


Nem a legilledelmesebben k?rt p?nzt sz?leit?l a 45 ?ves ?rhalmi f?rfi

A Balassagyarmati Rend?rkapit?nys?g elj?r?st folytat felfegyverkezve elk?vetett rabl?s b?ntett k?s?rlet megalapozott gyan?ja miatt egy 45 ?ves ?rhalmi lakos ellen. A rendelkez?sre ?ll? adatok alapj?n [...]
Kuruc.info | 14:20:03 | vegyes | megbeszél


Kitoloncol?s ut?n sokan egyszer?en vissza?ltek egy N?metorsz?gba tart? rep?l?g?pre

T?bb mint 1300 olyan embert vettek ?rizetbe a hat?s?gok 2018-ban a n?met hat?rokon, akiket kor?bban kitiltottak az orsz?gb?l, de megpr?b?ltak visszajutni N?metorsz?gba – ?rja a Bild am Sonntag c [...]
Kuruc.info | 14:10:02 | vegyes | megbeszél


Sz?rakoz?sb?l vert sz?t egy kelebiai h?zat a fiatalkor? falka - hat rajk? nem is b?ntethet?, de a t?bbi vand?l sem kap semmit

A Kecskem?ti J?r?si ?s Nyomoz? ?gy?szs?g rong?l?s v?ts?ge ?s csoportosan elk?vetett mag?nlaks?rt?s b?ntette miatt v?dat emelt h?rom fiatalkor? ellen, akik gyermekkor? t?rsaikkal 2017. szeptember 29-?n [...]
Kuruc.info | 13:10:02 | vegyes | megbeszél


Legkevesebb h?t ember, k?zt?k n?gy gyerek halt meg egy oroszorsz?gi buszbalesetben

Legkevesebb h?t ember, k?zt?k n?gy gyerek halt meg egy buszbalesetben Oroszorsz?gban, Kaluga megy?ben – k?z?lte vas?rnap az orosz bel?gyminiszt?rium helyi hivatala. Az Intefax h?r?gyn?ks?g a k? [...]
Kuruc.info | 12:40:04 | vegyes | megbeszél


EP-v?laszt?s Brexit-cs?sz?s eset?n: szavaznak vagy perelnek a britek

Az Egyes?lt Kir?lys?gban is meg kell tartani az eur?pai parlamenti (EP-) v?laszt?st, ha a tervezettn?l t?bb mint h?rom h?nappal k?s?bb sz?ntetik meg az orsz?g eur?pai uni?s tags?g?t (Brexit) - mondta [...]
Kuruc.info | 12:40:03 | vegyes | megbeszél


?jabb amerikai rak?tatelep?t?st hoz az INF-szerz?d?s v?gleges felmond?sa - Jap?n lehet az ?tk?z??llam

A k?zepes ?s r?vid hat?t?vols?g? nukle?ris eszk?z?k felsz?mol?s?r?l sz?l? (INF) szerz?d?s v?gleges felmond?sa k?vetkezt?ben ?jabb amerikai rak?t?kat fognak telep?teni az ?zsiai-csendes-?ce?ni t?rs?gbe [...]
Kuruc.info | 12:10:03 | vegyes | megbeszél


N?met krumplinyom? is j?rt a hongkongi chipsgy?rba ?rkez? francia burgonyasz?ll?tm?nyhoz

Feltehet?en az els? vil?gh?bor? idej?b?l sz?rmaz? n?met k?zigr?n?tot tal?ltak egy burgonyasz?ll?tm?nyban, amelyet Franciaorsz?gb?l export?ltak egy hongkongi chipsgy?rba – k?z?lte a rend?rs?g. A [...]
Kuruc.info | 11:40:02 | vegyes | megbeszél


Nagyon szeretn? a n?met k?l?gyminiszter a felvizezett Brexit lef?j?s?t, de m?r nem rem?nykedik

Rendk?v?l kicsi annak az es?lye, hogy az Egyes?lt Kir?lys?g le?ll?tja a Brexitet, a kil?p?s folyamat?t az Eur?pai Uni?b?l - fogalmazott a Funke m?diacsoport lapjaiban vas?rnap megjelen? interj?ban Hei [...]
Kuruc.info | 11:10:07 | vegyes | megbeszél


Hal?los karambol t?rt?nt Gyula ?s Sarkad k?z?tt

K?t szem?lyaut? ?tk?z?tt vas?rnap reggel Gyula ?s Sarkad k?z?tt, a balesetben az egyik j?rm?vezet? a helysz?nen meghalt - k?z?lte B?k?s Megyei Rend?r-f?kapit?nys?g a rend?rs?gi honapon. A k?t g?pkocs [...]
Kuruc.info | 10:40:05 | vegyes | megbeszél


F? a hiteless?g: joger?sen el?t?lt politikusb?n?z?t ind?t Erzs?betv?rosban az MSZP

Hunvald Gy?rgy indul az MSZP sz?neiben Erzs?betv?rosban az ?szi ?nkorm?nyzati v?laszt?sokon a polg?rmesteri sz?k?rt – der?lt ki Guly?s M?rton ?jonnan indult heti vlogj?nak els? r?sz?b?l, a hetiW [...]
Kuruc.info | 10:40:05 | vegyes | megbeszél


A v?rakoz? utasok ?trium?ba ugorva lett ?ngyilkos egy TSA-tiszt

Egy teraszr?l a m?lybe vetette mag?t ?s meghalt az amerikai k?zleked?sbiztos?gi hat?s?g (TSA) egyik tisztje p?nteken Florida ?llam legforgalmasabb repter?n, Orland?ban, az Egyes?lt ?llamokban.  [...]
Kuruc.info | 10:40:04 | vegyes | megbeszél


Nem tal?lta viccesnek a rend?rs?g a beszeszelve ?sszehazudott bejelent?st

A B?cs-Kiskun Megyei Rend?r-f?kapit?nys?g B?n?gyi Oszt?lya befejezte annak az ?gynek a vizsg?lat?t, amelynek gyan?s?tottja viccb?l k?rt seg?ts?get a seg?lyh?v? sz?mon. Bejelent?s ?rkezett 2018. j?liu [...]
Kuruc.info | 10:10:02 | vegyes | megbeszél


Thersa May: sz? sem lehet a Brexit elhalaszt?s?r?l

Theresa May brit minisztereln?k szerint az Egyes?lt Kir?lys?g a 2016-os n?pszavaz?s d?nt?s?nek megfelel?en kil?p az Eur?pai Uni?b?l, ?s ? elsz?ntan t?rekszik arra, hogy ez a t?rv?nyben meghat?rozott m [...]
Kuruc.info | 09:40:02 | vegyes | megbeszél


Gruevszki azt mondja, le akarta ?lni a b?ntet?s?t, de azt?n m?gsem ?gy alakult

Nikola Gruevszki volt maced?n minisztereln?k az?rt menek?lt el haz?j?b?l, mert olyan inform?ci? jutott a tudom?s?ra, hogy a b?rt?nben meg akarj?k gyilkolni – der?l ki abb?l az interj?b?l, melyet [...]
Kuruc.info | 09:10:02 | vegyes | megbeszél


Ma m?g marad az enyhe id?

A szokatlanul enyhe id?t egy vas?rnap d?lut?n ?rkez? hidegfront szor?tja ki az orsz?gb?l. A h?t utols? napj?n m?g j?val az ?tlag felett alakul a cs?csh?m?rs?klet. T?bbnyire csak ?tmenetileg szakadozi [...]
Kuruc.info | 08:40:04 | vegyes | megbeszél


Negyven m?mia ker?lt el? Egyiptomban egy s?rkamr?b?l

Mintegy negyven j? ?llapotban konzerv?l?dott m?mi?t fedeztek fel Egyiptomban egy s?rkamr?ban r?g?szek – jelentette be H?led al-Anani egyiptomi r?g?szeti miniszter. A Kair?t?l d?lre fekv? Minja [...]
Kuruc.info | 07:40:06 | vegyes | megbeszél


N?pbetegs?g lehet 20 ?v m?lva a nyaki gerinc b?ntalma

A mobiltelefonokat el?rehajtott fejjel kell n?zni, ami prognosztiz?lja, hogy a k?vetkez? 20-30 ?v vezet? probl?m?i a nyaki gerinc megbeteged?sei lesznek, ?s ez a fiatalokat kifejezetten ?rinti – [...]
Kuruc.info | 07:40:05 | vegyes | megbeszél


Kuruc.info

Kuruc.info h?rek
Kuruc.info | 06:10:04 | vegyes | megbeszél


Megd?lt a melegrekord: 18 fokot m?rtek Somogyban

Szombaton megd?lt a napi melegrekord, az Orsz?gos Meteorol?giai Szolg?lat t?j?koztat?sa alapj?n d?lut?n a Somogy megyei F?nyeden 18,1 fokig emelkedett a h?m?rs?klet, ?rja az Id?k?p. A kor?bbi rekordo [...]
Kuruc.info | 23:00:02 | vegyes | megbeszél


Sz?zezrek vonultak az utc?ra Maduro ellen, el?rehozott v?laszt?sra tett javaslatot

A Reuters adta h?r?l, hogy el?rehozott v?laszt?sra tett javaslatot Venezuel?ban Nicolas Maduro eln?k, miut?n a h?rek szerint t?bb sz?zezer ember vonult az utc?kra az orsz?gban, hogy t?mogat?sukr?l biz [...]
Kuruc.info | 21:10:02 | vegyes | megbeszél


?j rak?t?t mutattak be Ir?nban

?j rak?ta bemutat?s?val is ?nnepelt?k szombaton az iszl?m forradalom 40. ?vfordul?j?t Ir?nban. Az 1300 kilom?ter hat?t?vols?g? rak?ta alacsonyan is tud rep?lni – jelentette be Amir Hatami v?delm [...]
Kuruc.info | 20:40:03 | vegyes | megbeszél


A rend?ri er?szak ellen t?ntettek a s?rga mell?nyesek

Tizenkettedik alkalommal is az utc?kra vonultak szombaton a francia korm?ny ad?- ?s gazdas?gpolitik?ja ellen tiltakoz? s?rga mell?nyesek, a p?rizsi felvonul?son ez?ttal a t?ntet?seken megs?r?lt tiltak [...]
Kuruc.info | 19:50:02 | vegyes | megbeszél


Hidegfront vet v?get a janu?ri tavasznak

A t?rs?g?nket kit?lt? szokatlanul enyhe l?gt?meget a vas?rnap d?lut?n ?rkez? hidegfront szor?tja ki az orsz?gb?l. A h?t utols? napj?n teh?t m?g j?val az ?tlag felett alakul a cs?csh?m?rs?klet. Az ?tm [...]
Kuruc.info | 18:10:02 | vegyes | megbeszél


D?r? D?ra Marosv?s?rhelyen: a ballibek a CEU-?rt izgulnak, a Mi Haz?nk a magyar kar?rt k?zd? hallgat?k mellett ?ll ki

Kor?bban ?rtuk: - ?jabb magyarellenes int?zked?s miatt t?ntettek a marosv?s?rhelyi egyetem di?kjai - Ezt is j?l kiharcolta korm?nyunk: magyar helyett angol nyelv? kar lesz a marosv?s?rhelyi egyete [...]
Kuruc.info | 17:40:02 | vegyes | megbeszél


?rvel?si minik?zik?nyv a Jobbik marad?k tags?g?nak

(Olvas?nkt?l) [...]
Kuruc.info | 17:10:03 | vegyes | megbeszél


T?bben kaphatnak olimpiai j?rad?kot

A janu?ri t?rv?nym?dos?t?s k?vetkezt?ben id?nt?l t?bben kaphatnak olimpiai j?rad?kot – mondta Nyitrai Zsolt kiemelt t?rsadalmi ?gyek?rt felel?s minisztereln?ki megb?zott a kormany.hu oldalon szo [...]
Kuruc.info | 16:40:03 | vegyes | megbeszél


Ir?n: 40 ?ves az iszl?m forradalom

[...]
Kuruc.info | 15:30:04 | vegyes | megbeszél


Hivatalos: Magyar Nemzet lesz a Magyar Id?kb?l a G-nap ?vfordul?j?n

"A Magyar Id?k napilap nevet v?lt, 2019. febru?r 6-t?l Magyar Nemzet n?ven fog megjelenni" - olvashat? a Magyar Id?k szombati sz?m?nak 8. oldal?n egy r?vid k?zlem?nyben. Ebben a kiad? azt is [...]
Kuruc.info | 15:10:03 | vegyes | megbeszél


Fel?bredt t?li ?lm?b?l az ?llatkert medv?je

A F?v?rosi ?llat- ?s N?v?nykert medv?je fel?bredt t?li ?lm?b?l, ?s kib?jt a barlangj?b?l. A tizenegy ?ves Balu nem l?tta meg az ?rny?k?t, teh?t nem ijedt meg. A jelek szerint ?rzi a hamarosan ?rkez [...]
Kuruc.info | 15:10:03 | vegyes | megbeszél


A legend?s n?met rohamsisak

A Wehrmacht katon?inak egyik mai napig felismerhet? jellegzetess?g?t a rohamsisakok jelentik. Ezeknek a kialak?t?sa k?l?nb?z?tt gyakorlatilag minden m?s korabeli rohamsisakt?l, ?s a vil?gh?bor? ut?n m [...]
Kuruc.info | 14:10:02 | vegyes | megbeszél


Sneider d?lel?tt: megsz?nhet a Jobbik, Sneider d?lut?n: sz? sincs a p?rt feloszlat?s?r?l

A 24.hu telefonon ?rte el p?ntek d?lut?n a Jobbik eln?k?t, miut?n bejelentette, hogy rendk?v?li kongresszuson egyeztetnek a p?rt esetleges megsz?n?s?r?l. - Arr?l besz?lt egy sajt?t?j?koztat?n, hog [...]
Kuruc.info | 13:20:01 | vegyes | megbeszél


T?z ?s v?z puszt?t Ausztr?li?ban

T?z puszt?t Ausztr?lia legnagyobb sziget?n, Tasm?ni?n, a kontinens m?ret? orsz?g keleti r?sz?ben, Queenslandben pedig a heves es?z?sek keltette ?rv?z okoz gondot. Tasm?ni?n az elm?lt k?t napban m?r 1 [...]
Kuruc.info | 13:00:02 | vegyes | megbeszél


Szlov?ni?val k?z?sen p?ly?zunk uni?s p?nzekre a g?zvezet?k-h?l?zatok ?sszek?t?s?re

Magyarorsz?g ?s Szlov?nia k?z?sen p?ly?z eur?pai uni?s t?mogat?sra g?zvezet?k-h?l?zatuk ?sszek?t?s?hez, amellyel lehet?v? v?lna Magyarorsz?g sz?m?ra LNG (cseppfoly?s f?ldg?z) v?s?rl?sa Olaszorsz?gb?l [...]
Kuruc.info | 12:30:02 | vegyes | megbeszél


Putyin ?j k?zepes hat?t?vols?g? hiperszonikus rak?t?kat rendelt

Vlagyimir Putyin orosz eln?k szombaton bejelentette, hogy Oroszorsz?g felf?ggesztette r?szv?tel?t a sz?razf?ld?n ?llom?soztatott k?zepes ?s r?vid hat?t?vols?g? nukle?ris eszk?z?k felsz?mol?s?r?l sz?l? [...]
Kuruc.info | 12:00:02 | vegyes | megbeszél


"K." Roland neh?z napja: el?bb s?rg?sen telefon?lnia, majd nemi szervet mutogatnia kellett

A Bajai Rend?rkapit?nys?g munkat?rsai 2019. febru?r 1-?n 17 ?ra 30 perckor rabl?s b?ntett k?s?rlet elk?vet?s?nek megalapozott gyan?ja miatt ?rizetbe vett?k "K." Rolandot. A 24 ?ves helyi f?r [...]
Kuruc.info | 12:00:02 | vegyes | megbeszél


Szerencs?je volt a perverznek: most m?g csak 725 ezer forintba ker?lt a n?k szokny?ja f?nyk?pez?s Londonban

K?tezer angol fontra (mintegy 725 ezer forint) b?ntett?k a hat?s?gok Londonban p?nteken azt a f?rfit, akit rajtakaptak, amint egy n?i utas szokny?ja al? f?nyk?pezett a mobiltelefonj?val a londoni metr [...]
Kuruc.info | 11:20:02 | vegyes | megbeszél


Washingtoni b?r?s?g: 300 milli? doll?rt kell Aszad?knak a mag?t direkt meg?let? amerikai ?js?g?r?n? csal?dj?nak fizetni

Egy washingtoni ker?leti b?r?s?g felel?snek ?t?lte a sz?riai korm?nyt Marie Colvin ?js?g?r?n? 2012-ben Homsz v?ros?ban t?rt?nt hal?l??rt, ?s ez?rt az elhunyt csal?dj?nak j?r? 300 milli? doll?ros k?rt? [...]
Kuruc.info | 11:20:02 | vegyes | megbeszél


Ker?kp?r ?t ?p?l a magyar-szlov?n hat?ron

?temterv szerint ?p?l t?bb mint 370 milli? forintb?l k?zel k?t kilom?teres ker?kp?r?t a magyar-szlov?n hat?ron - k?z?lte a beruh?z? Nemzeti Infrastrukt?ra Fejleszt? Zrt. (NIF) az MTI-vel. A Lendvaded [...]
Kuruc.info | 10:50:02 | vegyes | megbeszél


Nem indokolt letart?ztatni a koll?gium felgy?jt?s?val gyilkol? kamaszokat, mert ?gyis csak p?r ?vet kapnak

A K?roli G?sp?r Reform?tus Egyetem budapesti, R?day utcai koll?gium?ban t?rt?nt t?z?rt felel?s kamaszok b?ntet?s?nek v?rhat? tartama nem indokolja a letart?ztat?st, ez?rt v?dekezhetnek szabadl?bon - m [...]
Kuruc.info | 10:20:01 | vegyes | megbeszél


Hi?ba r?m?ld?znek a M?g Nagyobb Rom?ni?ra v?gy?k, Orb?n nem Sz?kelyf?ld minisztereln?ke

F?l?slegesen h?b?r?gtek a sz?kelyf?ldi rom?nok: sajt?f?n?ke szerint csak kacsa, hogy Orb?n fogadn? a p?p?t - ?rja az Azonnali. Az MTI r?ptette meg a h?rt p?nteken, miszerint elk?pzelhet?, hogy Ferenc [...]
Kuruc.info | 10:20:01 | vegyes | megbeszél


Meteor csin?lt t?zij?t?kot Kuba eg?n

Meteor robbanhatott fel az ?gen Kuba nyugati r?sze f?l?tt p?nteken – tudatt?k a helyi hat?s?gok, miut?n turist?k ?s helyiek egyar?nt f?nycs?v?r?l ?s robban?sr?l sz?moltak be a d?li ?gbolton. Az [...]
Kuruc.info | 09:20:02 | vegyes | megbeszél


N?gergy?l?l?nek bizonyult Virginia eddig progressz?vnek hitt korm?nyz?ja

Egy harminc?t ?vvel ezel?tt k?sz?lt, rasszist?nak mondott f?nyk?p miatt k?nyszer?lt magyar?zkodni p?nteken Ralph Northam, Virginia ?llam demokrata p?rti korm?nyz?ja az Egyes?lt ?llamokban. A f?nyk?p [...]
Kuruc.info | 09:20:02 | vegyes | megbeszél


T?l k?zel r?k?szott az oroszokhoz egy jap?n hal?szhaj?

Lefoglaltak az orosz hat?s?gok egy jap?n r?k?szhaj?t a Jap?n-tengeren, mert ?ll?t?suk szerint Oroszorsz?g kiz?r?lagos gazdas?gi ?vezet?ben tev?kenykedett – tudatt?k szombaton a jap?n Simane pref [...]
Kuruc.info | 08:50:02 | vegyes | megbeszél


Gyertyaszentel? Boldogasszony ?nnepe van, ma d?nt a t?l v?g?r?l a medve

A katolikus egyh?z ma tartja Gyertyaszentel? Boldogasszony ?nnep?t. Ebb?l az alkalomb?l Erd? P?ter b?boros, esztergom-budapesti ?rsek a pasar?ti P?duai Szent Antal-templomban mutat be szentmis?t este [...]
Kuruc.info | 08:00:02 | vegyes | megbeszél


Sz?zezrek perlik a Volkswagent N?metorsz?gban

N?gysz?zezern?l is t?bb d?zelaut?-tulajdonos csatlakozott N?metorsz?gban a Volkswagen (VW) ellen az aut?gy?rt? konszern d?zelbotr?nya miatt szervezett csoportos keresethez – ?rj?k n?met h?rport? [...]
Kuruc.info | 08:00:02 | vegyes | megbeszél


Ukrajna "elmagyar?zta" sz?vets?geseinek, "hogyan kell ?rtelmezni" az orosz "agresszi?t" - ?s m?r k?sz?l is az "azovi csomag"

Ukrajna nemzetk?zi partnereivel k?z?sen egy ?jabb szankci?s csomagot k?sz?t el? Oroszorsz?ggal szemben, v?laszul a Kercsi-szorosn?l v?grehajtott "agresszi?j?ra" ?s az Azovi-tengeren folytato [...]
Kuruc.info | 07:20:02 | vegyes | megbeszél


H?ga szerint m?gsem felel?sek a holland ENSZ-b?kefenntart?k a srebrenicai m?sz?rl?s?rt

Hollandia nem felel?s annak a nagyj?b?l h?romsz?z boszniai muszlimnak a hal?l??rt, akiket az 1995-?s srebrenicai m?sz?rl?s sor?n gyilkoltak meg; az ezzel ellent?tes kor?bbi ?t?letet ?rv?nytelen?teni k [...]
Kuruc.info | 23:00:02 | vegyes | megbeszél


Ki?ll?s Petr?s J?nos ?s a K?rp?tia mellett

D?bbenetes sz?momra, az elm?lt napokban mekkora port kavart pro ?s kontra az, hogy a K?rp?tia nyilv?noss?gra hozta az Egyszer?en senkik vagytok c?m? dal?t. Persze ?rtem ?n, hogy mindk?t oldalnak ?rdek [...]
Kuruc.info | 22:40:02 | vegyes | megbeszél


M?gsem ny?lhat meg Buchenwaldban a s?ltkolb?szm?zeum - a "kiirtottak" nem enged?lyezik

Megv?ltoztatta a m?lhauseni ?nkorm?nyzat azon d?nt?s?t, hogy enged?lyezi a s?ltkolb?sznak szentelt t?ringiai m?zeum, a Bratwurstmuseum ?ttelep?t?s?t arra a ter?letre, amelyet egykoron a n?metek a kele [...]
Kuruc.info | 21:50:02 | vegyes | megbeszél


Az oroszokt?l retteg? lengyelek m?r amerikai atomrak?t?kat akarnak az orsz?gukba telep?ttetni

Nem lehet kiz?rni, hogy a "b?ke biztos?t?sa ?rdek?ben" amerikai atomrak?t?kat telep?tsenek Lengyelorsz?g ter?let?re, annak ellen?re sem, hogy ez szak?t?st jelentene a NATO-Oroszorsz?g alapsz [...]
Kuruc.info | 21:20:02 | vegyes | megbeszél


Antimagyar b?r?s?g: enyh?tett?k a 44 k?ssz?r?ssal id?s asszonyt gyilkol?, visszaes? cig?nyb?n?z? t?ntet?s?t

A b?r?s?g ?ltal meg?llap?tott t?ny?ll?s szerint a cig?ny 2017 ?prilis?ban, k?s? este egy ny?rturai id?s asszony h?z?nak bej?rati ajtaj?n l?v? ?veget bet?rte, s a bel?lr?l kulccsal bez?rt ajt?t kinyito [...]
Kuruc.info | 20:20:02 | vegyes | megbeszél


Merkel b?cs?zik - de tov?bbra sem ?gy, ahogy az ?pelm?j? eur?paiak ?vek ?ta szeretn?k

Angela Merkel n?met kancell?r politik?b?l val? visszavonul?sa ?jabb jelek?nt elb?cs?zik a Facebook-fi?kj?t?l. „Ismeretes ?n?k el?tt, hogy m?r nem vagyok a n?met Kereszt?nydemokrata Uni? (CDU) e [...]
Kuruc.info | 19:50:03 | vegyes | megbeszél


Madridhoz k?zeli b?rt?n?kbe vitt?k a katal?n vezet?ket

A spanyol f?v?ros k?zel?ben tal?lhat? b?rt?n?kbe kezdt?k meg ?tsz?ll?tani az el?zetes letart?ztat?sban l?v? katal?n f?ggetlens?gi vezet?ket p?nteken, az ellen?k febru?r 12-?n megkezd?d? per miatt. A [...]
Kuruc.info | 19:20:02 | vegyes | megbeszél


M?r h?sz szemet l?tt ki Macron rend?rs?ge, ?s ?gy d?nt?ttek, folytatj?k

A francia ?llamtan?cs elutas?totta p?nteken a gumil?ved?kes puska rend?rs?gi haszn?lat?nak felf?ggeszt?s?t a francia korm?ny szoci?lis ?s ad?politik?j?t ellenz? s?rgamell?nyesek t?ntet?sein egy nappal [...]
Kuruc.info | 18:30:02 | vegyes | megbeszél


Nem kapja meg a 8 milli?t a "j? h?rnev?re" k?nyes Ahmed "H.", s?t m?g neki kellene fizetnie - nem fog

Nem okozott k?rt a nemzeti konzult?ci? ?ll?t?sa Ahmed H.-nak, d?nt?tt a b?r?s?g, ?gy a terrorcselekm?ny?lt el?t?lt ?s kiutas?tott sz?r f?rfinak 988 ezer forintot kell(ene) fizetnie a Minisztereln?ki K [...]
Kuruc.info | 18:10:04 | vegyes | megbeszél


Mi?rt nem j?r let?ltend? b?rt?n egy rend?r megt?mad?s??rt?

Ezt a k?rd?st tette fel sajt?t?j?koztat?j?n Pakusza Zolt?n ?nkorm?nyzati k?pvisel?, a Mi Haz?nk Borsod-Aba?j Zempl?n megyei eln?ke. - V?laszt?k?rzetemben a szeptemberben megtartott b?ny?sznapon egy [...]
Kuruc.info | 18:10:03 | vegyes | megbeszél


Lekapcsolt?k a ny?rmadai cig?ny p?kembert

A V?s?rosnam?nyi Rend?rkapit?nys?g lop?s v?ts?g elk?vet?s?nek megalapozott gyan?ja miatt folytatott b?ntet?elj?r?st S. D?niel 19 ?ves ny?rmadai lakos ellen. A nyomoz?s adatai szerint a f?rfi 2018. aug [...]
Kuruc.info | 17:10:03 | vegyes | megbeszél


A Fidesz szennylapja szerint Orb?n a saj?t lak?s?ban fogadta az amerikai nagyk?vetet

K?sz?nik az ?rdekl?d?st, de nem k?v?nj?k komment?lni a David B. Cornsein napirendj?re vonatkoz?, teh?t a nagyk?vet ?s Orb?n Viktor k?z?tti tal?lkoz?r?l sz?l? h?rt, v?laszolta az Indexnek az Egyes?lt ? [...]
Kuruc.info | 16:30:13 | vegyes | megbeszél


Sneider?k rendk?v?li kongresszuson d?ntenek az ?jratervez?sr?l - pedig m?r most is retteg t?l?k a hatalom

Rendk?v?li kongresszust tart a p?rt ?jabb sz?mvev?sz?ki b?ntet?se miatt a Jobbik – jelentette be p?nteki budapesti sajt?t?j?koztat?j?n Sneider Tam?s eln?k. K?z?lte: a k?t-n?gy h?ten bel?l meg [...]
Kuruc.info | 16:00:03 | vegyes | megbeszél


Dobszay K?roly: A vak ember, aki l?tott - Gede S?ndor eml?k?re

Gede S?ndor b?cs?ztat?j?t ?rom. A n?h?ny napja elhunyt Gede S?ndor?t, akinek hi?ny?t majd csak k?s?bb fogjuk igaz?n meg?rezni. Nem a sz?m?t?g?pbe, a billenty?zet f?l? hajolva ?rom, hanem ceruz?val a f [...]
Kuruc.info | 15:30:04 | vegyes | megbeszél


?ri?si az es?ly ennek a nyakl?nckit?p?nek a megtal?l?s?ra

A Budapesti Rend?r-f?kapit?nys?g XI. ker?leti rend?rkapit?nys?ga lop?s b?ntett elk?vet?s?nek gyan?ja miatt folytat nyomoz?st ismeretlen tettes ellen. A jelenleg rendelkez?sre ?ll? adatok szerint a f? [...]
Kuruc.info | 14:30:06 | vegyes | megbeszél


Sz?nd?kos gy?jtogat?s miatt ?gett ki a K?roli koll?giuma, de "m?r megb?nt?k a fiatalok"

Sz?nd?kos gy?jtogat?s miatt ?gett ki a K?roli G?sp?r Reform?tus Egyetem f?v?rosi, a IX. ker?letben tal?lhat? R?day utcai koll?giuma, amelynek sor?n egy ember ?let?t vesztette – k?z?lte Budapest [...]
Kuruc.info | 14:10:03 | vegyes | megbeszél


Szorul a hurok Orb?n sz?vets?ges?nek nyaka k?r?l: a v?laszt?s el?tt nyilv?noss?gra hozhatj?k a d?nt?st a Netanjahu elleni elj?r?sban

Avih?j Mandelblitt izraeli legf?bb ?gy?sz bejelentette p?nteken: nincs annak akad?lya, hogy m?r az ?prilis 9-i v?laszt?s el?tt nyilv?noss?gra hozza d?nt?s?t a Benj?min Netanjahu minisztereln?k elleni [...]
Kuruc.info | 13:40:03 | vegyes | megbeszél


Hasogdzsi-?gy: a koronaherceget tartja a gyilkoss?g f? felel?s?nek az ENSZ jelent?stev?je

A meggyilkolt sza?di ellenz?ki ?js?g?r?, Dzsam?l Hasogdzsi ?gy?ben kinevezett ENSZ-jelent?stev?, Agnes Callamard a sza?di koronaherceget, Mohammed bin Szalm?nt tartja a b?ncselekm?ny f? felel?s?nek &n [...]
Kuruc.info | 13:30:03 | vegyes | megbeszél


?jra akci?ban a balliber?lis asszonyk?rus: ez?ttal Bang?n? ?ll?t?lagos lisztcsomagja miatt sz?l k?nonban az ajv?k

Rendszeress? v?lt a ballib feminista akci?csoport k?zlem?ny-k?ld?zget?se: kor?bban az Alf?ldit p?ldak?p?nek tart? tr?g?r di?kl?nyt szt?rolt?k egy?tt, kedden is volt egy k?z?s k?zlem?ny?k, most pedig i [...]
Kuruc.info | 13:00:02 | vegyes | megbeszél


"A cig?nys?got, mint r?gi migr?nsokat, a mai napig nem siker?lt integr?lni"

A szegreg?ci? hasznosabb lehet az integr?ci?n?l, az unok?z?s p?ld?ul 100%-ban cig?nyokhoz k?thet? - jelentette ki a Mi Haz?nk eln?ke a H?rTV-ben, hozz?t?ve, a felz?rk?ztat?si programok mind kudarcot v [...]
Kuruc.info | 12:00:02 | vegyes | megbeszél


Guaid? Oroszorsz?gnak ?s K?n?nak udvarol, Maduro elkezdte ki?rus?tani az aranytartal?kot

A venezuelai korm?nyv?lt?s az orsz?g k?t legjelent?sebb k?lf?ldi hitelez?je, Oroszorsz?g ?s K?na sz?m?ra is kedvez? lenne – jelentette ki a Reuters h?r?gyn?ks?gnek helyi id? szerint cs?t?rt?k?n [...]
Kuruc.info | 11:20:03 | vegyes | megbeszél


Sajnos nem g?zolhatta el a ment?aut? az agressz?v lomist, h?l?b?l bet?rte az ablak?t

Tavaly j?liusban a zugl?i Toront?l utc?ban egy 26 ?ves f?rfi lomizott, egy babakocsiba gy?jt?tte a hullad?kot. Amikor kil?pett az ?ttestre, elhaladt mellette lassan egy ment?aut?. A f?rfit kiker?lt [...]
Kuruc.info | 11:10:04 | vegyes | megbeszél


Conte megnyugtatta Merkelt: mondhat Salvini b?rmit, ha ? azt akarja, hogy befogadj?k a migr?nsokat, akkor az ?gy is lesz

Kihallgatta ?s k?zz?tette Angela Merkel ?s Giuseppe Conte l?that?an priv?t besz?lget?s?t az olasz La7 csatorna t?v?st?bja. A felv?tel a davosi vil?ggazdas?gi f?rumon k?sz?lt, a n?met kancell?r az olas [...]
Kuruc.info | 10:40:02 | vegyes | megbeszél


Most m?r t?nyleg lemondott Staudt ?s Sz?vay

Sz?vay Istv?n ?s Staudt G?bor jobbikos politikusok hivatalosan is lemondtak orsz?ggy?l?si mand?tumukr?l, a nyilatkozataikat eljuttatt?k K?v?r L?szl?nak, az Orsz?ggy?l?s eln?k?nek – ?rja a Magyar [...]
Kuruc.info | 10:30:03 | vegyes | megbeszél


Megjelent a felv?teli t?j?koztat? hivatalos kieg?sz?t?se

A fels?oktat?si int?zm?nyek a december 20-?n kiadott t?j?koztat?ban k?z?lt adatok egy r?sz?t m?dos?tott?k, ?s ?j k?pz?seket is meghirdettek. A szeptemberi k?pz?sekre febru?r 15-?n ?jf?lig lehet jelent [...]
Kuruc.info | 10:10:02 | vegyes | megbeszél


Tavaszias napunk lesz

Az orsz?g d?li r?sz?n lesz a legmelegebb. Ak?r 9 fok is lehet p?nteken – k?z?lte a meteorol?giai szolg?lat. T?bb helyen er?sen felh?s lesz az ?g, f?k?nt az ?szakkeleti megy?kben tart?san borult [...]
Kuruc.info | 08:30:02 | vegyes | megbeszél


El?sz?r azt hitt?k, keny?rmaradv?nyokat tal?ltak, de kider?lt, hogy m?r a vaskorban is szerett?k a s?rt Angli?ban

?t?p?t?k vaskori s?rk?sz?t?s bizony?t?kaira bukkantak Angli?ban, a t?bb mint k?tezer ?ves maradv?nyokra, amely a helyi s?rk?sz?t?s legkor?bbi bizony?t?kai, az A14-es f??tvonal fel?j?t?sakor bukkantak [...]
Kuruc.info | 08:00:02 | vegyes | megbeszél


Szlov?nia kisebbs?gi baloldali korm?nya nem meri az "emberek ?rzelmeire" b?zni az ENSZ glob?lis migr?ci?s csomagj?t

A szlov?n parlament 54 nem szavazattal 25 igen szavazat ellen?ben cs?t?rt?k?n elutas?totta a jobboldali p?rtok v?lem?nynyilv?n?t? n?pszavaz?s ki?r?s?ra vonatkoz? javaslat?t az ENSZ glob?lis migr?ci?s [...]
Kuruc.info | 08:00:02 | vegyes | megbeszél


Washington valami?rt nem b?zik t?k?letesen ?szak-Korea atomfegyver-mentes?t?s?ben

?szak-Kore?nak r?szletesen fel kell t?rnia nukle?ris ?s rak?tab?zisainak lel?helyeit, hogy felsz?mol?suk ellen?rizhet? legyen - hangs?lyozta Stephen Biegun, az amerikai k?l?gyminiszt?rium ?szak-koreai [...]
Kuruc.info | 07:10:02 | vegyes | megbeszél


Martonyi szerint sz?ks?g?nk van a magyargy?l?l? Tom Lantos "egyetemes ?rt?keire"

Sz?ks?g?nk van a Tom Lantos ?ltal k?pviselt egyetemes ?rt?kekre, ?s arra a j?v?be l?t?sra, amellyel a 2008-ban elhunyt, "magyar sz?rmaz?s?" (?rtsd: zsid? - a szerk.) kongresszusi k?pvisel? r [...]
Kuruc.info | 23:50:02 | vegyes | megbeszél


Rasszizmusmentes iskolaudvaron verte agyba-f?be a di?kokat n?gy „rom?niai sz?let?s?” - cs?fol?d?s miatt juttatott k?rh?zba egy fiatal fi?t az 55 ?ves apa vezette „kiccsal?d”

Saar-vid?k sz?vets?gi tartom?nyban lev? Sulzbach kisv?ros egyik iskol?j?nak udvar?ra m?g janu?r 22-?n enged?ly n?lk?l berontott a rend?rs?g ?s az iskolaigazgat? ?ltal „rom?niai sz?let?s?nek&rdqu [...]
Kuruc.info | 23:30:03 | vegyes | megbeszél


Vesz?lyeztetett c?pa?nyencs?geket is felszolg?lnak a brit ?ttermekben

Vesz?lyeztetett faj? c?p?k h?s?t is felszolg?lj?k brit ?ttermekben - der?lt ki az ?ttermekbe sz?nt c?paterm?kek DNS-vizsg?lat?b?l. Az Exeteri Egyetem kutat?inak vizsg?latai sor?n k?t olyan c?p?t?l sz [...]
Kuruc.info | 23:30:02 | vegyes | megbeszél


?jabb apr?cska akad?ly g?rd?lt el a sziv?rv?nykoal?ci? ?tj?b?l: Sz?vay Istv?n beny?jtotta lemond?s?t

Tavaly decemberben jelentette be a jobbikos Sz?vay Istv?n, hogy nem k?v?nja h?tr?ltatni a Jobbik munk?j?t, ez?rt lemond a parlamenti k?pvisel?i posztj?r?l miut?n novemberben kisziv?rgott egy hangfelv? [...]
Kuruc.info | 22:50:02 | vegyes | megbeszél


The Wall Street Journal: Trump ?t akarja szabni Latin-Amerik?t

A venezuelai Nicol?s Maduro eln?k megbuktat?s a Trump-korm?nyzat csup?n els? l?p?se Latin-Amerika ?trajzol?s?ra - ?rta cs?t?rt?ki elemz?s?ben a The Wall Street Journal c?m? lap. A Trump-adminisztr?ci [...]
Kuruc.info | 22:50:02 | vegyes | megbeszél


Elk?sz?ltek a politikusi vagyonnyilatkozatok - Ung?r P?ter ?tmenetileg vagyonkezel?re b?zta a NER-r?szv?nyeit

Valamennyi orsz?ggy?l?si k?pvisel? ?s nemzetis?gi sz?sz?l? leadta a janu?r 31-i hat?rid?re a saj?t ?s a vele k?z?s h?ztart?sban ?l? h?zas- vagy ?lett?rs?nak, gyermekeinek vagyonnyilatkozat?t - k?z?lte [...]
Kuruc.info | 22:20:02 | vegyes | megbeszél


"B." J?nos Norbert lakb?rcs?kkent? tippje: ?ld meg a f?b?rl?t, ?s ?gesd el kuty?st?l!

Rend?r?knek kellett t?mogatnia a b?r?s?g folyos?j?n B. J?nos Norbertet (27), akit harminc napra el?zetes letart?ztat?sba helyeztek. A f?rfi l?that?an le volt gyengy?lve, a kez?be adott poh?r vizet is [...]
Kuruc.info | 21:30:02 | vegyes | megbeszél


M?giscsak lesz sz?kely z?szl? a v?rosh?z?n Sz?kelyudvarhelyen, de nem az ol?hok kegy?b?l

V?szonra nyomtatva helyezik ki a polg?rmesteri hivatal tan?csterm?nek fal?ra Sz?kelyudvarhely v?rosz?szl?j?t, illetve a sz?kely lobog?t – ?gy reag?lt az e havi ?nkorm?nyzati ?l?s megkezd?se el?t [...]
Kuruc.info | 21:20:02 | vegyes | megbeszél


Elhunyt Ih?sz K?lm?n olimpiai bajnok labdar?g?

?let?nek 78. ?v?ben cs?t?rt?k?n meghalt Ih?sz K?lm?n olimpiai bajnok labdar?g?. Ih?sz K?lm?n 1941. m?rcius 6-?n sz?letett Budapesten. ?desapja hivat?sos tiszt volt, aki szabadidej?ben labdar?g?-j?t?k [...]
Kuruc.info | 21:00:02 | vegyes | megbeszél


Trump igazi falat akar, a demokrat?k t?bb hat?r?tkel?t

Nem lehet sz? arr?l , hogy a k?pvisel?h?z p?nzt szavazzon meg az amerikai-mexik?i hat?ron ?p?tend? falra - jelentette ki cs?t?rt?ki sajt??rtekezlet?n Nancy Pelosi, a k?pvisel?h?z demokrata p?rti eln?k [...]
Kuruc.info | 21:00:02 | vegyes | megbeszél


Egy h?t alatt n?gy "dzsungelt" sz?moltak fel P?rizsban - de a lak?ik a nyakukon maradtak

Mintegy 130 ember sz?ll?tottak el cs?t?rt?k?n a francia hat?s?gok P?rizs ?szaki r?sz?r?l egy utcai migr?nst?borb?l. Egy h?ten bel?l ez volt a negyedik t?borhely, amelyet felsz?moltak a francia hat?s?g [...]
Kuruc.info | 21:00:02 | vegyes | megbeszél


Egy h?t alatt n?gy "dzsungelt" sz?moltak fel P?rizsban - de a lak?ik a nyakukon maradtak

Mintegy 130 ember sz?ll?tottak el cs?t?rt?k?n a francia hat?s?gok P?rizs ?szaki r?sz?r?l egy utcai migr?nst?borb?l. Egy h?ten bel?l ez volt a negyedik t?borhely, amelyet felsz?moltak a francia hat?s?g [...]
Kuruc.info | 20:30:02 | vegyes | megbeszél


Egyre t?bb ?ldozata van az Egyes?lt ?llamokban bek?sz?nt?tt "j?gkorszaknak"

M?r t?bb hal?los ?ldozata van az Egyes?lt ?llamokban uralkod? rendk?v?li hidegnek. Az Egyes?lt ?llamok ter?let?nek mintegy 75 sz?zal?k?n csontfagyaszt? a hideg, a h?m?rs?klet fagypont alatti, s?t, he [...]
Kuruc.info | 19:50:02 | vegyes | megbeszél


Orosz t?vk?zl?si hat?s?g: az Iszl?m ?llam ideol?gi?j?t terjeszti a BBC

Jogs?rt?sekre bukkant a BBC brit k?zszolg?lati m?sorszolg?ltat? oroszorsz?gi tev?kenys?g?ben az orosz t?megt?j?koztat?si ?s t?vk?zl?si hat?s?g (Roszkomnadzor). A hat?s?g cs?t?rt?ki k?zlem?ny?ben nem [...]
Kuruc.info | 19:30:02 | vegyes | megbeszél


Sz?l Bernadett ?s Hadh?zy ?kos ma is a k?zm?dia vend?gszeret?t ?lvezte

Azt mondt?k, az?rt j?ttek, mert a Duna M?diaszolg?ltat? vez?rigazgat?ja visszautas?totta az Eur?pai ?gy?szs?gr?l sz?l? hirdet?s?k megjelen?s?t, miut?n ?gy ?t?lte meg, hogy az nem k?z?rdek? ?s jogszab? [...]
Kuruc.info | 19:00:04 | vegyes | megbeszél


Nem a posta akarja nyerem?nnyel kit?mni a zseb?nket, ha egy felugr? ablak ezt mondja

Ismeretlenek vissza?lnek a Magyar Posta nev?vel, nyerem?nyeket ?g?rnek, szem?lyes adatokat k?rnek – h?vta fel a figyelmet a t?rsas?g cs?t?rt?k?n az MTI-nek k?ld?tt k?zlem?ny?ben. A t?j?koztat?s [...]
Kuruc.info | 18:40:04 | vegyes | megbeszél


Nagyon legaty?sod?s a helyzet, s?t vesz?lyben a demokr?cia: 136,4 milli?s szab?lytal?n kamp?nyk?lt?st tal?lt a Jobbikn?l az ?SZ

Befejezte a 2018. ?vi orsz?ggy?l?si v?laszt?s kamp?nyp?nzeinek t?rv?nyben el??rt ellen?rz?s?t az ?llami Sz?mvev?sz?k. Az ?SZ meg?llap?totta, hogy a Fidesz-KDNP, a Jobbik, az LMP, az MSZP-P?rbesz?d ?s [...]
Kuruc.info | 18:40:04 | vegyes | megbeszél


Finn korm?nyf?: ?ssze kell kapcsolni a jog?llamis?got ?s az uni?s k?lts?gvet?st

Nem lehet kompromisszumot k?tni, nem lehet engedni a jog?llamis?g ?gy?ben, ez?rt ?dv?zlend? az Eur?pai Bizotts?g javaslata, amely ?sszekapcsoln? az eur?pai uni?s k?lts?gvet?st ?s a jog?llamis?got &nda [...]
Kuruc.info | 17:30:03 | vegyes | megbeszél


T?bb mint 2,3 milli? e-matrica j?r le ?jf?lkor

Cs?t?rt?k?n ?jf?lkor lej?rnak a 2018-as ?ves aut?p?lya-matric?k, amelyekkel csak eddig lehet jogszer?en k?zlekedni a magyarorsz?gi ?td?jk?teles aut?p?ly?kon ?s aut?utakon. A Nemzeti ?td?jfizet?si Szo [...]
Kuruc.info | 17:00:03 | vegyes | megbeszél


Vez?rkari f?n?k n?lk?l maradt tag?llamban van a NATO-f?titk?r

A bukaresti ?t?l?t?bla felf?ggesztette cs?t?rt?k?n azt az eln?ki rendeletet, amely meghosszabb?totta a rom?n vez?rkari f?n?k mand?tum?t, ?gy a rom?n hadsereg vezet? n?lk?l maradt. Klaus Iohannis rom? [...]
Kuruc.info | 16:50:03 | vegyes | megbeszél


Eltemett?k Vajn?t - Rog?n szerint "a magyar film ?j aranykora k?sz?nt?tt r?nk" az ?ltala felkarolt nemzetellenes filmekkel

"Andy" Vajn?t cs?t?rt?k?n a Fiumei ?ti Nemzeti S?rkertben helyezt?k ?r?k nyugalomra. "A haza szeretete az ? sz?t?r?ban azt jelentette, hogy megmutassa az eg?sz vil?gnak ezt a mag?nyos, [...]
Kuruc.info | 16:40:02 | vegyes | megbeszél


Venezuela: Orb?n is a jenkik kott?j?b?l muzsik?l

Pablo Casado, a spanyol N?pp?rt eln?ke cs?t?rt?k d?lut?n telefonon megbesz?l?st kezdem?nyezett Orb?n Viktor minisztereln?kkel, a Fidesz eln?k?vel – t?j?koztatta Havasi Bertalan, a minisztereln?k [...]
Kuruc.info | 16:10:02 | vegyes | megbeszél


K?t tonna kokainra csaptak le Genova kik?t?j?ben

Az ?szak-olaszorsz?gi Genova kik?t?j?ben k?t tonna kokaint foglaltak le a hat?s?gok. Az elm?lt 25 ?v sor?n ez volt a legnagyobb mennyis?g? kokain, amit Olaszorsz?gban tal?ltak – k?z?lte cs?t?rt? [...]
Kuruc.info | 15:40:05 | vegyes | megbeszél


Melegrekordok d?lhetnek meg a h?tv?g?n

A kialakul? er?teljes d?lies ?raml?s ?jra ?tmeneti tavaszt hoz haz?nkba, ak?r 15 Celsius-fokig is emelkedhet a h?m?rs?klet. D?l fel?l, a mediterr?n t?rs?gb?l ?rkezik er?s sz?ll?k?sekkel az ilyenkor m [...]
Kuruc.info | 15:10:02 | vegyes | megbeszél


Bang?n?nak lisztet k?ldtek a "terrorist?k" - tal?n az?rt, hogy boh?ckod?s helyett n?ha f?zz?n is valamit

Nagyon elkeser?tette a k?ldem?ny, mert ?gy akarja elvenni a kedv?t a NER a k?z?s ellen?ll?st?l. Mi lesz a folytat?s? - teszi fel a k?rd?st dr?mai hang? vide?j?ban. Tal?n s?, bors ?s paprika?... " [...]
Kuruc.info | 14:30:05 | vegyes | megbeszél


Az EP is elismerte Guaid?t Venezuela "egyetlen legitim eln?kek?nt"

Elismerte Venezuela ideiglenes ?llamf?jek?nt Juan Guaid?t, az ellenz?ki t?bbs?g? t?rv?nyhoz?s eln?k?t cs?t?rt?k?n az Eur?pai Parlament. A br?sszeli plen?ris ?l?sen nagy t?bbs?ggel j?v?hagyott hat?roz [...]
Kuruc.info | 14:10:02 | vegyes | megbeszél


T?bornokper: felmentett?k a HM volt k?zigazgat?si ?llamtitk?r?t

Tizenh?rom v?dlottat – k?z?l?k tizenegyet felf?ggesztett – b?rt?nb?ntet?sre ?t?lt, n?gyet felmentett a Debreceni T?rv?nysz?k katonai tan?csa a t?bornokperk?nt elh?res?lt ?gyben a megism?te [...]
Kuruc.info | 13:30:02 | vegyes | megbeszél


L. Simon L?szl? feles?ge ?llami t?mogat?sb?l fejleszti panzi?j?t

45 milli? forint jut a Kisfaludy Programb?l az ag?rdi panzi?t m?k?dtet?, vesztes?ges c?gnek, amelyben tavalyig a fideszes politikus is tulajdonos volt. A csal?d r?g?ta j? bar?ts?got ?pol a k?zp?nzzel [...]
Kuruc.info | 13:30:02 | vegyes | megbeszél


Tizen?t ?v fegyh?zra ?t?lt?k a Balla Irma meg?l?s?vel v?dolt f?rfit

Nem joger?sen tizen?t ?v fegyh?zb?ntet?sre ?t?lte a Balla Irma debreceni fideszes ?nkorm?nyzati k?pvisel? meggyilkol?s?val v?dolt f?rfit cs?t?rt?k?n a Ny?regyh?zi T?rv?nysz?k. A b?r?s?g D. Lajost nye [...]
Kuruc.info | 13:00:02 | vegyes | megbeszél


Quaestor-?gy: v?dat emeltek a soltvadkerti takar?ksz?vetkezet ?gy?ben

K?tmilli?rdos h?tlen kezel?s, p?nzmos?s ?s m?s b?ncselekm?nyek miatt emelnek v?dat a Quaestor-?ggyel ?sszef?gg?sben a soltvadkerti takar?ksz?vetkezetn?l t?rt?ntek miatt – tudatta a F?v?rosi F??g [...]
Kuruc.info | 13:00:02 | vegyes | megbeszél


A havaz?s miatt ?ll a k?zleked?s a K?ln-Bonn nemzetk?zi rep?l?t?ren

Le?ll?tott?k a k?zleked?st cs?t?rt?k?n a n?metorsz?gi K?ln-Bonn nemzetk?zi rep?l?t?ren, mert az er?s havaz?s miatt haszn?lhatatlann? v?ltak a kifut?p?ly?k. A rep?l?t?r ?zemeltet?je k?z?lte, hogy egye [...]
Kuruc.info | 12:30:02 | vegyes | megbeszél


Bund?s Andi megpr?b?lt visszav?gni a K?rp?ti?nak - de sajnos a rov?s?r?s sem az er?ss?ge

Nem, Andi, ez nem j?... Simicska helytart?ja els?k?nt szerepelt a K?rp?tia "klipj?ben", tal?n ez?rt akart visszav?gni... De 1-1 helyett 2-0 lett az eredm?ny. Be is ?gyazzuk, l?ssuk, mi [...]
Kuruc.info | 12:00:02 | vegyes | megbeszél


Tiszabura: a k?zp?nzb?l kapott f?t eladj?k a fideszes polg?rmester h?g?nak, az adom?nyruh?t elt?zelik a cig?nyok

Rongyokkal, kartondobozokkal, m?anyag palackokkal, adom?nycsomagokb?l sz?rmaz? cip?kkel, ruh?kkal, gumidarabokkal f?tenek az orsz?g legszeg?nyebb falvaiban: ezek egyike a J?sz-Nagykun-Szolnok megyei T [...]
Kuruc.info | 11:30:02 | vegyes | megbeszél


Holnapt?l b?rs?golnak tavalyi aut?p?lya-matrica miatt

Ma j?rnak le a tavalyi orsz?gos ?s megyei aut?p?lya-matric?k, t?bb t?zezres b?rs?got is kaphat, aki ?j matrica n?lk?l k?zlekedik. Janu?r 31-e, azaz cs?t?rt?k ?jf?l ut?n m?r nem haszn?lhat?k a 2018-ba [...]
Kuruc.info | 11:20:02 | vegyes | megbeszél


760-szor bliccelt, b?rt?nbe megy

?t ?ven ?t, 760-szor utazott jegy n?lk?l a vonaton - az utast a kalauzok minden alkalommal meg is b?ntett?k. A f?rfi a b?rs?gokat sem fizette be, tartoz?sa m?r meghaladta a 11 milli? forintot, ?rta me [...]
Kuruc.info | 10:40:05 | vegyes | megbeszél


Kar?csonynak nem kell Unicum a Jobbikhoz - "ezek a sr?cok megt?rtek az igaz hitre"

Kar?csony Gergely p?r ?ve m?g azt mondta, Unicumot kellett innia, hogy egy?ttm?k?dj?n Gyurcs?ny Ferenccel, most a Jobbik eset?ben ezt nem tartja sz?ks?gesnek. Nem Unicumra van sz?ks?g, hanem arra, ho [...]
Kuruc.info | 08:50:02 | vegyes | megbeszél


Harminc ?v siralomh?z ut?n v?geztek ki egy n?gert Texasban

Texasban kiv?geztek szerd?n este egy rabot, aki t?bb mint harminc ?vvel ezel?tt agyonl?tt egy rend?rt egy kudarcba fulladt fegyveres rabl?s sor?n. A 61 ?ves Robert Jennings mintegy h?rom ?vtizede ?lt [...]
Kuruc.info | 08:30:06 | vegyes | megbeszél


T?bb helyen is medvelesre v?rj?k a l?togat?kat a h?tv?g?n

A Budakeszi Vadasparkban, a F?v?rosi ?llat- ?s N?v?nykertben, a P?csi ?llatkertben ?s Miskolcon is programokkal v?rj?k a k?z?ns?get h?tv?g?n, hiszen a n?phiedelem szerint Gyertyaszentel? Boldogasszony [...]
Kuruc.info | 07:40:02 | vegyes | megbeszél


Maduro Vietnamot ?g?r Amerik?nak

"Hajland? vagyok le?lni az ellenz?kkel a t?rgyal?asztalhoz, hogy az orsz?g jav?t, b?k?j?t ?s j?v?j?t szem el?tt tartva t?rgyaljunk" - mondta Nicol?s Maduro venezuelai eln?k a RIA orosz h?r?g [...]
Kuruc.info | 07:30:03 | vegyes | megbeszél


?sszef?gg?, de v?kony a Balaton jege

?sszef?gg?, h?rom-n?gy centim?ter vastag j?gtakar? alakult ki a szerd?ra a Balaton nagyobb r?sz?n, de ?ltal?ban t?redezett, a parton helyenk?nt j?gtorlaszok is kialakultak – k?z?lte Horv?th ?kos [...]
Kuruc.info | 23:10:02 | vegyes | megbeszél


Tel-Avivban fekete zsid?k t?ntetnek az izraeli rend?r?k rasszizmusa ellen - a fagyi visszanyal a Szentf?ld?n?

Ma a kora d?lut?ni ?r?kt?l kezdtek gy?lekezni a Tel-Avivba ?szakr?l ?s d?lr?l befut?, illetve onnan kivezet? Netiv?j ?jj?lon nev? gyorsforgalmi aut??t ment?n az Izraelben ?l? eti?piai zsid?k. Az afrik [...]
Kuruc.info | 22:50:02 | vegyes | megbeszél


Trump m?r el is ismerte a venezuelai elleneln?k "korm?ny?t"

A mag?t Venezuela ideiglenes eln?k?nek kiki?lt? Juan Guaid? szerd?n kijelentette, hogy Donald Trump amerikai eln?k nemcsak elismerte korm?ny?t, de t?mogatja "demokratikus er?fesz?t?seiket" ? [...]
Kuruc.info | 22:10:04 | vegyes | megbeszél


Csat?t vesztettek a zsid?k ?s az evang?likusok: tov?bb sz?lhat a Hitler-harang

Egy 1934-es n?metorsz?gi harang k?r?l forrnak az indulatok k?t ?ve, most egy b?r?s?g ?gy d?nt?tt, a hely?n maradhat a horogkeresztes harang. 1934 ?ta l?g egy harang a Herxheim am Berg-i Jakobskirch [...]
Kuruc.info | 22:10:03 | vegyes | megbeszél


A KDNP most vette ?szre, hogy ?tver?s a "telej?sda"

A Kereszt?nydemokrata N?pp?rt (KDNP) „j?sdastopot” szeretne el?rni, ez?rt a fogyaszt?v?delmi hat?s?ghoz fordulnak, k?rve a szolg?ltat?k tev?kenys?g?nek alapos vizsg?lat?t. Harrach P?ter, [...]
Kuruc.info | 21:40:02 | vegyes | megbeszél


Gazdag, nagy ?s er?s orsz?g vagyunk, ?gy term?szetes, hogy milli?rdokkal t?mogatjuk r?gi sz?vets?ges?nket, Gh?n?t

19,5 milli?rd forinttal t?mogatja egy gh?nai g?zer?m? l?tes?t?s?t Magyarorsz?g. Az ?sszegb?l nem vil?gos, hogy mennyi az ?llami hozz?j?rul?s, a korm?ny a beruh?z?st ugyanis semmilyen f?rumon nem kommu [...]
Kuruc.info | 21:00:02 | vegyes | megbeszél


Kider?lt: fest?ksz?r?z?sb?l ?ll a Sneider ?ltal be?g?rt "Fidesz-megsemmis?t? ellen?ll?s"

Ilyen egy korm?nyk?pes er?... (Tam?s, azt, hogy "K?ld be!", k?t d-vel ?rj?k.) [...]
Kuruc.info | 20:30:02 | vegyes | megbeszél


Teljes ballib ?sszefog?s k?rvonalaz?dik Szombathelyen: szocionista jel?lt m?g? ?llhat be a Jobbik

Szombathelyen az orsz?gban els?k?nt meg?llapod?st k?t?tt az MSZP, a DK, az LMP ?s a Momentum arr?l, hogy k?z?sen ind?tanak jel?lteket az ?szi ?nkorm?nyzati v?laszt?son - ?rja a 24.hu. A lap inform?ci [...]
Kuruc.info | 20:10:02 | vegyes | megbeszél


Ezt a k?t b?n?z?t keresi a rend?rs?g: egyik?k Barna... ?s a m?sik is

A Budapesti Rend?r-f?kapit?nys?g XVII. ker?leti rend?rkapit?nys?ga lop?s b?ntett gyan?ja miatt folytat nyomoz?st, amellyel ?sszef?gg?sben keresi a 33 ?ves budapesti Ol?h Imr?t ?s a 20 ?ves budapesti S [...]
Kuruc.info | 19:40:02 | vegyes | megbeszél


Meg?llapodott az Audi ?s a szakszervezet

Meg?llapodott szerda d?lut?n az Audi Hungaria Zrt. ?s az Audi Hung?ria F?ggetlen Szakszervezet (AHFSZ) az idei ?vi b?rekr?l, t?j?koztatta a gy?ri sz?khely? v?llalat az MTI-t. A szakszervezet a Facebo [...]
Kuruc.info | 18:10:02 | vegyes | megbeszél


Elhunyt harcost?rsunk, Gede S?ndor

Tegnap, janu?r 29-?n, ?let?nek 65. ?v?ben, s?lyos betegs?g ut?n Gede S?ndor, a Gede Testv?rek Kiad? egyik tulajdonosa visszaadta lelk?t teremt?j?nek. Rengeteg ?rt?kes k?nyv ?jrakiad?s??rt lehet?nk [...]
Kuruc.info | 17:50:03 | vegyes | megbeszél


Tavaly is Volkswagenb?l kelt el a legt?bb

A n?met t?rsas?got a Renault, a Nissan Motor ?s a Mitsubishi Motors sz?vets?ge k?veti. A szerd?n k?zz?tett adatok szerint a francia ?s a jap?n aut?gy?rt?k sz?vets?ge egy?ttesen 10,76 milli? j?rm?vet [...]
Kuruc.info | 17:00:03 | vegyes | megbeszél


Megint Magyarorsz?g a t?ma Br?sszelben - interj? Morvai Krisztin?val

Mik?zben m?r csak h?napjai vannak h?tra a jelenlegi ?sszet?tel?ben m?k?d? Eur?pai Parlamentnek, az EP-v?laszt?si kamp?ny hajr?j?ban megint Magyarorsz?got t?zi a c?lkeresztbe a liber?lis oldal. Mik?z [...]
Kuruc.info | 16:30:02 | vegyes | megbeszél


Narancss?rgatabletta-?rust ?t?ltek el ?s utas?tottak ki Kecskem?ten

K?b?t?szer-kereskedelem miatt joger?sen hat ?v b?rt?nre ?t?lt ?s hat ?vre kiutas?tott Magyarorsz?gr?l egy szerb f?rfit szerd?n a Kecskem?ti T?rv?nysz?k. A k?zlem?ny szerint a f?rfi kab?tj?ban m?g 201 [...]
Kuruc.info | 16:00:03 | vegyes | megbeszél


Orsz?gos j?rv?nny? nyilv?n?tott?k az influenz?t Rom?ni?ban

Az eg?szs?g?gyi miniszter orsz?gos j?rv?nynak nyilv?n?totta az influenz?t Rom?ni?ban szerd?n, miut?n a fert?z?sek sz?ma imm?r harmadik hete j?rv?nyszer? n?veked?st mutatott. Rom?ni?ban kedd estig 54 [...]
Kuruc.info | 15:30:04 | vegyes | megbeszél


Megkarmolta az id?s f?rfi arc?t az ?regez? cig?nyasszony, hogy elrabolhassa a p?nz?t

A k?lv?rosban vette el egy id?s f?rfi p?nz?t egy helybeli n? Szegeden. A gyan?s?tott r?vid id?n bel?l m?r rend?rk?zen volt - k?z?lt?k a Police.hu-n. A 29 ?ves n? 2019. janu?r 29-?n 11 ?ra k?r?l sz? [...]
Kuruc.info | 15:00:02 | vegyes | megbeszél


"Egyszer?en senkik vagytok!" - A K?rp?tia dalban mondta el, mi a v?lem?nye a haza?rul? ballibek szeker?t tol? Jobbikr?l

A nemzeti oldalon m?r szinte mindenki egy?rtelm?s?tette ?ll?spontj?t bizonyos politikai szerepl?kkel szemben. Ezzel a dallal ezt most mi is megtessz?k - ?rja Petr?s J?nos, a zenekar ?nekese. [...]
Kuruc.info | 14:30:02 | vegyes | megbeszél


F?lbe kellett szak?tani a csal?dseg?t?t nyakon sz?r? f?rfi t?rgyal?s?t

Rosszul lett az in?rcsi csal?dseg?t? meg?l?s?vel v?dolt f?rfi szerd?n a Budapest K?rny?ki T?rv?nysz?ken tartott el?k?sz?t? ?l?sen, ez?rt a meghallgat?s?t m?rcius 4-?n folytatj?k – k?z?lte a b?r? [...]
Kuruc.info | 14:00:02 | vegyes | megbeszél


Szanyi ?letm?d?jat kapott a "rendk?v?li v?zi?i" miatt - a felv?s?rl? Peresszel ker?lt egy t?rsas?gba

"Rangos" kit?ntet?st kapott az MSZP EP-k?pvisel?je kedden B?csben - sz?rta ki a Mandiner. A Golden Arrow Lifetime Achievement a hangz?s?val ellent?tben nem egy MLM-?gyn?k elismer?se (ha a [...]
Kuruc.info | 13:30:02 | vegyes | megbeszél


Fiaival ment lopni a p?ld?s csal?dapa

Befejezte a nyomoz?st a rend?rs?g az ellen a f?rfi ellen, aki kiskor? fiaival t?rt be egy koml?i csal?di h?zba. Az any?t orgazdas?ggal gyan?s?tj?k. ?sszesen n?gyrendbeli lop?s elk?vet?se miatt nyomoz [...]
Kuruc.info | 13:00:02 | vegyes | megbeszél


Br?sszel kitart az elfogadott Brexit-meg?llapod?s mellett

Az Eur?pai Uni? ?s int?zm?nyei egys?gesek abban, hogy kitartanak a Brexit felt?telrendszer?t r?gz?t?, m?r elfogadott meg?llapod?s mellett – jelentette ki Michel Barnier uni?s Brexit-?gyi f?t?rgy [...]
Kuruc.info | 12:30:02 | vegyes | megbeszél


Milli?s k?lcs?n?ket csalt ki ismer?seit?l egy szegedi f?rfi

Uni?s t?mogat?sokra hivatkozva csalt ki ismer?seit?l 120 milli? forintot egy szegedi f?rfi, az ?gy?szs?g ind?tv?nyozta letart?ztat?s?t – t?j?koztatta a Csongr?d Megyei F??gy?szs?g sz?viv?je szer [...]
Kuruc.info | 12:00:02 | vegyes | megbeszél


A parlamenti ?l?steremben vettek ?rizetbe egy szen?tort Oroszorsz?gban

Az orosz sz?vets?gi parlament fels?h?z?nak ?l?sterm?ben vett?k ?rizetbe a hat?s?gok szerd?n Rauf Arasukov karacs?j- ?s cserkeszf?ldi szen?tort. A politikust egyebek k?z?tt b?n?z?i csoport megszervez? [...]
Kuruc.info | 11:30:02 | vegyes | megbeszél


Ny?regyh?zi f?rd?b?l loptak ezek a bizalomgerjeszt? kin?zet? f?rfi?k

A Ny?regyh?zi Rend?rkapit?nys?g lop?s b?ntett elk?vet?s?nek gyan?ja miatt folytat nyomoz?st ismeretlen tettesek ellen. A jelenlegi adatok szerint eddig ismeretlen elk?vet?k 2018. december 22-?n 18 ?ra [...]
Kuruc.info | 11:00:02 | vegyes | megbeszél


A szappanopera sokadik epiz?dja: Roy, Rafel ?s a t?bbiek

Biztos eml?ksz?nk m?g a r?gi viccre: Honnan tudod, hogy lehallgat a KGB? Onnan, hogy eggyel t?bb szekr?ny van a szob?dban. Ezt a viccet tal?n ?gy aktualiz?lhatjuk, honnan tudja a jobbikos, hogy leha [...]
Kuruc.info | 10:40:02 | vegyes | megbeszél


Folytat?dik az Audi-sztr?jk

Szerd?n is folytat?dik a janu?r 31-e reggel hat ?r?ig, az Audi Hung?ria F?ggetlen Szakszervezet (AHFSZ) ?ltal meghirdetett egy hetes sztr?jk a gy?ri gy?rban, mert a keddi t?rgyal?sok sem vezettek meg? [...]
Kuruc.info | 10:10:02 | vegyes | megbeszél


Meg?jult a rend?rs?g k?r?z?si oldala - b?ncselekm?nyt?pusok szerint lehet keresni, etnikai hovatartoz?s alapj?n viszont nem, pedig besz?des lenne

A rend?rs?g a napokban meg?j?totta k?r?z?si rendszer?t, hogy a bujk?l? b?n?z?ket min?l hamarabb el tudj?k fogni. Az 50-es toplist?ra a legs?lyosabb b?ncselekm?nyek elk?vet?i, a b?nszervezetek tagjai ? [...]
Kuruc.info | 09:50:01 | vegyes | megbeszél


Venezuela: vizsg?latot ind?tottak Guaid? ellen, a puccs f?szervez?je fenyeget?zik

Hajland? t?rgyalni az ellenz?kkel Nicol?s Maduro venezuelai eln?k, de csak nemzetk?zi k?zvet?t?k r?szv?tel?vel. Ezt ? maga k?z?lte a RIA orosz h?r?gyn?ks?gnek adott, ?s szerd?n megjelent interj?j?ban. [...]
Kuruc.info | 08:50:02 | vegyes | megbeszél


Sarkvid?ki hideg t?rt az Egyes?lt ?llamokra

Az Egyes?lt ?llamok k?tharmad?t – az ?szaki ?s a k?z?pnyugati ?llamokat, a Nagy-tavak vid?k?t, a keleti partvid?ket – s?r? h?es?s ?s nagyon fagyos id?j?r?s jellemzi, Chicag?ban az ABC tele [...]
Kuruc.info | 08:00:02 | vegyes | megbeszél


A koszov?i eln?k k?sz kompromisszumot k?tni Szerbi?val

Hashim Thaci koszov?i eln?k k?sz kompromisszumot k?tni Szerbi?val annak ?rdek?ben, hogy megoldj?k a Belgr?d ?s Pristina k?z?tt ?vek ?ta fenn?ll? vit?t - ezt maga a koszov?i ?llamf? ?rta meg Donald Tru [...]
Kuruc.info | 07:40:02 | vegyes | megbeszél


Kider?lt, mi?rt nem tudott rep?lni az egyik leg?sibb tollas dinoszaurusz

Tollainak molekul?ris ?sszet?tele, egy feh?rje nem megfelel? mennyis?ge miatt nem tudott rep?lni az egyik legkor?bbi tollas dinoszaurusz – ?ll?tj?k k?nai ?s amerikai kutat?k. Az amerikai tudom? [...]
Kuruc.info | 07:10:02 | vegyes | megbeszél


Megvert?k ?s kirabolt?k Jean-Marie Le Pen 87 ?ves nej?t

B?ntalmazt?k, majd kirabolt?k egy Celle-Saint-Cloud-i piacon Jany Le Pent, a Nemzeti Front-alap?t? Jean-Marie Le Pen feles?g?t – adta h?r?l az LCI. A nyolcvanh?t ?ves asszony janu?r 26-?n ?ppen [...]
Kuruc.info | 23:00:02 | vegyes | megbeszél


Egyiptom h?rom napra megnyitotta a g?zai hat?r?tkel?t

Egyiptom h?rom napra megnyitotta a rafahi hat?r?tkel?t, amely a palesztin g?zai enkl?v? egyetlen ?tkel?helye a k?lvil?g fel?, ami?ta Izrael ir?ny?ban tizenegy ?ve sz?netel az ?tj?r?s – jelentett [...]
Kuruc.info | 22:20:02 | vegyes | megbeszél


K?vetkezetess?g - vagy m?gsem? Sneider azt lebegteti, hogy m?r az EP-v?laszt?son sem indulnak ?n?ll?an

A Jobbik ?ll?t?lagos eln?ke az EP-v?laszt?sr?l is besz?lt azt atv.hu-nak, ?s nem z?rta ki, hogy az LMP-vel induljanak k?z?s list?n. "Tot?lis lej?rat?kamp?nyt pr?b?ltak ind?tani ellenem" &nd [...]
Kuruc.info | 21:00:02 | vegyes | megbeszél


A munkaer?-k?lcs?nz?ket ellen?rzi a NAV

Az ad?hat?s?g megyei (f?v?rosi) igazgat?s?gai janu?r 31-t?l megkezdik a munkaer?-k?lcs?nz?si tev?kenys?get folytat? ad?z?k ellen?rz?s?t. A Nemzeti Ad?- ?s V?mhivatal (NAV) honlapj?n kedden k?zz?tett [...]
Kuruc.info | 20:20:02 | vegyes | megbeszél


Szem?nk el?tt zajlik a puccs: Amerika az elleneln?knek adja Venezuela sz?zmilli?it, hogy lefizethesse a hadsereg vezet?it

Washington hozz?f?r?st biztos?t a venezuelai vagyon amerikai bankokban tartott egyes sz?ml?ihoz az Egyes?lt ?llamok ?ltal Venezuela ideiglenes ?llamf?jek?nt elismert Juan Guaid?nak – jelentette [...]
Kuruc.info | 19:00:02 | vegyes | megbeszél


V?gre j? ?tra t?rt a Fradi: a sz?riai ut?n most egy norv?g t?mad?t igazoltak

Nem akartuk a c?mlapon lel?ni a "po?nt", de igen, ezt nevezik ?k norv?gnak, k?tszer is... Az "?r?mh?r" alatt azt?n kider?l, mennyire norv?g ez a sz?p sz?ke fi?: Tokmac Chol Ngu [...]
Kuruc.info | 18:20:03 | vegyes | megbeszél


Porosenko ?jr?zna, hogy m?g k?zelebb vigye az orsz?got a NATO-hoz ?s az EU-hoz

Petro Porosenko ukr?n ?llamf? kedden egy kijevi f?rumon bejelentette, hogy ism?t indul m?rciusban az eln?kv?laszt?son. Porosenko szavai szerint az?rt k?r m?g egy ciklusra mand?tumot a v?laszt?kt?l, [...]
Kuruc.info | 17:10:02 | vegyes | megbeszél


Ideiglenesen lez?rj?k a XXII. ker?leti D?zsa Gy?rgy ?ti ?tj?r?t

Cs?t?rt?kt?l ideiglenesen lez?rj?k a XXII. ker?leti D?zsa Gy?rgy ?ti ?tj?r?t a Kelenf?ld-Sz?zhalombatta vonalszakasz vas?ti p?ly?j?nak ?s kapcsol?d? l?tes?tm?nyeinek korszer?s?t?se miatt – k?z?l [...]
Kuruc.info | 17:00:03 | vegyes | megbeszél


Orwell Gy?rbe is meg?rkezett: agymos? k?pekkel bomb?zza dolgoz?it az Audi

A 24.hu olvas?ja k?ld?tt k?peket arr?l, hogy milyen ?zenetekkel bomb?zz?k a gy?ri Audi-gy?rban a m?g nem sztr?jkol? dolgoz?kat. Ezeket a k?peket olyan monitorokon jelen?tik meg, amelyek kor?bban a mun [...]
Kuruc.info | 16:10:04 | vegyes | megbeszél


Tizenk?t ?vet kapott egy pedofil n?met gyerekorvos

Mintegy h?sz kisfi? ellen elk?vetett szexu?lis vissza?l?s miatt tizenk?t ?v ?s kilenc h?nap b?rt?nb?ntet?sre ?t?lt egy bajororsz?gi gyerekorvost az augsburgi tartom?nyi b?r?s?g. A b?r?s?g d?nt?se ?rt [...]
Kuruc.info | 15:20:03 | vegyes | megbeszél


Sz?z ?ve gy?zte le Trianont a legb?trabb magyar v?ros

Balassagyarmat lakoss?ga nem volt hajland? h?s?gesk?t tenni a csehszlov?k ?llamra, ink?bb lesz, ami lesz alapon fegyverrel fordult a megsz?ll?k ellen. Bihari D?niel ?r?sa. A „Mi lett volna, h [...]
Kuruc.info | 14:50:03 | vegyes | megbeszél


Soha nem gondoltuk volna: az ?SZ t?rv?nyesnek tal?lta a Fidesz ?s a KDNP gazd?lkod?s?t

Az ?llami Sz?mvev?sz?k (?SZ) vizsg?lata szerint t?rv?nyes volt a Fidesz ?s a KDNP 2016-17-es gazd?lkod?sa, a k?t p?rt betartotta a jogszab?lyi el??r?sokat, ezzel biztos?totta a k?zp?nzek felhaszn?l?s? [...]
Kuruc.info | 14:10:02 | vegyes | megbeszél


Nem engedt?k a Hasogdzsi-gyilkoss?g helysz?n?re az ENSZ-jelent?stev?t

Nem mehetett be kedden Isztambulban Agnes Callamard, az ENSZ kinevezett k?l?nleges jelent?stev?je a sza?di ellenz?ki ?js?g?r?, Dzsam?l Hasogdzsi ellen tavaly okt?berben elk?vetett gyilkoss?g helysz?n? [...]
Kuruc.info | 13:50:01 | vegyes | megbeszél


Jeruzs?lem: m?r a zsid?k is feld?lj?k a zsinag?g?t - ez?ttal legal?bbis nem arabokra gyanakszanak

Jeruzs?lemben tegnap ?jszaka behatoltak egy zsinag?g?ba, elektromos f?r?sszel megnyitott?k a T?ra-szekr?nyk?nt haszn?lt p?nc?lszekr?nyt, ahonnan a padl?ra sz?rt?k a T?ra-tekercseket. A f?ldre hajig?lt [...]
Kuruc.info | 13:10:02 | vegyes | megbeszél


Meg?lte a f?b?rl?t, majd r?gy?jtotta a lak?st

Elfogt?k azt a f?rfit, aki a gyan? szerint meg?lte f?b?rl?j?t, majd felgy?jtotta a lak?s?t a VII. ker?letben – k?z?lte a rend?rs?g kedden a honlapj?n. H?tf? d?lut?n lak?st?zh?z riasztott?k a t? [...]
Kuruc.info | 12:50:02 | vegyes | megbeszél


Korrupci?: tov?bbra is G?r?gorsz?ggal, Rom?ni?val ?s Bulg?ri?val vagyunk egy szinten

A Transparency International minden ?vben k?zreadja a vil?g orsz?gait a k?zszektor korrupci?s kitetts?ge alapj?n rangsorol? Korrupci?s ?rz?kel?si Indexet. Az Index ismertette a Transparency adatait, [...]
Kuruc.info | 12:30:02 | vegyes | megbeszél


Mi Haz?nk: ne csapj?k be a rendv?delmi dolgoz?kat!

Sokan v?rt?k a hivat?sos t?zolt?k, a rend?r?k ?s a t?bbi rendv?delmi szerv r?sz?r?l a korm?ny ?ltal be?g?rt, h?rom pill?ren nyugv? ?letp?lyamodellt. A kor?bbi ?g?retek szerint illetm?nyemel?st, lakhat [...]
Kuruc.info | 12:00:02 | vegyes | megbeszél


H?ny perc alatt lehet meghekkelni egy Orb?n-interj?t?

Szak?rt?k vizsg?lj?k, hogyan lehetett alig n?gy perc alatt ?t?rni a meghekkelt Orb?n-interj?t. Mint ismeretes, 2016 v?g?n a Fej?r Megyei H?rlapban olyan kieg?sz?t?sekkel jelent meg a minisztereln?ki i [...]
Kuruc.info | 12:00:01 | vegyes | megbeszél


Err?l lehet csak meg?llapodni az egyetemtolvaj ol?hokkal: a t?rgyal?sok folytat?dnak...

Eredm?nytelen?l v?gz?dtek a Marosv?s?rhelyi Orvosi, Gy?gyszer?szeti, Tudom?ny- ?s Technol?gai Egyetem (MOGYTTE) vezet?se ?s a magyar tagozat k?pvisel?i k?z?tt folytatott h?tf? esti t?rgyal?sok. Az est [...]
Kuruc.info | 11:20:01 | vegyes | megbeszél


Venezuela: k?sz?b?n ?ll? amerikai katonai beavatkoz?sr?l ?rulkodhat egy feljegyz?s

A venezuelai amerikai katonai beavatkoz?s lehet?s?g?t firtatja az amerikai sajt? a John Bolton nemzetbiztons?gi tan?csad? jegyzetf?zet?ben ?szrevett, „?tezer katon?t Kolumbi?ba” feljegyz?s [...]
Kuruc.info | 10:50:02 | vegyes | megbeszél


"Toroczkai L?szl? kalandos ?let?tj?t" mutatta be a H?rTV

Toroczkai L?szl? az ?n megl?t?som szerint h? ahhoz a t?pus? gondolkod?shoz, ami 2003-ban a Jobbik alapszab?ly?ban le?r?sra ker?lt, h? ahhoz a gondolatvil?ghoz, ami 2006-ban a Jobbik n?pszer?s?g-n?veke [...]
Kuruc.info | 10:10:01 | vegyes | megbeszél


Huawei-?gy: az Apple-konkurencia elleni amerikai fell?p?s m?g a komcsiknak is "becs?let?kre v?lna"

Banki csal?s, kereskedelmi titkok ellop?sa miatt az amerikai igazs?g?gyi miniszt?rium k?t ?gyben is v?demel?st javasolt a Huawei k?nai telekommunik?ci?s ?ri?sc?g ?s p?nz?gyi igazgat?ja, a Washington k [...]
Kuruc.info | 09:30:02 | vegyes | megbeszél


Amikor a Gyurcs?ny-p?rt egyik zsidaja nevezi hazafiaknak a jobbikosokat, akiket m?g akkor is szeretnek, ha lend?l a karjuk

?s nem csak szemkil?vet??k vannak ?gy vele, hanem a teljes balliber?lis oldal, akik a m?dszerv?lt?s ?ta azzal h?ly?tett?k t?l?l?iket, hogy ?k v?dik meg az orsz?got a n?cikt?l. Ha lenne egy cs?pp esz?k [...]
Kuruc.info | 09:30:01 | vegyes | megbeszél


Trump a j?v? h?ten tartja meg ?v?rt?kel?j?t

Az amerikai eln?k febru?r 5-?n tartja meg az eredetileg keddre tervezett ?v?rt?kel?j?t – k?z?lte Nancy Pelosi demokrata p?rti h?zeln?k sz?viv?je, Drew Hammill a Twitter mikroblogon. Donald Trum [...]
Kuruc.info | 08:30:02 | vegyes | megbeszél


M?r lehet jelentkezni a ny?ri erdei v?ndort?borokba

Elindult h?tf?n a jelentkez?s az Orsz?gos Erd?szeti Egyes?let erdei v?ndort?boraira, melyekben ny?ron fels?s?k ?s k?z?piskol?sok csoportjai indulhatnak egyhetes t?r?kra a Bakony, a B?rzs?ny, a M?tra, [...]
Kuruc.info | 08:10:02 | vegyes | megbeszél


Nincs meg?llapod?s, folytat?dik a sztr?jk a gy?ri Audin?l

Nem ?llapodott meg az Audi Hungaria Zrt. ?s az Audi Hung?ria F?ggetlen Szakszervezet (AHFSZ) h?tf?n sem az idei ?vi b?rekr?l az est?be ny?l? t?rgyal?ssorozat alatt, a sztr?jk kedden is folytat?dik &nd [...]
Kuruc.info | 08:10:02 | vegyes | megbeszél


Nem lesz ?ltal?nos sebess?gkorl?toz?s a n?met aut?p?ly?kon

Tov?bbra sem v?rhat? ?ltal?nos sebess?gkorl?toz?s a n?metorsz?gi aut?p?ly?kon a sz?vets?gi korm?ny sz?viv?j?nek egy h?tf?i nyilatkozata szerint. Steffen Seibert berlini t?j?koztat?j?n elmondta, hogy a [...]
Kuruc.info | 07:10:02 | vegyes | megbeszél


Elj?r?st ind?t a Wizz Air ellen a f?v?rosi korm?nyhivatal

Elj?r?st ind?t Budapest F?v?ros Korm?nyhivatala a Wizz Air l?git?rsas?g vas?rnapi Dubaj–Budapest j?rat?n?l tapasztalt poggy?szkezel?si panaszok miatt – k?z?lte a Minisztereln?ks?g h?tf?n a [...]
Kuruc.info | 21:50:02 | vegyes | megbeszél


Venezuelai t?ntet?sek: 35 halott, t?bb sz?z letart?ztatott

Legal?bb harminc?ten vesztett?k ?let?ket az egy hete tart? t?ntet?seken Venezuel?ban, 850 t?ntet?t pedig letart?ztattak – k?z?lt?k venezuelai nem korm?nyzati szervezetek (NGO) h?tf?n. A Provea [...]
Kuruc.info | 21:30:02 | vegyes | megbeszél


Opre roma! Az ?shaz?ban garant?lt alapj?vedelmet ?g?rnek!

Garant?lt alapj?vedelmet ?g?r Indi?ban a szeg?nyeknek Rahul Gandhi, a legnagyobb ellenz?ki er?, az Indiai Nemzeti Kongresszus p?rt vezet?je megv?laszt?sa eset?n. Rahul Gandhi h?tf?i Twitter-?zenet? [...]
Kuruc.info | 20:30:02 | vegyes | megbeszél


Rohamosan terjed a kanyar? Ukrajn?ban

Tov?bbra sem siker?l megf?kezni Ukrajn?ban a kanyar? terjed?s?t, az id?n m?r mintegy 12 ezren betegedtek meg ?s hatan haltak bele a fert?z?sbe, ut?bbiak k?z?tt k?t gyermek – der?lt ki h?tf?n az [...]
Kuruc.info | 20:20:02 | vegyes | megbeszél


Tulajdonr?szt v?s?rolt az ?llam az ?zdi Ac?lm?vekben

A magyar ?llam 20 sz?zal?kos tulajdonr?szt v?s?rolt t?bb mint 30 milli? eur??rt az ?zdi Ac?lm?ben a jelenlegi tulajdonos n?met Max Aicher-csoportt?l – jelentette be a tranzakci?ban az ?llamot k? [...]
Kuruc.info | 20:20:02 | vegyes | megbeszél


Megkezd?d?tt a munka az amerikai korm?nyzati hivatalokban

Az Egyes?lt ?llamokban h?tf?n reggel ism?t megkezd?d?tt a munka valamennyi korm?nyzati hivatalban. Ezzel v?get ?rt az amerikai t?rt?nelem leghosszabb, 35 napig tart? r?szleges korm?nyzati le?ll?sa. A [...]
Kuruc.info | 19:20:02 | vegyes | megbeszél


Izz? nemzetgy?l?let: az illeg?lis ?l?sk?d?kkel val? h?zass?gra biztatja a n?met n?ket egy s?skasz?ll?t? szervezet

A n?met Bild ?rta meg h?tf?n, hogy a Mission Lifeline nev? "n?met" "civil" szervezet betolakod?kkal k?tend? ?lh?zass?gra biztat. A F?ldk?zi-tengeri "emberment? m?veleteir?l i [...]
Kuruc.info | 18:30:03 | vegyes | megbeszél


Trump k?l?gyminisztere Budapestre k?sz?l egy kis elbesz?lget?sre

Az amerikai k?l?gyminiszter febru?r k?zep?n K?z?p-Eur?p?ba l?togat. Az ?t egyes r?szleteivel kapcsolatos egyeztet?sek m?g zajlanak - tudatt?k a k?l?gyminiszt?rium r?sz?r?l az atv.hu ?rdekl?d?s?re, miu [...]
Kuruc.info | 18:10:04 | vegyes | megbeszél


Orb?n az orosz fejleszt?si bank eln?k?vel t?rgyalt

A Nemzetk?zi Beruh?z?si Bank (NBB) k?zpontj?nak Budapestre k?lt?z?se volt a f? t?ma Orb?n Viktor minisztereln?k ?s Nyikolaj Koszov, az NBB eln?k?nek megbesz?l?s?n Budapesten, a Karmelita kolostorban & [...]
Kuruc.info | 17:40:02 | vegyes | megbeszél


M?t?ten esett ?t a brazil eln?k

Kisebb m?t?ten esett ?t h?tf?n Jair Bolsonaro brazil eln?k a v?laszt?si kamp?ny idej?n ellene elk?vetett k?ses t?mad?s ut?hat?sak?nt. A h?rom?r?s beavatkoz?s Sao Paul?ban, az Albert Einstein k?rh?zba [...]
Kuruc.info | 17:30:02 | vegyes | megbeszél


Oroszorsz?g nem l?p kapcsolatba a venezuelai ellenz?k vezet?j?vel

A Kreml nem l?pett kapcsolatba, ?s nem tervez kapcsolatba l?pni a venezuelai ellenz?k vezet?j?vel, a mag?t ideiglenes eln?kk? nyilv?n?t? Juan Guaid?val – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml s [...]
Kuruc.info | 17:00:02 | vegyes | megbeszél


"Ellen?rizn?nk kell a gondolkod?s?t" - "transznem?eken" viccel?d? brit munk?sra csapott le az orwelli rend?rs?g Angli?ban

Az 53 ?ves Harry Miller egy humberside-i n?gygyermekes dokkmunk?s, aki a Twitteren tov?bb k?z?lt ("retweetelt") egy "transznem?eken" viccel?d?, limerick m?faj? versik?t. A sz?vegbe [...]
Kuruc.info | 16:00:03 | vegyes | megbeszél


Enyhe koml?i abszurd, holland f?szerepl?vel

Tizenk?t ?v fegyh?zra ?t?lt egy holland f?rfit k?b?t?szer-kereskedelem k?s?rlete ?s k?b?t?szer birtokl?s?nak el?k?sz?lete miatt h?tf?n a P?csi T?rv?nysz?k. A v?dlott egy magyar n?vel ?lt Koml?n. Arra [...]
Kuruc.info | 16:00:03 | vegyes | megbeszél


Elvett?k Malajzi?t?l a para?sz?-vb-t, mert kitiltotta az izraeli sportol?kat

A Nemzetk?zi Paralimpiai Bizotts?g (IPC) elvette Malajzi?t?l az idei para?sz?-vil?gbajnoks?g rendez?si jog?t, miut?n az orsz?g kitiltotta a versenyr?l az izraeli sportol?kat. A viadalra - amely a j?v? [...]
Kuruc.info | 14:50:02 | vegyes | megbeszél


N?kre vad?sz? ragadoz?t fogtak Miskolcon

A Miskolci Rend?rkapit?nys?g szexu?lis er?szak ?s annak k?s?rlete b?ntett elk?vet?s?nek megalapozott gyan?ja miatt folytat elj?r?st egy 30 ?ves helyi f?rfival szemben. A gyan?s?tott 2019. janu?r 27-? [...]
Kuruc.info | 14:50:02 | vegyes | megbeszél


Krist?lyforgalmaz?s ?s bombariad? h?zi ?rizetb?l - meglehet?sen csintalannak bizonyult egy abonyi b?n?z?

A Cegl?di J?r?si ?gy?szs?g ind?tv?nyt tett annak a f?rfinak a letart?ztat?s?ra, aki abonyi h?z?ra elrendelt b?n?gyi ?rizete alatt pszichoakt?v anyagokat ?rult, tov?bb? az ellene folyamatban l?v? b?nte [...]
Kuruc.info | 14:20:02 | vegyes | megbeszél


Az Audi ingolstadti ?zeme is le?llt a gy?ri sztr?jk miatt

Megb?n?totta az Audi n?met aut?gy?rt? ingolstadti ?zem?ben a gy?rt?st a v?llalat gy?ri motorgy?r?ban napok ?ta tart? sztr?jk. H?tf?n ?s kedden teljesen le?llnak a szalagok – mondta el a v?llala [...]
Kuruc.info | 14:20:02 | vegyes | megbeszél


Erre az ?zdi c?mre sem kellett volna kik?ldeni a ment?t

Ment?s?kre t?madt egy f?rfi ?zdon, k?zfeladatot ell?t? szem?ly elleni er?szak b?ntett elk?vet?s?nek megalapozott gyan?ja miatt b?ntet?elj?r?s indult ellene - k?z?lte a Borsod-Aba?j-Zempl?n Megyei Rend [...]
Kuruc.info | 13:30:02 | vegyes | megbeszél


Elkezd?d?tt a balliber?lisok f?v?rosi el?v?laszt?sa

Megkezd?d?tt h?tf?n a baloldali p?rtok f?polg?rmester-jel?lti el?v?laszt?sa. Moln?r Zsolt, a kezdem?nyez? MSZP budapesti eln?ke h?tf?n a f?v?rosban, a Nyugati t?ren, sajt?t?j?koztat?n hangs?lyozta: a [...]
Kuruc.info | 13:20:02 | vegyes | megbeszél


Kilenc ?vet kapott egy gyerekporn?s pedofil

A ker?leti ?gy?szs?g v?dirata alapj?n a b?r?s?g 9 ?v b?rt?nb?ntet?sre ?t?lt egy f?rfit gyermekpornogr?f k?pek k?sz?t?se, ?tad?sa, tart?sa miatt; az ?gy?szs?g s?lyos?t?s?rt fellebbezett. A v?dirat sze [...]
Kuruc.info | 12:50:02 | vegyes | megbeszél


A n?met anyac?ggel t?rgyaln?nak a gy?ri Audi sztr?jkol?i

F?lidej?hez ?rkezett a gy?ri Audi-gy?r dolgoz?inak sztr?jkja. A c?gvezet?s ?s az ?rdekk?pviselet t?bbsz?r is t?rgyalt a h?tv?g?n, megegyez?s azonban nem sz?letett. Az ?rdekk?pviselet azonban ?gy fog [...]
Kuruc.info | 12:50:02 | vegyes | megbeszél


A Jobbik kreat?v st?bj?nak munk?ss?g?b?l: azon agyalnak, hogyan lehetne lej?ratni a mi haz?nkosokat

A Mi Haz?nk Mozgalmat t?mad? Facebook-oldalon a p?rt b?torainak eltulajdon?t?s?val tervezte megv?dolni D?r? D?r?t a Jobbik kreat?v st?bja – der?l ki a csoport Magyar H?rlaphoz ker?lt levelez?s?b [...]
Kuruc.info | 12:20:02 | vegyes | megbeszél


Schwarzenegger is besz?det mond Vajna temet?s?n

Arnold Schwarzenegger b?cs?ztathatja cs?t?rt?k?n "Andy" Vajn?t Budapesten, a Fiumei ?ti s?rkertben - ?rja a Blikk. A bulv?rlap inform?ci?ja szerint a korm?ny k?pvisel?je, valamint a filmsza [...]
Kuruc.info | 11:50:02 | vegyes | megbeszél


K?na nem az ?szaki civiliz?ci? r?sze

Kor?bban m?r foglalkoztam azzal a jelens?ggel, mellyel a f?sodrat? m?dia nem igaz?n szokott, de jobboldali politikusok, v?lem?nyform?l?k sem t?ls?gosan taposs?k le egym?st az?rt, hogy ki ?rjon r?la ha [...]
Kuruc.info | 11:10:03 | vegyes | megbeszél


Morvai: Macron szemeket l?vet ki, fejeket veret sz?t, de az EU a magyarorsz?gi jogs?rt?sekkel foglalkozik

Az EP-k?pvisel? k?zlem?nye: Mik?zben szerd?n Sargentini asszony vez?nylet?vel ism?t a magyar jog?llamis?g helyzet?n ny?gl?dik majd az Eur?pai Parlament, az AFP francia h?r?gyn?ks?g jelent?se szerint [...]
Kuruc.info | 10:40:02 | vegyes | megbeszél


Holttestet tal?ltak egy ki?gett lak??p?letben Pusztamonostoron

Kigyulladt egy hatvan n?gyzetm?teres lak??p?let Pusztamonostoron, a t?zolt?k egy holttestet tal?ltak a romok alatt – k?z?lte a J?sz-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztr?fav?delmi Igazgat?s?g sz?viv?j [...]
Kuruc.info | 10:40:02 | vegyes | megbeszél


"V?llalkoz?k, ?gyv?dek, m?v?szek, ?rtelmis?giek" - akiknek annyi esz?k van, hogy azt hiszik, "a val?di J?zus" "gy?gy?tja" ?ket

J?l men? v?llalkoz?k, ?gyv?dek, m?v?szek, ?rtelmis?giek, modellek, celebek is h?vei voltak Mikl?snak, a Zal?ban ?l? "spiritu?lis gy?gy?t?nak", aki a purit?ns?got hirdette, ?s t?bbsz?r utalt [...]
Kuruc.info | 09:50:02 | vegyes | megbeszél


Macron szerint rosszabb a helyzet Egyiptomban, mint Mubarak idej?n volt

Az emberi jogok helyzete Egyiptomban jelenleg rosszabb, mint az 2011-es arab tavasz idej?n megbuktatott Hoszni Mubarak eln?ks?ge idej?n – mondta ?js?g?r?knak az egyiptomi l?togat?s?n tart?zkod? [...]
Kuruc.info | 09:10:02 | vegyes | megbeszél


135 ?v ut?n: zs?fol?sig megtelt a b?k?i templom az els? moldvai magyar mis?re

Zs?fol?sig megtelt vas?rnap d?lut?n a b?k?i Szent Mikl?s-pl?b?niatemplom a j?szv?s?ri p?sp?ks?g ?ltal enged?lyezett els? magyar nyelv? mis?re – mondta el az MTI-nek Nyisztor Tinka n?prajzkutat?, [...]
Kuruc.info | 08:50:01 | vegyes | megbeszél


Angol?ban is v?gan fajtalankodhatnak az "LMBTI-emberek"

Az egyetlen angolai "LMBTI-szervezet", az ?risz Sz?vets?g ?dv?z?lte, hogy a d?l-k?z?p afrikai orsz?g parlamentje ?ltal a h?ten elfogadott ?j b?ntet? t?rv?nyk?nyv m?r nem tartalmazza az azono [...]
Kuruc.info | 08:10:02 | vegyes | megbeszél


Riaszt?st adtak ki ?nos es? miatt

Riaszt?s adtak ki az orsz?g k?z?ps? ?s ?szaki r?sz?re, kezdetben f?k?nt Kom?rom-Esztergom, Fej?r ?s Pest megy?ben, valamint Veszpr?m ?s N?gr?d megye egyes r?szein k?sz?lhet?nk ?nos es?re. A f?v?ros t? [...]
Kuruc.info | 08:10:02 | vegyes | megbeszél


A n?metek 2038-ra bez?rn?k a sz?ner?m?veket

2038-ra kivezethetik a sz?nt?zel?ssel el??ll?tott villamos energi?t N?metorsz?gban. A korm?ny ?ltal megb?zott Sz?n Munkabizotts?g - amelyben a t?ma ?sszes ?rintettje k?pviselteti mag?t - t?bb h?napja [...]
Kuruc.info | 07:10:01 | vegyes | megbeszél


Az afg?n biztons?gi er?k 45 ezer tagja halt meg 2014 ?ta

Az afg?n biztons?gi er?k t?bb mint 45 ezer tagja vesztette ?let?t 2014, Asraf G?ni afg?n eln?k hivatalba l?p?s?nek ?ve ?ta – jelentette a BBC brit m?sorsz?r?. G?ni a tavalyi ?v v?g?n m?g azt mo [...]
Kuruc.info | 23:40:02 | vegyes | megbeszél


A katonas?g kez?ben Venezuela sorsa - Izrael is ny?ltan a puccsist?k mell? ?llt

A biztons?gi er?k t?mogat?s?t igyekezett megnyerni vas?rnap Venezuel?ban mind Nicol?s Maduro hivatalban lev? eln?k, mind pedig a mag?t ideiglenes eln?kk? nyilv?n?t? Juan Guaid?, az ellenz?ki t?bbs?g? [...]
Kuruc.info | 22:50:02 | vegyes | megbeszél


Az izraeli korm?ny enged?lyezte az orvosi marihu?na exportj?t

Az izraeli korm?ny enged?lyezte az Izraelben termelt orvosi marihu?na ?s az ebb?l sz?rmaz? term?kek exportj?t - jelentette a Jedi?t Ahron?t c?m? ?js?g honlapja, a ynet vas?rnap. Az orvosi c?l? marihu [...]
Kuruc.info | 22:50:02 | vegyes | megbeszél


A n?pp?rtosod?s csod?i: 2009: cig?nyb?n?z?s, izraeli felv?s?rl?s, MSZP-SZDSZ - 2018: "az volt a nem igaz"

Kor?bban ?rtuk: A n?pp?rtosod?s csod?i: 2009: b?rt?nbe az MSZP-sekkel! - 2019: becs?letes emberek ?k [...]
Kuruc.info | 21:50:02 | vegyes | megbeszél


Hossz? Katinka: egy nap, h?rom arany

Hossz? Katinka h?rom arany?rmet nyert a kontinent?lis sz?vets?g, a LEN ?sz? Eur?pa Kupa-sorozata els? ?llom?s?nak vas?rnapi z?r?napj?n Luxembourgban. A h?romnapos viadal honlapj?nak besz?mol?ja szer [...]
Kuruc.info | 21:30:02 | vegyes | megbeszél


Az Orb?n-cimbora Berlusconi p?rtja is be?llt a s?skasimogat?k t?bor?ba

H?rom olasz ellenz?ki k?pvisel? vas?rnap feljutott a Sea Watch n?met nem korm?nyzati szervezet (NGO) Szic?lia partjain?l vesztegl? haj?j?ra, ?s a fed?lzeten tart?zkod? 47 migr?ns azonnali partra enged [...]
Kuruc.info | 20:50:02 | vegyes | megbeszél


Eltemett?k Malag?n a k?tba esett k?t?ves kisfi?t

Eltemett?k vas?rnap az andal?ziai Total?nban a k?t hete egy k?tba zuhant k?t?ves spanyol kisfi?t, akinek holtest?t szombaton tal?lt?k meg. A gyermek a halottk?mi vizsg?lat eredm?ny?r?l besz?mol? m?di [...]
Kuruc.info | 20:50:02 | vegyes | megbeszél


Gaudi: M?g mindig id?szer?: Magyarorsz?g a magyarok?!

A nemzeti jogv?d? Facebook-bejegyz?se: Tegnap Toroczkai L?szl? megh?v?s?ra r?szt vettem a Mi Haz?nk Mozgalom ?vadnyit? rendezv?ny?n, ahol nagy?v? besz?de keret?ben bemutatta a mozgalom eur?pai parlam [...]
Kuruc.info | 19:50:02 | vegyes | megbeszél


Fontos elsz?l?s a korm?ny r?sz?r?l: megtanult?k, hogy a zsid?kkal k?z?sen kell eltervezni az orsz?g j?v?j?t

A magyar ?llamot felel?ss?g terheli, ami?rt nem v?dte meg ?llampolg?rait a holokauszt idej?n, kollekt?v b?n?ss?g nincs, de ?llami felel?ss?g van – mondta Guly?s Gergely Minisztereln?ks?get vezet [...]
Kuruc.info | 19:50:02 | vegyes | megbeszél


Robban?s t?rt?nt H?g?ban

Egyel?re ismeretlen eredet? robban?s t?rt?nt H?g?ban vas?rnap – jelentette a helyi m?dia. A deton?ci? k?vetkezt?ben ?sszed?lt egy ?p?let, ?s nem kiz?rt, hogy emberek rekedhettek a romok alatt & [...]
Kuruc.info | 18:30:05 | vegyes | megbeszél


Maduro visszautas?totta az eur?pai orsz?gok nyolcnapos ultim?tum?t

Visszautas?totta Nicolas Maduro venezuelai eln?k vas?rnap azt a nyolcnapos hat?rid?t, amelyet eur?pai orsz?gok szabtak meg sz?m?ra ?j v?laszt?sok ki?r?s?ra. "Senki nem adhat nek?nk ultim?tumot. [...]
Kuruc.info | 17:50:03 | vegyes | megbeszél


T?bbsz?r v?rhat? csapad?k a j?v? h?ten

T?bbfel? ?nos es?vel kezd?dik a h?t: t?bb megy?re ?s a f?v?rosra m?sodfok? figyelmeztet?st adtak ki h?tf?re. A h?t tov?bbi r?sz?ben is t?bbsz?r lehet csapad?k, a h?tv?g?n meleged?s v?rhat?, ak?r 10 Ce [...]
Kuruc.info | 17:00:04 | vegyes | megbeszél


?rorsz?g t?mogatn? a brit kil?p?si hat?rid? meghosszabb?t?s?t

Az ?r minisztereln?k-helyettes szerint ?rorsz?g t?mogatn? a brit EU-tags?g megsz?n?s?re (Brexit) kijel?lt m?rcius v?gi hat?rid? meghosszabb?t?s?t. Simon Coveney, aki a k?l?gyminiszteri tiszts?get is [...]
Kuruc.info | 16:20:03 | vegyes | megbeszél


Szib?riai fot?k: els? pil?ta n?lk?li vad?szg?p?k?n dolgoznak az oroszok

A szib?riai Novoszibirszkben fot?zt?k le a Szuhoj Sz-70 Okhotnik-b nev? lopakod? k?pess?ggel rendelkez? csap?sm?r? dr?nj?t. A dr?n kifejez?s ebben az esetben m?s ?rtelmet nyer, t?mege ugyanis 22 tonna [...]
Kuruc.info | 15:20:02 | vegyes | megbeszél


Kalocsa: vesz?lyes tud lenni egy 69 ?ves elv?lt asszony, aki haragszik a volt f?rj?re

Egy fokt?i f?rfi 2018. augusztus 6-?n feljelent?st tett a Kalocsai Rend?rkapit?nys?gon ismeretlen tettes ellen, aki a tulajdon?t k?pez? szem?lyg?pj?rm?vet piros fest?kkel lef?jta. A s?rtett elmondta, [...]
Kuruc.info | 14:50:01 | vegyes | megbeszél


T?ved?sb?l ind?tott rak?t?kkal "lept?k meg" a zsid?k az olaszokat egy hadgyakorlaton - csak most der?lt ki a h?napokkal kor?bbi bakl?v?s

H?napokkal ezel?tt az izraeli ?s az olasz haditenger?szet egys?gei k?z?s gyakorlatot tartottak a d?l-olasz partok ment?n, amikor a kik?t?ben tart?zkod? egyik izraeli rak?tahordoz? leg?nys?ge t?ved?sb? [...]
Kuruc.info | 14:20:02 | vegyes | megbeszél


M?r zuhan?s k?zben s?lyos s?r?l?seket szenvedett a spanyol kisfi?

M?r zuhan?s k?zben s?lyos s?r?l?seket szenvedett Julen Rosello, az a k?t?ves spanyol kisfi?, aki janu?r 13-?n esett bele egy sz?k, 25 centi ?tm?r?j? k?tba Andal?zi?ban, Total?n v?ros k?zel?ben, egy he [...]
Kuruc.info | 13:50:02 | vegyes | megbeszél


Fidesz: magyarokat "semmis?tettek meg" a "holokausztban" - akkor mi?rt a zsid?k el?tt hajlonganak emiatt?

A Fidesz – Magyar Polg?ri Sz?vets?g k?zlem?nye az ?n. holokauszt nemzetk?zi eml?knapj?n: Egyetlen nemzed?k sem felejtheti a holokausztot, ami a 20. sz?zadban t?bb milli? ember, k?zt?k t?bb sz?z [...]
Kuruc.info | 13:50:02 | vegyes | megbeszél


?szakkeleten n?tt a l?gszennyezetts?g

Az orsz?g ?szakkeleti r?sz?n romlott a leveg? min?s?ge a magas sz?ll?por-koncentr?ci? miatt – t?j?koztatta a Nemzeti N?peg?szs?g?gyi K?zpont vas?rnap az MTI-t. A leveg?higi?n?s index alapj?n Pu [...]
Kuruc.info | 13:30:02 | vegyes | megbeszél


Le?llt az egyik tiszai komp

A tiszacsegei komp j?gzajl?s miatt nem k?zlekedik, a k?rny?ken emiatt 40, de ak?r 70 kilom?tert is ker?lni kell. Cs?t?rt?k?n m?g ?t tudtak kelni a foly?n, p?ntekt?l viszont a biztons?g ?rdek?ben le?l [...]
Kuruc.info | 13:00:02 | vegyes | megbeszél


260 milli?rd kifizetve: lej?rt az Orb?n-korm?ny els? devizak?tv?nye

J?kora kifizet?ssel indult az ?v a magyar ?llam sz?m?ra, el?sz?r j?rt le ugyanis olyan devizak?tv?ny, amit a 2010-ben hatalomra ker?lt Orb?n-korm?ny bocs?tott ki. 2011. m?jus 11-?n egymilli?rd eur?s d [...]
Kuruc.info | 12:10:02 | vegyes | megbeszél


Az ol?h b?r?s?g szerint Sz?kelyf?ld egy m?sik orsz?g - ?jabb v?rosh?z?r?l kell ez?rt elt?vol?tani z?szlaj?t

Joger?s b?r?s?gi ?t?let k?telezi Sz?kelyudvarhely polg?rmester?t arra, hogy elt?vol?tsa a v?rosh?za homlokzat?r?l, illetve helyis?geib?l a sz?kely-, illetve v?rosz?szl?kat. Dan Tanasa egyes?lete m?sod [...]
Kuruc.info | 11:10:01 | vegyes | megbeszél


Demokr?cia liber?lis?kn?l: Macron rend?rei is gyakorolj?k a szemkil?v?st

Szombaton tov?bb folytat?dott a s?rgamell?nyesek tiltakoz?sa P?rizsban. A nagy er?kkel ki?rkez? rend?rs?g nem v?logatott az eszk?z?kben, a demonstr?ci?k egyik vez?ralakj?t, J?rome Rodriguest egy gumil [...]
Kuruc.info | 11:10:01 | vegyes | megbeszél


Ma is holokamu-eml?knap van - lehet sulykolni a hatmilli?s hazugs?got

Az auschwitzi munkat?bor 1945. janu?r 27-?n "szabadult fel", ennek eml?k?re az ENSZ K?zgy?l?se 2005. november 1-j?n janu?r 27-?t a "holokauszt" ?ldozatainak nemzetk?zi eml?knapj?v? [...]
Kuruc.info | 10:40:03 | vegyes | megbeszél


"Tov?bbfejlesztette" az orosz rulettet k?t amerikai rend?r - ?gy m?g betegebb lett a "j?t?k"

Meghalt egy St. Louis-i rend?rn?, akit orosz rulett-szer? j?t?kban egy koll?g?ja l?tt le – ?rja a Sky News. A "j?t?k" l?nyege a sima orosz rulettel szemben az volt, hogy a rend?r?k [...]
Kuruc.info | 10:10:02 | vegyes | megbeszél


125 ?ve mutatt?k be Erkel Hunyadi L?szl?j?t

1844. janu?r 27-?n mutatt?k be az els? magyar nemzeti oper?t, Erkel Ferenc Hunyadi L?szl? c?m? m?v?t a pesti Nemzeti Sz?nh?zban. Az 1810-ben sz?letett Erkel 1838-t?l vez?nyelt az egy ?vvel kor?bban m [...]
Kuruc.info | 09:40:01 | vegyes | megbeszél


Ny?lt napot tart a Gyermekvas?t a Sz?chenyihegy ?llom?son

A M?V k?zlem?nye szerint a gyerekek vas?rnap 10 ?s 16 ?ra k?z?tt kipr?b?lhatj?k a Sz?chenyihegy ?llom?s vas?ti berendez?seit, nyomtathatnak jegyet, felpr?b?lhatj?k az egyenruh?t, ?s kisfilmeket n?zhet [...]
Kuruc.info | 09:10:02 | vegyes | megbeszél


Elfoglalt?k Kamerun berlini nagyk?vets?g?t

Vas?rnap virrad?ra elfoglalt?k Kamerun berlini nagyk?vets?g?t. „K?r?lbel?l t?zen benyomultak az ?p?letbe ?s politikai k?vetel?seket fogalmaztak meg” – mondta egy n?met rend?rs?gi sz [...]
Kuruc.info | 08:10:02 | vegyes | megbeszél


Nem adja vissza a British M?zeum a Parthenon-fr?zeket Ath?nnak

A British M?zeum ism?t kiz?rta a G?r?gorsz?g ?ltal mag??nak k?vetelt Parthenon-fr?zek visszaszolg?ltat?s?t. A londoni int?zm?ny igazgat?ja a Ta Nea c?m? g?r?g lapban szombaton megjelent interj?ban att [...]
Kuruc.info | 08:10:02 | vegyes | megbeszél


Kimosn?k a sz?ll? port a leveg?b?l a d?l-koreaiak

Az id?j?r?s manipul?l?s?val v?dekezn?nek a d?l-koreaiak a K?n?b?l ?rkez? l?gszennyez?s ellen: k?s?rletekbe kezdtek, hogy felh?magvas?t?s seg?ts?g?vel a S?rga-tenger f?l?tt kimoss?k a leveg?b?l a sz?ll [...]
Kuruc.info | 07:10:02 | vegyes | megbeszél


Meghalt egy b?rt?nben ?hs?gsztr?jkol? ?rm?ny politikus

Mer Jegiazarj?n 52 napja ?hs?gsztr?jkolt - k?z?lte az ?rm?ny b?ntet?s-v?grehajt?si szolg?lat. Az 51 ?ves politikus a tavaly ny?ron alap?tott ?rm?ny Sasok: Egyes?lt ?rm?nyorsz?g kisp?rt aleln?ke volt. [...]
Kuruc.info | 00:00:02 | vegyes | megbeszél


A Hezbollah t?bbet v?rt Izraelt?l

Meglep?, hogy Izraelnek ilyen sok?ig tartott megtal?lni a Hezbollah Libanonb?l Izraelbe hatol? t?mad? alag?tjait – mondta Haszan Naszrallah sejk, a libanoni sz?khely? s?ita szervezet vezet?je sz [...]
Kuruc.info | 23:10:02 | vegyes | megbeszél


T?megs?rokra bukkant Kong?ban az ENSZ

T?bb mint ?tven t?megs?rra bukkantak a Kong?i Demokratikus K?zt?rsas?gban az ENSZ ellen?rei ?s az afrikai orsz?g hat?s?gai a decemberi etnikai er?szakhull?mot felt?r? vizsg?lataik sor?n a vil?gszervez [...]
Kuruc.info | 23:00:01 | vegyes | megbeszél


Ism?t ezrek k?vetelt?k a szerb eln?k lemond?s?t Belgr?dban

T?bb ezren vonultak az egym?st k?vet? nyolcadik szombaton Belgr?d utc?ira Aleksandar Vucic szerb eln?k lemond?s?t k?vetelve, akit azzal v?dolnak, hogy autokratikus eszk?z?kkel ir?ny?tja az orsz?got. [...]
Kuruc.info | 22:10:02 | vegyes | megbeszél


A brit kil?p?s ellen t?ntettek az ?r hat?ron

A brit eur?pai uni?s tags?g v?rhat? megsz?n?se (Brexit) ellen t?ntettek szombaton ?rorsz?g ?s az Egyes?lt Kir?lys?ghoz tartoz? ?szak-?rorsz?g hat?r?n. A t?bb sz?z tiltakoz? azokra a vesz?lyekre igyeke [...]
Kuruc.info | 22:10:02 | vegyes | megbeszél


A Bank of England nem adta ki Madur?nak az orsz?g 1,2 milli?rd doll?rnyi aranytartal?k?t

Nicol?s Maduro venezuelai eln?k decemberben legal?bb egy alkalommal igyekezett kivenni a Bank of Englandb?l orsz?g?nak a bankban t?rolt 1,2 milli?rd doll?rnyi (kb. 340 milli?rd forint) aranytartal?k?t [...]
Kuruc.info | 21:10:01 | vegyes | megbeszél


A t?libok szerint a k?lf?ldi csapatok m?sf?l ?ven bel?l elhagyj?k Afganiszt?nt

A radik?lis iszlamista t?libok szerint siker?lt az amerikai t?rgyal?deleg?ci?val megegyez?sre jutni egy b?kemeg?llapod?s-tervezetr?l, amelynek ?rtelm?ben a dokumentum al??r?s?t k?vet? m?sf?l ?ven bel? [...]
Kuruc.info | 20:40:02 | vegyes | megbeszél


Tizen?t ?ve sz?llt le a Marson az Opportunity

A Nasa Opportunity nev? Mars-j?r?j?val j?nius ?ta nem lehet kapcsolatot l?tes?teni a v?r?s bolyg?n kit?rt porvihar miatt. A hatkerek?, golfaut?-m?ret? j?rm? t?bb mint 45 kilom?tert tett meg a Marson, [...]
Kuruc.info | 20:10:02 | vegyes | megbeszél


Toroczkai: Magyarorsz?g a magyarok?, Eur?pa az eur?paiak?

EP-v?laszt?si programj?t bemutat? ?s ?v?rt?kel? budapesti rendezv?nyt tartott Toroczkai L?szl? mozgalma. A Mi Haz?nk Mozgalom v?gs? c?lja a Magyarorsz?g ?s eg?sz Eur?pa, az "?szaki civiliz?ci? [...]
Kuruc.info | 18:30:02 | vegyes | megbeszél


Migr?nsok partrasz?ll?s??rt t?ntettek Szic?li?ban a haza?rul?k

T?ntet?sek voltak a szic?liai Siracus?ban szombaton a sziget el?tt horgonyz? Sea Watch h?rom "ment?"haj? fed?lzet?n l?v? migr?nsok partrasz?ll?s?nak enged?lyez?s??rt, miut?n Matteo Salvini o [...]
Kuruc.info | 18:10:02 | vegyes | megbeszél


Egyre t?bb helyen v?rhat? csapad?k

?szaknyugat fel?l egyre t?bb helyen v?rhat? csapad?k: a Tisz?nt?lon ?s az ?szakkeleti megy?kben h?, m?sutt a havaz?st nyugat fel?l egyre ink?bb havas es?, fagyott es?, es? v?ltja fel, s?t, este, ?jsza [...]
Kuruc.info | 17:40:02 | vegyes | megbeszél


El?zetes k?szletez?sbe kezdett a brit hadsereg

A Sky News brit h?rtelev?zi? szombati ?rtes?l?se szerint ?lelmiszer, ?zemanyag, alkatr?szek ?s hadianyag el?zetes k?szletez?s?be kezdett a brit hadsereg, arra az esetre, ha a brit EU-tags?g meg?llapod [...]
Kuruc.info | 16:20:01 | vegyes | megbeszél


M?r nem is tagadj?k, hogy Amerika szervezte meg a venezuelai puccsk?s?rletet

A venezuelai ellenz?k vezet?je, Juan Guaid? h?zeln?k azut?n ki?ltotta ki mag?t az orsz?g ?gyviv? eln?k?nek, hogy telefonon besz?lt Mike Pence amerikai aleln?kkel, aki Washington t?mogat?s?r?l biztos?t [...]
Kuruc.info | 16:00:01 | vegyes | megbeszél


Merkel holonapi trag?di?ja: gy?l?lik egym?st az im?dott szemit?i

Az antiszemitizmussal ?s a "gy?l?lettel" szembeni z?r? toleranci?ra sz?l?tott fel szombaton k?zz?tett heti video?zenet?ben a n?met kancell?r. Angela Merkel az ?n. holokauszt nemzetk?zi eml?k [...]
Kuruc.info | 15:10:03 | vegyes | megbeszél


?jabb magyarellenes int?zked?s miatt t?ntettek a marosv?s?rhelyi egyetem di?kjai

A Marosv?s?rhelyi Orvosi, Gy?gyszer?szeti, Tudom?ny- ?s Technol?gai Egyetem (MOGYTTE) k?zel h?romsz?z di?kja tiltakozott p?ntek este az egyetemen bevezetett ?j vizsgarend ellen. A k?z?ss?gi h?l?n sze [...]
Kuruc.info | 14:30:01 | vegyes | megbeszél


Biztons?gi ?r?ket k?ldenek "?rz?keny?t? tr?ningre", ami?rt nem engedt?k be a cig?nyokat a diszk?ba

"?rz?keny?t? tr?ningre" mennek a Remix Disco cig?nyokat "diszkrimin?l?" biztons?gi ?rei ?s koll?g?ik az Egyenl? B?n?sm?d Hat?s?gon sz?letett meg?llapod?s ?rtelm?ben. Tavaly janu?r [...]
Kuruc.info | 14:00:01 | vegyes | megbeszél


M?r a targonc?t is lopj?k

A Monori Rend?rkapit?nys?gon indult elj?r?s lop?s b?ntett elk?vet?s?nek megalapozott gyan?ja miatt egy 28 ?ves vecs?si f?rfi ellen. A nyomoz?s adatai szerint a gyan?s?tott 2019. janu?r 23-?n hajnalba [...]
Kuruc.info | 13:00:02 | vegyes | megbeszél


Felgy?jtatta egy szerb polg?rmester egy korrupci?s ?gyekkel foglalkoz? ?js?g?r? h?z?t

Letart?ztatt?k Belgr?d egyik k?lv?ros?nak polg?rmester?t, mert a gyan? szerint parancsot adott egy helyi ?js?g?r? zaklat?s?ra ?s a h?z?nak fel?j?t?s?ra - k?z?lte a Vecernje Novosti c?m? belgr?di napil [...]
Kuruc.info | 12:20:02 | vegyes | megbeszél


N?met-francia szerz?d?s: az olasz korm?nyf? "ki?sta a csatab?rdot"

Olaszorsz?g nem n?zheti t?tlen?l a N?metorsz?g ?s Franciaorsz?g k?z?tti meg?llapod?st Giuseppe Conte olasz minisztereln?k szerint, aki a Corriere della Sera olasz napilapban komment?lta p?nteken az Aa [...]
Kuruc.info | 11:50:02 | vegyes | megbeszél


182 potenci?lis terrorist?t engedtek szabadon Belgiumban - el? lehet k?sz?teni a gy?szol?s Fb-k?pecsk?ket

Belgiumban a k?zelm?ltban szabadl?bra helyeztek 182 embert, akiket terrorizmussal ?sszef?gg? b?ncselekm?nyek?rt vagy sz?ls?s?ges tanok terjeszt?se miatt tartottak fogva – k?z?lte a La Libre Belg [...]
Kuruc.info | 11:20:02 | vegyes | megbeszél


Dettike megint megpr?b?lt cuki lenni, de szelfiz?s helyett jobb lett volna a magyar helyes?r?st tanulm?nyozni

"Szenvedjenek azok a nyavaj?sok" - hirdeti, s ha rajta m?lna, bizony?ra szenvedn?nek a magunkfajta "nyavaj?sok" is (a n?czul?s ugyanis csak a bar?ti jobbikosoknak n?zhet? el). T [...]
Kuruc.info | 11:00:01 | vegyes | megbeszél


Nem volt j? ?tlet ir?nyjelz? haszn?lata n?lk?l megel?zni a rudab?nyai parancsnok ?ltal vezetett rend?raut?t

Nem tartott megfelel? k?vet?si t?vols?got, majd ir?nyjelz? haszn?lata n?lk?l el?z?tt egy megk?l?nb?ztetett jelz?ssel ell?tott rend?raut?t egy sof?r Kazincbarcika k?zel?ben. A Kazincbarcikai Rend?rk [...]
Kuruc.info | 10:20:02 | vegyes | megbeszél


M?r prostitu?ltakb?l is a feket?t k?n?lgatj?k Eur?p?nak

Letart?ztattak ?t embert Olaszorsz?gban azzal a gyan?val, hogy prostit?ci? c?lj?b?l nig?riai n?ket sz?ll?tottak Eur?p?ba – k?z?lt?k az olasz hat?s?gok p?nteken. A rend?rs?g k?zlem?nye szerint a [...]
Kuruc.info | 09:20:01 | vegyes | megbeszél


A p?pa szerint "?rtelmetlen ?s felel?tlen", ha az emberek fenyeget?sk?nt tekintenek a s?skainv?zi?ra

Ferenc p?pa panamai l?togat?sa egyik f? esem?ny?n felsz?lalt a migr?nsok "megb?lyegz?se" ellen. A Panamav?ros tengerparti parkj?ban, t?bb sz?zezer h?v? el?tt elmondott szentbesz?d?ben " [...]
Kuruc.info | 09:10:01 | vegyes | megbeszél


?pp ideje lenne: Sza?d-Ar?bia is felker?lhet a terrorizmust t?mogat? orsz?gok EU-s list?j?ra

Sza?d-Ar?bia is felker?lhet a terrorizmust t?mogat? orsz?gok eur?pai uni?s list?j?ra. A Reuters h?r?gyn?ks?g p?nteken eur?pai uni?s forr?sra hivatkozva azt jelentette, hogy az Eur?pai Bizotts?g s?rget [...]
Kuruc.info | 08:20:01 | vegyes | megbeszél


Rekordmeleg ?vet z?rtak az Antarktiszon

A tavalyi volt a negyedik legmelegebb ?v a F?ld?n a feljegyz?sek 19. sz?zad k?zepi kezdete ?ta – der?lt ki egy f?ggetlen amerikai kutat?csoport elemz?s?b?l, amely szerint 2018 ugyan h?v?sebb vol [...]
Kuruc.info | 08:20:01 | vegyes | megbeszél


Befejezt?k a Kercsi-szoros k?zel?ben kigyulladt haj?k leg?nys?ge ut?ni kutat?st

Befejez?d?tt a Kercsi-szoros k?zel?ben a h?t elej?n kigyulladt teherhaj? leg?nys?ge ut?ni kutat?s, nincs es?ly arra, hogy t?l?l?ket tal?ljanak – k?z?lte p?nteken az orosz tengeri ?s folyami haj? [...]
Kuruc.info | 07:50:01 | vegyes | megbeszél


F?st?lni fognak a metr?szell?z?k a Forg?ch utca ?s D?zsa Gy?rgy ?t k?z?tt

J?v? keddt?l cs?t?rt?kig az ?rp?d h?d metr??llom?son tartj?k a negyedik f?stpr?b?t a 3-as metr?vonal fel?j?t?s alatt ?ll?, ?szaki szakasz?n. A BKV Zrt. janu?r k?zep?t?l febru?r v?g?ig a h?- ?s f?stelv [...]
Kuruc.info | 07:10:03 | vegyes | megbeszél


Patk?nyholokauszt a Gal?pagos-szigeteken

El?sz?r vetettek be dr?nokat r?gcs?l?irt?shoz, hogy patk?nymentes?ts?k a Gal?pagos-szigeteket – jelentette be a Gal?pagosi Nemzeti Park (PNG). Mintegy 3000 kilogramm m?rget dobtak le az akci?ba [...]
Kuruc.info | 00:00:05 | vegyes | megbeszél


?tszakadt egy zagyt?roz? g?t Braz?li?ban: legal?bb k?tsz?z ember elt?nt

Legal?bb k?tsz?z ember t?nt el Braz?lia Minas Gerais ?llam?ban, miut?n egy vas?rcb?ny?n?l ?tszakadt egy zagyt?roz? g?t – k?z?lt?k t?zolt?k p?nteken. A d?lkelet-braz?liai ?llam f?v?ros?nak, Belo [...]
Kuruc.info | 23:10:02 | vegyes | megbeszél


Csak a szok?sos: k?dob?l? palesztin fiatalokat l?tt agyon a zsid? ?llam

K?t palesztin t?ntet? meghalt, ?s t?bbtucatnyi megsebes?lt a szok?sos p?nteki t?ntet?s sor?n izraeli katon?kkal v?vott ?sszet?z?sben a G?zai ?vezet izraeli hat?r?n?l, illetve Ciszjord?ni?ban – j [...]
Kuruc.info | 23:10:02 | vegyes | megbeszél


H?rom h?tre ?jraindulhat a korm?nyzati munka - m?r megint rendk?v?li ?llapottal fenyeget?zik Trump

Donald Trump amerikai eln?k a Feh?r H?z R?zsakertj?ben p?nteken bejelentette, hogy al??rja a korm?nyzat m?k?d?s?hez h?rom h?tre elegend? k?lts?gvet?st, amit a Demokrata P?rt javasolt. „Meg?llap [...]
Kuruc.info | 22:40:02 | vegyes | megbeszél


A j?g alatt lelte hal?l?t egy ember egy szigetszentmikl?si horg?szt?ban

Elmer?lt egy ember egy horg?szt?ban Szigetszentmikl?s hat?r?ban p?ntek este, a t?zolt?k ?s t?rsszolg?latok kihozt?k, de m?r nem tudt?k megmenteni, a helysz?nen meghalt – k?z?lte a Pest Megyei Ka [...]
Kuruc.info | 22:40:02 | vegyes | megbeszél


A Luftwaffe technol?gi?ja, 2. r?sz

A Luftwaffe sikereihez hozz?j?rul? t?nyez?k k?z?l jelent?s szerep jutott a technol?gi?nak. Az al?bbi ?r?sban a t?m?ban m?lt ?vben ?rt cikk?nket eg?sz?tj?k ki. A motorok ?j?t?sai A Me 109 vad?szg?pek [...]
Kuruc.info | 22:10:02 | vegyes | megbeszél


Er?s volt a mez?ny, de maga Sneider Tam?s adta a leggaty?bb magyar?zatot ?pp aktu?lis feles?ge karlend?t?s?re

M?g mindig az ?pp aktu?lis Sneidern? karlend?t?se a t?ma, pedig nem mi hoztuk fel, hanem maga a p?rteln?k. Tudj?k, arr?l az esetr?l van sz?, ami m?g a "v?lem?nyvez?r" szerint is egy?rtelm?: [...]
Kuruc.info | 21:40:02 | vegyes | megbeszél


Egy 47 ?ves f?rfi a R?day utcai koll?giumt?z ?ldozata

A rend?r?k k?zigazgat?si elj?r?s keret?ben azonos?tott?k a R?day utcai koll?giumban szerda este keletkezett t?z ?ldozat?t, az elhunyt egy 47 ?ves veszpr?mi f?rfi – k?z?lte a Budapesti Rend?r-f?k [...]
Kuruc.info | 21:10:02 | vegyes | megbeszél


Az amerikai l?gik?zleked?s biztons?g?t vesz?lyezteti a r?szleges korm?nyzati le?ll?s

Az Egyes?lt ?llamok h?rom nagy rep?l?ter?n is akadozik a forgalom a r?szleges korm?nyzati le?ll?s miatt. Az amerikai Sz?vets?gi L?g?gyi Hat?s?g (FAA) elrendelte egyes j?ratok le?ll?t?s?t a New York-i [...]
Kuruc.info | 21:10:02 | vegyes | megbeszél


F?be l?tte mag?t a Nemzeti Nyomoz? Iroda igazgat?ja

F?be l?tte mag?t Bezsenyi Mih?ly, a K?szenl?ti Rend?rs?g Nemzeti Nyomoz? Iroda igazgat?ja, aki hatvank?t ?vet ?lt - ?rja a Pesti Sr?cok. A dand?rt?bornok nyomoz?k?nt kor?bban sz?mos nagy ?gy, m?sok me [...]
Kuruc.info | 20:30:04 | vegyes | megbeszél


19 darab haszn?lt MiG-29-es rak?t?kkal, hajt?m?vekkel elad? - csak egyben! ?rd.: Magyar Nemzeti Vagyonkezel? Zrt.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezel? Zrt. ?rver?sre bocs?tott 19 darab orosz gy?rtm?ny? MiG-29-es rep?l?t hajt?m?vekkel, 20 hajt?m?vet, 293 tartoz?kot ?s rak?t?kat 2 873 368 000 forintos kiki?lt?si ?ron. A h [...]
Kuruc.info | 20:20:02 | vegyes | megbeszél


Daci?kat h?v vissza a Renault - Magyarorsz?got is ?rinti

Az ?rintett t?pusokban a vezet?oldali frontl?gzs?k bizonyos k?r?lm?nyek k?z?tt nem m?k?dik t?k?letesen. Mint a gy?rt? hivatalos k?zlem?ny?ben ?rj?k, a besz?ll?t?i hib?b?l ered? probl?m?s m?k?d?s es?l [...]
Kuruc.info | 19:50:02 | vegyes | megbeszél


Hitler-k?peket foglalt le a rend?rs?g egy Berlini aukci?sh?zban, de nem a sz?p?rz?k vez?relte ?ket

Rend?rs?gi razzia hi?s?tott meg cs?t?rt?k?n Berlinben egy ?rver?st, amelyen Adolf Hitler n?met kancell?rnak tulajdon?tott v?zfestm?nyeket sz?nd?koztak ?ruba bocs?tani. A h?rom idilli t?jk?pet a Kloss [...]
Kuruc.info | 19:20:02 | vegyes | megbeszél


T?bb sz?z n?gert sz?ll?tottak el a francia hat?s?gok Saint-Denis utc?ir?l a komcsi polg?rmester legnagyobb b?nat?ra

T?bb sz?z migr?nst sz?ll?tottak el a francia hat?s?gok p?nteken biztons?gos helyre, akik a P?rizst?l ?szakra tal?lhat? Saint-Denis utc?in n?h?ny hete ?ltek egy utcai s?tort?borban. H?rom nap alatt ez [...]
Kuruc.info | 18:50:03 | vegyes | megbeszél


?sszek?sz?tett b?r?nd ?s riadalom N?metorsz?gban

Bombafenyeget?s miatt mintegy 500 embert kellett evaku?lni egy vonatr?l Frankfurtban p?nteken, a kora d?lut?ni ?r?kban. K?s?bb kider?lt, t?ves riaszt?sr?l volt sz?. A rend?rs?g ?tvizsg?lta a szerelv? [...]
Kuruc.info | 18:30:03 | vegyes | megbeszél


Hal?los lak?st?z a f?v?ros XII. ker?let?ben

T?z ?t?tt ki egy lak?sban a f?v?ros XII. ker?let?ben p?ntek d?lut?n. A t?zolt?k kihoztak egy embert, de ?let?t m?r nem lehetett megmenteni – t?j?koztatta a F?v?rosi Katasztr?fav?delmi Igazgat?s? [...]
Kuruc.info | 18:00:03 | vegyes | megbeszél


A spanyol k?l?gy?rnek is egyre k?nosabb venezuelai elvt?rsai rendszere

Az Eur?pai Uni? sz?l?tsa fel Nicol?s Maduro hivatalban l?v? venezuelai eln?k?t szabad v?laszt?sok ki?r?s?ra, ?s amennyiben ezt nem teljes?ti, ismerje el Juan Guaid?t az orsz?g ideiglenes eln?k?t &ndas [...]
Kuruc.info | 17:20:03 | vegyes | megbeszél


Lehorgonyozhat Szic?lia partjain?l a migr?nstaxi

A Sea Watch n?metorsz?gi civilszervezet haj?ja enged?lyt kapott az olasz hat?s?gokt?l p?nteken, hogy lehorgonyozzon Szic?lia partjain?l, de az olaszorsz?gi kik?t?k tov?bbra is z?rva vannak a haj? el?t [...]
Kuruc.info | 16:50:02 | vegyes | megbeszél


Juncker?k el?gedettek: a g?r?g parlament sz?k t?bbs?ggel megszavazta a Maced?ni?val k?t?tt n?vmeg?llapod?st

A g?r?g parlament j?v?hagyta p?ntek kora d?lut?n a Maced?ni?val k?t?tt n?vmeg?llapod?st. A t?rv?nyhoz?s csaknem h?rom napon ?t vit?zott a meg?llapod?sr?l. V?g?l sz?k t?bbs?ggel, 153:146 ar?nyban szav [...]
Kuruc.info | 16:50:02 | vegyes | megbeszél


Angol nyelv? honlap terjeszti k?lf?ld?n a magyar n?pzene ?s a n?pt?nc csod?j?t

I Dance Hungary n?ven angol nyelv? honlap indult a t?nch?zmozgalom k?lf?ldi er?s?t?se ?rdek?ben, hogy a magyarul nem besz?l? k?z?ss?gek szorosabban tudjanak kapcsol?dni a magyar kult?r?hoz. „A [...]
Kuruc.info | 16:30:03 | vegyes | megbeszél


Soros Davosban k?n?zott

A szabads?g legvesz?lyesebb ellens?g?nek nevezte Hszi Csin-Ping k?nai eln?k?t George Soros. A zsid? milli?rdos a sv?jci Davosban mondott besz?det, amelyr?l a BBC tud?s?tott. Soros szerint K?na korm?n [...]
Kuruc.info | 15:20:05 | vegyes | megbeszél


H?rom ?s f?l ?vet kapott a Budapesten "k?ln?z?" sz?r, ?s j?l ki is tiltott?k az orsz?gb?l - kem?ny ?t ?vre

Joger?sen h?rom ?s f?l ?v b?rt?nt kapott az a sz?r f?rfi, aki 2016 szilveszter?jjel Budapesten meger?szakolt egy fiatal magyar n?t. A f?rfi 2012-ben ?rkezett Eur?p?ba, Magyarorsz?gra nem sokkal az er? [...]
Kuruc.info | 14:50:02 | vegyes | megbeszél


Tizenh?t kocsib?l ?ll? zar?ndokvonat indul Cs?kszered?ba

Zar?ndokvonattal ezren utazhatnak Ferenc p?pa j?nius 1-jei cs?ksomly?i szentmis?j?re a M?V-Start Zrt. ?s a Misszi? Tours utaz?si iroda szervez?s?ben – mondta az iroda ?gyvezet? igazgat?ja p?ntek [...]
Kuruc.info | 14:20:02 | vegyes | megbeszél


M?g a v?g?n ki is t?ntetik Mercedeses Ricsit: az ?gy?sz szerint az ?ldozat kanyarodott szab?lytalanul

M., azaz Moln?r (mert mi k?p?nk a b?n?z?k ?n. szem?lyis?gi jogaira) Rich?rd "r?szben" beismerte b?n?ss?g?t a k?t hal?los ?ldozatot k?vetel? D?zsa Gy?rgy ?ti k?zleked?si baleset ?gy?ben a Pes [...]
Kuruc.info | 13:50:02 | vegyes | megbeszél


Egys?ges?tik az ?gy?szs?gi nyomoz?st

Febru?r 1-j?vel az ?gy?szs?gi nyomoz?s eddigi sz?ttagolt rendszere egy egys?ges strukt?r?ba, a K?zponti Nyomoz? F??gy?szs?ghez ?s az al?rendelts?g?ben m?k?d? region?lis illet?kess?g? ?gy?szs?gekhez ke [...]
Kuruc.info | 13:30:02 | vegyes | megbeszél


Egyre t?bb csecsem? hal meg Venezuel?ban

Egyre t?bb csecsem? hal meg Venezuel?ban az orsz?g eg?szs?g?gyi rendszer?nek ?sszeoml?sa k?vetkezt?ben, amivel vissz?j?ra fordul a gyermekhal?loz?sok sz?m?ban k?t ?vtizede mutatkoz? nagyar?ny? cs?kken [...]
Kuruc.info | 13:30:02 | vegyes | megbeszél


Bajt?rsiass?g napja: az utols? 8 jogs?rtettnek is k?rt?r?t?st ?t?lt a b?r?s?g

Gaudi-Nagy Tam?s ?rja k?z?ss?gi oldal?n: Az utols? 8 jogs?rtettnek (7 g?rdista ?s egy ?js?g?r?) is k?rt?r?t?st ?t?lt a b?r?s?g a 2009. j?lius 4-i rend?ri brutalit?s miatt A F?v?rosi T?rv?nysz?k 2019 [...]
Kuruc.info | 12:30:02 | vegyes | megbeszél


Utols? f?zis?ba ?rt a ment?akci?: m?g b?znak abban, hogy a k?t?ves spanyol kisfi? ?lve ker?lhet el? a f?ld m?ly?r?l

Utols? f?zis?ba ?rt a t?bb mint 100 m?ter m?ly k?tba zuhant k?t?ves kisfi? kiment?s?re ind?tott akci? a d?l-spanyolorsz?gi Andal?zi?ban, azonban az eddig tapasztalt sz?mtalan v?ratlan neh?zs?g miatt t [...]
Kuruc.info | 12:00:02 | vegyes | megbeszél


A GVH beengedte a MediaMarktot a Tesc?ba

Ir?ny?t?st szerezhet a MediaMarkt a Tesco kilenc ?ruh?z?nak elektronikai ?zlet?ga felett – k?z?lte a Gazdas?gi Versenyhivatal (GVH) p?nteken az MTI-vel. A k?zlem?ny szerint a GVH meg?llap?totta [...]
Kuruc.info | 11:50:03 | vegyes | megbeszél


?vtizedes h?s?g Ausztr?li?ban: 150 ezer h?ztart?sban nem volt ?ram a l?gkondicion?l?-haszn?lat miatt

T?z ?v ?ta nem tapasztalt h?s?g okoz gondot Ausztr?lia d?li r?sz?n, Victoria ?llamban, ahol mintegy 150 ezer h?ztart?sban nem volt ?ramszolg?ltat?s p?nteken, mert a l?gkondicion?l? berendez?sek haszn? [...]
Kuruc.info | 11:20:01 | vegyes | megbeszél


Drog?ltetv?nyt sz?moltak fel Tahit?tfaluban

A rend?r?k 207 t? kannabiszt tal?ltak a gyan?s?tott tahit?tfalui h?z?ban. A K?szenl?ti Rend?rs?g Nemzeti Nyomoz? Iroda Felder?t? F?oszt?ly (KR NNI) k?b?t?szer-kereskedelem b?ntett elk?vet?s?nek megal [...]
Kuruc.info | 10:40:02 | vegyes | megbeszél


Hatvan ?v ut?n befejezik a termel?st a Szarvasi-gy?rban - 400 ember ker?l utc?ra

Bejelentette termel?se befejez?s?t a Szarvasi Vas-F?mipari Zrt. Az ?tvenes ?vek ?ta m?k?d? magyar gy?rb?l 400 ember ker?l utc?ra. A Szarvasi Vas-F?mipari Zrt. azt k?z?lte a Klubr?di?val, hogy hatvan [...]
Kuruc.info | 10:10:01 | vegyes | megbeszél


Le?ldoz?ban Maduro v?r?s csillaga

Juan Guaid?, az ellenz?ki t?bbs?g? venezuelai parlament eln?ke egy interj?ban kijelentette, hogy megfontolja az amneszti?t az ellenfelei sz?m?ra, ha seg?tenek helyre?ll?tani a demokr?ci?t. Az Egyes?lt [...]
Kuruc.info | 09:50:02 | vegyes | megbeszél


Dublini utaz?s a k?z?piskolai probl?mamegold? verseny f?d?ja

Vas?rnapig v?rj?k anyaorsz?gi ?s hat?ron t?li di?kok jelentkez?s?t az orsz?gos k?z?piskolai probl?mamegold? versenyre (okpv). A tehets?ggondoz?ssal foglalkoz? Mathias Corvinus Collegium (MCC) ?s a Ca [...]
Kuruc.info | 09:30:02 | vegyes | megbeszél


A Mi Haz?nk t?mogatja az Audi munkav?llal?inak b?rk?vetel?seit

Az Audi hazai munkav?llal?inak b?rk?vetel?sei ?sszhangban vannak a Mi Haz?nk c?lkit?z?seivel, ez?rt a mozgalom t?mogatja azokat. C?lunk, hogy a magyarorsz?gi b?rek felz?rk?zzanak az eur?pai, de legel? [...]
Kuruc.info | 09:30:02 | vegyes | megbeszél


Maced?n n?vvita: ?jabb heves t?ntet?sek Ath?nban

Ath?nban er?szakba torkoll? t?ntet?s volt cs?t?rt?k ?jjel, mialatt a parlament az ?jszak?ba ny?lva vitatkozott egy meg?llapod?sr?l, amely Maced?nia volt jugoszl?v k?zt?rsas?g nev?nek a megv?ltoztat?s? [...]
Kuruc.info | 09:00:02 | vegyes | megbeszél


"F?ba v?sett k?lt?szet" - Tokay Roz?lia ki?ll?t?sa a Magyarok H?z?ban

[...]
Kuruc.info | 08:30:02 | vegyes | megbeszél


A Dun?nt?l nagy r?sz?re riaszt?s van ?rv?nyben

Havas es?, havaz?s v?rhat? p?nteken is sokfel?. A Dun?nt?l nagy r?sz?re riaszt?s van ?rv?nyben a h?f?v?sok miatt, Veszpr?m ?s Baranya megy?ben m?sodfok?, narancs figyelmeztet? el?rejelz?st adtak ki a [...]
Kuruc.info | 08:30:02 | vegyes | megbeszél


Ezer sz?riai menek?lt t?rt haza Libanonb?l

Csaknem ezer menek?lt t?rt vissza Sz?ri?ba Libanonb?l cs?t?rt?k?n – jelentett?k libanoni biztons?gi forr?sok. Libanoni forr?sok szerint a hazat?r?k nagy r?sze Damaszkusz k?rny?k?r?l val?. A SAN [...]
Kuruc.info | 08:00:02 | vegyes | megbeszél


M?r h?sz hal?los ?ldozata van az influenz?nak Horv?torsz?gban

Horv?torsz?gban m?r h?szra emelkedett az influenza hal?los ?ldozatainak sz?ma, szerd?n k?t ember halt meg a v?rusfert?z?s miatt, mindkett? a negyvenes ?veiben j?rt – k?z?lte a horv?t k?zszolg?la [...]
Kuruc.info | 07:10:02 | vegyes | megbeszél


Folytat?dnak a b?rt?rgyal?sok a gy?ri Audin?l

A cs?t?rt?k reggel hat ?rakor elkezd?d?tt egyhetes sztr?jk ellen?re folytat?dnak a b?rt?rgyal?sok az Audi Hungaria Zrt. ?s az Audi Hung?ria F?ggetlen Szakszervezet (AHFSZ) k?z?tt. Az igazgat?s?g to [...]
Kuruc.info | 22:50:01 | vegyes | megbeszél


Folytat?dik a Stop Soros miatti elj?r?s az orsz?g ellen

Folytat?dik a "Stop Soros" miatt indult elj?r?s Magyarorsz?ggal szemben, miut?n a korm?ny szeptemberben bejelentette: nem vonja vissza ?s nem m?dos?tja a jogszab?lyokat. Az EB tavaly j?liusb [...]
Kuruc.info | 22:20:02 | vegyes | megbeszél


AfD-ellenes propagand?ra haszn?lta egy "t?l?l?" a holomegeml?kez?st a bajor parlamentben - a k?pvisel?k kivonultak

Kivonultak a bajor parlamentben rendezett holokausztmegeml?kez?sr?l az AfD k?pvisel?i, miut?n Charlotte Knobloch, a m?ncheni zsid? k?z?ss?g vezet?je azzal v?dolta a p?rtot, hogy "elbagatelliz?lja [...]
Kuruc.info | 22:20:02 | vegyes | megbeszél


N?napoz?ssal "k?zdenek" a "nemi egyenl?s?g?rt" Berlinben

A n?met f?v?rosban m?r id?n hivatalos ?nnep lesz az 1914 ?ta minden ?vben m?rcius 8-?n ?nnepelt n?nap, ezzel a berlini munkav?llal?k eggyel t?bb munkasz?neti napnak ?r?lhetnek. A munkasz?neti napok [...]
Kuruc.info | 21:20:02 | vegyes | megbeszél


Sztr?jkolnak a taxisok Madridban

Barcelon?ban cs?t?rt?k?n befejezt?k, Madridban viszont tov?bb folytatj?k a sztr?jkot a taxisok, akik az alternat?v k?z?ss?gi szem?lysz?ll?t?st v?gz? c?gek (Uber, Cabify) m?k?d?s?nek korl?toz?s?t k?vet [...]
Kuruc.info | 21:20:02 | vegyes | megbeszél


Ami Junckert elszomor?tja, a hazafiaknak ?r?mh?r: az EB alkesze szerint a zsid?k 40%-a lel?pne Eur?p?b?l

M?ly aggodalommal t?lt el, hogy a zsid?k f?lnek gyakorolni vall?sukat Eur?p?ban – jelentette ki Jean-Claude Juncker, az Eur?pai Bizotts?g eln?ke a janu?r 27-i Holokauszt Eml?knap alkalm?b?l cs?t [...]
Kuruc.info | 20:10:02 | vegyes | megbeszél


D?r? D?ra negyedik gyermek?t v?rja

Akkor lehet?nk hitelesek a k?z?letben, ha a mag?n?let?nkben is j? p?ld?val j?runk el?l - ?rja a Mi Haz?nk eln?khelyettese. [...]
Kuruc.info | 20:10:02 | vegyes | megbeszél


V?gre felz?rk?ztunk a Nyugathoz: most m?r mi is elmondhatjuk, hogy focizik n?lunk sz?riai menek?lt

Tov?bb folytatta NB I.-es futballcsapata er?s?t?s?t a Ferencv?ros. Ez?ttal egy fiatal j?t?kos ?rkezett az ?ll?i ?tra, aki kor?bban a Juventus akad?mi?j?n is szerepelt. Ammar Ramadan csal?dja Sz?ri?b? [...]
Kuruc.info | 19:30:02 | vegyes | megbeszél


Nagykor? lett a nem hi?ba sz?letett, m?ris munk?ba ?llt

A Z?honyi Rend?rkapit?nys?g rabl?s b?ntett elk?vet?s?nek megalapozott gyan?ja miatt folytat b?ntet?elj?r?st egy 18 ?ves tuzs?ri lakos ellen. A nyomoz?s adatai szerint a cig?ny 2019. janu?r 23-?n 1 [...]
Kuruc.info | 19:30:02 | vegyes | megbeszél


Sz?let?skorl?toz?st vezetne be indiai k?pvisel?k egy csoportja - n?lunk ?l? v?reikre is igaz?n r?f?rne

N?h?ny ?ven bel?l a vil?g legn?pesebb orsz?g?v? v?lhat India, megel?zve K?n?t. A n?pess?gn?veked?s megf?kez?s?re sz?mos k?s?rlet t?rt?nt, eddig sikertelen?l. Az egyik elk?pzel?s szerint a sz?l?knek cs [...]
Kuruc.info | 19:00:02 | vegyes | megbeszél


"Iraki sz?rmaz?s? holland ?llampolg?rt" ?t?ltek el embercsemp?szet?rt

A Debreceni T?rv?nysz?k n?gy ?v n?gy h?nap b?rt?nb?ntet?sre ?t?lte ?s ?t ?vre kiutas?totta Magyarorsz?g ter?let?r?l cs?t?rt?k?n azt az iraki sz?rmaz?s? holland ?llampolg?rt, aki 2016 december?ben egy [...]
Kuruc.info | 18:30:02 | vegyes | megbeszél


T?bb mint h?tsz?zezren l?togattak tavaly az Orsz?gh?zba

T?bb mint h?tsz?zezren l?togattak tavaly az Orsz?gh?zba, a l?togat?k h?sz sz?zal?ka magyar volt, 23 sz?zal?ka pedig az Eur?pai Uni?n k?v?li orsz?gokb?l ?rkezett – k?z?lte az Orsz?ggy?l?s sajt?ir [...]
Kuruc.info | 18:30:02 | vegyes | megbeszél


Tizenh?rom ?v b?rt?nre ?t?lt?k Janukovicsot Kijevben

Tizenh?rom ?v b?rt?nre ?t?lte cs?t?rt?k?n t?voll?t?ben Viktor Janukovics volt ukr?n ?llamf?t a kijevi b?r?s?g haza?rul?s ?s h?bor? kirobbant?s?ban val? b?nseg?dlet c?m?n – k?z?lte Vladiszlav Dev [...]
Kuruc.info | 18:00:01 | vegyes | megbeszél


P?rtszakad?s: m?r 134 ?nkorm?nyzati mand?tumot vesz?tett a Jobbik, ebb?l 10 polg?rmester (folyamatosan friss?l? adatb?zis)

A Jobbik alap?t? nyilatkozat?hoz ?s a helyi v?laszt?si programhoz h?en, de jogilag egyel?re f?ggetlen ?nkorm?nyzati k?pvisel?k?nt folytatj?k munk?jukat azok, akik a most indult kil?p?si hull?m keret?b [...]
Kuruc.info | 17:10:04 | vegyes | megbeszél


?n?ll? EP-list?t ?ll?tanak a francia s?rga mell?nyesek

?n?ll? list?t ?ll?t a francia korm?ny ad?- ?s gazdas?gpolitik?ja ellen k?t h?napja t?ntet? s?rga mell?nyes mozgalom a m?jusi eur?pai parlamenti (EP) v?laszt?sokon. A felm?r?sek szerint a kezdem?nyez?s [...]
Kuruc.info | 17:10:04 | vegyes | megbeszél


?jabb unok?z?s cig?nyokat kapcsoltak le

A Pest Megyei Rend?r-f?kapit?nys?g B?n?gyi Oszt?lya ?s Felder?t? Oszt?lya, egy?ttm?k?dve a G?d?ll?i, a Monori, a Buda?rsi ?s az ?rdi Rend?rkapit?nys?g munkat?rsaival, ?sszehangolt akci? keret?ben azon [...]
Kuruc.info | 16:30:02 | vegyes | megbeszél


K?telezetts?gszeg?si elj?r?s indul Ausztria ellen

K?telezetts?gszeg?si elj?r?st ind?tott Ausztria ellen cs?t?rt?k?n az Eur?pai Bizotts?g azon vitatott t?rv?ny miatt, amelynek ?rtelm?ben m?sk?ppen sz?m?tj?k az orsz?gban dolgoz? uni?s polg?rok csal?di [...]
Kuruc.info | 16:00:03 | vegyes | megbeszél


Nem hagyhatj?k el otthonukat a Szevi?p-?gy v?dlottjai

A b?r?s?g ?gy d?nt?tt, hogy a Szevi?p-?gy v?dlottjai nem hagyhatj?k el otthonukat, kett?nek k?z?l?k nyomk?vet?t is viselnie kell. A m?sodfokon elj?r? Szegedi T?rv?nysz?k elrendelte a Szevi?p-?gy v?dl [...]
Kuruc.info | 16:00:03 | vegyes | megbeszél


Ism?t megd?lt az ?ramfogyaszt?si rekord

Az id?n m?sodj?ra d?lt meg a magyarorsz?gi ?ramfogyaszt?si rekord, janu?r 23-?n 6926 megawattos (MW) cs?csterhel?st regisztr?ltak, amely 42 megawattal meghaladta a kor?bbi negyed?r?s hiteles?tett t?rt [...]
Kuruc.info | 15:30:03 | vegyes | megbeszél


Hasogdzsi-?gy: ENSZ-jelent?stev? l?togat T?r?korsz?gba

A tavaly okt?berben az isztambuli sza?di f?konzul?tuson meggyilkolt sza?di ellenz?ki ?js?g?r?, Dzsam?l Hasogdzsi ?gy?ben ENSZ-jelent?stev? l?togat T?r?korsz?gba – jelentette be Mevl?t Cavusoglu [...]
Kuruc.info | 15:10:03 | vegyes | megbeszél


Zar?ndokvonat indul a cs?ksomly?i p?pai mis?re

Zar?ndokvonatot ind?t Ferenc p?pa j?nius 1-jei cs?ksomly?i szentmis?j?re a M?V-Start Zrt. ?s a Misszi? Tours utaz?si iroda – k?z?lt?k a szervez?k cs?t?rt?k?n Budapesten, sajt?t?j?koztat?n. Buda [...]
Kuruc.info | 14:40:02 | vegyes | megbeszél


Izraeliek, komcsik, magyarorsz?gi ?s k?lf?ldi oroszok k?rhoztatj?k a doni ?tt?r?s magyar h?seit

Magyarorsz?g korm?ny?nak Facebook-oldal?n az 1943-as doni ?tt?r?s ?vfordul?s napj?n, janu?r 12-?n reggel megjelent egy r?vid, a m?sodik vil?gh?bor?s doni katasztr?fa elesett, fogs?gba esett ?s megsebe [...]
Kuruc.info | 14:10:02 | vegyes | megbeszél


Ennyit a Jobbik nyertes sajt?pereir?l

Szinte hetente ?rkezik egy k?zlem?ny a Jobbik nyertes sajt?pereir?l, de ?rdemes azt is megn?zni, hogy mi?rt, illetve mik?nt nyerik meg Gyurcs?ny?k ?j bar?tai ezeket a pereket. Az al?bb olvashat? gy?ze [...]
Kuruc.info | 13:40:02 | vegyes | megbeszél


A korm?ny gondoskodik Vajna temet?s?r?l, nagyon h?l?sak a Saul-filmek?rt

A korm?ny gondoskodik a m?lt h?tv?g?n elhunyt "Andy" Vajna temet?s?r?l, a filmproducer, korm?nybiztos v?gs? nyughelye a budapesti Fiumei ?ti temet?ben lesz – k?z?lte Guly?s Gergely Min [...]
Kuruc.info | 13:10:02 | vegyes | megbeszél


?rizetbe vett?k a volt sk?t minisztereln?k?t

Cs?t?rt?k?n ?rizetbe vett?k Alex Salmond volt sk?t minisztereln?k?t. A sk?ciai rend?rs?g – Police Scotland – sz?viv?j?nek bejelent?se szerint v?dat is emeltek a Sk?ci?ban korm?nyz?, f?gget [...]
Kuruc.info | 13:10:02 | vegyes | megbeszél


76 ?ves f?rfit vertek meg ?s raboltak ki er?forr?s?k Ny?regyh?z?n

A Ny?regyh?zi Rend?rkapit?nys?g rabl?s b?ntett elk?vet?s?nek megalapozott gyan?ja miatt folytat nyomoz?st T. Istv?n 63 ?ves ny?regyh?zi ?s L. Rich?rd 18 ?ves ibr?nyi lakos ellen. A nyomoz?s adatai [...]
Kuruc.info | 12:30:02 | vegyes | megbeszél


Sz?pen siker?lt a szavaz?k lecser?l?se, illetve agymos?sa: a jobbikosok m?r az MSZP-sekn?l is jobban akarj?k a mosl?kkoal?ci?t

A Publicus Int?zet a N?pszava megb?z?s?b?l k?sz?tett reprezentat?v k?zv?lem?ny-kutat?sban vizsg?lta a k?z?s ellenz?ki eur?pai parlamenti lista gondolat?nak a meg?t?l?s?t, ?s nagyon "sz?p" er [...]
Kuruc.info | 12:00:01 | vegyes | megbeszél


A demokrata p?rti h?zeln?k letiltotta Trump ?v?rt?kel?j?t

Az amerikai eln?k bejelentette szerd?n ?jjel, hogy elhalasztja ?v?rt?kel? besz?d?t, az „uni? ?llapot?r?l” sz?l? felsz?lal?s?t. „Akkor mondom el az ?zenetet, amikor v?get ?r a r?szle [...]
Kuruc.info | 11:00:03 | vegyes | megbeszél


Meghalt a pap, aki zsid?kat b?jtatott, akik azt?n hatalomra jut?suk ut?n h?l?b?l kilenc ?vre ?t?lt?k

Kilencvenhat ?ves kor?ban elhunyt Bar?nszki Tibor, aki a m?sodik vil?gh?bor? idej?n Magyarorsz?gon "ezrek ?let?t mentette meg" – k?z?lte szerd?n az MTI-vel az elhunyt fia, Forg?cs P?te [...]
Kuruc.info | 10:30:01 | vegyes | megbeszél


N?pszava: a Magyar Nemzet ?jraindul, a Magyar Id?k megsz?nik

"Eld?nt?tt t?ny", hogy megsz?nik a Magyar Id?k, ?s helyette ?jraindul a Magyar Nemzet - ?rja a N?pszava. A lap forr?sai a febru?r 6-i (ez a G-nap ?vfordul?ja) ?s m?rcius 15-i d?tumot eml?tet [...]
Kuruc.info | 10:00:02 | vegyes | megbeszél


Jutalomfalat kellett a cig?nynak

A Budapesti Rend?r-f?kapit?nys?g XV. ker?leti rend?rkapit?nys?ga lop?s v?ts?g elk?vet?s?nek gyan?ja miatt folytat nyomoz?st ismeretlen tettes ellen. A jelenleg rendelkez?sre ?ll? adatok szerint a f?r [...]
Kuruc.info | 09:30:02 | vegyes | megbeszél


Audi-sztr?jk: a teljes gy?rban le?llt a munka

Rendben elkezd?d?tt az egyhetes sztr?jk az Audi Hung?ri?n?l, a c?g teljes telephely?n meg?llt a munka – k?z?lte a hvg.hu-val Szimacsek Tibor, a munkabesz?ntet?st szervez? Audi Hung?ria F?ggetlen [...]
Kuruc.info | 09:20:01 | vegyes | megbeszél


Tov?bb dr?gulnak az ?p?t?anyagok

Az ?p?t?anyag-ipar er?s ?vet z?rt tavaly, gy?rt?inak forgalma az el?z? ?vit is meghaladva, jellemz?en 20 sz?zal?kkal n?tt. Az ?p?t?anyagok 2-10 sz?zal?kkal dr?gultak, az id?n pedig 5-10 sz?zal?kkal to [...]
Kuruc.info | 09:20:01 | vegyes | megbeszél


Szombati ?v?rt?kel?j?n mutatja be Toroczkai a Mi Haz?nk programj?t

Programbemutat? ?v?rt?kel?t tart a Mi Haz?nk Mozgalom egy 500 f?sre korl?tozott rendezv?ny keret?ben, melyre Toroczkai L?szl? besz?de mellett kultur?lis m?sorsz?mokkal is k?sz?l a p?rt szombaton 14 ?r [...]
Kuruc.info | 08:30:02 | vegyes | megbeszél


Timmermans: nem lehet ?jrat?rgyalni az ?r-?szak?r tartal?kmegold?st

Az Eur?pai Bizotts?g els? aleln?ke szerint az Eur?pai Uni? nem t?rgyalhatja ?jra az Egyes?lt Kir?lys?g korm?ny?val a brit EU-tags?g megsz?n?s?r?l (Brexit) sz?l? meg?llapod?snak az ?r-?szak?r tartal?km [...]
Kuruc.info | 08:00:02 | vegyes | megbeszél


Riaszt?st adtak ki ?nos es? ?s h?f?v?sok miatt

Cs?t?rt?k?n nagyr?szt er?sen felh?s vagy borult lesz az ?g, csak ?tmeneti szakadoz?sok lehetnek – ?rja el?rejelz?s?ben az Orsz?gos Meteorol?giai Szolg?lat. Kora d?lel?ttig els?sorban a Dun?nt?l [...]
Kuruc.info | 08:00:02 | vegyes | megbeszél


B?rt?n j?rhat a k?nai himnusz ir?nti tiszteletlens?g?rt Hongkongban

Ak?r h?rom ?vig tart? b?rt?nb?ntet?ssel ?s 50 ezer hongkongi doll?ros (csaknem egymilli?-nyolcsz?zezer forint) p?nzb?rs?ggal s?jtan? Hongkong a k?nai himnusz ir?nti tiszteletlens?get. A t?rv?ny ?rtel [...]
Kuruc.info | 07:10:02 | vegyes | megbeszél


SMS Szent Istv?n - r?vidfilm k?sz?lt a monarchia legmagyarabb hadihaj?j?r?l

A Digit?lis Legend?rium munkacsoport feldolgozta az els? vil?gh?bor?ban meghat?roz? szerepet bet?lt? hadihaj? t?rt?net?t. A Digit?lis Legend?rium munkacsoport a t?rt?nelmi ismeretterjeszt?s ?s ?rt? [...]
Kuruc.info | 22:50:02 | vegyes | megbeszél


Kigyulladt egy koll?gium Ferencv?rosban

2019. janu?r 23-?n 20 ?ra 34 perc k?r?l eddig ismeretlen k?r?lm?nyek k?z?tt kigyulladt egy koll?gium m?sodik ?s harmadik emelete Budapest IX. ker?let?ben, a Markusovszky t?ren – k?z?lte a Police [...]
Kuruc.info | 22:20:02 | vegyes | megbeszél


A sz?riai helyzetr?l t?rgyalt Putyin Erdogannal

Oroszorsz?g ?s T?r?korsz?g megvitatta, hogy milyen p?tl?lagos l?p?seket tegyen a sz?riai idl?bi helyzet stabiliz?l?s?ra; jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz eln?k a t?r?k hivatali partner?vel, Recep [...]
Kuruc.info | 21:40:02 | vegyes | megbeszél


A Legf?bb ?gy?szs?g ellen t?ntettek a Jobbik cimbor?i

A Legf?bb ?gy?szs?g tev?kenys?ge ellen t?ntettek t?bb sz?zan szerd?n Budapesten. A Legf?bb ?gy?szs?g ?p?lete el?tt tartott demonstr?ci?n ellenz?ki p?rtok, a Demokratikus Koal?ci?, a Liber?lisok, az M [...]
Kuruc.info | 21:40:02 | vegyes | megbeszél


Kikapott a magyar k?zilabda-v?logatott Norv?gia ellen

A f?rfi k?zilabda-v?logatott abban a tudatban l?phetett p?ly?ra Norv?gia ellen, hogy 25-n?l t?bb g?lt l?ve legfeljebb ?t g?llal kaphat ki az ?szaki csapatt?l ahhoz, hogy a csoport negyedik hely?n v?ge [...]
Kuruc.info | 20:40:02 | vegyes | megbeszél


T?bb mint n?gymilli? e-szem?lyi van forgalomban

A chipet is tartalmaz? szem?lyazonos?t? igazolv?nyokat 2016-ban vezett?k be. A Bel?gyminiszt?rium t?j?koztat?sa szerint az okm?ny a legszigor?bb adatbiztons?gi k?vetelm?nyeknek is megfelel, t?rol? el [...]
Kuruc.info | 20:40:02 | vegyes | megbeszél


Megv?dj?k Nagy-Magyarorsz?got!

N?h?ny nappal ezel?tt k?rbement a m?di?ban, hogy egy bizonyos Get Real Hungary nev? csoport - mely m?g?tt egy olyan illet? ?ll (Cseh G?bor), aki jelenleg Berlinben ?l, 2015-ben pedig m?g migr?nsokat s [...]
Kuruc.info | 20:40:02 | vegyes | megbeszél


A p?p?nak az amerikai-mexik?i hat?r meger?s?t?se sem tetszik - szerinte nem is kellene tartani a be?z?nl?kt?l

B?r?lta a katolikus egyh?zf? az amerikai-mexik?i hat?r tov?bbi meger?s?t?s?r?l sz?l? feh?r h?zi terveket. Ferenc p?pa szerd?n a panamai Katolikus Ifj?s?gi Vil?gtal?lkoz?ra utazva ?js?g?r?knak a migr?c [...]
Kuruc.info | 19:40:02 | vegyes | megbeszél


Terjed az influenza

Intenz?ven terjed az influenza: az ?v harmadik het?ben – janu?r 14. ?s 20. k?z?tt – k?tszer annyi, 38 200 beteg fordult orvoshoz panasz?val, mint egy h?ttel kor?bban – der?lt ki a Ne [...]
Kuruc.info | 19:10:02 | vegyes | megbeszél


Horv?th Csaba megint megkapta Tarl?st?l

Tarl?s Istv?n a mai f?v?rosi k?zgy?l?s ?l?s?n egy szak?llas ag?m?hoz hasonl?totta a szocialista Horv?th Csab?t, ?s nem volt hajland? reag?lni az MSZP-s politikusnak a t?l?rat?rv?nnyel, illetve e-jegyr [...]
Kuruc.info | 18:30:02 | vegyes | megbeszél


Ausztri?ban is k?nytelenek voltak elismerni: t?z betolakod?b?l n?gy hazudik az ?letkor?r?l

A Krone.at cikke: T?z mened?kk?r?b?l n?gy hazudik az ?letkor?r?l Egyesek m?r az els? kik?rdez?skor lebuknak, egyesek csak akkor, amikor b?nelk?vet?v? v?lnak: sok menek?lt a mened?kk?relemkor fiatala [...]
Kuruc.info | 18:00:02 | vegyes | megbeszél


?tmilli? darab captagon tablett?t tal?ltak G?r?gorsz?gban

T?bb mint ?tmilli? captagon tablett?t tal?lt G?r?gorsz?gban a parti ?rs?g egy haj? kont?ner?ben - k?z?lte az osztr?k Krone.at. A tablett?kat ?loml?d?kban t?rolt?k. A haj? Dubajba ment volna, Pireusz [...]
Kuruc.info | 17:30:03 | vegyes | megbeszél


Vona szerint Sneidernek bocs?natot kellene k?rnie, k?l?nben ellehetetlen?lhet a baloldali egy?ttm?k?d?s

V?llalhatatlan, ami a vide?n l?that? – mondta Vona G?bor, a Jobbik volt eln?ke arr?l a felv?telr?l, amely Sneider Tam?s esk?v?j?n k?sz?lt. "Az ilyen vide?r?l mindenkinek ugyanaz a v?lem? [...]
Kuruc.info | 17:00:02 | vegyes | megbeszél


Nem szavazta meg a F?v?rosi K?zgy?l?s a t?l?rat?rv?ny elleni hat?rozatot

A F?v?rosi K?zgy?l?s d?lel?tti ?l?s?n nem vette napirendre azt a javaslatot, hogy Budapesten az ?nkorm?nyzati int?zm?nyek ne ?ljenek a t?l?rat?rv?ny biztos?totta lehet?s?gekkel. A k?pvisel?k k?z?l 11 [...]
Kuruc.info | 16:30:05 | vegyes | megbeszél


Egyhetes sztr?jkot hirdetett az Audi szakszervezete

Egyhetes sztr?jkot hirdetett cs?t?rt?k reggel hat ?r?t?l janu?r 31-?n reggel hat ?r?ig az Audi Hungaria Zrt. eg?sz ter?let?re az Audi Hung?ria F?ggetlen Szakszervezete. Az AHFSZ azt k?vet?en d?nt?tt [...]
Kuruc.info | 16:30:04 | vegyes | megbeszél


Kar?csony ?s Horv?th m?rk?zik a baloldali f?polg?rmester-jel?lts?g?rt - ut?bbi sz?m?t a Jobbikra is

Horv?th Csaba (MSZP) ?s Kar?csony Gergely (P?rbesz?d) is ?sszegy?jt?tte a sz?ks?ges sz?m? aj?nl?st ahhoz, hogy r?szt vehessen a janu?r 28. ?s febru?r 3. k?z?tt esed?kes el?v?laszt?si voksol?son, amely [...]
Kuruc.info | 16:00:03 | vegyes | megbeszél


Jap?nba is elmegy a p?pa

Ferenc p?pa szerd?n a Panamav?rosba tart? rep?l?g?pe fed?lzet?n k?z?lte ?js?g?r?kkal, hogy novemberben Jap?nba l?togat. A n?hai II. J?nos P?l l?togat?sa ?ta – csaknem 40 ?ve – nem j?rt p? [...]
Kuruc.info | 15:30:03 | vegyes | megbeszél


Megd?lt a mexik?i gyilkoss?grekord

Mexik?ban 2018-ban t?bb mint 33 ezer ember v?lt gyilkoss?g ?ldozat?v?, s ez ezt jelenti, hogy a latin-amerikai orsz?g minden eddigin?l rosszabb ?vet z?rt. Az ?j ?llamf? szerint l?tre kell hozni egy ne [...]
Kuruc.info | 14:50:03 | vegyes | megbeszél


Megvan a BKK ?j vez?rigazgat?ja

Nemesdy Ervin v?ltja a Budapesti K?zleked?si K?zpont (BKK) vez?rigazgat?i posztj?n Dab?czi K?lm?nt - d?nt?tt a F?v?rosi K?zgy?l?s szerd?n. Tarl?s Istv?n f?polg?rmester javaslat?t elfogadva, 22 igen s [...]
Kuruc.info | 14:20:03 | vegyes | megbeszél


K?kestet?n csaknem negyven centim?ter a h?takar?

Orsz?gszerte t?bb centim?teres h?r?teg alakult ki szerd?ra, K?kestet?n 37 centim?teres a h? vastags?ga. Az Orsz?gos Meteorol?giai Szolg?lat honlapj?nak adatai szerint a 300 m?tern?l magasabban fekv? [...]
Kuruc.info | 14:10:02 | vegyes | megbeszél


Sz?zharminc?t ?vet kellett v?rni az egyh?z ?ltal enged?lyezett magyar mis?re Cs?ng?f?ld?n

Enged?lyezte a j?szv?s?ri r?mai katolikus p?sp?ks?g, hogy havi egy magyar mis?t tartsanak B?k?ban – k?z?lte szerdai sz?m?ban a Ziarul de Bacau helyi napilap. A h?rad?s szerint a B?k? f?tere s [...]
Kuruc.info | 13:40:02 | vegyes | megbeszél


Ellen?r?ket fenyegetett egy h?v?zi vend?gl?s

Hivatalos szem?ly elleni er?szak miatt v?dat emeltek egy h?v?zi vend?gl?s ellen, aki egy fogyaszt?v?delmi ellen?rz?skor megfenyegette a hat?s?g munkat?rsait. A 62 ?ves f?rfi egy h?v?zi vend?gl?ben do [...]
Kuruc.info | 13:10:03 | vegyes | megbeszél


T?z emeletnyi szajha - ez a "magyar" n? is prostit?ci? szervez?s?vel kereste meg a mindennapi kokaint Angli?ban

"B?rt?n el? n?z egy magyar n? ?s f?rje Nagy-Britanni?ban, miut?n b?n?snek tal?lt?k ?ket prostit?ci? szervez?s?ben" – ?rja a Daily Mail nyom?n a 24.hu. A 32 ?ves "Sz." (azaz [...]
Kuruc.info | 13:10:03 | vegyes | megbeszél


Harminc liter gina az ist?ll?ban

A V?ci J?r?si ?gy?szs?g ind?tv?nyt tett k?t f?rfi letart?ztat?s?nak elrendel?s?re, akik “gin?val" kereskedtek V?cott. 2019. janu?r 18-?n este k?t f?rfi, a b?n?gy k?t gyan?s?tottja tal?lkoz [...]
Kuruc.info | 11:50:02 | vegyes | megbeszél


A fogd?n t?lt?tte a n?sz?jszak?t egy hamis?t? - saj?t esk?v?j?n tart?ztatt?k le

Szentes v?ros?nak h?zass?gk?t? terme el?tt, saj?t esk?v?j?r?l kil?pve tart?ztattak le egy okirathamis?t?t a rend?r?k. A szerd?n megjelent Zsaru Magazin t?rt?nete szerint az ?cs?di G. Mih?ly, aki az [...]
Kuruc.info | 11:50:02 | vegyes | megbeszél


Nem figyeli meg az ?llam a turist?kat - ?ll?tj?k

A Nemzeti Turisztikai Adatszolg?ltat? K?zpont (NTAK) semmilyen vend?gekkel kapcsolatos szem?lyes adatot nem t?rol ?s kezel majd, kiz?r?lag statisztikai adatok digit?lis t?rol?s?ra lesz alkalmas &ndash [...]
Kuruc.info | 11:20:02 | vegyes | megbeszél


?l? eg?r ?s eg?rf?szek is volt egy B?k?s megyei v?g?h?don

Nagy mennyis?g? rovartetemet, de ?l? egeret ?s eg?rf?szket is tal?ltak a Nemzeti ?lelmiszerl?nc-biztons?gi Hivatal (N?bih) szakemberei egy B?k?s megyei sert?sv?g?h?d ellen?rz?se sor?n. A s?lyos higi?n [...]
Kuruc.info | 10:20:02 | vegyes | megbeszél


Amerikai f?rfi valut?j?t ellen?rizt?k le norv?g vend?gprofesszorok a VI. ker?letben

A Budapesti Rend?r-f?kapit?nys?g VI. ker?leti rend?rkapit?nys?ga lop?s v?ts?g gyan?ja miatt folytat nyomoz?st ismeretlen tettesek ellen. A jelenleg rendelkez?sre ?ll? adatok szerint 2019. janu?r 20-? [...]
Kuruc.info | 10:10:02 | vegyes | megbeszél


J? bulinak tartj?k a keresztlet?r?st - ezeket a rohad?kokat keresi a rend?rs?g

A Budapesti Rend?r-f?kapit?nys?g II. ker?leti rend?rkapit?nys?ga rong?l?s v?ts?g gyan?ja miatt ind?tott nyomoz?st ismeretlen tettesek ellen. 2019. janu?r 4-?n ?s 2019. janu?r 6-?n ismeretlen tettesek [...]
Kuruc.info | 10:10:02 | vegyes | megbeszél


M?gsem lehet oly nagy ?h?ns?g a Jobbikn?l: 57 milli?b?l kutatj?k, mit sz?lnak a v?laszt?k a "munk?jukhoz"

T?bb mint 57 milli? forintos megb?z?st kapott az Ir?nyt? Int?zet a Jobbik frakci?j?t?l – der?l ki az Orsz?ggy?l?s honlapj?n felt?ntetett szerz?d?sekb?l. A Magyar Id?k szerdai sz?m?ban megjelent [...]
Kuruc.info | 09:10:02 | vegyes | megbeszél


Elrabolt?k az Esterh?zy Alap?tv?ny kezel?j?nek 88 ?ves ?desanyj?t

A ny?lt utc?n raboltak el az ?rvid?ki Kismartonban egy 88 ?ves asszonyt, osztr?k sajt??rtes?l?sek szerint az Esterh?zy Alap?tv?nyt kezel? Ottrubay Istv?n ?desanyj?t. Az eset a d?lut?ni ?r?kban t?rt?n [...]
Kuruc.info | 08:50:02 | vegyes | megbeszél


Porosenko: nem lesz itt semmif?le f?der?ci?

Ukrajn?ban nem lesz semmif?le f?der?ci?, ?s nem lesz k?l?nleges st?tusza egyetlen r?gi?nak sem – sz?gezte le Petro Porosenko ukr?n eln?k kedden, az orsz?g egys?g?nek napj?n mondott ?nnepi besz?d [...]
Kuruc.info | 08:10:02 | vegyes | megbeszél


Trump lemondta a rendszeres sajt?t?j?koztat?kat - t?r?keny sz?viv?je gy?nge lelk?nek v?delm?ben

Nem lesznek t?bb? rendszeres sajt?t?j?koztat?k a Feh?r H?zban - jelezte Twitter-fi?kj?n Donald Trump amerikai eln?k. Trump a napi sajt?t?j?koztat?k v?rhat? elmarad?s?t azzal indokolta, hogy az ?js?g?r [...]
Kuruc.info | 08:00:02 | vegyes | megbeszél


F?stpr?b?t tart a BKV a 3-as metr? fel?j?tott szakasz?n

Az ?jpest-V?roskapu ?llom?s h?- ?s f?stelvezet? rendszereit tesztelik – k?z?lte a k?zleked?si t?rsas?g. A k?zleked?si t?rsas?g k?zlem?nye szerint janu?r 23. ?s 28. k?z?tt az ?jpest-V?roskapu me [...]
Kuruc.info | 07:20:02 | vegyes | megbeszél


Az ENSZ-hat?rozatokat be nem tart? Izrael az ENSZ BT ?l?s?n k?vetelte az ir?ni er?k kivon?s?t Sz?ri?b?l

Az ir?ni csapatok ?s mil?ci?k azonnali kivon?s?t k?vetelte Sz?ri?b?l az ENSZ Biztons?gi Tan?cs?nak (BT) keddi ?l?s?n Izrael, amelynek ENSZ-nagyk?vete megism?telte, hogy a zsid? ?llam hadserege tov?b [...]
Kuruc.info | 22:50:02 | vegyes | megbeszél


F?jdalmas, m?gis l?tni kell: Varga-Damm ?s Kunhalmi egy?tt turn?zik az ?sszetartoz?s jel?vel a demokr?cia ?s a magyar n?p j?l?te ?rdek?ben

?s egy?tt magyar?zz?k az ATV st?di?j?ban, hogy nem sz?p dolog a karlend?t?s, de a demokr?ci?hoz ez is k?zelebb viszi majd az egym?shoz "er?teljesen k?zeled?" ellenz?kieket. "Kifejezette [...]
Kuruc.info | 22:20:02 | vegyes | megbeszél


"Boszork?nys?g c?lj?ra" adt?k el egy n? m?h?t Malawiban

Eladta egy n? m?h?t k?t k?rh?zi alkalmazott Malawiban, a v?s?rl? az emberi szervet boszork?nys?g c?lj?ra akarta tov?bb?rt?kes?teni – jelentette a dpa n?met h?r?gyn?ks?g kedden. A n? m?h?t 68 do [...]
Kuruc.info | 21:10:02 | vegyes | megbeszél


Orsz?gszerte havaz?s v?rhat?

Orsz?gos havaz?s v?rhat? – k?z?lte az Orsz?gos Meteorol?giai Szolg?lat kedden a Facebook-oldalra felt?lt?tt vide?ban. Csonka Tam?s meteorol?gus k?zl?se szerint eleinte csak d?len ?s keleten hav [...]
Kuruc.info | 20:40:02 | vegyes | megbeszél


Orb?n telefonon besz?lt Pompe?val

Telefonon egyeztetett egym?ssal kedd d?lut?n Orb?n Viktor minisztereln?k ?s Mike Pompeo, az Egyes?lt ?llamok k?l?gyminisztere – t?j?koztatott Havasi Bertalan, a Minisztereln?ki Sajt?irod?t vezet [...]
Kuruc.info | 20:40:02 | vegyes | megbeszél


Kolumbusz Krist?f sem f?r ?t a "p?sz?" sz?r?n

Marx ?s Engels azt vallotta, a l?t hat?rozza meg a tudatot, Imannuel Kant viszont, A tiszta ?sz kritik?ja c?m? m?v?ben azt a t?telt fogalmazta meg, hogy az emberi elme akt?van hozz?j?rul a megtapaszt [...]
Kuruc.info | 20:10:02 | vegyes | megbeszél


Hal?los t?li viharok tombolnak az Egyes?lt ?llamokban

Az amerikai K?z?pnyugaton ?s a keleti partvid?ken d?l? t?li viharok nyolc hal?los ?ldozatot k?veteltek az elm?lt napokban, a Niagara-v?zes?s egyes r?szei pedig befagytak keddi tud?s?t?sok szerint. Az [...]
Kuruc.info | 19:10:02 | vegyes | megbeszél


Itt a r?gen v?rt j? h?r: v?gre minden rendben a magyar eg?szs?g?gyben!

Mi ugyanis semmi m?sra nem tudunk k?vetkeztetni az al?bb olvashat? MTI-h?rb?l, melynek c?me: Magyarorsz?g egy teljes ?vig finansz?rozza h?rom sz?riai k?rh?z m?k?d?s?t ?me a folytat?s: Orb?n Viktor [...]
Kuruc.info | 18:40:02 | vegyes | megbeszél


Vaddiszn?-orvvad?sz: 1-0

Hal?losan megsebes?tette egy vaddiszn? a r?l?v? orvvad?szt Szatm?r megy?ben - k?z?lte Paula Cochera rend?rs?gi sz?viv? az Agerpres h?r?gyn?ks?ggel. A sz?viv? t?j?koztat?sa szerint az 57 ?ves f?rfi l [...]
Kuruc.info | 18:10:02 | vegyes | megbeszél


Instant karma Encsen: maga az ?p?let b?ntette meg a bont?sra ?rkez? retkeket

H?tf?n k?s? d?lut?n hal?los baleset t?rt?nt Encsen: egy elhagyott, ?resen ?ll? ?p?let tet?szerkezete beszakadt, ?s maga al? temetett egy a padl?son tart?zkod? n?t - k?z?lte a Boon.hu. A lap ?gy tud [...]
Kuruc.info | 17:40:02 | vegyes | megbeszél


Ahmed "H." m?g egy ideig ?lvezheti a vend?gszeretet?nket

Hatvan nappal meghosszabb?totta a Ny?rb?tori J?r?sb?r?s?g kedden a sz?r Ahmed H. idegenrend?szeti ?rizet?t. A 2015. szeptemberi r?szkei t?megzavarg?s r?sztvev?jek?nt terrorcselekm?ny miatt el?t?lt f?r [...]
Kuruc.info | 17:10:03 | vegyes | megbeszél


"?sszehangolj?k" az Echo ?s a H?r TV propagandaanyag-gy?rt?s?t

K?rlev?lben t?j?koztatta a H?r TV munkat?rsait R?p?ssy B?lint, a csatorna vez?rigazgat?ja arr?l, hogy a K?z?p-Eur?pai Sajt? ?s M?dia Alap?tv?ny kurat?riuma ?ltal kijel?lt menedzsment d?nt?se ?rtelm?be [...]
Kuruc.info | 17:10:02 | vegyes | megbeszél


H?viharban zuhant le egy orosz bomb?z?

K?nyszerlesz?ll?s k?zben lezuhant az orosz l?gier? egy Tu-22M3-as t?pus? bomb?z?ja Murmanszk megy?ben, a leg?nys?g k?t tagja ?let?t vesztette - k?z?lte kedden az orosz v?delmi miniszt?rium. A moszkva [...]
Kuruc.info | 16:20:06 | vegyes | megbeszél


Mi Haz?nk: eredm?nyes volt a forgalomlass?t? demonstr?ci?

P?rtja siker?nek is tartja a Mi Haz?nk politikusa, hogy a gumiipari ?gazatban Ny?regyh?z?n ?s Veszpr?mben meg?llapod?sra jutott egym?ssal a munkav?llal?i ?s a munkaad?i oldal a t?l?rat?rv?nnyel ?sszef [...]
Kuruc.info | 16:00:04 | vegyes | megbeszél


H?romezer eur??rt adta el kiskor? l?ny?t egy "szlov?k", hogy egy m?sik kiskor? "feles?ge" legyen

Egy f?rfi "h?zass?gra" k?nyszer?tette kiskor? l?ny?t a Kom?romi j?r?sban: a gyereknek 2017-ben "f?rjhez kellett mennie" egy szint?n kiskor? fi?hoz - adta h?r?l a Param?ter. A re [...]
Kuruc.info | 16:00:04 | vegyes | megbeszél


A n?pp?rtosod?s csod?i: 2009: b?rt?nbe az MSZP-sekkel! - 2019: becs?letes emberek ?k

Akikkel egy?tt lehet m?k?dni. Tudjuk: k?vetkezetess?g. [...]
Kuruc.info | 14:30:02 | vegyes | megbeszél


Mi csak egy s?lt oldalast k?r?nk: az izraeli bel?gy?r el?t?li a Mazsihisz ?ll?spontj?t a "Dun?ba l?tt szentek" ?gy?ben, Orb?n Slom?ja tapsikol ?r?m?ben

Amint azt h?r?l adtuk, a Mazsihisz r??bredt, hogy nagy leb?g?s lesz a Dun?ba l?vet?s mese komolyan v?tele, ez?rt a "kutat?s" le?ll?t?s?t k?rt?k az izraeli bel?gyminisztert?l. Meg?rkezett Arj [...]
Kuruc.info | 14:20:02 | vegyes | megbeszél


Helikopterrel ?rkezik, p?pamobilon j?r k?rbe a p?pa Cs?ksomly?n

J?nius elsej?re, Ferenc p?pa cs?ksomly?i l?togat?sa napj?ra is kiterjeszti a cs?ksomly?i b?cs?t Jakubinyi Gy?rgy, a Gyulafeh?rv?ri R?mai Katolikus F?egyh?zmegye ?rseke – k?z?lte honlapj?n az ?rs [...]
Kuruc.info | 14:00:02 | vegyes | megbeszél


"Egy fontos magyar zsid?t?l kell elk?sz?nn?nk" - ?gy b?cs?zik Vajn?t?l a Mazsihisz

"Nek?nk k?sz?tette, mi szerett?k ?s volt is mit szeretni sok darabon" - ?rj?k a fajt?rsak a Mazsihisz.hu-n. ?s teljesen igazuk van. A baj csak az, hogy a magyarok p?nz?b?l k?sz?tette, illetv [...]
Kuruc.info | 14:00:02 | vegyes | megbeszél


?sszeveszett az any?s?val egy rom?n, a Volkswagenhez fordult seg?ts?g?rt

Rom?ni?ban letart?ztattak h?tf?n egy 30 ?ves f?rfit, aki sz?nd?kosan elg?zolta 57 ?ves any?s?t. Ember?l?si k?s?rlettel gyan?s?tj?k. A ziarulargesul.ro port?l besz?mol?ja szerint a k?l?n?s eset a h?t [...]
Kuruc.info | 13:00:02 | vegyes | megbeszél


?t?lettel z?rulhat a 2009-ben meghurcolt g?rdist?k j?v?t?teli k?zdelme

[...]
Kuruc.info | 13:00:02 | vegyes | megbeszél


Elhitte a 89 ?ves t?l?l?, hogy megint ki akarj?k fosztani a fasiszta magyarok, ez?rt ink?bb kuk?ba rakta minden p?nz?t

A ker?leti ?gy?szs?g v?dat emelt egy 63 ?ves f?rfi ellen, aki 2018. m?jus 1-j?n telefonon felh?vta az id?skor? s?rtettet az?rt, hogy t?le p?nzt csaljon ki. A f?rfi ?ln?ven mutatkozott be, ?s azt mondt [...]
Kuruc.info | 12:00:02 | vegyes | megbeszél


Kultur?lisan elt?r? romantika: szifiliszes sz?l?k, szifiliszes gyerek, iskol?ba j?rni nem divat

Kiskor? vesz?lyeztet?se miatt emeltek v?dat Zal?ban egy ?lett?rsai kapcsolatban ?l? p?r ellen, mert ?veken kereszt?l elhanyagolt?k gyermek?k t?l?k kapott szifiliszes fert?z?s?nek kezel?s?t, gyermekeik [...]
Kuruc.info | 11:30:02 | vegyes | megbeszél


?j m?dszerrel gy?gy?tj?k a m?jdaganatot a Semmelweis egyetemen

?j m?dszerrel gy?gy?tj?k a m?jdaganatot a Semmelweis Egyetem Radiol?giai Klinik?j?n – mondta B?ns?ghi Zolt?n, az int?zm?ny igazgat?helyettese kedden az M1-en. Az igazgat?helyettes elmondta, az [...]
Kuruc.info | 11:20:02 | vegyes | megbeszél


P?nzt?ros L?rinc a mell?nyzseb?b?l kifizethetn? ennek a kisl?nynak az ?letet jelent? gy?gyszert

?lve temetik el ?t ?s hozz? hasonl? gyerekeket - ezt mondta az RTL H?rad?nak az a k?tegyh?zi ?desanya, akinek a 6 ?ves kisl?nya gerincvel?i izomsorvad?ssal k?zd. Egy ?ve m?r l?tezik egy t?bb t?zmill [...]
Kuruc.info | 10:40:01 | vegyes | megbeszél


"Lenin az?rt ?ldozta fel az ?let?t, hogy a n?p jobban ?lhessen"

Lenin hal?l?nak 95. ?vfordul?j?ra eml?keztek sok sz?zan Moszkv?ban. A r?gi id?ket id?z? transzparensek a nagy okt?beri szocialista forradalom atyj?nak, az egykori Szovjetuni? els? vezet?j?nek dics?s?g [...]
Kuruc.info | 10:10:01 | vegyes | megbeszél


Rend?ri int?zked?s k?zben halt meg egy f?rfi

?let?t vesztette T?ton egy id?s f?rfi, akit a rend?r?k ?ppen igazs?g?gyi elmeszak?rt?i vizsg?latra akartak el?vezetni - olvashat? a rend?rs?g honlapj?n. A k?zlem?ny szerint a 62 ?ves f?rfit kedd hajn [...]
Kuruc.info | 10:10:01 | vegyes | megbeszél


Iraki kutat? seg?tett az Iszl?m ?llamnak vegyi fegyvert k?sz?teni - ?s nem b?nta meg

Egy iraki kutat?, Szulejman al-Afari seg?tett az Iszl?m ?llamnak (I?) vegyi fegyver el??ll?t?s?ban, miut?n a terrorszervezet 2014-ben lerohanta sz?l?v?ros?t, Moszult. Afari a The Washington Post c?m? [...]
Kuruc.info | 09:40:02 | vegyes | megbeszél


Hossz? ?vek ?ta t?rgyalgatott titokban Amerika ?szak-Kore?val

Washington ?s Phenjan h?rszerz?i egy ?vtizeden kereszt?l titkos kapcsolatot tartottak fenn egym?ssal – jelentette internetes oldal?n a The Wall Street Journal c?m? lap h?tf?n. A lap ?ll?t?sa sze [...]
Kuruc.info | 09:30:02 | vegyes | megbeszél


Letakarj?k a Kolumbuszt ?br?zol? festm?nyeket a Notre Dame indianai kampusz?n

A rektor utas?t?s?ra letakarj?k a Notre Dame katolikus egyetem indianai kampusz?n az Amerika felfedez?jek?nt sz?mon tartott Kolumbusz Krist?fot ?br?zol? falfestm?nyeket. Mindezt az?rt, mert az eur?pai [...]
Kuruc.info | 08:30:02 | vegyes | megbeszél


Egyre t?bbfel? van l?togat?si tilalom

Az influenzaj?rv?ny terjed?s?vel egyre t?bb k?rh?z rendel el r?szleges vagy teljes l?togat?si tilalmat – der?l ki a Nemzeti N?peg?szs?g?gyi K?zpont honlapj?n k?zz?tett adatokb?l. A f?v?rosban t [...]
Kuruc.info | 08:00:02 | vegyes | megbeszél


Ma van a magyar kult?ra napja

D?j?tad?kkal, irodalmi estekkel, k?nyvbemutat?kkal, koszor?z?ssal ?s k?pz?m?v?szeti ki?ll?t?sokkal is ?nneplik a magyar kult?ra napj?t orsz?gszerte, az esem?nyekr?l a k?zm?dia is besz?mol m?soraiban. [...]
Kuruc.info | 08:00:02 | vegyes | megbeszél


Siker?lt pontosan meghat?rozni, meddig tart a Szaturnusz egy napja

Az amerikai ?rkutat?si hivatal, a NASA Cassini ?rszond?j?r?l ?rkez? adatok seg?ts?g?vel siker?lt pontosan meghat?rozni a Szaturnusz egy napj?t: 10 ?r?n 33 percen ?s 38 m?sodpercen ?t tart. A v?laszt [...]
Kuruc.info | 07:20:01 | vegyes | megbeszél


"?fels?ge P?rizs gr?fja ma reggel meghalt"

Elhunyt 85 ?ves kor?ban h?tf?n Orl?ans-i Henrik, P?rizs gr?fja, az utols? uralkod? francia kir?ly egyenes ?gi lesz?rmazottja – k?z?lte a csal?dja. „Szomor?an jelentem be, hogy ap?m, ?fels [...]
Kuruc.info | 22:40:02 | vegyes | megbeszél


T?rv?nyben tiltan? be az iskolai buzipropagand?t a Mi Haz?nk

A Mi Haz?nk Mozgalom t?rv?nyjavaslatot ny?jt be az Orsz?ggy?l?snek annak ?rdek?ben, hogy tilos legyen az ?vod?t?l az egyetemig minden oktat?si int?zm?nyben a homoszexualit?s n?pszer?s?t?se. A t?rv?nyj [...]
Kuruc.info | 22:10:02 | vegyes | megbeszél


Elj?r?s indult a Twitter ?s a Facebook ellen Oroszorsz?gban

K?zigazgat?si elj?r?st ind?tott a Twitter ?s a Facebook ellen az orosz t?megt?j?koztat?si ?s t?vk?zl?si hat?s?g (Roszkomnadzor), ami?rt a k?t amerikai k?z?ss?gi szolg?ltat? a vonatkoz? t?rv?ny ?rtelm? [...]
Kuruc.info | 21:40:02 | vegyes | megbeszél


B?rgyilkossal akarta meg?letni sz?leit egy 19 ?ves

A Fej?r Megyei Rend?r-f?kapit?nys?g ember?l?s el?k?sz?lete b?ntett elk?vet?s?nek megalapozott gyan?ja miatt folytat elj?r?st a 19 ?ves Gy. K. ellen. A gyan? szerint a f?rfi t?bb szem?lyt?l k?rt seg?t [...]
Kuruc.info | 21:00:01 | vegyes | megbeszél


A M?V is nemet mondott a t?l?rat?rv?nyre

A M?V sem tervezi ?vi 400 ?ra t?l?r?ra k?telezni dolgoz?it. A M?V Start Zrt. vezet?s?g?t ellenz?ki politikusok l?togatt?k meg a mai napon, a f?l?r?s megbesz?l?s ut?n Bang?n? Borb?ly Ildik? MSZP-s k?p [...]
Kuruc.info | 20:00:02 | vegyes | megbeszél


Orb?n gratul?lt S?dernek

Lev?lben gratul?lt Orb?n Viktor minisztereln?k Markus S?dernek, a Bajor Kereszt?nyszoci?lis Uni? (CSU) eln?k?v? t?rt?nt megv?laszt?s?hoz - t?j?koztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a minisztereln?k sajt? [...]
Kuruc.info | 19:30:03 | vegyes | megbeszél


Elkezd?d?tt a hadsereg megalak?t?sa Koszov?ban

Koszov? hivatalosan is elkezdte a biztons?gi szervek hadseregg? alak?t?s?t h?tf?n: a biztons?gi szervek?rt felel?s miniszt?rium ?p?let?nek homlokzat?n lecser?lt?k a feliratot, s az ?j t?bla szerint mo [...]
Kuruc.info | 18:00:03 | vegyes | megbeszél


"Rom?n bar?tainkn?l" m?g mindig el?l?ptet?st ?r a magyarelleness?g

A brass?i region?lis fogyaszt?v?delmi fel?gyel?s?g ?l?re nevezt?k ki a magyarellenes megnyilv?nul?sair?l ismert Mircea Diacont, aki kor?bban a Kov?szna megyei fogyaszt?v?delmi fel?gyel?s?get vezette & [...]
Kuruc.info | 17:10:04 | vegyes | megbeszél


Dr?g?bb lesz a tankol?s

A Mol brutt? 2 forinttal emeli a g?zolaj literenk?nti nagykereskedelmi ?r?t szerd?n, a 95-?s benzin ?ra nem v?ltozik – ?rtes?lt piaci forr?sokb?l az MTI h?tf?n. Az ?remel?ssel a g?zolaj literen [...]
Kuruc.info | 17:10:03 | vegyes | megbeszél


Tegy?k helyre a Momentum hisztij?t: a homoszexualit?s igenis betegs?g!

Az elm?lt napokban igen nagy botr?ny kelt sz?rnyra, mert a k?zt?v?ben (az M5, mely a k?zszolg?lat kultur?lis csatorn?ja) lement egy m?sor. No de mir?l is sz?lt ez a m?sor? Azt pedzegette, hogy a homos [...]
Kuruc.info | 15:50:04 | vegyes | megbeszél


Nah?t: az MSZP ?gyv?dje v?di a Bayer?k ?ltal m?rt?rr? avatott tr?g?r s?ld?l?nyt

Az MSZP ?gyv?dje v?di Nagy Blank?t - adta h?r?l k?zlem?nyben a szocionista p?rt. Hozz?teszik: "Mostant?l hivatalosan is Dr. Litresits Andr?s, az MSZP ?gyv?dje l?tja el Nagy Blanka v?delm?t. A jo [...]
Kuruc.info | 15:50:04 | vegyes | megbeszél


A brit katon?k fell?zadtak a seregen bel?li feminista nyomul?s ellen - ?s csat?t nyertek

Amikor izomer?t ig?nyl? hivat?sok ker?lnek napirendre, mint a katonai, a rend?ri ?s a t?zolt?i szolg?lat, az ?sszes nyugati orsz?gban ugyanaz a minta figyelhet? meg: A n?k k?vetelik, hogy ?ket is [...]
Kuruc.info | 15:10:03 | vegyes | megbeszél


MTVA-botr?ny: a f??gy?szs?g elutas?totta a ballib sz?nj?tsz?k?r feljelent?seit

A K?zponti Nyomoz? F??gy?szs?g k?zlem?nyben jelentette be, hogy az MTVA-sz?kh?zn?l december 16–17-?n t?rt?nt esem?nyek miatt ?rkezett ellenz?ki feljelent?seket megvizsg?lt?k, de elutas?tj?k. Ugy [...]
Kuruc.info | 14:10:03 | vegyes | megbeszél


S?rga mell?nyben a globalizmus ?s a "zsid?k kurv?ja" ellen

Jelenleg 11. hete vannak jelen a „s?rgamell?nyesek” (gilets jaunes) Franciaorsz?g utc?in. Ez a kitart?s dics?retes, f?leg azt l?tv?n, hogy a hatalmi er?szak ellen?re nem cs?kken a sz?muk [...]
Kuruc.info | 13:30:03 | vegyes | megbeszél


A jobbikosok egy r?sze ?gy ?rzi, annyira ?sszeforrtak m?r az MSZP-vel, hogy a saj?t log? haszn?lata is f?l?sleges

Ak?r be is olvadhatn?nak, az legal?bb egy?rtelm? helyzetet teremtene. (Fb) [...]
Kuruc.info | 13:10:02 | vegyes | megbeszél


Febru?r elej?n hoznak ?t?letet a v?r?siszap-perben - persze mindenki ?rtatlannak vallja mag?t

Febru?r 4-?n hoz ?t?letet a v?r?siszapper megism?telt els?fok? elj?r?s?ban a Gy?ri T?rv?nysz?k. A h?tf?i t?rgyal?son az utols? sz? jog?n felsz?lal? v?dlottak mindegyike ?rtatlannak vallotta mag?t. A [...]
Kuruc.info | 13:10:02 | vegyes | megbeszél


"Szomor?s?g, hogy id?ig jutottunk" - t?z ?v ut?n t?vozik a Jobbik j?szap?ti alapszervezet?nek vezet?je

[...]
Kuruc.info | 11:20:02 | vegyes | megbeszél


Megint Sz?ri?ban bomb?ztak a zsid?k

Az izraeli hadsereg kiterjedt l?git?mad?st hajtott v?gre h?tf?re virrad?an Sz?ri?ban, v?laszul arra a rak?t?ra, amelyet sz?riai ter?letr?l ind?tottak el az el?z? nap Izrael fel?, ?s az izraeli l?gv?de [...]
Kuruc.info | 11:00:02 | vegyes | megbeszél


Bek?lt?zhet a f?lt?kenys?g az elvt?rsn?k sz?v?be: Vadai m?r a "friss h?st" ?lelgeti a legsz?vesebben

Szombaton a nagy izgalomban elmulasztottuk megosztani olvas?inkkal a balliber?lis n?tagozat leg?jabb k?z?s p?zol?s?nak fot?j?t, de ?gy ?rezz?k, be kell ennek is ker?lnie a Jobbik ?rul?s?t meg?r?k?t? a [...]
Kuruc.info | 10:10:02 | vegyes | megbeszél


Febru?rban lesz a k?rusok t?li ?jszak?ja

T?bb mint harminc koncert v?rja az ?rdekl?d?ket febru?r 9-?n a k?rusok t?li ?jszak?j?n a MagNet K?z?ss?gi H?zban Budapesten. A k?z?ns?g belehallgathat hazai, nemzetk?zi, gyermek ?s feln?tt kamarak?ru [...]
Kuruc.info | 09:00:02 | vegyes | megbeszél


Csal?dirt?s Oregonban

Egy oregoni f?rfi meg?lte n?gy csal?dtagj?t, k?zt?k kilenc h?napos gyermek?t, ?lett?rsa nyolc?ves l?nya ?let?t pedig csak az mentette meg, hogy a rend?rs?g az utols? pillanatban lel?tte a csal?dgyilko [...]
Kuruc.info | 08:30:01 | vegyes | megbeszél


Merkel m?r nem valami fajs?lyos politikai partner, ?gy az ?j bar?ti szerz?d?s nem h?zza ki Macront a slamasztik?b?l

A n?met-francia egy?ttm?k?d?si ?s integr?ci?s szerz?d?s, amelyet a n?metorsz?gi Aachenben ?r al? a k?t orsz?g vezet?je, a N?metorsz?g ?s Franciaorsz?g k?z?tti "t?rt?nelmi megb?k?l?s" alapj?t [...]
Kuruc.info | 08:00:02 | vegyes | megbeszél


Nyolc j?rm? ?tk?z?tt az M3-ason, egy ember meghalt

A Budapest fel? vezet? oldalon t?rt?nt a baleset, Mez?keresztes t?rs?g?ben, a geleji pihen? k?zel?ben. A karambolban egy ember ?let?t vesztette, t?bben megs?r?ltek – k?z?lte az Orsz?gos Katasztr [...]
Kuruc.info | 08:00:02 | vegyes | megbeszél


Csaknem 40 kilom?tert futott le m?nusz 52 fokban egy olasz rend?r Jakutf?ld?n

Csaknem 40 kilom?tert futott le m?nusz 52 fokban Jakutf?ld ?szaki r?sz?n Paolo Venturini olasz extr?msportol? – k?z?lte az oroszorsz?gi r?gi? k?lkapcsolatok?rt felel?s hivatala vas?rnap a TASZSZ [...]
Kuruc.info | 07:10:02 | vegyes | megbeszél


Egy finn v?rosban m?r k?telez?: egy 17 ?ves fi? ?s egy feln?tt f?rfi "szerelm?r?l" sz?l? filmet n?zettek az iskol?sokkal - a hi?nyz?k b?ntet?st fizethettek

A "tolerancia" ?s az "elfogad?s" el?seg?t?se a c?l egy finnorsz?gi telep?l?sen. Kokkola v?ros tan?csa arra k?telezte a helyi k?z?piskol?sokat, hogy n?zzenek meg az iskolai foglalko [...]
Kuruc.info | 23:00:02 | vegyes | megbeszél


Nagy l?p?st tett a f?rfi-k?zilabdav?logatott az olimpiai selejtez? fel?

A magyar f?rfi-k?zilabdav?logatott 26-21-re legy?zte Tun?zia csapat?t a n?met-d?n k?z?s rendez?s? vil?gbajnoks?g k?z?pd?nt?j?nek m?sodik fordul?j?ban, vas?rnap Herningben. Az eredm?ny azt jelenti, ho [...]
Kuruc.info | 22:00:02 | vegyes | megbeszél


Eg?sz Spanyolorsz?g a csod?ban b?zik: versenyt futnak az id?vel a k?tba zuhant kisfi?t keres? ment?csapat tagjai

Tov?bbra is versenyt futnak az id?vel egy elt?nt kisfi?t keres? ment?csapat tagjai D?l-Spanyolorsz?gban. Sz?lei szerint egy 100 m?ter m?ly lyukba esett a k?t?ves kisfi?. A szakemberek egy hete azon ta [...]
Kuruc.info | 21:40:02 | vegyes | megbeszél


Viharz?na az USA felett - 15 tag?llamra adtak ki riad?t

H?takar? bor?tja az amerikai K?z?pnyugatot ?s a keleti partvid?ket, fennakad?sok vannak a k?zleked?sben, rep?l?j?ratokat t?r?ltek. A sz?les t?li viharz?na a h?tv?g?re el?rte az Egyes?lt ?llamok kelet [...]
Kuruc.info | 21:00:02 | vegyes | megbeszél


Heller ?gnest ?jra?lesztik, f?l?rb?con a Spinoza z?szlaja, Kunhalmi szomika: n?ci karlend?t?s a Sneider-lagziban

A H?r TV birtok?ba jutott felv?telek szerint Sneider Tam?s?k lakodalm?n voltak "rasszista ?s homof?b" viccel?d?sek is. Az esem?nyen megjelentek a p?rt vezet? szem?lyis?gei. Port?lunk nem hiv [...]
Kuruc.info | 20:30:02 | vegyes | megbeszél


Kihallgat?sra id?zt?k be Moszkv?ban egy h?bor?s v?gj?t?k rendez?j?t

Kihallgat?sra id?zt?k be a rend?rs?gre Alekszej Kraszovszkijt, egy botr?nyt kavart h?bor?s film rendez?j?t – k?z?lte j?l ?rtes?lt forr?sra hivatkozva vas?rnap az Interfax orosz h?r?gyn?ks?g. Kr [...]
Kuruc.info | 20:10:01 | vegyes | megbeszél


Twitter-csiripel?sekben osztotta a demokrat?kat Trump

Donald Trump amerikai eln?k vas?rnap Twitter-bejegyz?sben b?r?lta Nancy Pelosi h?zeln?k?t, ami?rt visszautas?totta szombaton tett kompromisszumos javaslat?t a r?szleges korm?nyzati le?ll?s felold?s?ra [...]
Kuruc.info | 19:40:02 | vegyes | megbeszél


Nagyon unatkozhatott a kiskunhalasi R. Viktor

A kiskunhalasi nyomoz?k ?rizetbe vett?k azt a helyi f?rfit, aki a gyan? szerint 2018 december?ben ?s 2019 janu?rj?ban is gar?zd?lkodott. A kiskunhalasi nyomoz?k 2019. janu?r 18-?n a kora d?lut?ni ?r? [...]
Kuruc.info | 19:10:02 | vegyes | megbeszél


A magzatgyilkoss?g ?s az eutan?zia ellen t?ntettek ?letv?d?k P?rizsban

A magzatgyilkoss?g ?s az eutan?zia ellen t?ntettek - a HVG lesajn?l? megfogalmaz?sa szerint - "p?r ezren" P?rizsban. A demonstr?l?k - k?zl?s?k szerint - b?rj?k Ferenc p?pa ?s n?h?ny franci [...]
Kuruc.info | 18:50:04 | vegyes | megbeszél


Moszkva: h?t izraeli rak?t?t semmis?tett meg a sz?riai l?gv?delem - n?gy F-16-ossal t?madtak a zsid?k

H?t izraeli rak?t?t semmis?tett meg a sz?riai l?gv?delem – k?z?lte vas?rnap az orosz v?delmi miniszt?rium. A t?rca szerint a Damaszkuszt?l d?lkeletre l?v? Divali nemzetk?zi rep?l?t?rn?l a sz?ri [...]
Kuruc.info | 18:10:03 | vegyes | megbeszél


A brit c?gvezet?k h?romnegyede ellenzi a meg?llapod?s n?lk?li Brexitet

A legfrissebb ?zleti felm?r?s szerint a brit v?llalati szektor vezet?inek t?bb mint a h?romnegyede kedvez?tlennek tartan?, ha a brit EU-tags?g a kil?p?s (Brexit) felt?telrendszer?r?l sz?l? meg?llapod? [...]
Kuruc.info | 17:10:03 | vegyes | megbeszél


A Nagy Testv?r is bek?lt?zik a recepci?ra: a rend?rs?g szabadon csemeg?zhet a vend?gek adatai k?z?tt

Az idei ?vt?l kezd ?lesben m?k?dni a turizmus t?rv?ny novemberben elfogadott m?dos?t?sa, aminek eredm?nyek?nt napra pontosan nyomon lehet k?vetni az emberek mozg?s?t, ha sz?ll?shely-szolg?ltat?st vesz [...]
Kuruc.info | 16:40:04 | vegyes | megbeszél


Gazirt?sra ?s amerikai sportokra is k?sz?lhettek a fiatalok Versegen

A g?d?ll?i rend?r?k h?rom f?rfit ?ll?tottak el? p?nteken este Versegen. A G?d?ll?i Rend?rkapit?nys?gon indult elj?r?s csoportosan, felfegyverkezve elk?vetett gar?zdas?g b?ntett elk?vet?s?nek megalapo [...]
Kuruc.info | 16:10:03 | vegyes | megbeszél


ENSZ-b?kefenntart?kkal v?geztek Maliban

Legal?bb nyolc cs?di ?llampolg?rs?g? ENSZ-b?kefenntart?val v?geztek terrorist?k vas?rnap reggel Mali ?szakkeleti r?sz?n. Az Aguelhok k?rny?ki t?mad?s c?lpontjai az ENSZ mali b?kefenntart? misszi?j?na [...]
Kuruc.info | 15:40:03 | vegyes | megbeszél


?rdemes id?ben beadatni az influenza elleni v?d?olt?st

?rdemes id?ben beadatni az influenza elleni v?d?olt?st, de aki most oltatja be mag?t, megbetegedhet m?g azel?tt, hogy a v?detts?g kialakulna – h?vta fel a figyelmet P?ta Gy?rgy, a H?zi Gyermekor [...]
Kuruc.info | 15:40:03 | vegyes | megbeszél


Elef?nt taposott el egy n?t Nep?lban

Elef?nt ?lt meg egy n?t egy term?szetv?delmi ter?let mellett Nep?l d?lkeleti r?sz?n – k?z?lte vas?rnap a helyi rend?rs?g. A n? szombat hajnalban kimenek?lt otthon?b?l, amikor szomsz?dja riaszto [...]
Kuruc.info | 15:10:03 | vegyes | megbeszél


Ha megcsordul a Vince, tele lesz a pince - ?pusztaszeren j?soltak a K?rp?t-medencei borrendek

Remek sz?l?term?st, vid?m sz?retet j?soltak a K?rp?t-medencei borrendek ?s a k?rny?kbeli hegyk?zs?gek gazd?i az ?pusztaszeri Nemzeti T?rt?nelmi Eml?kparkban a Szent Vince napj?hoz kapcsol?d? ?nneps?ge [...]
Kuruc.info | 14:50:01 | vegyes | megbeszél


Elhunyt a vil?g legid?sebb f?rfija - Nonaka Maszazo 113 ?ves volt

Elhunyt a vil?g legid?sebb f?rfija, a jap?n Nonaka Maszaz?t 113 ?ves kor?ban vas?rnap reggel ?rte a hal?l otthon?ban – k?z?lte csal?dja. Nonaka a Hokkaido sziget?n l?v? Asor?ban sz?letett 1905. [...]
Kuruc.info | 14:00:03 | vegyes | megbeszél


Oroszorsz?gnak van az ?t?dik legnagyobb aranytartal?ka - tavaly lek?r?zte K?n?t

Az aranytartal?k nagys?g?t tekintve Oroszorsz?g tavaly lek?r?zte K?n?t ?s az ?t?dik helyre l?pett el?. Az orosz jegybank adatai szerint az aranytartal?k id?n janu?r elsej?n 67,9 milli? uncia (2112 to [...]
Kuruc.info | 13:40:02 | vegyes | megbeszél


Meghalt Andrew G. Vajna, Orb?n f?lkar? rabl?ja ?s film?gyi korm?nybiztosa - Saul apja 75 ?ves volt

75 ?ves kor?ban meghalt Andrew G. Vajna, vagy mostans?g Vajna Andr?s Gy?rgy, egykori hollywoodi producer, az etyeki Korda Filmst?di? t?rstulajdonosa, az InterCom Zrt. kor?bbi eln?ke, majd a filmipar m [...]
Kuruc.info | 13:10:02 | vegyes | megbeszél


Szomsz?dja arc?t akarta ?tszabni a dunavecsei l?ncf?r?szes

A B?cs-Kiskun megyei nyomoz?k ?rizetbe vett?k azt a 44 ?ves f?rfit, aki a gyan? szerint egy l?ncf?r?sszel sebes?tette meg ismer?s?t. A B?cs-Kiskun Megyei Rend?r-f?kapit?nys?g Vizsg?lati Oszt?lya ?let [...]
Kuruc.info | 13:10:02 | vegyes | megbeszél


F?klyak?nt ?gett el a magyar szabads?g?rt: 50 ?ve lobbantotta l?ngra mag?t a 17 ?ves fi?

A 17 ?ves Bauer S?ndor 1969. janu?r 20-?n lobbantotta l?ngra ruh?j?t ?s a maga k?r? tekert benzines rongyokat a Nemzeti M?zeum l?pcs?j?n. A kommunista elnyom?s ellen tiltakozott ?gy, de tett?t a hatal [...]
Kuruc.info | 12:40:01 | vegyes | megbeszél


Robban?s r?zta meg a sz?riai f?v?rost

Er?teljes robban?s r?zta meg a sz?riai f?v?ros, Damaszkusz d?li r?sz?t vas?rnap, t?bben meghaltak ?s megsebes?ltek – sz?molt be a sz?riai ?llami telev?zi? ?s az Emberi Jogok Sz?riai Megfigyel?k? [...]
Kuruc.info | 12:00:02 | vegyes | megbeszél


Maced?nia n?vv?ltoztat?sa ellen t?ntetnek Ath?nban

Ezrek gy?ltek ?ssze vas?rnap reggel a g?r?g f?v?rosban, Ath?nban, hogy Maced?nia n?vv?ltoztat?s?nak tervezett parlamenti ratifik?ci?ja ellen t?ntessenek – k?z?lte a g?r?g ?llami telev?zi?. G?r? [...]
Kuruc.info | 11:40:02 | vegyes | megbeszél


Nagy erej? f?ldreng?s r?zta meg Chil?t

Er?s, 6,7-es f?ldreng?s r?zta meg Chile partjait helyi id? szerint szombat este, ketten sz?vinfarktust kaptak az evaku?l?s sor?n, ?s meghaltak – sz?moltak be a chilei hat?s?gok. Az egyik ?ldoza [...]
Kuruc.info | 11:00:02 | vegyes | megbeszél


Ism?t ?ldozatokat szedtek az Andok kanyarg?s ?tjai

K?t busz front?lisan ?tk?z?tt a Bol?viai-magasf?ld (Altiplano) egyik kanyarg?s ?tj?n szombaton, a balesetben huszonketten ?let?ket vesztett?k ?s harmincheten megs?r?ltek – k?z?lt?k a bol?viai ha [...]
Kuruc.info | 10:30:02 | vegyes | megbeszél


T?relmetlenek az egyik sok ezer ?ves ?j haver, mert a "zsid?ver?" Sz?vay m?g mindig k?pvisel? ?s frakci?tag

Hiteltelen ?s sz?gyenteljes, hogy Sz?vay Istv?n tov?bbra is a Jobbik frakci?j?nak tagja – v?lik a liber?lisok. Sermer ?d?m szerint ha a Jobbik val?ban centrista p?rtnak vallja mag?t, el kell hat [...]
Kuruc.info | 10:00:01 | vegyes | megbeszél


K?t nappal balesete ut?n m?r biztons?gi ?v n?lk?l vezetve cs?pt?k f?l?n a 97 ?ves F?l?p herceget

Rend?rs?gi int?sben r?szes?lt a brit uralkod? f?rje, aki alig k?t nappal meglehet?sen s?lyos aut?balesete ut?n biztons?gi ?v?nek becsatol?sa n?lk?l vezette ?j j?rm?v?t. Az id?n 98 esztend?s (eg?sz po [...]
Kuruc.info | 10:00:01 | vegyes | megbeszél


Amerikai l?gicsap?sok ritk?tott?k meg a szom?liai dzsihadist?kat

A szom?liai al-Shabaab dzsihadista szervezet legal?bb 52 tagj?val v?geztek szombaton l?gicsap?sok, amelyeket az amerikai hadsereg k?zl?se szerint arra v?laszul ind?tottak, hogy a sz?ls?s?gesek egy &bd [...]
Kuruc.info | 09:30:02 | vegyes | megbeszél


?rp?d-h?zi Szent Margit tisztelet?re tartanak ?nnepi szentmis?t

Erd? P?ter b?boros, pr?m?s, esztergom-budapesti ?rsek ?nnepi szentmis?t mutat be ?rp?d-h?zi Szent Margit eml?knapj?hoz kapcsol?d?an ma d?lel?tt 11-kor a margitszigeti domonkos kolostor romjain?l - k?z [...]
Kuruc.info | 09:30:02 | vegyes | megbeszél


A cig?nyb?n?z?s a m?lt?? Ugyan m?r!

Eml?kezhet?nk m?g r?, f?leg 2006 k?rny?k?r?l, de m?g – tal?n – eg?szen 2012-ig, hogy a nemzeti radik?lis t?bort er?teljesen foglalkoztatta az ?n. cig?nyb?n?z?s t?m?ja. K?zponti k?rd?s volt [...]
Kuruc.info | 09:00:01 | vegyes | megbeszél


Pokolg?p robbanhatott ?szak-?rorsz?gban

Robban?s t?rt?nt szombaton k?s? este az ?szak-?rorsz?gi Londonderry v?ros?nak k?zponti b?r?s?gi ?p?lete el?tt. A rend?rs?g arra gyanakszik, hogy aut?ba rejtett pokolg?p l?pett m?k?d?sbe. Az incidensb [...]
Kuruc.info | 08:30:02 | vegyes | megbeszél


T?bb ezer kurd t?ntetett a vezet?j?k mellett ?hs?gsztr?jkol? t?r?k k?pivsel?n? mellett

Ezrek vonultak utc?ra szombaton T?r?korsz?g t?bbs?g?ben kurdok lakta d?lkeleti r?sz?n, hogy t?mogat?sukat fejezz?k ki a kurdbar?t, ellenz?ki N?pek Demokratikus P?rtja (HDP) k?t h?napja ?hs?gsztr?jkot [...]
Kuruc.info | 08:00:02 | vegyes | megbeszél


Evang?likus lelk?sz: a vall?si ?ld?z?sek 70 sz?zal?k?t kereszt?nyek szenvedik el

A vall?si ?ld?z?sek 70 sz?zal?k?t kereszt?nyekkel szemben k?vetik el - k?z?lte a Magyarorsz?gi Egyh?zak ?kumenikus Tan?cs?nak f?titk?ra az M1 szombati m?sor?ban. Fischl Vilmos ?ri?sinak nevezte ezt a [...]
Kuruc.info | 07:10:02 | vegyes | megbeszél


Megkaptuk az ellen?ll?k ?j k?zjel?nek val?di megfejt?s?t

?me a t?ntik?z?k ?j bal-k?zjel?nek a megfejt?se: a gy?va ny?l. (Scenic) [...]
Kuruc.info | 22:40:01 | vegyes | megbeszél


M?g mindig nem ismerj?k a zsid? pof?tlans?g v?gs? hat?r?t: nem el?gedett a f?rabbi a Magyarorsz?gt?l Trianon ?ta elszak?tott Eperjes zsinag?g?j?val, ez?rt azt is nek?nk kell fel?j?tani

Solt?sz Mikl?s, a Minisztereln?ks?g egyh?zi ?s nemzetis?gi kapcsolatok?rt felel?s ?llamtitk?ra izraeli l?togat?s?nak n?h?ny, a hazai sajt?ban nem k?z?lt r?szlet?r?l ut?lag sz?molunk be. Solt?sz m?lt v [...]
Kuruc.info | 21:40:02 | vegyes | megbeszél


Nemcsak a Jobbik ?s bar?tai, de a "n?k" is ellen?lltak az Orb?n-rezsimnek P?csett

A munka t?rv?nyk?nyv?nek m?dos?t?sa ellen demonstr?ltak P?csett szombaton. A szakszervezetek ?ltal szervezett demonstr?ci? r?sztvev?i egyebek mellett "T?l?r?zni j?tt?nk!" rigmusokat skand?l [...]
Kuruc.info | 21:20:02 | vegyes | megbeszél


K?t salg?tarj?ni "fi?nak" nagyon megtetszett egy l?ny telefonja - ?t?ttek is ?rte

A N?gr?d Megyei Rend?r-f?kapit?nys?g Tev?kenys?g-ir?ny?t?si K?zpontj?ba 2019. janu?r 18-?n 13 ?ra 49 perckor az egyik tanint?zet igazgat?ja tett bejelent?st, miszerint az iskola egyik tanul?j?t ismere [...]
Kuruc.info | 21:20:02 | vegyes | megbeszél


"Kreat?v ?s j?v?orient?lt utat k?vetett" a meggyilkolt migr?ns- ?s buzisimogat? gdanski polg?rmester

A lengyel politikai ?s t?rsadalmi megosztotts?g felsz?mol?s?t s?rgette Slawoj Leszek Glodz gdanski ?rsek Pawel Adamowicznak, a v?ros m?lt h?tv?g?n meggyilkolt f?polg?rmester?nek szombati temet?s?n mon [...]
Kuruc.info | 20:30:02 | vegyes | megbeszél


Rom?nia ?s Erd?ly iohannisainak nagyon j? a bocskorosok alatt ?lni, auton?mi?ra semmi sz?ks?g?k

A rom?niai n?metek el?gedettek a rom?n korm?ny kisebbs?gpolitik?j?val, ?s nem akarnak auton?mi?t - hangoztatta Paul-J?rgen Porr, a Rom?niai N?met Demokrata F?rum (FDGR) eln?ke szombaton Medgyesen, az [...]
Kuruc.info | 20:30:02 | vegyes | megbeszél


Tov?bb er?s?d?tt a Liga, m?r Salvini p?rtja lenne leger?sebb az EP-ben

Megk?zel?ti a 36 sz?zal?kot a Matteo Salvini vezette olasz korm?nyp?rt, a Liga t?mogatotts?ga egy szombaton k?z?lt k?zv?lem?ny-kutat?s szerint, amelynek eredm?nye a Liga egyeduralm?t mutatja ki az ors [...]
Kuruc.info | 19:20:02 | vegyes | megbeszél


"Szabads?g, Egyenl?s?g, Gumil?ved?k" - tizedszer is az utc?ra vonultak a s?rgamell?nyesek

Tizedszer is az utc?kra vonultak szombaton az ?ltal?nos t?rsadalmi el?gedetlens?get megtestes?t? franciaorsz?gi s?rgamell?nyesek, annak ellen?re, hogy a mozgalom nyom?s?ra Emmanuel Macron ?llamf? a h? [...]
Kuruc.info | 18:50:02 | vegyes | megbeszél


B?rt?nbe ?s ?tnevel?t?borokba akarj?k z?rni a melegeket!

Legal?bbis a korm?ny(m?dia) hazugs?gaira ?rz?keny Momentum m?r Putyin, Bolsonaro ?s a c?mben eml?tett "homof?b borzalmak" harsog?s?ig jutott, mert a k?zm?di?ban egy m?sorban arr?l mertek bes [...]
Kuruc.info | 17:50:08 | vegyes | megbeszél


?j CSU-eln?k: itt az ideje megjelen?teni a p?rt liber?lis ir?nyzat?t, ?s szembesz?llni a gaz nacionalist?kkal

Megv?lasztott?k a bajor Kereszt?nyszoci?lis Uni? (CSU) eln?k?nek Markus S?der bajor tartom?nyi korm?nyf?t szombaton M?nchenben, a p?rt rendk?v?li kongresszus?n. A tiszts?g?rt egyed?li jel?ltk?nt indu [...]
Kuruc.info | 16:20:04 | vegyes | megbeszél


Salg?tarj?nban is egy?tt demonstr?lt a baloldal

A v?roson v?gigvonul? aut?s felvonul?st, majd a F? t?ren t?ntet?st tartottak Salg?tarj?nban szombaton d?lel?tt a munka t?rv?nyk?nyv?nek m?dos?t?sa ellen, rugalmasabb nyugd?jbavonul?si rendszert ?s [...]
Kuruc.info | 15:10:02 | vegyes | megbeszél


Els?llyedt egy s?skacs?nak L?bia partjain?l

Tizenheten elt?ntek, amikor L?bia partjain?l els?llyedt egy migr?nsokat sz?ll?t? gumics?nak, h?rom embert siker?lt kimenteni a v?zb?l – k?z?lte szombaton az olasz haditenger?szet. A t?j?koztat? [...]
Kuruc.info | 14:50:02 | vegyes | megbeszél


Kiterjeszten?k a fi?kra is HPV-v?d?olt?st

A korm?ny kiterjeszten? 12 ?ves fi?kra is HPV-v?d?olt?st az iskolai v?d?olt?si program keret?ben - mondta az eg?szs?g?gy?rt felel?s ?llamtitk?r egy szombati rendezv?nyen Budapesten. Horv?th Ildik? el [...]
Kuruc.info | 14:20:02 | vegyes | megbeszél


T?pontosan megj?solta 2004-ben a B?T a bankoknak, hogy mennyit fognak nyer?szkedni a devizahiteleseken

Nektek/?n?knek k?sz?nhet?en a devizahiteles ?tver?sr?l ?s ennek kapcs?n a Fidesz ?s a balliber?lis t?mb k?z?s ?rul?s?r?l, a bankokkal val? kollabor?l?sukr?l sz?l? vide?nkat tartalmaz? poszt eddig 257 [...]
Kuruc.info | 13:50:02 | vegyes | megbeszél


Kij?hetett a b?rt?nb?l Ahmed H. - Ciprus helyett egyel?re idegenrend?szeti ?rizetben pihen

Idegenrend?szeti ?rizetbe sz?ll?tott?k a sz?r Ahmed H.-t, akit a 2015. szeptemberi r?szkei t?megzavarg?s r?sztvev?jek?nt terrorcselekm?ny miatt ?t?ltek el – k?z?lte a f?rfit k?pvisel? B?r?ndy ?s [...]
Kuruc.info | 13:40:02 | vegyes | megbeszél


Megkezd?d?tt az orsz?gb?n?t? blok?d: a j?rd?n s?t?lgatva d?nt?geti a rezsimet a l?zeng? t?meg Budapesten

Szombaton Budapesten, az ?sszes megyesz?khelyen, t?bb vid?ki v?rosban is lesznek t?ntet?sek, f?lp?ly?s ?tlez?r?sok, ?s k?lf?ldi v?rosokban is tartanak demonstr?ci?kat a t?l?rat?rv?ny elleni tiltakoz?s [...]
Kuruc.info | 13:40:01 | vegyes | megbeszél


T?bb mint 70 ezer di?k ?rta meg ma a k?zponti ?r?sbeli felv?teli vizsg?t

Ma tartott?k a k?zponti ?r?sbeli felv?teli vizsg?kat a hat- ?s a nyolcoszt?lyos gimn?ziumokban. Most ?r?sbeliztek azok a di?kok is, akik kilencedik ?vfolyamra vagy az Arany J?nos Tehets?ggondoz? Progr [...]
Kuruc.info | 12:40:03 | vegyes | megbeszél


Sem az amerikaiakkal, sem az afg?n korm?nnyal nem hajland?ak t?rgyalni a t?libok, ha m?sr?l is sz? esik, mint ami nekik tetszik

Az afg?n t?libok c?folt?k szombaton a pakiszt?ni sajt?ban kor?bban megjelent ?rtes?l?seket, amelyek szerint k?szek lenn?nek fel?j?tani a t?rgyal?sokat az Egyes?lt ?llamok k?l?nleges megb?zottj?val, Za [...]
Kuruc.info | 12:20:02 | vegyes | megbeszél


F. Szilveszter egy kis muzsik?t is szeretett volna az otthon melege mell?

A J?szber?nyi Rend?rkapit?nys?g elj?r?st ind?tott lop?s v?ts?g elk?vet?s?nek megalapozott gyan?ja miatt "F." Szilveszter j?noshidai lakos ellen. A 26 ?ves f?rfi 2019. janu?r 18-?n 13 ?ra 30 [...]
Kuruc.info | 11:50:03 | vegyes | megbeszél


Jimmy Carter szerint Trumpnak is j?l j?nne egy, a K?n?val val? viszony jav?t?s?n ?tletel? bizotts?g

Jimmy Carter volt amerikai eln?k szerint Donald Trump eln?knek tan?csad? bizotts?got kellene ?letre h?vnia a K?n?hoz f?z?d? viszony jav?t?s?ra. A volt eln?k az atlantai Carter K?zpontban az amerikai- [...]
Kuruc.info | 11:30:03 | vegyes | megbeszél


Hal?los csapol?s: v?dr?kben lopt?k egy mexik?iak az olajat, am?g r? nem robbant az eg?sz a tolvajokra

Legal?bb huszonegy ember ?let?t vesztette ?s hetvenegyen megs?r?ltek p?nteken egy megcsapolt ?zemanyag-vezet?k robban?s?ban Mexik? k?zponti r?sz?n – k?z?lte Omar Fayad, Hidalgo tag?llam korm?nyz [...]
Kuruc.info | 11:00:02 | vegyes | megbeszél


73 ?vvel ezel?tt kezdt?k el a magyarorsz?gi n?metek el?z?s?t a kommunist?k ?s a kollabor?ns haza?rul?k

Az Orsz?ggy?l?s 2013-ban nyilv?n?totta janu?r 19-?t a magyarorsz?gi n?metek elhurcol?s?nak ?s el?zet?s?nek eml?knapj?v?, arra eml?kezve, hogy 1946-ban ezen a napon hagyta el Magyarorsz?got az el?ld?z? [...]
Kuruc.info | 10:40:02 | vegyes | megbeszél


B?ket?rgyal?sok helyett ink?bb letart?ztatj?k az ?jra gyilkol?sz? v?r?s gerill?kat Kolumbi?ban

Kem?ny int?zked?seket jelentett be a Nemzeti Felszabad?t?si Hadsereggel (ELN) szemben p?nteken Iv?n Duque kolumbiai eln?k a bogot?i Santander rend?rakad?mia ellen elk?vetett 21 ?letet k?vetel? mer?nyl [...]
Kuruc.info | 10:10:02 | vegyes | megbeszél


Teheraut?k l?ngoltak egy vecs?si telephelyen

Teljes terjedelm?ben ?gett nyolc darab teheraut? szombatra virrad? ?jjel a Vecs?s hat?r?ban h?z?d? Alm?skert ?t egyik telephely?n, ?rja a katasztr?fav?delem. A t?zh?z nagy er?kkel ?rkeztek ki a f?v?r [...]
Kuruc.info | 10:10:02 | vegyes | megbeszél


Tizenh?rom ?vvel ezel?tti t?t katasztr?f?r?l eml?keznek meg Hejc?n

A tizenh?rom ?vvel ezel?tti hejcei l?gi katasztr?fa ?ldozataira eml?keznek ma a Borsod-Aba?j-Zempl?n megyei telep?l?sen. A Hejce f?l?tti, t?bb mint h?tsz?z m?ter magas Bors?-hegyre 2006. janu?r 19-?n [...]
Kuruc.info | 09:10:03 | vegyes | megbeszél


Trump vide??zenetben biztatta a magzatgyilkoss?gok ellen tiltakoz?kat

Donald Trump amerikai eln?k vide??zenetben biztos?totta t?mogat?s?r?l az abortusz elleni tiltakoz?sul szervezett washingtoni menetet p?nteken. “Mindig meg fogom v?deni a F?ggetlens?gi Nyilatkoz [...]
Kuruc.info | 09:10:03 | vegyes | megbeszél


ENSZ-f?titk?r: mindenki vizsg?l?bizotts?got szeretne a Hasogdzsi-gyilkoss?g ?gy?ben, de hivatalos k?r?s m?gsem ?rkezett

Saj?t jogk?r?ben nem kezdem?nyezhet vizsg?latot Dzsam?l Hasogdzsi meggyilkolt sza?di ?js?g?r? ?gy?ben – k?z?lte p?nteken Ant?nio Guterres ENSZ-f?titk?r ?js?g?r?kkal New Yorkban. Civilszervezete [...]
Kuruc.info | 08:40:02 | vegyes | megbeszél


Mueller?k demokrata sz?veket f?jd?t? k?zlem?nye szerint jelenleg nincs arra bizony?t?kuk, hogy a zsid? ?gyv?d Trump utas?t?s?ra hazudozott volna

Robert Mueller vitatja azt a sajt?h?rt, miszerint Donald Trump amerikai eln?k arra utas?totta volna volt szem?lyi ?gyv?dj?t, Michael Cohent, hogy hazudjon egy 2017-ben tartott kongresszusi meghallgat? [...]
Kuruc.info | 08:30:02 | vegyes | megbeszél


H?t helikoptert kap Szerbia Oroszorsz?gt?l

Szerbia h?t helikoptert kap m?g az id?n Oroszorsz?gt?l, ezzel is meger?s?ti haderej?t, a katonai t?mogat?s mellett pedig Szerbia sz?m?ra l?tfontoss?g? g?zmeg?llapod?sok is sz?lettek Vlagyimir Putyin o [...]
Kuruc.info | 08:00:02 | vegyes | megbeszél


Az ?j bal p?ly?n haladhat a forgalom az M2-esen

H?tv?g?t?l m?r az ?j bal p?ly?n haladhat a forgalom az M2-es aut??ton a dunakeszi-f?ti ?s a g?d-?jtelepi csom?pont k?z?tt – k?z?lte a Nemzeti Infrastrukt?ra Fejleszt? (NIF) Zrt. Azt ?rt?k, hogy [...]
Kuruc.info | 07:10:02 | vegyes | megbeszél


El?t?lt?k a Hatvanban orvost ver? cig?nyokat - azt hazudt?k, ? t?madt r?juk

El?t?lt?k a csal?dot, amelyik 2017-ben megvert egy orvost a hatvani k?rh?z s?rg?ss?gi oszt?ly?n. Egy cig?ny a sz?leivel vitte be l?zas gyerek?t az ?gyeletre, de szerint?k t?l sokat kellett v?rniuk, [...]
Kuruc.info | 00:10:02 | vegyes | megbeszél


Felgy?jtotta mag?t egy f?rfi a pr?gai Vencel t?ren

Felgy?jtotta mag?t p?ntek d?lut?n egy 55 ?ves f?rfi a pr?gai Vencel t?ren – k?z?lte a Twitter k?z?ss?gi port?lon a cseh rend?rs?g. Tett?nek ind?t?kai ismeretlenek. Az ?n?get?si k?s?rlet a nemze [...]
Kuruc.info | 23:40:02 | vegyes | megbeszél


Febru?rban tal?lkozik Trump ?s Kim Dzsong Un

Febru?r v?g?n tal?lkozik Donald Trump amerikai eln?k Kim Dzsong Un ?szak-koreai vezet?vel - jelentette be p?nteken a Feh?r H?z. Az eln?ki hivatal sz?viv?je, Sarah Huckabee Sanders k?z?lte, hogy a cs? [...]
Kuruc.info | 23:10:01 | vegyes | megbeszél


Fell?tt?k a "kozmikus t?zij?t?kot" el?id?z? jap?n m?holdat

Sikeresen felbocs?tott?k p?nteken azt a jap?n m?holdat, amely a vil?gon els?k?nt hoz l?tre mesters?ges meteorz?port sz?rakoztat? c?l? ?gi l?tv?nyoss?gk?nt. A toki?i sz?khely? ALE Co. startup 60 centi [...]
Kuruc.info | 22:40:01 | vegyes | megbeszél


Ez is meg?r egy k?z?s t?ntet?st: a Jobbik cimbik?i felh?borodtak, ami?rt a k?zt?v?ben gy?gy?that? betegs?gk?nt volt sz? a buzeranci?r?l

"?llapot? Betegs?g? Torzul?s? Vagy csak a sokat emlegetett m?ss?g?" – ezzel a fel?t?ssel k?sz?lt ad?s a homoszexualit?s gy?gy?that?s?g?r?l a k?zt?v? kultur?lis csatorn?j?n, az M5-?n. [...]
Kuruc.info | 21:50:02 | vegyes | megbeszél


Licit: sz?kely farag?mester alkot?s?nak megv?s?rl?s?val is seg?thetj?k Beke Istv?nt ?s Sz?cs Zolt?nt

Al?bb olvashat? a felh?v?s: Waum P?ter farag?mester felaj?nl?s?nak k?sz?nhet?en licit?l?st ind?tunk abb?l a c?lb?l, hogy a befolyt ?sszeggel Beke Istv?n ?s Sz?cs Zolt?n ?gy?t t?mogassuk. A k?t felaj [...]
Kuruc.info | 21:20:02 | vegyes | megbeszél


Nagykanizs?n is az MSZP-DK-val akci?zott a Jobbik - "t?lmutat a t?l?rat?rv?nyen"

Nagykanizs?n az ellenz?ki p?rtok, valamint t?bb szakszervezet k?pvisel?i csaknem ?tven aut?val sorakoztak fel p?ntek d?lut?n a 7-es f??ton, hogy f?lp?ly?s forgalomlass?t? demonstr?ci?n tiltakozzanak a [...]
Kuruc.info | 20:20:02 | vegyes | megbeszél


Titokban Izraelbe utazott a rom?n korm?nyf? - a nagyk?vets?g ?tk?lt?ztet?s?n mesterkedhetnek

El?zetesen be nem jelentett l?togat?sra Izraelbe utazott p?nteken Viorica Dancila rom?n minisztereln?k, aki korm?nya ut?lag kiadott k?zlem?nye szerint az ?v els? fel?ben megrendezend? rom?n-izraeli k? [...]
Kuruc.info | 20:20:02 | vegyes | megbeszél


Rekordsz?m? Daci?t adtak el tavaly

Eddigi legjobb ?v?t z?rta tavaly a Renault-csoporthoz tartoz? rom?n Dacia aut?gy?r, amely az el?z? ?vin?l 7 sz?zal?kkal t?bb, ?sszesen 700 798 g?pkocsit ?rt?kes?tett 2018-ban. A c?g p?nteken kiadott [...]
Kuruc.info | 19:30:02 | vegyes | megbeszél


Suttyomban ?rat emelt a Wizz Air ?s a Ryanair

Megemelte a Wizz Air ?s a Ryanair az els?bbs?gi besz?ll?s ?s a csomagfelad?s ?r?t, mostant?l az utaz?si szezont?l is f?gg, hogy mennyit kell fizetni egy-egy feladott poggy?sz?rt – ?rja az Airpor [...]
Kuruc.info | 18:30:03 | vegyes | megbeszél


K?VETKEZETESS?G: Gyurcs?ny ember?vel t?ntet a jobbikos "Simicska Andi"

"Azokkal nem k?z?sk?d?nk, akik az elm?lt harminc ?vben r?szt vettek az orsz?g t?nkret?tel?ben" - ?rta nemr?g Sneider Tam?s ?ll?t?lagos Jobbik-eln?k. Ezek ut?n mi sem term?szetesebb, mint az, [...]
Kuruc.info | 18:30:02 | vegyes | megbeszél


Visszahozza a hideget a h?tv?ge

A h?tv?g?n hidegfront ?rkezik, egyre t?bbfel? a maximumok is fagypont k?r?l alakulnak majd. Emellett v?ltoz?kony lesz az id?j?r?s: naps?t?s, es? ?s havaz?s is v?rhat?. P?nteken ?szaknyugat fel?l fels [...]
Kuruc.info | 17:30:02 | vegyes | megbeszél


N? pr?b?lt kirabolni egy p?pai doh?nyboltot

A P?pai Rend?rkapit?nys?g B?n?gyi Oszt?lya nyomoz?st ind?tott felfegyverkezve elk?vetett rabl?s b?ntett k?s?rlet?nek gyan?ja miatt ismeretlen tettes ellen. 2018. december 12-?n 21 ?ra 36 perckor egy [...]
Kuruc.info | 17:30:02 | vegyes | megbeszél


Beteg ?let??rt k?zd? ment?s?kkel ordib?lt a buszsof?r, kir?gt?k

Hisztirohamot kapott egy buszsof?r a Csongr?d megyei ?f?lde?kon, mert egy nyugd?jasotthon el?tt nem tudott tolat?s n?lk?l elhaladni, ott ugyanis ?ppen egy id?s asszony ?let??rt k?zd?ttek a ment?k. A [...]
Kuruc.info | 16:50:03 | vegyes | megbeszél


Meg?r?lt a kist?sk?nak a cig?ny, de nem az volt benne, amire sz?m?tott

Egy 74 ?ves asszony tett feljelent?st 2019. janu?r 17-?n a Kiskunhalasi Rend?rkapit?nys?gon ismeretlen tettes ellen, aki elvett t?le egy kism?ret? t?sk?t. Az id?s n? a rend?r?knek elmondta, hogy d?l [...]
Kuruc.info | 16:00:02 | vegyes | megbeszél


Aki nem tudja, mi az a sztr?jk, de r?szt venne benne, ?s aki arra fecs?rli az energi?j?t, hogy min?l boldogabb legyen, s ez?rt elhagyja a haz?j?t

?s van, aki Jehova tan?ja vagy ?ppen krisn?s. Sztr?jk helyett pedig lehetne kap?lni is - az Azonnali k?rdezett. [...]
Kuruc.info | 15:50:03 | vegyes | megbeszél


Trianon-igenl? matric?k: ellenkamp?nyt ind?t a Mi Haz?nk

A Mi Haz?nk Mozgalom kamp?nyt ind?t a magyarellenes Get real Hungary elnevez?s? kezdem?nyez?ssel szemben – jelentette be a p?rt eln?ke p?nteki budapesti sajt?t?j?koztat?j?n. Toroczkai L?szl? [...]
Kuruc.info | 15:00:03 | vegyes | megbeszél


K?zel n?gyezren sztr?jkoltak a gy?ri Audiban

Az Audi Hungaria Zrt. mintegy n?gyezer dolgoz?ja vett r?szt p?nteken 9 ?s 11 ?ra k?z?tt a Audi Hung?ria F?ggetlen Szakszervezet (AHFSZ) ?ltal meghirdetett k?t?r?s figyelmeztet? sztr?jkban - t?j?koztat [...]
Kuruc.info | 14:30:02 | vegyes | megbeszél


A ballib ?sszeborul?s milli? ?rnyalata: feminista akci?csoport r?szek?nt ?rogatnak al? a jobbikosok Gurmai Zit?val ?s Vadai ?gnessel

Ellenz?ki k?pvisel?k levelet ?rtak Nagy Blank?nak, annak a kiskunf?legyh?zi gimnazista l?nynak, aki tavaly decemberben Budapesten, majd Kecskem?ten is felsz?lalt a t?l?rat?rv?ny elleni t?ntet?seken. [...]
Kuruc.info | 13:50:02 | vegyes | megbeszél


Elkezd?d?tt a vil?g legnagyobb mez?gazdas?gi v?s?ra

Kezdet?t vette p?nteken Berlinben a Nemzetk?zi Z?ld H?t (Internationale Gr?ne Woche - IGW), a vil?g legnagyobb mez?gazdas?gi, ?lelmiszeripari ?s kert?szeti ki?ll?t?sa ?s v?s?ra. A magyar standot Nagy [...]
Kuruc.info | 13:20:03 | vegyes | megbeszél


Tov?bbi int?zm?nyekben rendeltek el l?togat?si tilalmat

Az influenzaj?rv?ny miatt tov?bbi int?zm?nyekben rendeltek el r?szleges vagy teljes l?togat?si tilalmat – der?l ki a Nemzeti N?peg?szs?g?gyi K?zpont honlapj?n k?zz?tett legfrissebb adatokb?l. P [...]
Kuruc.info | 13:00:03 | vegyes | megbeszél


A sz?ffel egy?tt vitte a p?nzt ez a napbarn?tott f?rfi?

A belv?rosi rend?r?k elfogt?k azt a f?rfit, aki t?bb mint 13 milli? forintot lopott. Az egyik irod?ban a sz?fet is kit?pte a falb?l, ?s azzal egy?tt vitte el a p?nzt. A jelenleg rendelkez?sre ?ll? ad [...]
Kuruc.info | 13:00:03 | vegyes | megbeszél


Kazincbarcika: k?pesek voltak negyven forint?rt megverni egy embert

Rabl?s b?ntett elk?vet?s?nek megalapozott gyan?ja miatt folytat b?ntet?elj?r?st a Kazincbarcikai Rend?rkapit?nys?g egy 49 ?ves ?s egy 45 ?ves helyi f?rfival szemben. A gyan?s?tottak 2018. okt?ber 27-? [...]
Kuruc.info | 12:40:02 | vegyes | megbeszél


D?jk?teles ?tszakaszok - ez a t?rk?p seg?t elker?lni a b?rs?got

?rdemes pontosan t?j?koz?dni a d?jk?teles ?th?l?zatr?l, hogy az aut?sok elker?lhess?k a b?rs?got – h?vja fel a figyelmet az Autopalyamatrica.hu. A port?l p?nteki k?zlem?ny?ben jelezte: janu?r [...]
Kuruc.info | 12:10:02 | vegyes | megbeszél


Robban?testet tal?ltak egy budapesti ?p?tkez?sen

M?sodik vil?gh?bor?s robban?testet tal?ltak a f?v?ros XI. ker?let?ben egy ?p?tkez?sen – k?z?lte a Magyar Honv?ds?g t?zszer?sz ezred?nek kommunik?ci?s tisztje p?nteken az MTI-vel. Gajdos Mil?n e [...]
Kuruc.info | 12:10:02 | vegyes | megbeszél


Orb?n K?n?t?l is megv?di Eur?p?t! Ja, nem…

Olvasom a h?rek k?z?tt, hogy ?sszesen 19 855 f? jutott tart?zkod?si vagy leteleped?si enged?lyhez 2013 ?s 2017 k?z?tt Magyarorsz?gon a leteleped?si k?tv?nyprogrammal. Most a Transparency International [...]
Kuruc.info | 11:40:02 | vegyes | megbeszél


Visszapereln?k az ?llamt?l az Esterh?zy-kincseket

Elvesz?theti a magyar ?llam a legend?s Esterh?zy-kincseket, miut?n a hercegi csal?d ausztriai alap?tv?nya pert ind?tott a sok milli?rdos ?rt?k? gy?jtem?ny?rt. A leg?rt?kesebb t?rgyak ?vek ?ta Fert?d?n [...]
Kuruc.info | 10:50:02 | vegyes | megbeszél


?ssze?tk?z?tt k?t orosz vad?szbomb?z?

Gyakorl?rep?l?s k?zben ?ssze?tk?z?tt p?nteken a leveg?ben k?t orosz Szu-34-es vad?szbomb?z?; az egyik szerencs?sen le tudott sz?llni egy l?gi t?maszponton, de a m?sik a tengerbe zuhant, miut?n a pil?t [...]
Kuruc.info | 10:20:02 | vegyes | megbeszél


Az Iszl?m ?llam mag?ra v?llalta az oroszorsz?gi h?zrobban?st

Mag?ra v?llalta az Ur?l d?li r?sz?n fekv? Magnyitogorszkban szilveszterkor t?rt?nt h?zrobban?st az Iszl?m ?llam (I?) terrorszervezet – k?z?lte honlapj?n a terrorista tev?kenys?gre vonatkoz? adat [...]
Kuruc.info | 10:00:02 | vegyes | megbeszél


Meg?rkeztek Amerik?ba az ?szak-koreaiak

Magas rang? ?szak-koreai deleg?ci? ?rkezett helyi id? szerint cs?t?rt?k ?jjel Washingtonba, hogy Donald Trump amerikai eln?k ?s Kim Dzsong Un ?szak-koreai vezet? m?sodik cs?cstal?lkoz?j?r?l t?rgyaljon [...]
Kuruc.info | 08:50:02 | vegyes | megbeszél


?tmilli??rt vette, sz?zmilli??rt ?rulja Demszky a horv?torsz?gi nyaral?j?t

A 2004-es esztend? sz?mtalan botr?nya k?z?l is kiemelkedett annak idej?n Demszky G?bor?, akir?l akkor der?lt ki: az Adriai-tengerhez k?zel v?s?rolt mag?nak nyaral?t, ?s az FKF Zrt.-t?l b?relt aut?val [...]
Kuruc.info | 08:50:02 | vegyes | megbeszél


Migr?nsok t?zezreit tart?ztatta fel tavaly Marokk?

Marokk? tavaly 89 ezer illeg?lis bev?ndorl?t tart?ztatott fel, sz?muk 37 sz?zal?kkal haladja meg az egy ?vvel kor?bbit – k?z?lte az ?szak-afrikai orsz?g bel?gyminiszt?riuma cs?t?rt?k?n. Az afri [...]
Kuruc.info | 08:20:02 | vegyes | megbeszél


Maradnak a franci?k Sz?ri?ban

Franciaorsz?g tov?bbra is jelen lesz Sz?ri?ban, f?ggetlen?l az Egyes?lt ?llamok bejelentett csapatkivon?s?t?l – jelentette ki cs?t?rt?k?n Toulouse-ban Emmanuel Macron francia eln?k a fegyveres e [...]
Kuruc.info | 08:20:02 | vegyes | megbeszél


May is lemondta r?szv?tel?t a Vil?ggazdas?gi F?rumon

Donald Trump amerikai ?s Emmanuel Macron francia eln?k ut?n a brit korm?nyf? is lemondta r?szv?tel?t a janu?r 22-?n kezd?d? davosi Vil?ggazdas?gi F?rumon. Theresa Maynek m?s k?telezetts?gei vannak &n [...]
Kuruc.info | 07:50:02 | vegyes | megbeszél


Vesz?lyben a vadon term? k?v?fajt?k

T?bb mint 60%-ukat fenyegeti a kipusztul?s az erd?irt?s, a kl?mav?ltoz?s ?s a rovark?rtev?k miatt. A londoni Kew Gardens szakemberei szerint a fenyegetett fajok k?z? tartozik a leggyakrabban termeszt [...]
Kuruc.info | 07:10:02 | vegyes | megbeszél


Szeg?ny Ahmed H. s?rt ?s r?m?lmai voltak, de nyolcmilli? forint megvigasztaln?

"Amikor megl?ttam, megremegtem, hogy ilyen lehet" – mondta Ahmed H. ma a b?r?s?gon arr?l, hogy ?gy szerepelt a nemzeti konzult?ci?ban az el?t?l?se, hogy akkor m?g nem is volt joger?s d [...]
Kuruc.info | 23:10:04 | vegyes | megbeszél


Az EP jog?llami felt?telekhez k?tn? a kifizet?seket

Megszavazta az Eur?pai Parlament (EP) cs?t?rt?k?n azon tervezett mechanizmusnak a l?trehoz?s?t, amelynek keret?ben bizonyos, p?ld?ul jog?llamis?gi felt?telekhez k?tn?k az Eur?pai Uni? tag?llamainak me [...]
Kuruc.info | 23:10:04 | vegyes | megbeszél


15 ezer k?nai ?rkezett az orsz?gba leteleped?si k?tv?nnyel

?sszesen 19 855 f? jutott tart?zkod?si vagy leteleped?si enged?lyhez 2013 ?s 2017 k?z?tt Magyarorsz?gon a leteleped?si k?tv?nyprogrammal. Most a Transparency International adatk?r?s?nek k?sz?nhet?en - [...]
Kuruc.info | 22:40:02 | vegyes | megbeszél


Figyelmeztet? sztr?jk lesz p?nteken az Audin?l

K?t?r?s figyelmeztet? sztr?jkot hirdetett p?ntek d?lel?ttre az Audi Hung?ria F?ggetlen Szakszervezet (AHFSZ), miut?n a cs?t?rt?ki sztr?jkbizotts?gi ?rtekezleten egyhang?lag elutas?tott?k az Audi Hunga [...]
Kuruc.info | 22:20:02 | vegyes | megbeszél


T?bb mint tizenegyezer ?ve seg?tik az embereket a kuty?k

Mintegy 11 500 ?vvel ezel?tt kezdett el a kutya az ember mellett ?lni a mai Jord?nia ?szakkeleti r?sz?n, a kuty?kat feltehet?en vad?szatra is haszn?lt?k – id?zte az Eurekalert.com d?n ?s brit tu [...]
Kuruc.info | 21:40:02 | vegyes | megbeszél


Igencsak meg?rt? a tisztelt b?r?s?g gyermekpornogr?fia-?gyben: felf?ggesztettel k?nyezteti a visszaes?t

A b?r?s?g a Mosonmagyar?v?ri J?r?si ?gy?szs?g v?dirat?val egyez?en b?n?snek mondta ki a 31 ?ves f?rfit gyermekpornogr?fia b?ntett?ben, ?s ez?rt 1 ?v 2 h?nap b?rt?nb?ntet?st szabott ki vele szemben, me [...]
Kuruc.info | 21:10:02 | vegyes | megbeszél


Putyin Szerbi?ban: ?ll?t?lag kem?ny felt?teleket dikt?l EU-tagjel?lt sz?vets?ges?nek

Szerbi?nak "v?lasztania kell, hogy Oroszorsz?g t?mogat?ja vagy ellens?ge", ?s a Kreml elv?r?sa ?rtelm?ben Belgr?d nem t?mogathatja az EU Oroszorsz?got s?jt? szankci?it sem - ?rja a EuroNews. [...]
Kuruc.info | 20:40:04 | vegyes | megbeszél


Holokauszt-eml?km?vet d?nt?ttek le - nem az antiszemita Budapesten, hanem Izraelben

R?m?t-G?n izraeli v?rosban ismeretlenek led?nt?tt?k a holokauszt ?ldozatainak eml?ket ?ll?t? szoborcsoportot. A Rem?ny ereje nev? eml?km? k?zponti alakja egy s?f?rt f?v? alak, a h?ta m?g?tt pedig hat [...]
Kuruc.info | 20:10:02 | vegyes | megbeszél


Meghosszabb?tott?k a bor?szt agyonver? cig?nyok letart?ztat?s?t

A Veszpr?m Megyei F??gy?szs?g a letart?ztat?s ism?telt meghosszabb?t?s?t ind?tv?nyozta a badacsonyi hal?lt okoz? testi s?rt?s ?gy?ben. A Veszpr?mi J?r?sb?r?s?g az egyik gyan?s?tott eset?ben az ind?tv? [...]
Kuruc.info | 19:40:02 | vegyes | megbeszél


Politikailag korrekt sz?haszn?lattal teszik m?g idi?t?bb? az EP-k?pvisel?ket

T?r?ln? az uni?s ford?t?k sz?haszn?lat?b?l a n?kre ?s a f?rfiakra utal? szavakat az Eur?pai Parlament. A test?let decemberi ir?nymutat?sa szerint a tolm?csoknak "semleges" szavakat kell hasz [...]
Kuruc.info | 19:10:02 | vegyes | megbeszél


Berlusconi is indul az EP-v?laszt?son

"A felel?ss?g?rzetem miatt csin?lom" - magyar?zta d?nt?s?t Szard?nia sziget?n az egybegy?lt riportereknek, majd kifejtette: az?rt t?r vissza a politika sz?nter?re, hogy meg?ll?tsa az olasz k [...]
Kuruc.info | 18:40:02 | vegyes | megbeszél


A Mazsihisz r?j?tt, hogy kipukkadhat a Dun?ba l?vet?s lufi - le?ll?ttatn?k a kutat?st

Heisler Andr?s, a Mazsihisz eln?ke lev?lben k?rte Magyarorsz?g ?s Izrael bel?gyminisztereit?l a m?sodik vil?gh?bor? alatt a zsid? legend?rium szerint a Dun?ba l?tt zsid? ?ldozatok kutat?s?nak felf?gge [...]
Kuruc.info | 18:10:03 | vegyes | megbeszél


Emelked?ben a realista jobboldal - a harmadik ?t Eur?p?ja fel?

2019-be l?pve el?rkezt?nk abba az esztend?be, amikor 5 ?v ut?n ?jra EP-v?laszt?sokat tartanak. Sokan mondj?k, nagyobb lesz a jelent?s?ge, mint a kor?bbiakban, ?s val?ban, van is ebben igazs?g. Els?sor [...]
Kuruc.info | 17:20:04 | vegyes | megbeszél


A Bayer-Hadh?zy cs?rte leg?jabb felvon?s?nak az a t?m?ja, h?ny forintosban lehet kifizetni a 300 ezret

Hi?ba akarja, nem tudja egy zs?k p?nzzel kifizetni Bayer Zsolt publicista Hadh?zy ?kos f?ggetlen orsz?ggy?l?si k?pvisel?t. Bayert becs?lets?rt?s miatt k?telezte a b?r?s?g bocs?natk?r?sre ?s 300 ezer f [...]
Kuruc.info | 17:20:04 | vegyes | megbeszél


A N?pszava szerint megint j?n Putyin

Magyarorsz?gra j?n id?n is Vlagyimir Putyin – ?rtes?lt egym?st?l t?bb, f?ggetlen forr?sb?l a N?pszava. A magyar ?s az orosz eln?k az elm?lt ?vekben mindig tal?lkozott legal?bb egyszer, ?gy ebb [...]
Kuruc.info | 16:50:07 | vegyes | megbeszél


Ferenc az els? p?pa, aki mis?t tart Sz?kelyf?ld?n - B?jte Csaba l?tja vend?g?l

Gyereknapon ?rkezik Cs?ksomly?ra, majd szabadt?ri szentmis?t is tart a somly?i hegynyeregben Ferenc p?pa. B?jte Csaba nagyon v?rja a Szentaty?t, ? l?tja vend?g?l majd az oda?rkez?ket - ?rja a Bors. [...]
Kuruc.info | 16:30:02 | vegyes | megbeszél


68 ezer zsid? menek?lt meg Sz?lasi gett?j?ban, Orb?n ?llamtitk?ra deport?l?sr?l ?s gyilkol?sr?l hazudozik

"Mi, magyarok nem felejthet?nk, nem emelkedhet?nk a m?ltunk s?t?t b?nei, r?mtettei f?l?; eml?kezet?nkben kell tartanunk ?s tudatos?tanunk kell a j?v? nemzed?k?t is, hogy egym?st tisztelete, seg?t [...]
Kuruc.info | 16:00:04 | vegyes | megbeszél


Vid?ki ?letre ?szt?n?zn?k a fiatalokat

Vid?ki ?let, fiatalok a vid?ken elnevez?ssel programcsomagot ind?t a Fiatal Gazd?k Magyarorsz?gi Sz?vets?ge (AGRYA), amely 16 milli? forintb?l val?sul meg, t?bbek k?z?tt az Agr?rminiszt?rium (AM) ?s a [...]
Kuruc.info | 15:40:04 | vegyes | megbeszél


"?rz?keny?t? programot" szerveznek a buzik az iskol?kba Szegeden - a Jobbik ?j elvt?rsai is t?mogatj?k az akci?t

Melegs?g ?s megismer?s c?mmel "?rz?keny?t? k?pz?st" szervez a szegedi "LMBT k?z?ss?g" tan?roknak ?s seg?t? szakembereknek. Ezt n?pszer?s?tik a buzer?nsok a Facebook-oldalukon, vide [...]
Kuruc.info | 14:50:03 | vegyes | megbeszél


Kinevezt?k a Magyar Honv?ds?g parancsnok?t

Korom Ferenc alt?bornagyot kinevezt?k a Magyar Honv?ds?g parancsnok?v?. Az err?l sz?l? k?zt?rsas?gi eln?ki utas?t?s a Magyar K?zl?ny legfrissebb sz?m?ban jelent meg. Korom Ferenc parancsnoki megb?zat [...]
Kuruc.info | 14:20:03 | vegyes | megbeszél


Nyolc helysz?nen tart forgalomlass?t? demonstr?ci?t a Mi Haz?nk

A Mi Haz?nk Mozgalom forgalomlass?t? demonstr?ci?t tart janu?r 22-?n nyolc helysz?nen, gumiipari l?tes?tm?nyek el?tt, a gumiipari dolgoz?k k?vetel?seinek t?mogat?sa ?rdek?ben – jelentette be az [...]
Kuruc.info | 14:20:03 | vegyes | megbeszél


A Sz?zadv?g felm?r?se szerint term?szetesen minden rendben a Fidesz h?za t?j?n

Stabil a korm?nyp?rtok el?nye a t?bbi p?rttal szemben, a teljes v?laszt?kor? n?pess?g 35 sz?zal?ka szavazna a Fidesz-KDNP-re - k?z?lte janu?ri k?zv?lem?ny-kutat?sa alapj?n a Sz?zadv?g Alap?tv?ny cs?t? [...]
Kuruc.info | 13:50:03 | vegyes | megbeszél


M?rcius 14-?re hirdette meg a sztr?jkot az MKKSZ

Orsz?gos k?zszolg?lati sztr?jkot hirdet m?rcius 14-?re csaknem k?tsz?zezer munkav?llal? ?rdek?ben a Magyar K?ztisztvisel?k, K?zalkalmazottak ?s K?zszolg?lati Dolgoz?k Szakszervezete (MKKSZ) arra az es [...]
Kuruc.info | 13:20:03 | vegyes | megbeszél


K?z?piskol?soknak magyar?zgatja a k?zigazgat?si ?llamtitk?r, hogy "a holokauszt borzalma soha t?bb? nem ism?tl?dhet meg"

A Raoul Wallenberg "emberment?r?l" rendezett k?z?piskolai vet?lked? d?nt?j?t tartj?k a K?lgazdas?gi ?s K?l?gyminiszt?riumban (KKM) cs?t?rt?k?n. A Wallenberg nyom?n c?mmel rendezett vet?lked [...]
Kuruc.info | 12:50:04 | vegyes | megbeszél


P?nc?lt?r? rak?t?val t?madt volna a Feh?r H?zra egy I?-szimpatiz?ns

Az Egyes?lt ?llamokban letart?ztattak szerd?n egy Georgia ?llambeli f?rfit, akit azzal v?dolnak, hogy p?nc?lt?r? rak?t?val meg akarta t?madni a washingtoni Feh?r H?zat – k?z?lte az ?gy?szs?g. A [...]
Kuruc.info | 12:50:04 | vegyes | megbeszél


Szex?rt osztogatta a b?r?i kinevez?seket az izraeli ?gyv?di kamara eln?ke

A rend?rs?g letart?ztatta, majd a b?r?s?g h?zi ?rizetbe helyezte az izraeli ?gyv?di kamara eln?k?t, Efi Nav?t, akit azzal gyan?s?tanak, hogy szexu?lis ellenszolg?ltat?sok?rt cser?be seg?tette b?r?k ki [...]
Kuruc.info | 12:20:02 | vegyes | megbeszél


Budapesten tart?ztatt?k le a Ronaldo-botr?nyt kirobbant? port?l tulajdonos?t

Eur?pai elfogat?parancs alapj?n elfogtak egy 30 ?ves portug?l f?rfit Budapesten, a kiadat?sa folyamatban van – k?z?lte a rend?rs?g cs?t?rt?k?n a honlapj?n. A k?zlem?ny szerint a f?rfit szerd?n a [...]
Kuruc.info | 11:50:02 | vegyes | megbeszél


Ritka eset, de ennek a b?n?z?nek nem siker?lt beszerezni a b?rt?ntelefont

Megpr?b?lt megvesztegetni egy b?rt?n?rt egy fogvatartott a Szegedi Fegyh?z ?s B?rt?nben, hogy ?gy jusson illeg?lisan mobiltelefonhoz – t?j?koztatta a Csongr?d Megyei F??gy?szs?g sz?viv?je cs?t?r [...]
Kuruc.info | 11:20:03 | vegyes | megbeszél


Megvannak a saj?t bev?lt hagyom?nyaik, m?gis az amerikai KKK-t majmolta egy n?met csoport

Nagyszab?s? razzi?t tartottak szerd?n N?metorsz?gban a Ku Klux Klan nev? amerikai szervezet felt?telezett k?vet?inek tagjain?l. A stuttgarti ?gy?szs?g ?llambiztons?gi oszt?lya ?s a Baden-W?rttemberg t [...]
Kuruc.info | 10:40:02 | vegyes | megbeszél


Szocionista a jobbikosnak: "Kedves Bar?tom!"

A Jobbik ?s az MSZP k?z?sen seg?ti a szakszervezetek szombati f?lp?ly?s forgalomlass?t? akci?j?t V?s?rosnam?ny, Feh?rgyarmat ?s Z?hony k?rny?k?n – der?l ki a Magyar Id?k birtok?ba jutott dokumen [...]
Kuruc.info | 10:10:02 | vegyes | megbeszél


Kisziv?rgott Trump?k ?ll?t?lagos b?keterve: Jeruzs?lem k?z?s, de megosztott f?v?ross? v?lna

Az Egyes?lt ?llamok palesztin-izraeli visz?ly rendez?s?re kidolgozott b?keterv?nek r?szletei napvil?gra ker?ltek – jelentette az izraeli tizenh?rmas kereskedelmi t?v?csatorna cs?t?rt?k?n. Don [...]
Kuruc.info | 10:10:02 | vegyes | megbeszél


Megint k?z?sen ?lltak ki a sajt? el? az egyes?lt ballibek - a Jobbik csak mellesleg ?s utols?k?nt kapott sz?t

M?g a k?tf?s Liber?lisok liber?lisa vagy a P?rbesz?d Jakab P?tere is Pint?r Tam?s el?tt besz?lhetett. A jobbikos k?pvisel?nek 15 m?sodperc ?s egyetlen mondat jutott, mik?zben az MSZP Bang?n?ja t?bb mi [...]
Kuruc.info | 09:20:02 | vegyes | megbeszél


K?ria: lehet azt mondani Matolcsyra, hogy lopott

Matolcsy Gy?rgy jegybankeln?k 2016 nyar?n beperelte B?r?ndy Gergelyt a j? h?rn?v v?delm?hez f?z?d? szem?lyis?gi joga megs?rt?se miatt, ami?rt az akkor m?g szocialista k?pvisel? lop?ssal v?dolta meg a [...]
Kuruc.info | 09:20:02 | vegyes | megbeszél


Veszpr?mben is k?pvisel? n?lk?l maradt a Jobbik - Simicska ?sszefog?s Andija sem lopta be mag?t a kil?p?k sz?v?be

Nemr?g a Jobbik k?t Veszpr?m megyei k?zgy?l?si k?pvisel?je t?vozott a p?rtb?l, ?s ezzel a frakci?juk is megsz?nt a megyei ?nkorm?nyzatn?l, most a Jobbik v?rosi k?pvisel?je is otthagyta t?bbedmag?val a [...]
Kuruc.info | 08:50:02 | vegyes | megbeszél


Az ENSZ-f?titk?rnak is csak harmincas ?vez?sre futja

Sz?mos ponton n?z ma szembe fenyeget?ssel a nemzetk?zi k?z?ss?g, tanulnia kellene az elm?lt ?vsz?zad esem?nyeib?l – ?llap?tja meg Ant?nio Guterres ENSZ-f?titk?r abban a besz?d?ben, amelyben felv [...]
Kuruc.info | 08:50:02 | vegyes | megbeszél


Letart?ztatta az FBI az ir?ni ?llami t?v? egyik munkat?rs?t

Letart?ztatt?k az ir?ni ?llami Press TV egyik m?sorvezet?j?t a Sz?vets?gi Nyomoz? Iroda (FBI) munkat?rsai az Egyes?lt ?llamokban. Marzieh Hashemi ?js?g?r?n?t a Missouri ?llambeli St. Louis v?rosban t [...]
Kuruc.info | 08:30:02 | vegyes | megbeszél


Budapesten nyitj?k meg az ?kumenikus imahetet

A vas?rnap kezd?d? ?kumenikus imah?t orsz?gos megnyit? istentisztelet?t Bu­da­pes­ten, a De?k t?ri evang?likus templomban tartj?k – k?z?lte a Magyarorsz?gi Egyh?zak ?kumenikus Tan?cs [...]
Kuruc.info | 08:00:02 | vegyes | megbeszél


Terrort?mad?s el?k?sz?t?s?vel gyan?s?tanak egy muzulm?nt Szerbi?ban

Terrort?mad?s el?k?sz?t?s?vel gyan?s?tj?k azt a vahh?bita muszlim f?rfit, akit n?h?ny nappal ezel?tt fogott el a szerb rend?rs?g – jelentette a Blic c?m? belgr?di napilap. Az ?js?g inform?ci?i [...]
Kuruc.info | 07:40:04 | vegyes | megbeszél


K?z?s hadgyakorlatra k?sz?lnek a V4-ek

Nemzetk?zi hadgyakorlatot tart ?sszel Csehorsz?gban a n?gy visegr?di orsz?g hadserege. A Czech Lion elnevez?s? hadgyakorlaton a cseh, a lengyel, a magyar ?s a szlov?k fegyveres er?k gyalogs?gi egys?ge [...]
Kuruc.info | 07:10:02 | vegyes | megbeszél


Egy felm?r?s szerint Macron p?rtja megel?zte Le Pen?t

Az eur?pai parlamenti v?laszt?sok k?zeledt?vel n?velte t?mogatotts?g?t Emmanuel Macron francia eln?k p?rtja, a K?zt?rsas?g lend?letben (LREM), megel?zve a bev?ndorl?sellenes Marine Le Pen p?rtj?t, az [...]
Kuruc.info | 22:50:02 | vegyes | megbeszél


A Sza?d-Ar?bi?ban kiv?gzettek fele k?lf?ldi

Legal?bb 149 rabot v?geztek ki 2018-ban Sza?d-Ar?bi?ban, h?rommal t?bbet az azt megel?z? ?vhez k?pest, dac?ra annak, hogy Mohamed bin Szalm?n sza?d-ar?biai tr?n?r?k?s kor?bban azt ?g?rte, a hal?lb?nte [...]
Kuruc.info | 22:20:02 | vegyes | megbeszél


Elbukott a Theresa May elleni bizalmatlans?gi ind?tv?ny

306 igen szavazattal ?s 325 nemmel a brit parlament elutas?totta a Theresa May korm?nyf? ellen kezdem?nyezett bizalmatlans?gi ind?tv?nyt. A minim?lis t?bbs?g t?kr?zi a parlamenti er?viszonyokat, a kon [...]
Kuruc.info | 21:20:02 | vegyes | megbeszél


Putyin tiszteletben tartja, hogy Szerbia az Eur?pai Uni? tagj?v? akar v?lni

A Balk?non jelent?s destabiliz?ci?s t?nyez?nek sz?m?t az Egyes?lt ?llamok ?s n?h?ny nyugat-eur?pai orsz?g politik?ja, amely t?rs?gbeli poz?ci?juk meger?s?t?s?re ir?nyul – hangs?lyozta Vlagyimir [...]
Kuruc.info | 20:50:02 | vegyes | megbeszél


A p?pa szerint m?g nagyobb intenzit?ssal kell(ene) a zsid?k bocs?nat??rt esedezn?nk

A zsid? ?s a kereszt?ny vall?s k?z?tti "m?ltb?li" ellent?tek felold?s?t, a "kereszt?nyek ?s zsid?k k?z?tti bar?ts?g" er?s?t?s?t szorgalmazta Ferenc p?pa a Bar?ts?g Bibli?ja c?m? k? [...]
Kuruc.info | 20:10:02 | vegyes | megbeszél


Ezt is j?l kiharcolta korm?nyunk: magyar helyett angol nyelv? kar lesz a marosv?s?rhelyi egyetemen

Angol nyelv? kar l?trehoz?s?r?l d?nt?tt a Marosv?s?rhelyi Orvosi, Gy?gyszer?szeti, Tudom?ny- ?s Technol?giai Egyetem (MOGYTTE) szen?tusa – er?s?tette meg a h?rt szerd?n az MTI-nek Szab? B?la pro [...]
Kuruc.info | 19:20:03 | vegyes | megbeszél


London: a sokkol? is hat?kony a boz?tv?g?s majom ellen, de egy Magnum tart?sabb eredm?nyt hozott volna

K?osz alakult ki a londoni Tulse Hill metr??llom?son, amikor egy n?ger egy boz?tv?g? k?ssel hadon?szni kezdett. Szemtan?k szerint a metr?ra v?rakoz?k k?z?l t?bben p?nikba estek, sikoltozni kezdtek, ?s [...]
Kuruc.info | 18:40:03 | vegyes | megbeszél


A b?r?s?g szerint ?t ?s f?l ?vet ?r, ha egy drogos pl?zaliba f?kez?s n?lk?l elg?zol, majd cserben hagy egy 85 ?ves gyalogost

A ker?leti ?gy?szs?g v?dirata alapj?n a b?r?s?g – els? fokon – b?rt?nb?ntet?sre ?t?lte azt a n?t, aki 2016 november?ben a XIV. ker?letben kokaint?l befoly?solt ?llapotban g?pkocsival el?t? [...]
Kuruc.info | 18:30:05 | vegyes | megbeszél


Egy?niben nem siker?lt, most m?gis k?pvisel? lesz Slom? ?s fajt?ja nyugodt ?let?nek garant?l?ja

Hollik Istv?nnak k?ri kiadni a Fidesz a meg?resedett orsz?ggy?l?si k?pvisel?i mand?tumot – k?z?lte a p?rt szerd?n az MTI-vel. A Fidesz eln?ks?g?nek d?nt?se alapj?n a p?rt Hollik Istv?nt jel?l [...]
Kuruc.info | 17:30:04 | vegyes | megbeszél


Fizetnie kell Bayernek, ami?rt siker?lt alulm?lnia m?g az O1G-z? Simicska-tan?tv?nyok st?lus?t is

Hadh?zy ?kos szem?lyis?gi jog megs?rt?se miatt ind?tott pert Bayer Zsolt k?t ?r?sa miatt. A pert els? fokon m?r 2018 m?rcius?ban megnyerte, a m?sodfok? d?nt?s most helybenhagyta azt, ?gy joger?s lett. [...]
Kuruc.info | 17:10:02 | vegyes | megbeszél


Test?vel v?dte h?g?t a pitbullokt?l egy 13 ?ves fi?

Brut?lis kutyat?mad?s ?tv?sk?nyiban: s?lyosan megs?r?lt egy 13 ?ves fi?, miut?n h?rom pitbull t?madt r? ?s testv?r?re a Somogy megyei telep?l?sen. A gyerek ?ppen az ?vod?ba k?s?rte h?g?t, amikor r? [...]
Kuruc.info | 16:40:03 | vegyes | megbeszél


May nem ?ll?tja le a Brexit-folyamatot

Theresa May brit minisztereln?k egyenes utal?st tett szerd?n arra, hogy korm?nya a brit EU-tags?g megsz?n?s?nek (Brexit) felt?teleit tartalmaz? meg?llapod?s el?z? esti parlamenti elutas?t?sa ellen?re [...]
Kuruc.info | 16:30:05 | vegyes | megbeszél


Megkezd?d?tt az influenzaj?rv?ny

Megkezd?d?tt az influenzaj?rv?ny az orsz?gban, a figyel?szolg?latban r?szt vev? orvosok jelent?sei szerint janu?r 7. ?s 13. k?z?tt 19 300 ember, az el?z? hetin?l 75,6 sz?zal?kkal t?bben fordultak pana [...]
Kuruc.info | 16:00:03 | vegyes | megbeszél


?gy ?ll bossz?t ?lmaink szomsz?dasszonya a neki nem tetsz? aut?kon

A P?csi J?r?si ?s Nyomoz? ?gy?szs?g az elj?r?s felf?ggeszt?se mellett k?zvet?t?i elj?r?st rendelt el annak az id?s n?nek a b?ntet??gy?ben, aki 2018. tavasz?n ?s nyar?n 15 g?pkocsit rong?lt meg P?cs ke [...]
Kuruc.info | 15:40:04 | vegyes | megbeszél


Soros fala: amikor a saj?t biztons?g?r?l van sz?, a v?n zsid? is "idegenellenes", csak a gojokat akarja boldog?tani a nyitott hat?rokkal

Hatalmas, helyenk?nt a h?rom m?ter magass?got is el?r? fallal vette k?r?l George Soros a saj?t rezidenci?j?t – sz?molt be r?la a The Daily Caller elnevez?s? internetes port?l a Walls Across Amer [...]
Kuruc.info | 14:40:02 | vegyes | megbeszél


Z?vecz: negyedmilli? szavaz?t vesz?tett a Fidesz

Az elm?lt h?nap t?rt?n?sei, a t?l?rat?rv?ny elfogad?sa ?s az azt k?vet? ellenz?ki reakci?k hat?ssal voltak a p?rtpreferenci?kra: gyeng?lt a Fidesz, ?sszess?g?ben er?s?d?tt az ellenz?k, de a v?ltoz?sok [...]
Kuruc.info | 14:10:03 | vegyes | megbeszél


Megint emelkedik a g?zolaj ?ra

A Mol brutt? 3 forinttal emeli a g?zolaj literenk?nti nagykereskedelmi ?r?t p?nteken, a 95-?s benzin ?ra nem v?ltozik - ?rtes?lt piaci forr?sokb?l szerd?n az MTI. A g?zolaj ?ra legut?bb szerd?n emelk [...]
Kuruc.info | 14:10:03 | vegyes | megbeszél


K?ls?s?g kontra tartalom

Vigy?zat, „sz?raz, ideol?giai percek” k?vetkeznek! Na j?, tal?n annyira m?gsem azok… Komolyra ford?tva a sz?t: val?j?ban a nemzeti oldal sz?m?ra ?vtizedek ?ta tart? vita t?rgy?t k?p [...]
Kuruc.info | 13:10:04 | vegyes | megbeszél


Kreml-sz?viv?: Putyin munkam?ni?s, ?s v?rfagyaszt? m?don tud hangot adni el?gedetlens?g?nek

Az orosz-jap?n b?keszerz?d?sr?l folytatott t?rgyal?sok semmik?ppen sem s?rthetik a Kuril-szigetek lakoss?g?nak ?rdekeit – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml sz?viv?je az Argumenti i Fakti c? [...]
Kuruc.info | 12:30:03 | vegyes | megbeszél


"Mostant?l n? vagyok" - jelentette be egy "n?met LMP-s"

Tessa Ganserert m?r k?tszer is bev?lasztott?k a bajor t?rv?nyhoz?sba, legut?bb tavaly, de sohasem ezzel a n?vvel. A Z?ldek k?pvisel?je december 12-?n lett Tessa, el?tte Markus Gansererk?nt ?lt. Ezzel [...]
Kuruc.info | 11:30:03 | vegyes | megbeszél


Temet?ben tal?lt?k meg Portik besz?lget?seinek hanganyag?t

A Farkasr?ti temet?ben bukkantak r? a nyomoz?k azokra a j? min?s?g? hangfelv?telekre, amelyek a Portik Tam?s ?s Gy?rf?s Tam?s k?z?tti, ?vek alatt r?gz?tett besz?lget?seket tartalmazz?k. A felv?telek m [...]
Kuruc.info | 11:00:01 | vegyes | megbeszél


J?l fizet az ellen?ll?s: k?tmilli? feletti havi fizet?st is kapott a Jobbikn?l a "szoci?lis ?rz?kenys?g"

Kimaxolta a mozg?b?r fogalm?t a Jobbik k?pvisel?csoportja: a hvg.hu birtok?ba jutott ?sszes?t?s szerint egy er?sen hull?mz? (ki)fizet?si rendszerben akadt olyan munkat?rs a frakci? mellett, aki k?tmil [...]
Kuruc.info | 10:00:03 | vegyes | megbeszél


T?meges karambol a XVI. ker?letben

Hat aut? ?tk?z?tt ?ssze a f?v?ros XVI. ker?let?ben az M0-?s Hat?r ?ti szakasz?n kev?ssel reggel 7 ?ra ut?n, t?bb kilom?teres torl?d?s alakult ki - k?z?lte honlapj?n a rend?rs?g. A t?j?koztat?s szerin [...]
Kuruc.info | 09:30:02 | vegyes | megbeszél


Emelkedett az ?zemanyagok ?ra

A Mol brutt? 4 forinttal emelte a 95-?s benzin ?s 8 forinttal a g?zolaj literenk?nti nagykereskedelmi ?r?t szerd?n. Az ?remel?ssel a benzin literje 345 forintra, a g?zolaj literje 379 forintra dr?gul [...]
Kuruc.info | 08:00:02 | vegyes | megbeszél


V?szesen fogy az Antarktisz jege

Soha nem olvadt ilyen gyorsan az Antarktisz jege: mintegy hatszoros?ra gyorsult fel a j?golvad?s az elm?lt negyven ?vben. Ez a folyamat m?g jobban emelheti a k?vetkez? ?vsz?zadokban a tengerszintet ?s [...]
Kuruc.info | 07:10:02 | vegyes | megbeszél


Ty?ktelep t?l?raz?sa miatt indult elj?r?s P?csv?rad polg?rmestere ellen

K?l?n?sen nagy vagyoni h?tr?nyt okoz? k?lts?gvet?si csal?s ?gy?ben indult elj?r?s P?csv?rad f?ggetlen polg?rmestere ellen kedden a Szeksz?rdi T?rv?nysz?ken. A t?rv?nysz?k k?z?lte: egy gazdas?gi t?rsa [...]
Kuruc.info | 22:40:02 | vegyes | megbeszél


Moszkva meghosszabb?totta az ukr?n tenger?szek el?zetes letart?ztat?s?t

?prilis 24-ig meghosszabb?totta az illet?kes moszkvai b?r?s?g nyolc, a Kercsi-szoros k?zel?ben lezajlott orosz-ukr?n tengeri incidens sor?n elfogott ukr?n haditenger?sz el?zetes letart?ztat?s?t. A te [...]
Kuruc.info | 22:20:02 | vegyes | megbeszél


Gyan?sak, mert nem migr?nssimogat?k - r?usz?tott?k az alkotm?nyv?delmi hivatalt az AfD-re

A szabad, demokratikus berendezked?s elleni esetleges t?rekv?sek felt?r?s?t c?lz? ellen?rz?s al? veti a n?met sz?vets?gi alkotm?nyv?delmi hivatal (BfV) a bev?ndorl?sellenes Alternat?va N?metorsz?gnak [...]
Kuruc.info | 21:50:02 | vegyes | megbeszél


K?tharmaddal szavazt?k le May brexitmeg?llapod?s?t

A v?rakoz?soknak megfelel?en leszavazta az Egyes?lt Kir?lys?g EU-s kil?p?s?nek felt?telrendszer?r?l sz?l? meg?llapod?st a brit parlament als?h?za kedd este. A k?pvisel?k k?z?l 202-en hagyt?k j?v? a T [...]
Kuruc.info | 21:40:02 | vegyes | megbeszél


Ak?r tizenk?t fok is lehet szerd?n

Er?sen felh?s vagy borult id? v?rhat?, de szerd?n napk?zben nyugaton kiss? szakadozottabb lesz a felh?zet – jelentette az Orsz?gos Meteorol?giai Szolg?lat (OMSZ). ?szakon ?s keleten elsz?rtan h [...]
Kuruc.info | 21:10:02 | vegyes | megbeszél


Hatalmas v?laszt?si csal?s t?rt?nhetett Kong?ban

A Financial Times brit ?zleti-politikai napilapnak siker?lt megszereznie k?t, egym?st?l f?ggetlen ?s a hivatalos adatokt?l jelent?sen elt?r? v?laszt?si adathalmazt a Kong?i Demokratikus K?zt?rsas?gban [...]
Kuruc.info | 21:10:02 | vegyes | megbeszél


Bolsonaro megk?nny?ti a fegyverv?s?rl?st - felcs?ti cimbor?ja persze nem k?veti a j? p?ld?t

Kamp?ny?g?rete teljes?t?s?nek els? int?zked?sek?nt a fegyverv?s?rl?st megk?nny?t? rendeletet hozott Jair Bolsonaro brazil ?llamf? kedden. Az eln?ki rendelet az els? l?p?s ahhoz, hogy elt?r?lj?k azt [...]
Kuruc.info | 20:10:03 | vegyes | megbeszél


Morvai: Mi tartja ?ssze a tr?g?r ?s primit?v O1G koal?ci?t?

Mi tartja ?ssze a tr?g?r ?s primit?v O1G koal?ci?t? Van-e valamif?le - az orsz?got ?s a magyar embereket „el?reviv?"- ?rt?krendj?k vagy csak az Orb?n- ?s Fidesz-gy?l?let a programjuk ?s a k [...]
Kuruc.info | 19:40:02 | vegyes | megbeszél


Orb?n kir?gta a paksi atomer?m??rt felel?s ?llamtitk?rt

Janu?r 15-i hat?llyal felmentette megb?zat?sa al?l ?der J?nos k?zt?rsas?gi eln?k Asz?di Attil?t, a Minisztereln?ks?g Paksi Atomer?m? kapacit?s?nak fenntart?s??rt felel?s ?llamtitk?r?t. A Magyar K?zl? [...]
Kuruc.info | 19:40:02 | vegyes | megbeszél


Kihajtott a gyapot a Holdon

J?l indul a k?nai ?rkutat?si program n?v?nytermeszt?si k?s?rlete a Holdon, az odasz?ll?tott hat n?v?nymag k?z?l ugyanis a gyapot m?r kihajtott, err?l f?nyk?pet is k?zz?tett a K?nai ?rkutat?si Hivatal: [...]
Kuruc.info | 19:10:07 | vegyes | megbeszél


Hamarosan ind?thatjuk az els? n?ger hadtestet az ol?hok ellen

Vagy m?gsem?... [...]
Kuruc.info | 17:50:04 | vegyes | megbeszél


"Isten bosszulja meg kiontott v?r?ket!" - Pint?r anyagi, technikai ?s emberi seg?ts?get ?g?rt a "Dun?ba l?tt zsid?k ezreinek" keresg?l?s?hez

Budapesten j?rt az izraeli bel?gyminiszter, aki magyar koll?g?j?val a m?sodik vil?gh?bor? v?gnapjaiban Budapesten Dun?ba l?tt zsid?k maradv?nyai ut?ni k?z?s kutat?sr?l t?rgyalt. A keres?st a magyarors [...]
Kuruc.info | 17:30:03 | vegyes | megbeszél


Orsz?gos sztr?jkot hirdet a k?zszolg?lati dolgoz?k szakszervezete

"Az ?nkorm?nyzati k?ztisztvisel?k ?s a korm?nyzati igazgat?sban dolgoz? korm?nytisztvisel?k ?rdek?ben a Magyar K?ztisztvisel?k, K?zalkalmazottak ?s K?zszolg?lati Dolgoz?k Szakszervezete egyed?l, [...]
Kuruc.info | 16:40:07 | vegyes | megbeszél


300%-os minim?lb?r-emel?ssel pr?b?lkozik Maduro, de sokat ez sem fog ?rni

A jelenlegi minim?lb?r n?gyszeres?re emel?s?t ?g?rte beiktat?si besz?d?ben a venezuelai eln?k. Nicol?s Maduro m?lt h?ten kezdte meg hivatalosan m?sodik eln?ki ciklus?t. Az egykori buszsof?r tavaly v [...]
Kuruc.info | 16:10:04 | vegyes | megbeszél


A Facebook el?tti id?kben...

[...]
Kuruc.info | 15:00:02 | vegyes | megbeszél


Eln?mult az "orosz Hubble"

Nem siker?lt a szakembereknek helyre?ll?tani h?tf? k?s? estig a kapcsolatot a Szpektr-R (Radioasztron) ?rteleszk?ppal, amely cs?t?rt?k ?ta nem v?laszol a f?ldi ir?ny?t? k?zpont utas?t?saira – k? [...]
Kuruc.info | 15:00:02 | vegyes | megbeszél


Ilyen egy j? sz?vets?ges: Orb?n?k cs?csjel?ltje m?g kem?nyebben l?pne fel a magyar korm?ny ellen

Az alapszerz?d?s hetedik cikke szerinti elj?r?sn?l hat?konyabb ?s kem?nyebb jog?llamis?gi mechanizmus kialak?t?s?ra van sz?ks?g az Eur?pai Uni?ban a demokratikus norm?kat megs?rt? tagorsz?gok ellen &n [...]
Kuruc.info | 14:30:06 | vegyes | megbeszél


300 hamburgert rendelt Trump a "tigriseknek"

Gyors?ttermekb?l rendelt men?vel volt k?nytelen k?n?lni vend?geit Donald Trump amerikai eln?k h?tf?n, amikor a Feh?r H?zban banketten fogadta az amerikai f?iskolai futball-bajnoks?g gy?ztes csapat?nak [...]
Kuruc.info | 14:30:05 | vegyes | megbeszél


M?g a v?g?n kider?l, hogy nem soviniszta ukr?nok, hanem AfD-sek t?madj?k a magyarokat K?rp?talj?n

Pavlo Klimkin ukr?n k?l?gyminiszter h?tf?i Facebook-bejegyz?s?ben arra figyelmeztette Magyarorsz?got, hogy "ideje felfognia, milyen m?rt?kben kiterjedtek" az orosz hibrid hadvisel?si m?dszer [...]
Kuruc.info | 13:50:03 | vegyes | megbeszél


?j rend?rf?kapit?nya van Baranya megy?nek

Magyarorsz?g bel?gyminisztere – az orsz?gos rend?rf?kapit?ny javaslat?ra – a Baranya Megyei Rend?r-f?kapit?nys?g vezet?s?vel janu?r 16-ai hat?llyal Guly?s Zsolt rend?r ezredest, rend?rs?gi [...]
Kuruc.info | 13:20:03 | vegyes | megbeszél


Rend?rk?zen Portik Tam?s t?bb sz?z ?r?nyi hangfelv?tele

T?bb sz?z ?r?nyi Portik Tam?st?l sz?rmaz? hangfelv?telt foglalt le a rend?rs?g – ?rja a PestiSr?cok.hu. A port?l ?gy tudja, a v?gatlan felv?teleken alvil?gi ?zlett?rsai mellett a Feny?-gyilkoss [...]
Kuruc.info | 12:50:03 | vegyes | megbeszél


S?ska?radatra panaszkodik a ciprusi bev?ndorl?si hivatal

Havonta t?bb mint ezer mened?kk?r? ?rkezik Ciprusra Sz?ri?b?l, Libanonb?l ?s T?r?korsz?gb?l. Andreasz Hrisztofi r?mutatott, hogy a lakoss?g sz?m?hoz m?rten ?gy Ciprusra ?rkezik a legt?bb mened?kk?r?. [...]
Kuruc.info | 12:50:03 | vegyes | megbeszél


Egy kis kij?zan?t?s a jobboldali Fidesz-rajong?knak: "esz?nkbe sem jutott, hogy Soros zsid?"

George Birnbaum, Arthur Finkelstein ugyancsak zsid? (?s persze t?l?l?-lesz?rmazott) ?zlett?rsa el?sz?r besz?lt arr?l, hogyan dolgozt?k ki a George Sorost t?mad? kamp?nyt a Fidesz sz?m?ra. A kamp?ny [...]
Kuruc.info | 12:20:02 | vegyes | megbeszél


Seg?tett megjav?tani a "fiatalok" aut?j?t, h?l?b?l ellopt?k a l?ncf?r?sz?t

A Kaposv?ri J?r?si ?s Nyomoz? ?gy?szs?g kisebb ?rt?kre ?zletszer?en elk?vetett lop?s b?ntette miatt emelt v?dat azzal a k?t kaposv?ri f?rfival szemben, akik a s?rtett j?indulat?val, seg?t?k?szs?g?vel [...]
Kuruc.info | 11:20:02 | vegyes | megbeszél


Trump levelet k?ld?tt Kim Dzsong Unnak

Donald Trump amerikai eln?k a m?lt h?t v?g?n levelet k?ld?tt Kim Dzsong Un ?szak-koreai vezet?nek. A levelet Phenjanba sz?ll?tott?k, ?s szem?lyesen adt?k ?t Kimnek. A Yonhap d?l-koreai h?r?gyn?ks?g u [...]
Kuruc.info | 10:50:02 | vegyes | megbeszél


Ellen?ll?k ?lma: Dettik??k az MTVA sz?kh?z?ban aludtak n?h?ny tov?bbi Facebook-l?jk rem?ny?ben

Hadh?zy ?kos ?s Sz?l Bernadett f?ggetlen orsz?ggy?l?si k?pvisel?k h?tf?n ism?t az MTVA sz?kh?z?hoz mentek, ahol n?mi bonyodalom ut?n legal?bb az aul?ba bejutottak, s?t, n?h?ny percre m?g Papp D?nielle [...]
Kuruc.info | 10:50:02 | vegyes | megbeszél


Nem ?llt p?ly?ra Ir?n m?holdja

Ir?nnak nem siker?lt F?ld k?r?li p?ly?ra ?ll?tania azt a Pajam n?vre keresztelt m?holdat, amelynek tervezett felbocs?t?sa miatt az Egyes?lt ?llamok el?z?leg ?lesen b?r?lta az iszl?m k?zt?rsas?got. Mo [...]
Kuruc.info | 10:20:02 | vegyes | megbeszél


El?ad?s: A Pearl Harbor-i provok?ci? furcsas?gai ?s hasonl?s?gai a 2001. szeptember 11-ei ?sszeesk?v?ssel

Sikl?si Andr?s el?ad?sa Budapesten Id?pont: 2019. janu?r 18-?n (p?ntek) 18 ?ra Helysz?n: 1848-as k?nyvesbolt, VIII. ker. Baross utca 48. fsz.1/A H?zigazda: Fejes Zsolt boltvezet? A bel?p?s ingyene [...]
Kuruc.info | 10:20:02 | vegyes | megbeszél


Egy ?rz? sz?v? rabl?: visszaadta a p?nz egy r?sz?t ?ldozat?nak

A Kalocsai J?r?si ?gy?szs?g min?s?tett rabl?s b?ntette miatt v?dat emelt egy 35 ?ves b?tyai f?rfivel szemben, aki 2018. okt?ber 7-?n d?lut?n 91 ?ves ?ldozat?t homokm?gyi otthon?ban kirabolta, a rabolt [...]
Kuruc.info | 09:50:03 | vegyes | megbeszél


Szakszervezettel k?z?sen tiltakozik a Mi Haz?nk a t?l?rat?rv?ny ellen

[...]
Kuruc.info | 09:50:03 | vegyes | megbeszél


?gy k?sz?l sz?r?l sz?ra a korm?nypropaganda a "k?z"m?di?ban - ifj. Lomnici szerint csak "eml?keztett?k"

Bizony?ra eml?keznek m?g kedves olvas?ink arra a kisziv?rogtatott felv?telre, melyen az l?that?, hogy a Gyurcs?ny-p?rt egyik ellen?ll?j?t - 444-es megfogalmaz?ssal - "fegyveres ?r?k er?szakkal k? [...]
Kuruc.info | 09:30:03 | vegyes | megbeszél


Pisztollyal a zseb?ben ment iskol?ba egy hat?ves Amerik?ban

Egy hat?ves kisfi? pisztollyal a zseb?ben jelent meg az iskol?ban Ohio ?llam f?v?ros?ban, Columbusban – jelentette a Fox telev?zi? a helyi rend?rs?gre hivatkozva. A tan?rokat valaki telefonon a [...]
Kuruc.info | 09:30:02 | vegyes | megbeszél


Megalakult a Mi Haz?nk 70. szervezete

Megalakult a Mi Haz?nk Mozgalom 70. szervezete Kecskem?ten. A Mi Haz?nk p?rtigazgat?ja, ?rgyel?n J?nos, valamint a kecskem?ti ?s a kiskunhalasi szervezetek megv?lasztott eln?kei, Farag? D?niel ?s Sz [...]
Kuruc.info | 09:00:03 | vegyes | megbeszél


Hal?los k?sel?s a b?csi f?p?lyaudvaron

Hal?los kimenetel? k?sel?s t?rt?nt keddre virrad?an a b?csi f?p?lyaudvaron – k?z?lte az osztr?k rend?rs?g az APA h?r?gyn?ks?ggel. Az ?ldozat a helysz?nen ?let?t vesztette. A felt?telezett tette [...]
Kuruc.info | 08:30:03 | vegyes | megbeszél


Er?s sz?ll?k?sekre kell k?sz?lni az orsz?g nagy r?sz?ben

H?rom ?szakkeleti megye kiv?tel?vel az eg?sz orsz?gra figyelmeztet?st adtak ki a sz?ll?k?sek miatt. A keddi nap nagy r?sz?ben a felh??tvonul?sok mellett t?bb-kevesebb naps?t?sre sz?m?thatunk, majd a [...]
Kuruc.info | 08:30:03 | vegyes | megbeszél


Ha ezt a k?pet egymilli?an megosztjuk...

?sszefog?s 2019. Ilyen ?s ehhez hasonl? c?mekkel osztogatj?k az al?bbi k?pet egyesek a k?z?ss?gi m?di?ban. Seg?t?nk em?szthet?v? tenni, az al?bbi form?ban m?ris megoszt?sk?pesebb: Persze a k?p ? [...]
Kuruc.info | 08:00:02 | vegyes | megbeszél


Hal?lra ?t?lt a k?nai b?r?s?g egy kanadai ?llampolg?rt - a Huawei-?gy miatt szorul a hurok a drogcsemp?sz nyaka k?r?l

Hal?lra ?t?lt h?tf?n egy k?nai b?r?s?g egy kanadai ?llampolg?rt k?b?t?szer-csemp?szet v?dj?val. Az eset v?rhat?an ism?t pr?b?ra teszi a k?t orsz?g k?z?tti kapcsolatokat, amelyek fesz?ltek az?ta, hogy [...]
Kuruc.info | 07:50:01 | vegyes | megbeszél


B?remel?seket lengetett be t?bb ?ruh?zl?nc

Jelent?s b?remel?seket jelentett be az Auchan ?s a Spar, kiemelve a versenyk?pes fizet?sek ?s az alkalmazottak megbecs?l?s?nek jelent?s?g?t. Az Auchan Retail Magyarorsz?g h?tf?i k?zlem?nye a nem veze [...]
Kuruc.info | 07:30:02 | vegyes | megbeszél


Igaz, 71 ?ves ?s pszichi?triai betegs?gben szenved, de el?t?lt?k az els? cseh "terrorist?t"

Terrorista t?mad?sok?rt n?gy?vi szabads?gveszt?sre ?t?ltek h?tf?n Pr?g?ban egy cseh nyugd?jast. A 71 ?ves Jarom?r Balda 2017 nyar?n Mlad? Boleslav mellett k?t alkalommal sz?nd?kosan f?kat d?nt?tt a v [...]
Kuruc.info | 22:50:02 | vegyes | megbeszél


Keddt?l tilos az ev?s a b?csi metr?n

Keddt?l tilos az ev?s a b?csi metr? ?sszes vonal?n. A tilalom betart?s?t ellen?rizni fogj?k, de b?ntet?st egyel?re nem helyeztek kil?t?sba – mondta el Alexandra Reinagl, a Wiener Linien b?csi k? [...]
Kuruc.info | 22:20:02 | vegyes | megbeszél


Brexit: jogos?tv?nyaik kicser?l?s?t javasolja kontinensen ?l? ?llampolg?rainak Nagy-Britannia

A brit korm?ny azt javasolja a Nagy-Britanni?ban ki?ll?tott g?pj?rm?vezet?i jogos?tv?nyok tulajdonosainak, hogy ha m?s EU-orsz?gokban ?lnek, min?l el?bb cser?lj?k ki vezet?i enged?ly?ket a fogad? orsz [...]
Kuruc.info | 22:20:02 | vegyes | megbeszél


A Facebook-cenz?ra dac?ra - az igazs?g szolg?lat?ban

Vajon h?nyunknak ismer?sek ezek a sz?kapcsolatok: „ezen ?rsz el”, vagy, „30 napig ezen”? Bizony?ra nincs olyan olvas?ja a Kuruc.inf?nak sem, aki maga, vagy valamelyik ismer?se [...]
Kuruc.info | 21:30:02 | vegyes | megbeszél


?jabb borsodi vaddiszn?tetemben azonos?tott?k az afrikai sert?spestis v?rus?t

Borsod-Aba?j-Zempl?n megy?ben, Hangony k?zs?g k?lter?let?n tal?lt vaddiszn? tetem?ben mutatta ki az afrikai sert?spestis (ASP) v?rus?t a Nemzeti ?lelmiszerl?nc-biztons?gi Hivatal (N?bih) laborat?riuma [...]
Kuruc.info | 21:30:02 | vegyes | megbeszél


Trump szerint csak egy nagy k?v?r kacsa a New York Timesban megjelent ?r?s

Donald Trump amerikai eln?k h?tf?n visszautas?totta azokat a sajt?ban megjelent ?ll?t?sokat, amelyek szerint kor?bban Oroszorsz?g jav?ra dolgozott volna. „Soha nem dolgoztam Oroszorsz?g jav?ra, [...]
Kuruc.info | 20:50:03 | vegyes | megbeszél


K?t ?s f?l ?vig bujk?lt az ismer?s?t felakaszt? kiskunhalasi f?rfi

Elfogtak egy kiskunhalasi f?rfit, akit azzal gyan?s?tanak, hogy m?sf?l ?ve felakasztott egy f?rfit, aki csak a gyors orvosi ell?t?snak k?sz?nhet?en maradt ?letben – t?j?koztatta a Kecskem?ti T?r [...]
Kuruc.info | 20:30:03 | vegyes |